Form of Work
Książki
(30)
Status
only on-site
(28)
available
(24)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(12)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Kornak Aleksander Stefan
(2)
Lachiewicz Stefan
(2)
Anastasi Alessandro
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Cieślik Jerzy
(1)
Dobkiewicz Barbara
(1)
Fonfara Krzysztof
(1)
Gemra Stanisław
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Górka Kazimierz
(1)
Hryniewicz Janusz Tadeusz
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Jakubów Leon
(1)
Janasz Władysław
(1)
Januszek Henryk
(1)
Kowalczyk Anna
(1)
Kozioł Katarzyna
(1)
Krajewski Stefan
(1)
Krupa Kazimierz
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Major Arkadiusz
(1)
Mizgajska Hanna
(1)
Moszkowicz Mieczysław
(1)
Mućko Przemysław
(1)
Sawicka Janina
(1)
Skalik Jan (1943- )
(1)
Sokół Aneta (ekonomistka)
(1)
Stankiewicz Marek J
(1)
Strużycki Marian
(1)
Suszyński Cezary
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Szewc-Rogalska Alina
(1)
Wasiluk Anna
(1)
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(28)
Subject
Przedsiębiorstwo
(19)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(7)
Zarządzanie
(6)
Gospodarka
(2)
Kadry
(2)
Menedżerowie
(2)
Prywatyzacja
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(2)
Turystyka
(2)
Unia Europejska
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Bezrobocie
(1)
Biznes
(1)
Controlling
(1)
Ekonomika przedsiębiorstwa
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Innowacje
(1)
Język angielski
(1)
Klastry
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kooperacja przemysłowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing relacyjny
(1)
Maszyny
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacja przedsiębiorstwa
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Siła robocza
(1)
Własność
(1)
Zarządzanie organizacjami
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Biografie
(1)
Podręczniki
(1)
Poradniki
(1)
Publicystyka polska
(1)
30 results Filter
Book
In basket
Część 1: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości; Rozdział 1: Bariery, wyzwania i prognozy rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych początku XXI wieku; Rozdział 2: Menadżerskie i prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej w Polsce; Rozdział 3: Przedsiębiorczość w sektorze MSP; Rozdział 4: Rola organizacjo pozarządowych oraz samorządu lokalnego w rozwoju aktywności gospodarczej, samoorganizacji i przedsiębiorczości na terenach wiejskich; Rozdział 5: Uwarunkowania organizacyjne walorów i atrakcji turystycznych w rozwijaniu przedsiębiorczości na współczesnym rynku turystycznym; Część 2: Problemy rozwoju struktur klastrowych i wspieranie przedsiębiorczości lokalnej; Rozdział 6: Zarządzanie zmianą w procesowych inicjatywach klastrowych; Rozdział 7:,Uwarunkowania rozwoju klastra spożywczego na Podlasiu; Rozdział 8: Gotowość przedsiębiorstw budowlanych do utworzenia klastra na Podlasiu; Rozdział 9: Formy wspierania przedsiębiorczości przez regionalne organizacje otoczenia biznesu w województwie lubelskim; Rozdział 10: Institutional support for SMEs development at the local level - the case of Bielsko-Biała Region; Część 3: Relacje kierownictwa z pracownikami; Rozdział 11: Rola naczelnego kierownictwa w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie; Rozdział 12: Wpływ zaufania w organizacji na innowacyjność pracowników; Rozdział 13: Zaufanie jako fundamentalny czynnik proefektywnościowych relacji w organizacji; Rozdział 14: Zastosowanie teorii układów dynamicznych w komunikacji interpersonalnej w organizacji na przykładzie wyższej uczelni; Część 4: Motywacja i satysfakcja z pracy; Rozdział 15: Wpływ spowolnienia gospodarczego na motywację pracowników; Rozdział 16: Rola motywowania pozapłacowego w podnoszeniu efektywności pracy menedżerów - wnioski z badań; Rozdział 17: Zależność poziomu jakości wyrobów od poziomu satysfakcji pracowników; Rozdział 18: Pomiar satysfakcji z pracy w przedsiębiorstwie budowlanym. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37504 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37503/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 219)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 46383 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46382/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 731)
