Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(24)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(18)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Brigham Eugene F
(2)
Dyk Maria
(2)
Gapenski Louis C
(2)
Sierpińska Maria
(2)
Dobija Dorota
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Duliniec Aleksandra
(1)
Dąbrowska Anna (ekonomika)
(1)
Dębski Wiesław
(1)
Filip Paulina
(1)
Hawawini Gabriel A
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil (1936- )
(1)
Kowalczyk Jacek
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kusak Aleksander
(1)
Leahigh David
(1)
Machała Robert
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Nesterowicz Renata
(1)
Pawłowska-Mielech Jadwiga
(1)
Pazio Wanda J
(1)
Pazio Wanda Janina
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Pluta Wiesław
(1)
Stradomski Maciej
(1)
Szczepankowski Piotr J
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Viallet Claude
(1)
Wilk Józef
(1)
Wędzki Dariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(21)
Subject
Przedsiębiorstwo
(19)
Finanse
(4)
Decyzje
(3)
Rynek finansowy
(3)
Zarządzanie finansowe
(3)
Inwestycje
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Analiza wartości (kontrola kosztów)
(1)
Controlling
(1)
Dług
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Podejmowanie decyzji
(1)
Pożyczki handlowe
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Przedsiębiorstwa wielonarodowe
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko
(1)
Spółki
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Wartość ekonomiczna-zarządzanie-podręcznik akademicki
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(4)
23 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Istota zarządzania finansami; Rozdział 2: Podstawowe kategorie zarządzania finansami; Rozdział 3: Długoterminowe źródła finansowaia; Rozdział 4: Zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Rodzaje i znaczenie dźwigni w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Budżetowanie kapitałowe i ocena przedsiewzięć inwestycyjnych; Rozdział 7: Krótkoterminowe decyzje finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14737 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14670/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie do zarządzania finansami firmy; 2. Podstawy rachunkowości finansowej; 3. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych; 4. Źródła finansowania; 5. Długoterminowe decyzje finansowe; 6. Planowanie i modelowanie finansowe; 7. Bieżące decyzje finansowe; 8. Analiza wskażnikowa; 9. Wycena firmy; 10. Tematy specjalne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4539, 4538, 4537, 4536 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4535/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Wartość pieniądza w czasie; Rozdział 2: Ryzyko i zwrot; Rozdział 3: Wycena; Rozdział 4: Koszt kapitału; Rozdział 5: System dźwigni; Rozdział 6: Struktura kapitału i wartość firmy; Rozdział 7: Planowanie realnych inwestycji kapitałowych; Rozdział 8: Polityka dywidendy; Rozdział 9: Długookresowe zarządzanie finansami; Rozdział 10: Krótkookresowe zarządzanie finansami; Rozdział 11: Analiza finansowa i planowanie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5886, 5885, 5884, 5883 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5882/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zmiana wartości pieniądza w czasie; Rozdział 2: Techniki dyskontowe wykorzystywane w analizie projektów inwestycyjnych; Rozdział 3: Dźwignia finansowa, operacyjna i połączona; Rozdział 4: Kredyt jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Leasing: rodzaje, uregulowania prawne i struktura opłat; Rozdział 6: Zarządzanie kapitałem obrotowym; Rozdział 7: Średni ważony koszt kapitału; Rozdział 8: Wyznaczenie kosztu kapitału własnego na podstawie modeli matematycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10283, 10282, 10281, 10280 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10279/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego; Rozdział 1: Kursy walutowe w gopodarce rynkowej; Rozdział 2: Rynek walutowy; Rozdział 3: Kontrakty walutowe futures i opcje walutowe; Rozdział 4: Zmiany kursów walutowych na rynku kasowym i termonowym; Cz. 2: Zarządzanie ryzykiem kursowym; Rozdział 5: Formy ryzyka związane z transakcjami dewizowymi; Rozdział 6: Ryzyko konwersji w sprawozdaniach finansowych; Rozdział 7: Ryzyko ekonomiczne w transakcjach międzynarodowych; Rozdział 8: Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym; Rozdział 9: Osłona transakcji zagranicznych