Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Author
Bojar Ewa
(1)
Fedan Roman
(1)
Haffer Rafał
(1)
Janiuk Ireneusz
(1)
Krajewski Stefan
(1)
Smoleń Marek
(1)
Stanienda Jolanta
(1)
Stankiewicz Marek J
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(6)
Subject
Przedsiębiorstwo
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Gospodarka
(1)
Innowacje
(1)
Jakość
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konkurencyjność przedsiębiorstw
(1)
Prywatyzacja
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Sektor publiczny
(1)
Unia Europejska
(1)
Wieś
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Tarnów (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Część 1:Prywatyzacja przedsiębiorstw Państwowych; 1. Przyczyny i przebieg prywatyzacji na świecie; 2. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce; 3. Ekonomiczno-finansowa kondycja przedsiębiorstw objętych procesem prywatyzacji; 4. Ocena przebiegu procesu prywatyzacji w Polsce; Część 2: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w okresie transformacji polskiej gospodarki5. Definicje i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstwa; 6. Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw -wyniki badań empirycznych; 7. Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw; Część 3: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w rozszerzonej Unii Europejskiej; 8. Uwarunkowania niskiej konkurencyjności polskiej gospodarki przed transformacją i w początkowym jej okresie; 9. Pojęcie i determinanty konkurencyjności; 10. Badania nad konkurencyjnością w Polsce; 11. Analiza różnych aspektów konkurencyjności polskiej gospodarki; 12. Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności; 13. Konkurencyjność gospodarki- aspekty społeczne i etyczne; 14. Wnioski i sugestie. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34526 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34525/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział1: Przewaga konkurencyjna i instrumenty służące jej osiąganiu; Rozdział 2: Źródła i mierniki przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw; Rozdział 3:Systemy zarządzania jakością jako żródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw; Rozdział 4: Zastosowane metody badań i charakterystyka próby badawczej; Rozdział 5: Miejsce i rola sfery zarządzania jakością w kreowaniu instrumentów osiągania przewag konkurencyjnych badanych przedsiębiorstw; Rozdział 6: Wpływ cech systemów zarządzania jakością na osiągane przewagi konkurencyjne badanych przedsiębiorstw; Rozdział 7: Podstawy i warunki budowania skutecznych systemów kompleksowego zarządzania jakością polskich przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13474 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13231/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43799 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 43798 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach globalizacji; Cz. 2: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym; Cz. 3: Sektor publiczny a rynek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11831/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania kształtowania aktywności badawczo-rozwojowej: Katarzyna Szopik-Depczyńska; 2. Wpływ wdrożenia systemów jakości na zmianę wartości przedsiębiorstwa: Aneta Wysokińska-Senkus; 3. Innowacje produktowe jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa: Joanna Garboś; 4. Innowacyjność źródłem sukcesu recykling centrum sp. Z o.o. w budowaniu konkurencyjnej przewagi na rynku regionalnym i ponadregionalnym: Bogdan Korczewski; 5. Wykorzystanie metody trendu wielomianowego do prognozy zmian na rynku pracy: Barbara Fura; 6. Pomiar zmian struktury i konkurencyjności rynku pracy na przykładzie powiatu: Marek Smoleń; 7. Gumanístjční vimíri ekonomíki: Valeríj Skotnij; 8. Modelí formuvannâ transkordonnih klasterív: Vololimir Demčenko; 9. TBE nowej ekonomii. Regionalizm, węzły gordyjskie, modele: Kazimierz Krupa; 10. Kapitał społeczny i jego oddziaływani Ew świetle rozwoju regionalnego: Justyna Kędra; 11. Kapitał ludzki a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego: Dawid Mamiński; 12. Zarządzanie wiedzą jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa: Bernadeta Dziura; 13. Konceptualizacja podstaw funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w okręgu przemysłowym: Franciszek Danielewski; 14. Budowanie konkurencyjności firmy Lupus na rynku meblarskim w regionie południowo-wschodniej Polski: Bogusława Czachor; 15. Wybrane aspekty procesu zarządzania gminą jednostką samorządową: Marek Smoleń, Lesław Urban; 16. Perspektywy rozwoju polityki klastrowej w województwie śląskim: Lidia Knop, Piotr Kordel; 17. Kierunki i struktura przestrzenna bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach podkarpackim i lubelskim: Waldemar Kalita; 18. Ekologíčna bezpeka âk faktor éabezpečennâ konkurentospomožnosti regíonu: Vasiĺ Kravcív; 19. 19. Motywy uczestniczenia rolników w szkoleniach jako element decydujący o wzroście konkurencyjności obszarów wiejskich: Barbara Kiełbasa; 20. Program pomocy finansowej Unii Europejskiej i ich wpływ na konkurencyjność obszarów wiejskich: Renata; 21. Ways of managing regions of natural value within the context of a sustainable development: Lidia Kaliszczak, Marek Smoleń; 22. Narzędzia wieloletniego planowania wspomagające zarządzanie finansami gminy: Jolanta Zawora, Paweł Zawora; 23. Regíonaĺní aspekti svítovoí ekonomičnoí modelí v kontekstí socíaĺno-oríěntovanoi rinkovoi ekonomíki: Ganna Golub, Galina Steblíj; 24. Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim: Aneta Wysokińska-Senkus, Janusz Toruński; 25. Fundamentalízacíâ matematičnoi osvíti âk krok do âkîsnoi pídgotovki ekonomísta: Ganna Dutka; 26. Wpływ aukcji rybnej w Ustce na konkurencyjność w branży rybnej na Pomorzu: Piotr Giruć; 27. Rozbitok transkordonnogo spívrobítnictva v ukrains'ko-pol's'kih ěvroregíonah: Galina Šerba; 28. Stan í perspektivi rozvitku regíonal'nih bankívs'kih sistem v umovah ěvroíntegradíi ukraini: O. I. Kopilůk; 29. Teorie i koncepcje transgranicznej oraz euroregionalnej współpracy: Paweł Skotnyj; 30. Ukraińsko-Polskie relacje we współczesnej dobie: Iwanna Łuchakivska; 31. Rola oświęcimskiego strategicznego programu rządowego w podniesieniu konkurencyjności regionu w zakresie szkolnictwa wyższego: Luiza Mańkowska-Wróbel; 32. Roĺ geoobrazív u formuvanní strategíi transkordonnogo spívrobítnictva: Miron Bab'âk, Roman Korpan. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34680 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34679/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami w związku z procesami integracji z Unią Europejską; Rozdział 2: Instrumenty konkurowania; Rozdział 3: Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw jako źródło przewagi konkurencyjnej i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania; Rozdział 4: Ocena składników potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w porównaniu z głównymi konkurentami rynkowymi; Rozdział 5: Relacje między sferami funkcjonalno-zasobowymi a instrumentami konkurowania polskich przedsiębiorstw; Rozdział 6: Modele potencjału konkurencyjności adekwatne dla obecnej sytuacji polskich przedsiębiorstw; Rozdział 7: Zarządzanie potencjałem konkurencyjności z uwzględnieniem warunków i możliwości poskich przedsiębiorstw; Rozdział 8: Determinanty powodzenia działań umacniających potencjał konkurencyjności polskich przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10502, 8696 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 8695/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Instytucjonalne uwarunkowania wspierania rozwoju sektora MSP w Polsce; Rozdział 2: Wspieranie rozwoju sektora MSP w Unii Europejskiej; Rozdział 3: Specyfika zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach; Rozdział 4: Zachowania strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych; Rozdział 5: Perspektywy rozwoju firm sektora MSP w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22425, 22424 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22423/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again