1. Wykaz publikacji Profesor Anny Nehring; 2. Zmiany własnościowego i organizacyjne przedsiębiorstwach komunalnych sektora energetycznego i ich wpływ na rozwój zrównoważony; 3. Klaster jako forma współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw; 4. EVA jako metoda oceny efektywności przejęcia przedsiębiorstwa na przykładzie The Goodyear Tire & Rubber Company - Dębica SA; 5. Kierunki i dynamika zmian struktury zatrudnienia i produkcji w przemyśle Polski po 1999 roku; 6. Tableau de Bord Gestion - francuska alternatywa dla strategicznej karty wyników; 7. Organizacja procesu transferu technologii w skali międzynarodowej; 8. Ocena efektywności a kreowanie wartości przedsiębiorstwa; 9. Kierunki zmian strukturalnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji; 10. Intensywność i kierunki zmian struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2004; 11. Zatrudnienie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996 - 2003; 12. Dystrybucja usług hotelarskich; 13. Systematyka podziału metod budżetowania; 14. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych; 15. Czynniki determinujące efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach koksochemicznych; 16. Organizacja rynku transportu publicznego w kontekście zmiany ram jego funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności; 17. Ubezpieczenie kredytu handlowego jako forma zapobiegania niewypłacalności kredytobiorców; 18. Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym; 19. Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim; 20. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie; 21. Determinanty lokalozacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie; 22. Wizja konkurencyjnego rynku energii jako bodziec do gruntownych zmian w przedsiębiorstwie energetycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Strategie i ich zmiany; Rozdział 2: Metodyka i organizacja badań; Rozdział 3: Charakterystyka badanych organizacji przemysłowych; Rozdział 4: Strategie badanych organizacji przemysłowych; Rozdział 5: Ewolucja strategii badanych organizacji przemysłowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17307, 17306, 17305, 17304 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17303/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33621, 33620 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33619/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zdobywanie rynków w turystyce; 2. Dziedziny strategii rynkowych; 3. Parametry i instrumenty w turystyce (diagnoza stanu); 4. Instrumenty zbytu i aktywnej sprzedaży; 5. Niektóre definicje i określenia. [a.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zdobywanie rynków w turystyce; 2. Dziedziny strategii rynkowych; 3. Parametry i instrumenty w turystyce (diagnoza stanu); 4. Instrumenty zbytu i aktywnej sprzedaży; 5. Niektóre definicje i określenia. [a.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 533, 532, 531, 530, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338, 337 (24 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46973 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46972XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1441-3
Cz. 1: Doświadczenia procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw; Rozdział 1: Przedsiębiorstwo jako podmiot i przedmiot restrukturyzacji w ramach transformacji; Rozdział 2: Restrukturyzacja w procesie zarządzania zmianami w przedsiębiorstwach; Rozdział 3: Obszary zmian i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw w pierwszym etapie przeobrażeń; Cz. 2: Bieżące przekształcenia i perspektywy krajowych przedsiębiorstw; Rozdział 4: Konsolidacja jako kolejny etap restrukturyzacji przedsiębiorstw; Rozdział 5: Zarządzanie procesem konsolidacji przedsiębiorstw; Rozdział 6: Kierunki dalszych przeobrażeń krajowych przedsiębiorstw. Perspektywy globalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9203, 9202 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9201/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Historyczne źródła polskiej kultury organizacyjnej; Rozdział 2: Modele motywacyjne; Rozdział 3: Koszt psychiczny a inicjatywa i innowacyjność; Rozdział 4: Koszt kierowania; Rozdział 5: Sztywność i elastyczność w doborze stylu kierowania; Rozdział 6: Metody kierowania ludźmi a efektywność przedsiębiorstw, czy podręcznikowe zasady kierowania są skuteczne w polskich warunkach? Rozdział 7: Dlaczego przedsiebiorstwa prywatne i publiczne stosują różne metody kierowania? Dwie perspektywy analityczne: konfliktowa i funkcjonalna; Rozdział 8: Alienacja, kultura i stosunki klasowe w badanych przedsiębiorstwach; Rozdział 9: Przeszkody osobowościowe we