firmy przed ryzykiem kursowym; Rozdział 10: Osłona przepływów operacyjnych przed ryzykiem ekonomicznym; Cz. 3: Finansowanie bieżących operacji zagranicznych; Rozdział 11: Polityka krótkookresowego finansowania zagranicznego firmy; Rozdział 12: Metody i techniki finansowania operacji handlu zagranicznego; Rozdział 13: Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa; Rozdział 14: Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Cz. 4: Inwestycje międzynarodowe; Rozdział 15: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym; Rozdział 16: Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych; Rozdział 17: Procedura i technika analizy finansowej projektu inwestycji zagranicznej. Przykład IMC-United Kingdom; Rozdział 18: Ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe; Cz. 5: Międzynarodowe rynki finansowe i długookresowe finansowanie operacji zagranicznych; Rozdział 19: Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło funduszy długoterminowych; Rozdział 20: Strategia finansowania międzynarodowego w długim okresie; Rozdział 21: Międzynarodowy rynek transakcji swapowych; Cz. 5: Opodatkowanie przedsiębiorstw międzynarodowych; Rozdział 22: Opodatkowanie dochodów z operacji zagranicznych; Rozdział 23: Racje podatkowe a działalność firm zagranicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8759, 8758, 8757, 8756, 8755, 5863 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5862/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-208-1629-7
Cz.1: Wprowadzenie; Rozdział 1: Zarządzanie finansami a kreowanie wartości; Rozdział 2: Bilans oraz rachunek zysków i strat; Cz.2: Analiza finansowa i zarządzanie finansowe; Rozdział 3: Ocena płynności i efektywności operacyjnej; Rozdział 4: Analiza przepływów pieniężnych; Rozdział 5: Analiza rentowności, ryzyka i wzrostu; Cz.3: Decyzje inwestycyjne; Rozdział 6: Zastosowanie NPV w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych podnoszących wartość firmy; Rozdział 7: Inne metody stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych; Rozdział 8: Identyfikacja i szacowanie przepływów pieniężnych projektu; Cz.4: Decyzje finansowe; Rozdział 9: Pozyskiwanie kapitału i wycena papierów wartościowych; Rozdział 10: Szacowanie kosztu kapitału; Rozdział 11: Kształtowanie struktury kapitału; Cz.5: Decyzje strategiczne; Rozdział 12: Wycena i przejęcie firmy; Rozdział 13: Decyzje zwiększające wartości firmy w otoczeniu międzynarodowym; Rozdział 14: Zarządzanie ukierunkowane na kreowanie wartości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25960, 25959 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25958/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-89355-95-7
1. Elementy składowe finansowania działalności przedsiębiorstwa; 2. Charakterystyka strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa; 3. Planowanie strategii finansowania działalnosci przedsiębiorstwa; 4. Analiza strategii finansowania działalności wybranych przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24644, 24643 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24642/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-87708-66-6
Rozdział 1: Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Zmiana wartości pieniądza w czasie; Rozdział 3: Kryteria oceny projektów inwestycyjnych; Rozdział 4: Przepływy pieniężne; Rozdział 5: Koszt i struktura kapitału; Rozdział 6: Analiza ryzyka w zarządzaniu finansami; Rozdział 7: Krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17968 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17967/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie, Marketing)
Cz. 1: Rynko źródła finansowania działalności przedsiębiorstw; Rozdział 1: Instrumenty rynku finansowego; Rozdział 2: Wycena papierów wartościowych, średni ważony koszt kapitału; Rozdział 3: Stopa wzrostu i ryzyko akcji, Modele wyceny aktywów kapitałowych; Cz. 2: Źródła finansowania przedsiębiorstwa pozyskiwane poza rynkiem finansowym; Rozdział 4: System dźwigni; Rozdział 5: Weksel; Rozdział 6: Kredyty bankowe; Rozdział 7: Faktoring i forfaiting; Rozdział 8: Leasing; Cz. 2: Zarządzanie płynnością i działalnością rozwojową przedsiębiorstwa; Rozdział 9: Zarządzanie kapitałem obrotowym; Rozdział 10: Kryteria oceny efektywności inwestycji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27995, 27994 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27993/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / Red. Wiesław Szczęsny. - Wyd. 2 uzup. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. - XV, [1], 368 s. : il. ; 24 cm.
