Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(24)
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(13)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Najlepszy Eugeniusz
(3)
Rachwał Tomasz
(2)
Walińska Ewa
(2)
Balcerzak Adam P
(1)
Bednarz Joanna
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Bywalec Czesław
(1)
Cieśla Małgorzata
(1)
Durska Małgorzata
(1)
Gorynia Marian (1956- )
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Górecka Dorota
(1)
Hofstede Geert
(1)
Hofstede Gert Jan
(1)
Jarczewska-Romaniuk Aleksandra
(1)
Nikodemska-Wołowik Anna M
(1)
Robert Michel (1941- )
(1)
Rymarczyk Jan (1944- )
(1)
Schroeder Jerzy
(1)
Stępień Beata
(1)
Szymla Zygmunt
(1)
Sławińska Maria
(1)
Trocki Michał (1945- )
(1)
Witkowska Janina
(1)
Wysokińska Zofia (1949- )
(1)
Zioło Zbigniew
(1)
Zioło Zbigniew (1935- )
(1)
Zorska Anna
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(21)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(8)
Handel międzynarodowy
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Finanse międzynarodowe
(5)
Globalizacja
(5)
Przedsiębiorstwa
(5)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(5)
Przedsiębiorstwa międzynarodowe
(3)
Kultura przedsiębiorstwa
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Przedsiębiorstwa wielonarodowe
(2)
Rachunkowość
(2)
Rachunkowość międzynarodowa
(2)
Sprawozdania finansowe
(2)
Ekonomia
(1)
Etnopsychologia
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gospodarka światowa
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkurencja międzynarodowa
(1)
Konsumpcja żywności
(1)
Kultura
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Pluralizm kulturowy
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł
(1)
Rynek finansowy
(1)
Sukces w biznesie
(1)
System walutowy międzynarodowy
(1)
Szefowie przedsiębiorstw
(1)
Tożsamość przedsiębiorstw
(1)
Unia Europejska
(1)
Wizerunek organizacji
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zachowania w organizacji
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
24 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie i istota przedsiębiorstw międzynarodowych; Rozdział 2: Specyfika uczestnictwa przedsiębiorstw międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych; Rozdział 3: Narodowe i między narodowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstw międzynarodowych; Rozdział 4: Funkcje przedsiębiorstw międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13155 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13154/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Biznes międzynarodowy / Jan Rymarczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 603 s. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1. Globalizacja gospodarki światowej; Rozdział 2. Regionalizm we współczesnym świecie; Rozdział 2. Regionalizm we współczesnym świecie; Rozdział 3. Handel jako podstawowa forma biznesu międzynarodowego; Rozdział 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako rozwinięta forma biznesu międzynarodowego; Rozdział 5. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej; Rozdział 6. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa międzynarodowego i wybór orientacji strategicznej; Rozdział 7. Strategie wejścia na rynki zagraniczne; Rozdział 8. Strategie konkurencji przedsiębiorstwa międzynarodowego; Rozdział 9. Łańcuch dostaw przedsiębiorstwa międzynarodowego; Rozdział 10. Strategie marketingowe przedsiębiorstwa międzynarodowego; Rozdział 11. Strategie zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Rozdział 12. Strategie badań i rozwoju przedsiębiorstwa międzynarodowego; Rozdział 13. Strategie finansów i zasady rachunkowości przedsiębiorstwa międzynarodowego; Rozdział 14. Strategie zarządzania ryzykiem politycznym w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Rozdział 15. Organizacja międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 16. Kierowanie międzynarodowymi funkcjami przedsiębiorstwa: controlling; Rozdział 17. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce światowej. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45302 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45301/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1 Systemy i struktury; Rozdział 1: Globalizacja technologii i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Andrzej Pomykalski; Rozdział 2: Bariery innowacyjne w polskich przedsiębiorstwach, Krystyna Moszkowicz, Mieczysław Moszkowicz; Rozdział 3: Ewolucja mechanizmów koordynacji w przedsiębiorstwach międzynarodowych; Czesław Mesjasz; Rozdział 4: Adaptacyjność jako niezbędna cecha współczesnego przedsiębiorstwa, Zdzisław Jasiński; Rozdział 5: Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw i jej umiędzynarodowienie; Krystyna Poznańska; Rozdział 6: Rola organizacji sieciowych w kreowaniu technologii innowacyjnych, Danuta Surówka- Marszałek; Rozdział 7: Rozwój grup kapitałowych w Polsce, Ireneusz Janiuk; Rozdział 8: Internacjonalizacja i globalizacja wybranych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie grupy Górażdże, Paweł Brzozowski, Maciej Kaliski, Jacek Połącarz; Rozdział 9: Zarządzanie wiedzą terytorialnych sieci współpracy o charakterze rozwoju technologii, Piotr Kordel; Rozdział 10: Od parku przemysłowego do klastra przemysłowego – współdziałanie gospodarza na przykładzie Wrocławskiego Parku Przemysłowego, Piotr Kubiński; Rozdział 11: Paradoksy jako źródło problemów strategicznych w procesie tworzenia klastrów, Lilla Knop; Rozdział 12: Konfigurowanie i zarządzanie elektronicznymi łańcuchami dostaw w globalnych sieciach gospodarczych dzięki wsparciu technologii internetowych, Konrad Fuks, Arkadiusz Kawa; Rozdział 13: Subsidiary – headquarters relationship governance in an emeging market, Joanna Hendriks – Gusc, S.W.F. Omta, H. J. Bremmers; Rozdział 14: Funkcje zarządzania a ład korporacyjny, Beata Iwasieczko, Mirosława Kwiecień; Rozdział 15: Rada nadzorcza a kryzys przedsiębiorstwa, Bartosz Jasiński; Rozdział Pozyskiwanie i wykorzystywanie energii w XXI wieku, Piotr F. Borowski; Cz. 2 Procesy i projekty; Rozdział 1: Miejsce zarządzania projektami w procesie internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw, Grażyna Leśniak – Łebkowska, Rozdział 2: Wybrane obszary problemowe zarządzania projektami międzynarodowymi, Ewa Sońta- Drączkowska; Rozdział 3: Finansowanie działalności inwestycyjnej z wykorzystaniem metody project finance , Janusz Żurek; Rozdział 4: Wybrane aspekty zarządzania procesami biznesowymi w perspektywie międzynarodowej, Agnieszka Bitkowska; Rozdział 5: Zastosowanie struktury projektowej w europejskim laboratorium fizyki cząstek elementarnych CERN, Ewa Kozień; Rozdział 6: Ekonomiczno – organizacyjne aspekty dystrybucji środków unijnych, Bogusław Marzec; Rozdział 7: Projekty europejskie realizowane przez polskie przedsiębiorstwa sektora MSP, Anna Marciszewska, Renata Brajer- Marczak; Cz. 3 Standardy i metody; Rozdział 1: Inetnacjonalizacja controllingu w przedsiębiorstwie, Stanisław Marciniak; Rozdział 2: Wpływ metod wyceny i klasyfikacji nieruchomości według ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów rachunkowości na sprawozdanie finansowe, Adam Dobek, Karol Wojszczuk, Marek Dobek,; Rozdział 3: Wpływ stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej na sytuację finansową przedsiębiorstw, Halina Buk; Rozdział 4: Funkcje zarządzania , systemy informacyjneb a jakość informacji sprawozdawczej, Wojciech Hasik, Angelika Kaczmarczyk, Dominika Markiewicz- Rudnicka; Rozdział 5: Ewolucja systemów informatycznych i ich rola w zarządzaniu, Magdalena Kotnis, Katarzyna Gadomska-Lila; Rozdział 6: Informatyczne wsparcie systemu zarządzania w kontekście ekspansji na rynki zagraniczne, Grzegorz Bełz, Łukasz Wawrzynek; Rozdział 7: Opcje realne i ich wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem, Aleksandra Sus- Januchowska; Rozdział 8: Zarządzanie ryzykiem w aliansach międzynarodowych, Justyna Światowiec – Szczepańska; Rozdział 9: Wykorzystanie nowoczesnych metod i technik zarządzania w organizacjach publicznych ( na przykładzie sektora ochrony zdrowia) , Aldona Frączkiewicz - Wronka; Rozdział 10: Międzynarodowe wymagania w zarządzaniu bezpieczeństwem obrotu towarami strategicznymi, Aleksandra Soliwoda; Rozdział 11: Zarządzanie pogodowym ryzykiem finansowym w warunkach globalnych zmian w sektorze energetycznym, Juliusz Preś; Rozdział 12: Ocena potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, Romuald Kolman. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45425 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45424/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 751)