współdziałaniu i decydowaniu zbiorowym; Rozdział 10: Gospodarka oparta na wiedzy i organizacje "Uczące się"; Rozdział 11: Czynniki sprzyjające i niesprzyjające adaptacji do Gospodarki opartej na wiedzy. Optymalny dobór stylu kierowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26197, 26196 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26195/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Controling w ujęciu teoretycznym; Rozdział 1: Co to jest controling?; Rozdział 2: Wymagania związane z wdrożeniem systemu controlingowego; Rozdział 3: Służba controlingowa; Rozdział 4: Instrumentarium controlingowe; Cz. 2: System controlingu w zastosowaniach praktycznych; Rozdział 5: Studia przypadków-wprowadzenie; Rozdział 6: Studia przypadków-systemy controlingowe w przedsiębiorstwach polskich; Rozdział 7: Studia przypadków-podsumowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14165, 14164 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14163/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie strategiczne- strukturalne i metodologiczne ramy strategii; Rozdział 2: Strategia w przekroju procesów decyzyjnych przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Konceptualne podstawy strategii przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Przedsiębiorstwo jako podmiot procesu transformacji gospodarczej; Rozdział 5: Model strategii przedsiębiorstwa i kierunki jej zmian; Rozdział 6: Strategiczne implikacje otoczenia przedsiębiorstwa - wybrane zagadnienia; Rozdział 7: Z warsztatu analizy strategicznej- problemy i doświadczenia;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5867 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5866/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 189)
1. Henryk Bieniok, Organizacja pracy kierowniczej w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem; 2. Mariusz Bratnicki, Nadawanie sensu, improwizacja i przedsiębiorczy rozwój organizacji: budowanie domeny badań; 3. Maciej Brzozowski, Praca kierownicza w świetle koncepcji design management; 4. Szymon Cyfert, Role kierownicze w procesie zarządzania granicami organizacji; 5. Magdalena Dolata, Role organizacyjne w zarządzaniu projektami w metodzie Scrum; 6. Agnieszka Ignyś-Lipowiecka, Motywowanie kierowników jako instrument nadzoru korporacyjnego; 7. Henryk Jagoda, Nadzór właścicielski jako uwarunkowanie pracy kierowniczej w przedsiębiorstwie; 8. Zdzisław Jasiński, Bartosz Jasiński, Praca zespołowa w warunkach kryzysu organizacji; 9. Bogusław Kaczmarek, Współczesne rozumienie skutecznego menedżera - zagadnienia wybrane; 10. Elżbieta Kowalczyk, Wizerunki rekruterów i kandydatów do pracy - bliżej czy dalej do konstruktywnego porozumienia?; 11. Janusz Kraśniak, Style przywództwa w procesie wdrażania zmian organizacyjnych; 12. Kazimierz Krzakiewicz, Kognitywne kompetencje menedżerów w aspekcie zarządzania strategicznego; 13. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert, Przywództwo w procesie organizacyjnego uczenia się; 14. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun, Rola kierownictwa średniego szczebla w procesie stymulowania przedsiębiorczości technologicznej; 15. Mieczysław Moszkowicz, Piotr Kubiński, Kierownik - przedsiębiorca w gospodarce opartej na wiedzy; 16. Jerzy Rokita, Rola przywództwa w nieformalnych systemach organizacyjnych; 17. Gabriela Roszyk-Kowalska, Klasyczne poglądy na umiejętności kierownicze w zarządzaniu; 18. Henryk Sobolewski, Zarządzanie własnością a inwestycje zagraniczne; 19. Andrzej Stańda, Przywództwo w procesie zmian o charakterze złożonym; 20. Anna Starosta, Globalny menedżer międzykulturowego zespołu; 21. Lena Staś, Wybrane elementy zarządzania organizacją w kryzysie w aspekcie monitoringu sytuacji kryzysowej - badania empiryczne; 22. Kazimierz Zimniewicz, Kryzys przywództwa nauki w zarządzaniu projektami ekologicznymi. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35741, 35740, 35739, 35738, 35737, 35736, 35735, 35734, 35733 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35732/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przesłanki i sposoby restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw; Rozdział 2: Metody badania struktury własnościowej przedsiębiorstw; Rozdział 3: Przebieg restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 4: Zróżnicowanie relacji ekonomicznych w sektorze publicznym i prywatnym w wybranych sekcjach gospodarki narodowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26440, 26439 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26438/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 193)