(Academia Oeconomica)
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-7483-508-7 ; 978-83-7483-508-4
Rozdział 1: Jak dokonać wyboru formy działalności gospodarczej?; Rozdział 2: Jak zastosować kapitał?; Rozdział 3: Jak ograniczyć ryzyko inwestowania?; Rozdział 4: Jak zarządzać kapitałem obrotowym?; Rozdział 5: Jak oceniać standing finansowy przedsiębiorstwa?; Rozdział 6: Jak szacować wartość przedsiębiorstwa?;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25957, 25956 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25955/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota zarządzania finansami; Rozdział 2: Analiza finansowa w zarządzaniu finansami przedsiebiorstwa; Rozdział 3: Prognozowanie i planowanie potrzeb finansowych; Rozdział 4: Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 5: Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie; Rozdział 6: Rynek kapitałowy w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Koszt kapitału przedsiębiorstwa;
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16419 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16418/XVII czyt. (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1040/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Źródła finansowania przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Kapitał zainwestowany i jego rentowność; Rozdział 3: Struktura kapitału w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Strategie finansowe przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Integracja zarządzania kapitałem i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Rola kapitału warunkowego; Rozdział 7:Finansowanie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37385 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37384/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej; 2. Dynamiczny i statyczny pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie; 3. Poziom kapitału obrotowego i jego pomiar; 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie; 5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie; 6. Metody monitorowania i prognozowania należności; 7. Polityka kredytowa wobec odbiorców; 8. Sterowanie należnościami przedsiębiorstwa; 9. Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie; 10. Krótkoterminowe źródła zasilania przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 467, 466, 465, 464 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 463/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Pojęcia podstawowe; Rozdział 1: Przegląd teorii finansów; Rozdział 2: Ryzyko i dochód: cz.1; Rozdział 3: Ryzyko i dochód: cz.2; Rozdział 4: Wycena obligacji i akcji; Rozdział 5: Opcje i inne instrumenty pochodne; Cz.2: Decyzje dotyczące inwestycji długookresowych; Rozdział 6: Koszt kapitału; Rozdział 7: Metody podejmowania decyzji o preliminowaniu inwestycji; Rozdział 8: Analiza przepływów środków pieniężnych projektu; Rozdział 9: Analiza ryzyka przy preliminowaniu inwestycji; Rozdział 10: Optymalny preliminarz inwestycji; Cz.3: Struktura kapitału i polityka dywidend; Rozdział 11: Decyzje o strukturze kapitału cz.1; Rozdział 12: Decyzje o strukturze kapitału cz.2; Rozdział 13: Polityka dywidend; Cz.4: Decyzje dotyczące finansowania długoterminowego; Rozdział 14: Zwykły kapitał akcyjny i bankowość inwestycyjna; Rozdział 15: Dług długoterminowy; Rozdział 16: Finansowanie hybrydowe: akcje uprzywilejowane, warranty i zamienne papiery wartościowe; Rozdział 17: Leasing jako sposób finansowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5901 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5899/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.5: Analiza finansowa i planowanie długoterminowe; Rozdział 18: Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 19: Długoterminowe planowanie finansowe; Cz.6: Planowanie i zarządzanie krótkoterminowe; Rozdział 20: Krótkoterminowe planowanie finansowe i preliminowanie inwestycji; Rozdział 21: Zarządzanie środkami pieniężnymi i finansowanie krótkoterminowe; Rozdział 22: Zapasy; Rozdział 23: Należności i polityka kredytowa; Cz.7: Zagadnienia specjalne; Rozdział 24: Restrukturyzacja firm: fuzje, wykup lewarowany i zdobywanie części majątku; Rozdział 25: Zarządzanie ryzykiem w firmie; Rozdział 26: Upadłość, restrukturyzacja i likwidacja; Rozdział 27: Ponadnarodowe zarządzanie finansami; Rozdział 28: Zarządzanie programami emerytalnymi; Rozdział 29: Zarządzanie finansami w firmach nie nastawionych na zysk;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5902 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5900/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Finansowa charakterystyka decyzji; 2. Zarządzanie prze wartość (VBM); 3. Model MVA i jego przystosowanie do wymagań zarzadzania przez wartość; 4. Fazy życia firmy; 5. Prognozowanie stopy wzrostu sprzedaży; 6. Stopa dyskontowa; 7. Zastosowanie zmodyfikowanego modelu dodanej wartości rynkowej w zarządzaniu firmą Zira. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47040 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47039/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Mechanizm sterowania ryzykiem; 2. Zarządzanie poprzez rachunek kosztów i wyników; 3. Sterowanie ryzykiem w systemie RZKD; 4. Heurysyczny model inwestycji; 5. Controlling finansowy i logistyczny; 6. Systemy informatyczne zarządzania;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6470/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
Rozdział 1: Wskaźniki finansowe jako narzędzie wspomagania decyzji; Rozdział 2: Strefy tworzące zysk; Rozdział 3: Związek płynności i rentowności; Rozdział 4: Wykorzystanie progu rentowności; Rozdział 5: Zarządzanie gotówką; Rozdział 6: Sterowanie kapitałem obrotowym; Rozdział 7: Zarządzanie kredytem kupieckim; Rozdział 8: Mechanizmy dźwigni w ocenie ryzyka; Rozdział 9: Projekcja potrzeb kapitałowych; Rozdział 10: Inwestycje rzeczowe; Rozdział 11: Wartość przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Inwestycje finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23838 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23837/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wartość pieniądza w czasie; 2: analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 3. Zarzadzanie kapitałem obrotowym w przedsiebiorstwie; 4. Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiebiorstwie; 5. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności przedsiebiorstw; 6. Analiza źródeł finansowania inwestycji; 7. Koszt i struktura kapitału przedsiebiorstwa; 8. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych; 9. Planowanie finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32028 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32026/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again