Form of Work
Książki
(1)
Status
available
(1)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Author
Helin Andre
(1)
Zorde Kristof
(1)
Year
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Przedsiębiorstwo
(1)
1 result Filter
Book
In basket
Cz. 1: Proces przejecia przedsiębiorstwa; Rozdział 1: Formy przejęcia; Rozdział 2: Typowe motyw nabywcy przedsiębiorstw; Rozdział 3: Motywy przy sprzedaży przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Tryb nabycia przedsiębiorstw; Rozdział 5: Ustalanie strategii rozwoju; Rozdział 6: Zidentyfikowanie przedsiębiorstwa do przejęcia; Rozdział 7: Nawiązanie kontaktu z potencjalnym sprzedawcą lub partnerem fuzji; Rozdział 8: Zakres i tryb analizy due diligence; Rozdział 9:Wycena wartości spółki ; Rozdział 10: Warunki przejęcia; Rozdział 11: Przejęcie; Rozdział 12: Integracja działalności gospodarczej i struktury organizacyjnej przejmowanego i przejmującego przedsiębiorstwa; Rozdział 13: Wrogie przejęcia; Rozdział 14: Finansowanie przejęcia środkami przejętego przedsiębiorstwa; Cz.2: Przekształcenie spółek kapitałowych; Rozdział 1: Przyczyny, charakterystyka i tryb przekształceń spółek kapitałowych; Rozdział 2: Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną; Rozdział 3: Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; Rozdział 4: Skutki prawne i podatkowe związane z przekształceniami spółek kapitałowych; Cz.3: Fuzje (łączenie ) spółek kapitałowych; Rozdział 1: Przyczyny i metody łączenia spółek kapitałowych; Rozdział 2: Ogólna charakterystyka spółek handlowych; Rozdział 3: Tryb połączenia spółek kapitałowych; Rozdział 4: Czynności wstępne zarządów; Rozdział 5: Podjęcie uchwały o połączeniu; Rozdział 6: Możliwość zaskarżenia uchwały o połączeniu; Rozdział 7: Zgłoszenie i rejestracja połączenia; Rozdział 8: Sporządzanie bilansu na dzień połączenia i poddanie go badaniu przez biegłych rewidentów; Rozdział 9: Ochrona wierzycieli; Cz.4: Zasady rachunkowości w przypadku nabycia i łączenia spółek kapitałowych; Rozdział 1: Wstęp; Rozdział 2: Definicja nabycia i połączenia przedsiębiorstw w myśl standardów IAS i GAAP; Rozdział 3: Modele nabycia, przyłączeń lub połączeń prowadzonej działalności; Rozdział 4: Zastosowane modele rachunkowości; Rozdział 5: Praktyczne przykłady zastosowanych zasad rachunkowości w przypadku nabycia lub połączenia spółek kapitałowych; Rozdział 6: Szczególne zagadnienia rachunkowości występujące przy nabyciu i połączeniu przedsiębiorstw; Rozdział 7: Organizacja rachunkowości jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej lub jednostek połączonych; Cz.5: Przekształcenie spółki kapitałowej - Załączniki; Rozdział 1: Wycena udziałów spółki z organiczoną odpowiedzialnością BETAMAX Sp. z o.o. ; Rozdział 2: Sprawozdanie założycieli z art. 312 K.H.; Rozdział 3: Projekt statutu Spółki Akcyjnej; Rozdział 4: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o przekształceniu; Rozdział 5: Uchwała o przekształceniu Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną; Rozdział 6: Wzór deklaracji przystąpienia wspólników Spółki z o.o. do Spółki Akcyjnej; Rozdział 7: Bilans przekształceniowy; Rozdział 8: Ustalenie kapitału akcyjnego w przypadku połączenia przez inkorporację; Rozdział 9: Ustalanie kapitału skcyjnego w przypadku połączenia przez zjednoczenie; Rozdział 10: Bilans spółki A wg historycznych cen nabycia; Rozdział 11:Bilans spółki B wg historycznych cen nabycia ; Rozdział 12: Wycena spółki A- zestawieni korekt wyceny; Rozdział 13: Wycena spółki B- zestawieni korekt wyceny; Rozdział 14: Wycena spółki A wg jej wartości rynkowej; Rozdział 15: Wycena spółki B wg jej wartości rynkowej; Rozdział 16: Łączenia wartości aktywów netto wg wartości rynkowej; Rozdział 17: Łączenia wartości rynkowej spółek A i B po korektach wyceny; Rozdział 18: Zakup przez spółkę A zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki B; Rozdział 19: Bilans spółki B po sprzedaży zorganizowanej działalności spółki ; Rozdział 20: Zakup przez spółkę A akcji spółki B; Rozdział 21: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy A+B na dzień nabycia akcji przez spółkę A w spółce B; Rozdział 22: Wniesienie aportem skcji spółek A i B do spółki C- bilans spółki C; Rozdział 23: Bilans skonsolidowany grupy kapitałowej A, B i C; Rozdział 24: Fuzja spółki A i B przez inkorporację. Bilans spółki B wg wartości rynkowej ; Rozdział 25: Fuzja spółki A i B przez inkorporacje. Bilans spółki B wg dotychczasowej wartości księgowej; Rozdział 26: Fuzja spółek A i B metodą zjednoczenia, wycena majątku wg wartościach rynkowej; Rozdział 27: Fuzja spółek A i B metodą zjednoczenia na podstawie bilansów bez uwzględnienia korekt wyceny;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 699, 698, 697, 696 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 695/XIX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again