Form of Work
Książki
(14)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(10)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Jamroży Marcin
(2)
Szlęzak-Matusewicz Joanna
(2)
Choroszczak Jerzy
(1)
Dragunowicz Maria
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Dudek Józef
(1)
Felis Paweł (1969- )
(1)
Ickiewicz Janina
(1)
Klinowski Marcin
(1)
Krzywda Danuta
(1)
Kudert Stephan
(1)
Marcinkowska Elżbieta (ekonomia)
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Martyniuk Teresa (1948- )
(1)
Mikulec Marek
(1)
Mroczkiewicz Agnieszka
(1)
Olchowicz Irena (1941- )
(1)
Poszwa Michał
(1)
Sawicka Joanna (rachunkowość)
(1)
Skorupska Bożena
(1)
Staniszewska Aleksandra
(1)
Stronczek Anna
(1)
Turyna Jan
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(13)
English
(1)
Audience Group
Księgowi
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Przedsiębiorstwo
(8)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(2)
Podatek
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Subwencje
(2)
Cło
(1)
Innowacje
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kredyt
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo bilansowe
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
prawo i finanse
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 54736 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podatki a decyzje przedsiębiorców; 2. Metody pomiaru obciążeń podatkowych; 3. Opodatkowanie a decyzje inwestycyjne; 4. Opodatkowanie a decyzje finansowe oraz płynność finansowa; 5. Polityka wykazywania dochodów; 6. Polityka cen transferowych; 7. Podatki a rozliczenia strat; 8. Opodatkowanie a wybór formy prawnej; 9. Opodatkowanie a wybór formy inwestycji bezpośredniej za granicą; 10. Opodatkowanie a decyzje restrukturyzacyjne; 11. Opodatkowanie a wybór miejsca prowadzenia działalności;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26083 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26082/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48350, 48349 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48348/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do rachunkowości; Rozdział 2: Bilans przedsiębiorstwa i konta bilansowe; Rozdział 3: Rachunek zysków i strat oraz operacje wynikowe; Rozdział 4: Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe; Rozdział 5: Rozrachunki i rozliczenia; Rozdział 6: Rzeczowy majątek obrotowy. Aktywa obrotowe; Rozdział 7: Majątek trwały. Aktywa trwałe; Rozdział 8: Rachunek kosztów; Rozdział 9: Wynik finansowy; Rozdział 10: Różnice między wynikiem bilansowym a fiskalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6141, 6140 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6139/XVII czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Rozdział 1: Małe przedsiębiorstwo jako jednostka organizacyjna; Rozdział 2 : Opodatkowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw; Rozdział З : Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych w małych przedsiębiorstwach; Rozdział 4: Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej małego przedsiębiorstwa; Rozdział 5 : Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych; Rozdział 6 : Ewidencje związane z podatkiem od towarów i usług; Rozdział 7 : Sprawozdawczość і analiza finansowa małych firm.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46993/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. System obciążeń obowiązkowych w Polsce; 2. Procedura podatkowa; 3. Podatki i opłaty obciążające koszty działalności; 4. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy; 5. System obowiązkowych składek ubezpieczeniowych; 6. Rozliczanie wypłat osób fizycznych; 7. Ryczałtowe podatki dochodowe od wyników z działalności gospodarczej osób fizycznych; 8. rozliczanie dochodów przedsiębiorców na zasadach ogólnych; 9. Podatek dochodowy od osób prawnych; 10. Prowadzenie ewidencji i dokonywanie rozliczeń u osoby fizycznej - przykład całościowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24652 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24651/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych; Rozdział 2; Kapitał własny spółek osobowych; Rozdział 3: Kapitał własny spółek kapitałowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26002 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26001/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość finansowa / Jan Turyna. