Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Lewandowska Lucyna
(2)
Borowiecki Ryszard (1943- )
(1)
Budziński Ryszard
(1)
Cwynar Andrzej
(1)
Kaczmarek Jarosław (ekonomia)
(1)
Komorowski Jan
(1)
Kowalak Robert
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Marcinek Krzysztof
(1)
Siemińska Ewa
(1)
Szablewski Andrzej T
(1)
Tkaczuk Maria
(1)
Tuzimek Rafał
(1)
Wnuk Tomasz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Przedsiębiorstwo
(11)
Finanse
(4)
Zarządzanie
(3)
Efektywność ekonomiczna
(2)
Analiza wartości
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Budżet
(1)
Ekonometria
(1)
Inwestycje
(1)
Konkurencyjność
(1)
Metody statystyczne
(1)
Prawo upadłościowe
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rentowność
(1)
Stocznie
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Upadłość
(1)
Wartość firmy (rachunkowość)
(1)
Wynik finansowy
(1)
Zadłużenie zagraniczne
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-71872-16-X
Rozdział 1: Interpretacje przedsiębiorczości; Rozdział 2: Leasing; Rozdział 3: Franchising; Rozdział 4: Factoring; Rozdział 5: Forfaiting; Rozdział 6: Venture capital;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6417 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6416/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-71872-16-X
Rozdział 1: Interpretacje przedsiębiorczości; Rozdział 2: Leasing; Rozdział 3: Franchising; Rozdział 4: Factoring; Rozdział 5: Forfaiting; Rozdział 6: Venture Capital;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9281, 9280, 9279 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Finanse przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Geneza i ewolucja menedżementu finansowego; v 3: Organizacja procesu zarządzania finansami; Rozdział 4: Strategia i taktyka finansowania;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9302, 9301 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9300/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88840-46-0
Rozdział 1: Pojęcie i uwarunkowania kondyncji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Sytuacja finansowa małej firmy; Rozdział 3: Źródła informacji finansowej; Rozdział 4: Metody pomiaru i oceny sytuacji finansowej; Rozdział 5: Metody pomiaru i oceny zagrożeń;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11901 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11900/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Źródła i pomiar wartości firmy; 1. Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa; 2. Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy; 3. Budowa wartości firmy na podstawie zrównoważonej kary wyników; 4. Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej; Część 2: Wycena wartości firmy; 5. Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw; 6. Opcje rzeczowe - nowe spojrzenie na wycenę; 7. Wycena spółek nowej gospodarki; 8. Wycena wartości niematerialnych i prawnych; Część 3: Budowanie wartości firmy; 9. Budowanie wartości spółki przez fundusze venture capital i private equity; 10. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa; 11. Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku; 12. Menedżerskie programy motywacyjne; 13. Relacje inwestorskie i raportowanie wartości; 14. Kształtowanie kultury nowoczesnej korporacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23050, 23049 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23048/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka budżetowania ; Rozdział 2: Związki budżetowania z funkcjami kierowniczymi Rozdział 3: Projektowanie i organizacja budżetowania w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Elementy procedury budżetowania dużych przedsiębiorstw na przykładzie stoczni; Rozdział 5: Stosowanie budżetowania i analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 679, 678, 677, 676, 675, 663, 662, 661, 660 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 659/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zarządzanie strategiczne a informatyka; 2. Metody ewidencji zdarzeń gospodarczych; 3. Podejście transakcyjne w przetwarzaniu danych ekonomiczno-finansowych; 4. Integracja w systemach przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9273, 9272 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9271/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej; Rozdział 1: Przygotowanie i planowanie produkcji; Rozdział 2: Budżetowanie kosztów wydziałowych; Rozdział 3: Rozliczenie budżetowych kosztów wydziałowych produkcji pomocniczej; Rozdział 4: Budżetownie kosztów bezpośrednich; Rozdział 5: Budżetowanie kosztów nieprodukcyjnych; Rozdział 6: Postulowany koszt jednostkowy produktu; Rozdział 7: Planowanie wyniku finansowego w oparciu o rachunek kosztów pełnych i zmiennych; Cz. 2: Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej; 7: Analiza progu rentowności i planowanie wyniku finansowego w krótkim okresie; Rozdział 8: Zarządzanie kapitałem pracującym; Rozdział 9: Planowanie inwestycji i ocena ich efektywności; Rozdział 9: Konstrukcja sprawozdań finansowych pro- forma; Rozdział 10: Planowanie potrzeb kapitałowych w długim okresie; Cz. 3: Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych; Rozdział 11: Przeliczanie budżetów wyjściowych kosztów w budżety elastyczne kosztów; Rozdział 12: Sprawozdanie z wykonania budżetów kosztów; Rozdział 13: Kontrola postulowanego kosztu produktu; Rozdział 14: Monitorowanie kosztów i wyników przedsiębiorstwa w oparciu o analize odchyleń ; Rozdział 15: Monitorowanie wykonania planowego poziomu wskaźników finansowych; Rozdział 16: Organizacja działu controlingu i system raportowania wewnętrznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 717 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 716/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa; Rozdział 2. Przedsięwzięcie inwestycyjne; Rozdział 3. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 4. Wykorzystanie formuł procentu składanego w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 5. Metody oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego; Rozdział 6. Racjonowanie kapitału. Wybór przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach ograniczonych zasobów kapitału; Rozdział 7. Koszt kapitału i jego rola w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 8. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach inflacji; Rozdział 9. Wybrane techniki oceny ryzyka w analizie przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 10. Redukcja ryzyka inwestowania poprzez dywersyfikację. Elementy teorii portfolio; Rozdział 11. Model wyceny aktywów kapitałowych i jego znaczenie dla oceny przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 12. Leasing jako alternatywa zakupu lub budowy obiektów majątku trwałego; Rozdział 13. Fuzja przedsiębiorstw jako alternatywa rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych; Rozdział 14. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych za granicą. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3678/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Problemy oceny kondycji finansowej; Rozdział 2: Determinanty kondycji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Sprawozdania finansowe jako baza informacyjna oceny kondycji; Rozdział 4: Kapitał pracujący i jego ocena; Rozdział 5: Wskaźnikowa ocena kondycji przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Przesłanki poszukiwania syntetycznego miernika kondycji finansowej; Rozdział 7: Model dyskryminacyjny kondycji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Ocena przedsiębiorstwa za pomocą mierników ryzyka rynkowego; Rozdział 9: Systemy punktowej oceny przedsiębiorstwa. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-57/3, P-57/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-57/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analiza - przykłady / red. Ryszard Borowiecki. - Wyd. 2 popr. - Warszawa, Kraków : Fogra, 1996. - 122, [13] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
1. Proces inwestycyjny i jego struktura; 2. Istota i rodzaje rachunku ekonomicznej efektywności przedsięwzięć rozwojowych; 3. Rozwój metod badania efektywności przedsięwzięć rozwojowych w Polsce; 4. Analiza ekonomiczno - finansowa i ocena przedsięwzięć rozwojowych; 5. Ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć rozwojowych. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34116/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65225/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again