I. Przedsiębiorczość; 1. Aleksandra Gaweł, Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy w Polsce - ujęcie regionalne; 2. Hanna Mizgajska, Kwalifikacje jako czynnik przedsiębiorczości kobiet i rozwoju firm; 3. Dariusz Nowak, Przedsiębiorczość małych przedsiębiorstw w procesie kooperacji; 4. Łukasz Wściubiak, Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce; II. Rozwój firm; 1. Henryk Sobolewski, Rozwój przedsiębiorstw sektora prywatnego i jego wpływ na zmiany tempa wzrostu produktu krajowego brutto; 2. Beata Stepień, Kooperacja metodą rozwoju przedsiębiorstw? Teoria a wyniki badań; 3. Katarzyna Szajkowska, Źródła finansowania majątku w średnich przedsiębiorstwach; 4. Beata Skowron-Mielnik, Nowe modele pracy w rozwoju organizacyjnym małych i średnich przedsiębiorstw; 5. Marcin Gołembski, Oceny pracownicze w małych i średnich przedsiębiorstwach - współczesne trendy i kierunki rozwoju; 6. Grzegorz Wojtkowiak, Bariery "wyjścia" i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw; 7. Michał Przybył, Fundusze unijne na wsparcie wprowadzania innowacji organizacyjnych przez MŚP z województwa wielkopolskiego [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Część 1:Prywatyzacja przedsiębiorstw Państwowych; 1. Przyczyny i przebieg prywatyzacji na świecie; 2. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce; 3. Ekonomiczno-finansowa kondycja przedsiębiorstw objętych procesem prywatyzacji; 4. Ocena przebiegu procesu prywatyzacji w Polsce; Część 2: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w okresie transformacji polskiej gospodarki5. Definicje i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstwa; 6. Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw -wyniki badań empirycznych; 7. Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw; Część 3: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w rozszerzonej Unii Europejskiej; 8. Uwarunkowania niskiej konkurencyjności polskiej gospodarki przed transformacją i w początkowym jej okresie; 9. Pojęcie i determinanty konkurencyjności; 10. Badania nad konkurencyjnością w Polsce; 11. Analiza różnych aspektów konkurencyjności polskiej gospodarki; 12. Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności; 13. Konkurencyjność gospodarki- aspekty społeczne i etyczne; 14. Wnioski i sugestie. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34526 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34525/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Miejsce restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej w procesie przekształceń polskich przedsiębiorstw; 2. Uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw; 3. Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstw; 4.Obszary i metody restrukturyzacji wewnątrzorganizacyjnej; 5. Restrukturyzacja organizacji w aspekcie relacji zewnętrznych; 6. Restrukturyzacja w sferze zarządzania zasobami ludzkimi; 7. Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie; 8. Pracownicy wobec restrukturyzacji; 9. Rola organów nadzoru właścicielskiego w działaniach restrukturyzacyjnych; 10. Kadra kierownicza w procesie restrukturyzacji; 11. Efekty restrukturyzacji organizacyjnej i kadrowej w polskich przedsiębiorstwach;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24654 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24653/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Drobna przedsiębiorczość w warunkach gospodarki rynkowej; Rozdział 2: Znaczenie zasady równości szans na rynku pracy dla przedsiębiorczości kobiet; Rozdział 3: Rozpoczęcie działalności produkcyjnej lub usługowej; Rozdział 4: Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej; Rozdział 5: Ubezpieczenia obwodowe i majątkowe; Rozdział 6: Rynek i marketing; Rozdział 7: Specyfika usług agroturystycznych jako formy przedsiębiorczości; Rozdział 8: Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 9: Formy finansowego i pozafinansowego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12646, 12645, 12644, 12643, 12642 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12641/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Rodzina jako wspólnota społeczna i gospodarcza; Rozdział 2: Familizm w organizacjach; Rozdział 3: Firmy rodzinne a wartości rodzinne; Rozdział 4: Familizm w gospodarce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15769 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 15768/XII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again