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. BECK, 2005. - XI, 283 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pojęcie, zakres i źródła standaryzacji rachunkowości; Rozdział 2: Koncepcje i zasady współczesnej rachunkowości finansowej: analiza porównawcza; Rozdział 3: Sprawozdanie finansowe podmiotu gospodarczego; Rozdział 4: Bilans jako podstawowy rachunek majątkowo-kapitałowy; Rozdział 5: Rachunek zysków i strat; Rozdział 6: Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 7: Zestawienie zmian w kapitale własnym i pozostałe elementy sprawozdania; Rozdział 8: Wycena bilansowa aktywów i pasywów; Rozdział 9: Koncepcje pomiaru i ustalania wyniku finansowego; Rozdział 10: Łączenie podmiotów gospodarczych oraz skonsolidowana sprawozdawczość finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17166, 17165, 17164, 17163 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17162/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przedsiębiorcy; Rozdział 2: Stosunki majątkowe między małżonkami - przedsiębiorcami i ich wpływ na sytuację wierzyciela (banku); Rozdział 3: Analiza bankowa małego przedsiębiorcy; Rozdział 4: Prawne zabezpieczenie wierzytelności banku; Rozdział 5: Umowa kredytu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14934, 14933 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14932/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg ustawy o rachunkowości; 1.1. Obowiązkowe sporządzania sprawozdania finansowego; 1.2. Budowa sprawozdania finansowego i tryb jego sporządzania; 1.3. Znaczenie rewizji finansowej; Rozdział 2: Podatek odroczony; 2.1. Prawo podatkowe a prawo bilansowe; 2.2. Przychody i koszty w prawie bilansowym i podatkowym; 2.3. Ogólna koncepcja podatku odroczonego; Rozdział 3: Inwentaryzacja; 3.1. Inwentaryzacja – cel, terminy, rodzaje; 3.2. Metody inwentaryzacji; 3.3. Wycena spisu z natury; 3.4. Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych; rozdział 4: Zasady wyceny składników majątkowych i kapitałowych; Rozdział 5: Rachunek zysków i strat; Rozdział 6: Przepływy pieniężne; Rozdział 7: Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; Rozdział 8: Informacja dodatkowa; Rozdział 9: Sprawozdanie z działalności. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63042, 63041, 63040, 60853 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60852/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33645, 33644 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33643/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Piotr Marquardt. - [Stan prawny na 1 czerwca 2007 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007. - 307 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Pomoc publiczna -zagadnienia pojęciowe; Rozdział 2: Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej; Rozdział 3: Struktura udzielanej pomocy publicznej; Rozdział 4: Pozycja prawna MŚP; Rozdział 5: Postępowania w sprawach pomocy publicznej; Rozdział 6: Szczególne zasady udzielania pomocy publicznej dla MŚP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26117 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26116/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Kapitał ludzki jako kluczowy czynnik kształtowania pozycjipolskich przedsiębiorstw innowacyjnych Unii Europejskiej; Rozdział 1: Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 2: Proces zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 3: Osobowościowe uwarunkowania pracy kapitału ludzkiego; Rozdział 4: Zarządzanie kompentencjami kapitału ludzkiego; Cz. 2: Odpowiedzialność finansowa i karna podmiotów zbiorowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Geneza, przebieg prac, próba oceny); Rozdział 5: Wprowadzenie; Rozdział 6: Odpowiedzialność posiłkowa podmiotu zbiorowego w polskim kodeksie karnym skarbowym; Rozdział 7: Odpowiedzilaność prawna podmiotów zbiorowych w prawie UE; Rozdział 8: Geneza ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce; Rozdział 9: Ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Rozdział 10: Uopz w Trybunale Konstytucyjnym; Rozdział 11: Uopz po nowelizacji-aktualny stan prawny; Cz. 3: Finansowe wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach; Rozdział 12: Europejska polityka wsparcia innowacji; Rozdział 13: Fundusze strukturalne; Cz. 4: Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a komkurencyjność w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 14: Wstęp; Rozdział 15: ryzyko i niepewność jako determinanta podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 16: Zmienna wartość pieniądza w czasie a wycena inwestycji rzeczowej; Rozdział 17: Zmienność stopy procentowej (dyskontowej) a obiektywizm planowania; Rozdział 18: Alternatywna metoda szacowania stopy dyskontowej dla projektów inwestycyjnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24212/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Podatkowe obciążenia przedsiębiorstw; Rozdział 1: Pojęcie, konstrukcja, podział i funkcje podatków; Rozdział 2: Podatki dochodowe; Rozdział 3: Zryczałtowane formy opodatkowania; Rozdział 4: Podatki wliczane w ciężar bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa; Cz. 2: Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstwa; Rozdzia 5: Obciążenia związane z kosztami wynagrodzeń; Rozdział 6: Inne niepodatkowe obciążenia;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3688/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again