Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(18)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Janasz Władysław
(2)
Aftyka Waldemar
(1)
Anastasi Alessandro
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Burzyńska Dorota
(1)
Buzek Ludgarda
(1)
Chmielewski Adam
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Fila Joanna
(1)
Górka Kazimierz
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Janasz Władysław (1940- )
(1)
Janiuk Ireneusz
(1)
Kozioł-Nadolna Katarzyna
(1)
Krajewski Stefan
(1)
Kramer Matthias
(1)
Kryński Andrzej
(1)
Kędzior Marcin (1977- )
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Stabryła Adam (1942- )
(1)
Strużycki Marian
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Urbaniec Maria
(1)
Wach Krzysztof
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Przedsiębiorstwo
(7)
Innowacje
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(5)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(3)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Dwutlenek węgla
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Inwestycje kapitału
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Język angielski
(1)
Konsumpcja żywności
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Paliwa
(1)
Podatek
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwa międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo prywatne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rentowność
(1)
Subwencje
(1)
System walutowy międzynarodowy
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
(1)
Środowisko
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
18 results Filter
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 242)
Rozdział 1 : Podstawowe koncepcje obliczania zysku w przekroju międzynarodowym; 1.1. Zysk jako kategoria ekonomii, finansów i rachunkowości w historycznej perspektywie; 1.2. Założenia i zasady rachunkowości jako metodyczna podstawa obliczania zysków; 1.3. Wycena księgowa zasobów gospodarczych i jej powiązanie z poziomem wykazywanych zysków; 1.4. Wpływ zróżnicowania krajowych standardów rachunkowości na wykazywane wyniki finansowe; Rozdział 2 : Najważniejsze miary dokonań w świetle nadrzędnych celów jednostek gospodarczych; 2.1. Maksymalizacja bogactwa akcjonariuszy jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstw; .2.2 Zysk jako klasyczna miara oceny jednostek gospodarczych; 2.3. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie mierników wartości dodanej; 2.4. Wskaźniki niefinansowe na przykładzie zbilansowanej karty dokonań; Rozdział 3 : Czynniki określające rentowność jednostek gospodarczych; 3.1. Pojęcie rentowności jednostek gospodarczych; 3.2. Mikroekonomiczne finansowe czynniki rentowności; 3.3. Mikroekonomiczne niefinansowe czynniki rentowności; .4. Czynniki makroekonomiczne wywierające wpływ na rentowność przedsiębiorstw; 3.5. Zależności między czynnikami instytucjonalnymi a rentownością przedsiębiorstw; Rozdział 4 : Zakres i metodologia badań; 4.1. Cele i hipotezy badawcze; 4.2. Charakterystyka materiału empirycznego; 4.3. Metody badań; 4.4. Definicje zmiennych objaśnianych i objaśniających; Rozdział 5 : Wyniki badań czynników determinujących rentowność przedsiębiorstw wybranych państwach unii europejskiej; 5.1. Rentowność spółek giełdowych w wybranych państwach Unii Europejskiej; 5.2. Wstępna weryfikacja współzależności czynników rentowności; 5.3. Analiza statystycznej istotności czynników rentowności za pomocą regresji; 5.4. Łączny wpływ grup czynników na rentowność; 5.5. Podsumowanie; Zakończenie; Aneks: Definicje zmiennych wykorzystanych w pracy.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 08/c (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomiczne Aspekty Funkcjonowania Unii Europejskiej)
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7484-057-9
1. Podstawy działania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej; 2. Warunki zakładania i prowadzenia działalnosci gospodarczej w krajach Unii Europejskiej; 3. Korzyści i koszty związane z uruchamianiem działalności gospodarczej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24593, 24592 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24591/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Teoretyczne aspekty umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw; 2. Wpływ procesów integracyjnych na umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw; 3. Procesy umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty empiryczne; 4. Rekomendacje dla polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz polityki wobec inwestorów zagranicznych. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45461 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45460/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33559 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33558/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46970 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46969/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przegląd koncepcji gospodarowania zasobami naturalnymi i ochroną środowiska; Rozdział 2: Przedsiębiorstwo jako inwestor w ochronie środowiska; Rozdział 3: Żródła finansowania inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26452, 26451, 26450, 26449 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26448/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania; Rozdział 2: Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju; Rozdział 3: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy przedsiębiorczości regionalnej; Rozdział 4: Doradztwo zewnętrzne w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie; Rozdział 5: Marketing w rozwoju gospodarczym regionu; Rozdział 6: Ekonomiczno-finansowe podstawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie; Rozdział 7: Małe i średnie przedsiębiorstwa w przekrojach sektorowym i regionalnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16923, 16922 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16921/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Instytucjonalne uwarunkowania wspierania rozwoju sektora MSP w Polsce; Rozdział 2: Wspieranie rozwoju sektora MSP w Unii Europejskiej; Rozdział 3: Specyfika zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach; Rozdział 4: Zachowania strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych; Rozdział 5: Perspektywy rozwoju firm sektora MSP w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22425, 22424 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22423/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 812)
1. Anna Francik, Innowacja i zmiana w organizacji - istota, relacje, implikacje; 2. Małgorzata Kosała, Agnieszka Pichur, Wspieranie przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej; 3. Rafał Morawczyński, Miejsce eksportu usług w handlu światowym; 4. Marta Najda-Janoszka, Technologie informacyjno - komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej; 5. Bogdan Rogoda, Wpływ funduszy strukturalnych na przedsiębiorczość i rozwój regionalny w Hiszpanii; 6. Marta Najda-Janoszka, Krzysztof Wach, Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania; 7. Zbigniew Michalik, Analiza grup strategicznych w sektorze fonograficznym w Polsce; 8. Krzysztof wach, Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania; 9. Izabela Czaja, Przedsiębiorca w ujęciu Ronalda Coase'a jako wynik ewolucji poglądów instytucjonalistów i krytyków ekonomii klasycznej. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Teoretyczne aspekty rozprzestrzeniania się innowacji; Rozdział 3: Regionalne systemy innowacyjne w Unii Europejskiej; Rozdział 4: Modele polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej; Rozdział 5: Polityka innowacyjna w wybranych krajach Unii Europejskiej; Rozdział 6: Ryzyko i niepewność w projektach innowacyjnych; Rozdział 7: Kapitał prywatny w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w procesie transformacji; Rozdział 8: Zmiany aktywności innowacyjnej Polski w okresie transformacji; Rozdział 9: Innowacyjnośc przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomorskiego w latach 1997 - 2003; Rozdział 10: Modelowanie procesów dyfuzji innowacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16281 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16280/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1:Prywatyzacja przedsiębiorstw Państwowych; 1. Przyczyny i przebieg prywatyzacji na świecie; 2. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce; 3. Ekonomiczno-finansowa kondycja przedsiębiorstw objętych procesem prywatyzacji; 4. Ocena przebiegu procesu prywatyzacji w Polsce; Część 2: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w okresie transformacji polskiej gospodarki5. Definicje i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstwa; 6. Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw -wyniki badań empirycznych; 7. Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw; Część 3: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w rozszerzonej Unii Europejskiej; 8. Uwarunkowania niskiej konkurencyjności polskiej gospodarki przed transformacją i w początkowym jej okresie; 9. Pojęcie i determinanty konkurencyjności; 10. Badania nad konkurencyjnością w Polsce; 11. Analiza różnych aspektów konkurencyjności polskiej gospodarki; 12. Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności; 13. Konkurencyjność gospodarki- aspekty społeczne i etyczne; 14. Wnioski i sugestie. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34526 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34525/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ISSN 0208-7944. Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych ISSN 0208-7944 ; nr 695)
