Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Frąckowiak Waldemar
(2)
Helin Andre
(1)
Herdan Agnieszka
(1)
Szczepankowski Piotr J
(1)
Zorde Kristof
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Fuzja przedsiębiorstw
(4)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(4)
Przedsiębiorstwo
(2)
5 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33546 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33545/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-233-2476-8
Rozdział 1: Charakterystyka procesów łączenia się przedsiębiorstw; Rozdział 2: Etapy łączenia sie przedsiębiorstw; Rozdział 3: Zarządzanie nową organizacją po fuzji lub przejęciu; Rozdział 4: Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi po fuzji lub przejęciu; Rozdział 5: Kultura organizacyjna w procesie integracji przedsiebiorstw po połączeniu; Rozdział 6: Zarządzanie zmianą w warunkach integracji przedsiębiorstw po połączeniu; Rozdział 7: Zarządzanie konfliktem w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu; Rozdział 8: Proces łączenia sie uczestników kanałów dystrybucji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32188, 32187 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32186/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Rynek kontroli i współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw a procesy fuzji i przejęć; Rozdział 2: Istota, rodzaje i ewolucja procesów fuzji przedsiębiorstw; Rozdział 3: Przejęcia przedsiębiorstw. Typy i formy; Rozdział 4: Strategiczne motywy procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw; Rozdział 5: Bariery procesów fuzji i przejęć; Rozdział 6: Analiza opłacalności inwestycji w formie fuzji i przejęć; Rozdział 7: Metody finansowania transakcji fuzji i przejęć;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7986, 7985, 7984, 7983 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7982/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Transakcje kupna i sprzedaży przedsiębiorstw. Rynek kontroli; Rozdział 1: Istota i motywy fuzji i przyjęć przedsiębiorstw; Rozdział 2: Uczestnicy rynku kontroli oraz formy nabycia przedsiębiorstw; Cz.2: Prawno instytucjonalne ramy fuzji i przejęć przedsiębiorstw; Rozdział 3: Podstawy prawne fuzji i przejęć przedsiębiorstw; Rozdział 4: System podatkowy a fuzje i przejęcia przedsiębiorstw; Cz.3: Strategie i analizy w procesie nabycia przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Analiza przedsiębiorstwa- kandydata do nabycia; Rozdział 6: Analiza opłacalności nabycia przedsiebiorstwa; Rozdział 7: Metody opłacenia i finansowania nabycia przedsiębiorstwa; Cz.4: Program konsolidowania i wzrostu wartości przedsiębiorstwa po nabyciu; Rozdział 8: Rachunkowość fuzji i przejęć przedsiębiorstwa; Rozdział 9: Integracja przedsiębiorstw; Rozdział 10: Restrukturyzacja jako metoda wzrostu wartości nabytego przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5843 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5842/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Proces przejecia przedsiębiorstwa; Rozdział 1: Formy przejęcia; Rozdział 2: Typowe motyw nabywcy przedsiębiorstw; Rozdział 3: Motywy przy sprzedaży przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Tryb nabycia przedsiębiorstw; Rozdział 5: Ustalanie strategii rozwoju; Rozdział 6: Zidentyfikowanie przedsiębiorstwa do przejęcia; Rozdział 7: Nawiązanie kontaktu z potencjalnym sprzedawcą lub partnerem fuzji; Rozdział 8: Zakres i tryb analizy due diligence; Rozdział 9:Wycena wartości spółki ; Rozdział 10: Warunki przejęcia; Rozdział 11: Przejęcie; Rozdział 12: Integracja działalności gospodarczej i struktury organizacyjnej przejmowanego i przejmującego przedsiębiorstwa; Rozdział 13: Wrogie przejęcia; Rozdział 14: Finansowanie przejęcia środkami przejętego przedsiębiorstwa; Cz.2: Przekształcenie spółek kapitałowych; Rozdział 1: Przyczyny, charakterystyka i tryb przekształceń spółek kapitałowych; Rozdział 2: Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną; Rozdział 3: Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; Rozdział 4: Skutki prawne i podatkowe związane z przekształceniami spółek kapitałowych; Cz.3: Fuzje (łączenie ) spółek kapitałowych; Rozdział 1: Przyczyny i metody łączenia spółek kapitałowych; Rozdział 2: Ogólna charakterystyka spółek handlowych; Rozdział 3: Tryb połączenia spółek kapitałowych; Rozdział 4: Czynności wstępne zarządów; Rozdział 5: Podjęcie uchwały o połączeniu; Rozdział 6: Możliwość zaskarżenia uchwały o połączeniu; Rozdział 7: Zgłoszenie i rejestracja połączenia; Rozdział 8: Sporządzanie bilansu na dzień połączenia i poddanie go badaniu przez biegłych rewidentów; Rozdział 9: Ochrona wierzycieli; Cz.4: Zasady rachunkowości w przypadku nabycia i łączenia spółek kapitałowych; Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Definicja nabycia i połączenia przedsiębiorstw w myśl standardów IAS i GAAP; Rozdział 3: Modele nabycia, przyłączeń lub połączeń prowadzonej działalności; Rozdział 4: Zastosowane modele rachunkowości; Rozdział 5: Praktyczne przykłady zastosowanych zasad rachunkowości w przypadku nabycia lub połączenia spółek kapitałowych; Rozdział 6: Szczególne zagadnienia rachunkowości występujące przy nabyciu i połączeniu przedsiębiorstw; Rozdział 7: Organizacja rachunkowości jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej lub jednostek połączonych; Cz.5: Przekształcenie spółki kapitałowej - Załączniki; Rozdział 1: Wycena udziałów spółki z organiczoną odpowiedzialnością BETAMAX Sp. z o.o. ; Rozdział 2: Sprawozdanie założycieli z art. 312 K.H.; Rozdział 3: Projekt statutu Spółki Akcyjnej; Rozdział 4: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o przekształceniu; Rozdział 5: Uchwała o przekształceniu Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną; Rozdział 6: Wzór deklaracji przystąpienia wspólników Spółki z o.o. do Spółki Akcyjnej; Rozdział 7: Bilans przekształceniowy; Rozdział 8: Ustalenie kapitału akcyjnego w przypadku połączenia przez inkorporację; Rozdział 9: Ustalanie kapitału skcyjnego w przypadku połączenia przez zjednoczenie; Rozdział 10: Bilans spółki A wg historycznych cen nabycia; Rozdział 11:Bilans spółki B wg historycznych cen nabycia ; Rozdział 12: Wycena spółki A- zestawieni korekt wyceny; Rozdział 13: Wycena spółki B- zestawieni korekt wyceny; Rozdział 14: Wycena spółki A wg jej wartości rynkowej; Rozdział 15: Wycena spółki B wg jej wartości rynkowej; Rozdział 16: Łączenia wartości aktywów netto wg wartości rynkowej; Rozdział 17: Łączenia wartości rynkowej spółek A i B po korektach wyceny; Rozdział 18: Zakup przez spółkę A zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki B; Rozdział 19: Bilans spółki B po sprzedaży zorganizowanej działalności spółki ; Rozdział 20: Zakup przez spółkę A akcji spółki B; Rozdział 21: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy A+B na dzień nabycia akcji przez spółkę A w spółce B; Rozdział 22: Wniesienie aportem skcji spółek A i B do spółki C- bilans spółki C; Rozdział 23: Bilans skonsolidowany grupy kapitałowej A, B i C; Rozdział 24: Fuzja spółki A i B przez inkorporację. Bilans spółki B wg wartości rynkowej ; Rozdział 25: Fuzja spółki A i B przez inkorporacje. Bilans spółki B wg dotychczasowej wartości księgowej; Rozdział 26: Fuzja spółek A i B metodą zjednoczenia, wycena majątku wg wartościach rynkowej; Rozdział 27: Fuzja spółek A i B metodą zjednoczenia na podstawie bilansów bez uwzględnienia korekt wyceny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 699, 698, 697, 696 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 695/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again