1. Próba bilansu dokonań i przyszłość CEFTA w świetle roszczenia Unii Europejskiej; 2. Słabości współczesnego międzynarodowego systemu walutowego i kierunki jego reformy; 3. Handel wewnętrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej - podstawowe tendencje w latach 1992 - 2002; 4.Małe i średnie przedsiębiorstwa nowych krajów członkowskich oraz kandydackich wobec akcesji do Unii Europejskiej; 5. Przemiany konsumpcji żywności na Węgrzech i w Polsce na tle transformacji systemowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy prawne i zasady funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej; Rozdział 2: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Harmonizacja prawa polskiego z prawem wspólnotowym w obszarze jednolitego rynku; Rozdział 3: Prawno-organizacyjne formy małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 4: Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 5: Rozwój małych i średnich firm w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25848, 25847, 25846, 25845 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25844/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem w niemiecko-polsko-czeskim porównaniu; 2. Elologiczny, ekonomiczny i społeczny wymiar proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem; 3. Integracja wymogów ekologicznych w procesy decyzyjne przedsiębiorstw w międzynarodowym i europejskim aspekcie, szczególnie w porównaniu niemiecko-polsko-czeskim; 4. Wymogi związane z proekologicznym zarządzaniem przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26516, 26515, 26514, 26513 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26512/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Kapitał ludzki jako kluczowy czynnik kształtowania pozycjipolskich przedsiębiorstw innowacyjnych Unii Europejskiej; Rozdział 1: Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 2: Proces zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 3: Osobowościowe uwarunkowania pracy kapitału ludzkiego; Rozdział 4: Zarządzanie kompentencjami kapitału ludzkiego; Cz. 2: Odpowiedzialność finansowa i karna podmiotów zbiorowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Geneza, przebieg prac, próba oceny); Rozdział 5: Wprowadzenie; Rozdział 6: Odpowiedzialność posiłkowa podmiotu zbiorowego w polskim kodeksie karnym skarbowym; Rozdział 7: Odpowiedzilaność prawna podmiotów zbiorowych w prawie UE; Rozdział 8: Geneza ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce; Rozdział 9: Ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Rozdział 10: Uopz w Trybunale Konstytucyjnym; Rozdział 11: Uopz po nowelizacji-aktualny stan prawny; Cz. 3: Finansowe wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach; Rozdział 12: Europejska polityka wsparcia innowacji; Rozdział 13: Fundusze strukturalne; Cz. 4: Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a komkurencyjność w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 14: Wstęp; Rozdział 15: ryzyko i niepewność jako determinanta podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 16: Zmienna wartość pieniądza w czasie a wycena inwestycji rzeczowej; Rozdział 17: Zmienność stopy procentowej (dyskontowej) a obiektywizm planowania; Rozdział 18: Alternatywna metoda szacowania stopy dyskontowej dla projektów inwestycyjnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24212/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Piotr Marquardt. - [Stan prawny na 1 czerwca 2007 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007. - 307 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Pomoc publiczna -zagadnienia pojęciowe; Rozdział 2: Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej; Rozdział 3: Struktura udzielanej pomocy publicznej; Rozdział 4: Pozycja prawna MŚP; Rozdział 5: Postępowania w sprawach pomocy publicznej; Rozdział 6: Szczególne zasady udzielania pomocy publicznej dla MŚP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26117 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26116/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 771)
1.Ukryte transfery finansowe w gospodarce wodnej-próba identyfikacji; 2.Strategie funkcjonowania przedsiębiorstw w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla; 3.Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska; 4.Przesłanki i kierunki zmian wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz opłat produktowych w odniesieniu do odpadów poużytkowych w świetle wyników badań; 5.Tendencje do monopolizacji gospodarki w Polsce; 6.Rozwój polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce; 7.Restrukturyzacja przedsiębiorstw poprzez tworzenie holdingów; 8.Polska sprawozdawczość statystyczna z zakresu finansowych aspektów ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again