1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transportowych na świecie - wybrane aspekty; 2. Wpływ korporacji transnarodowych na przekształcenia w branży samochodowej w krajach Europy Środkowowschodniej; 3. Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym; 4. Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne; 5. Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych; 6. Korporacje transnarodowe w Polsce u progu XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym – zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Strategia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw; Rozdział 3: Przyczyny zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw; Rozdział 4: Teorie internacjonalizacji; Rozdział 5: Zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw – wyjaśnienia teoretyczne; Rozdział 6: Formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw – sposoby wejścia na rynki zagraniczne; Rozdział 7: Metody wyboru formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45335 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45334/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Teoretyczne aspekty umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw; 2. Wpływ procesów integracyjnych na umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw; 3. Procesy umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty empiryczne; 4. Rekomendacje dla polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz polityki wobec inwestorów zagranicznych. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45461 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45460/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 180)
1. Małgorzata Bartosik-Purgat, Stosunek młodych konsumentów europejskich do produktów ekologicznych w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych; 2. Joanna Bednarz, Poszukiwanie oszczędności w czasie współczesnego kryzysu gospodarczego na przykładzie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem znaku towarowego przedsiębiorstwa; 3. Marlena Dzikowska, Wpływ kryzysu finansowego i ekonomicznego na działalność korporacji transnarodowych w latach 2008-2010; 4. Alicja Hadryś, Internacjonalizacja przedsiębiorstw rodzinnych - wybrane wyniki badań własnych; 5. Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Globalne przedsiębiorstwo sieciowe na przykładzie Li & Fung Group; 6. Barbara Jankowska, Klastry na usługach innowacyjności przedsiębiorstw; 7. Artur Klimek, Rozwój technologiczny korporacji transnarodowych z krajów wschodzących; 8. Andżelika Kuźnar, Wspólny rynek usług w Unii Europejskiej - korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw; 9. Magdalena Markiewicz, Implikacje procesów konsolidacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej - wielkość i liczba banków a efektywność sektora bankowego; 10. Henryk Mruk, Targi a rozwój gospodarczy państw; 11. Witold Nowiński, Efekt kraju pochodzenia w kontekście eksportu polskiego sektora jachtowego; 12. Grzegorz Paluszak, Analiza wyników finansowych centrów bankowości międzynarodowej w miastach państw Unii Europejskiej przed utworzeniem obszaru euro i po jego utworzeniu; 13. Łukasz Puślecki, Analiza współczesnych aliansów strategicznych, w tym technologicznych; 14. Magdalena Rosińska-Bukowska, Koncepcja oceny konkurencyjności korporacji jako orkiestratorów globalnych sieci biznesowych; 15. Jerzy Schroeder, Wykorzystanie Internetu jako źródła pozyskiwania informacji w międzynarodowych badaniach marketingowych; 16. Iwona Sobol, Analiza technik finansowania stosowanych w bankowości islamskiej; 17. Marcin Soniecki, Miłosz Łuczak, Rola technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce opierającej się na wiedzy; 18. Beata Stępień, Warunki skutecznej kooperacji międzynarodowej w opinii teoretyków i praktyki gospodarczej; 19. Krzysztof Szaflarski, Anna Sobczyk-Kolbuch, Strategie promocyjne przedsiębiorstwa w otoczeniu międzynarodowym - w świetle badań wybranych rynków Unii Europejskiej; 20. Robert Szczepański, Rola kontaktów w działaniach outsourcingowych na rynkach zagranicznych - wyniki badań; 21. Mariusz Szuster, Integracja światowej gospodarki a rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwach; 22. Rafał Śliwiński, Straetegie polskich przedsiębiorstw szybko rosnących - wyniki badań empirycznych; 23. Marzanna K. Witek-Hajduk, Strategia przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku zakupów. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Otoczenie zewnętrzne a obecne przemiany w działalności KTN; Rozdział 2: Historia oraz współczesna działalność KTN; Rozdział 3: KTN i ich działalność - aspekty teoretyczne; Rozdział 4: Ewolucja ekspansji KTN i działalności ich filii zagranicznych; Rozdział 5: Wpływ ekspansji inwestycyjnej KTN na gospodarki. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45322 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45321/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Umiędzynarodowienie procesów gospodarowania finansów na świecie; 2. Pozyskiwanie przez przedsiębiorstwo kapitału; 3. Pozyskiwanie kapitału akcyjnego przez przedsiębiorstwa; 4. Kwity depozytowe jako instrument pozyskiwania kapitału; 5. Międzynarodowy rynek krótkoterminowych papierów dłużnych; 6. Wykorzystanie długoterminowych kredytów międzynarodowych; 7. Zagraniczne kredyty handlowe jako źródło pozyskiwania kapitału zagranicy; 8. Finansowanie przedsiębiorstw w ramach korporacji międzynarodowych; 9. Napływ kapitału z zagranicy w formie; 10. Kredyty dla przedsiębiorstw od międzynarodowych organizacji finansowych; 11. Wykorzystanie funduszy unijnych przez przedsiębiorstwa; 12. Leasing międzynarodowy jako źródło finansowania; 13. Faktoring międzynarodowy jako źródło finansowania; 14. Forfaiting jako źródło finansowania przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32381, 32380 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32379/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego; Rozdział 1: Kursy walutowe w gopodarce rynkowej; Rozdział 2: Rynek walutowy; Rozdział 3: Kontrakty walutowe futures i opcje walutowe; Rozdział 4: Zmiany kursów walutowych na rynku kasowym i termonowym; Cz. 2: Zarządzanie ryzykiem kursowym; Rozdział 5: Formy ryzyka związane z transakcjami dewizowymi; Rozdział 6: Ryzyko konwersji w sprawozdaniach finansowych; Rozdział 7: Ryzyko ekonomiczne w transakcjach międzynarodowych; Rozdział 8: Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym; Rozdział 9: Osłona transakcji zagranicznych firmy przed ryzykiem kursowym; Rozdział 10: Osłona przepływów operacyjnych przed ryzykiem ekonomicznym; Cz. 3: Finansowanie bieżących operacji zagranicznych; Rozdział 11: Polityka krótkookresowego finansowania zagranicznego firmy; Rozdział 12: Metody i techniki finansowania operacji handlu zagranicznego; Rozdział 13: Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa; Rozdział 14: Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym; Cz. 4: Inwestycje międzynarodowe; Rozdział 15: Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym; Rozdział 16: Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych; Rozdział 17: Procedura i technika analizy finansowej projektu inwestycji zagranicznej. Przykład IMC-United Kingdom; Rozdział 18: Ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe; Cz. 5: Międzynarodowe rynki finansowe i długookresowe finansowanie operacji zagranicznych; Rozdział 19: Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło funduszy długoterminowych; Rozdział 20: Strategia finansowania międzynarodowego w długim okresie; Rozdział 21: Międzynarodowy rynek transakcji swapowych; Cz. 5: Opodatkowanie przedsiębiorstw międzynarodowych; Rozdział 22: Opodatkowanie dochodów z operacji zagranicznych; Rozdział 23: Racje podatkowe a działalność firm zagranicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8759, 8758, 8757, 8756, 8755, 5863 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5862/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Teoretyczne podstawy koncepcji tożsamości rynkowej; 2. Istota tożsamości rynkowej i jej komunikowanie; 3. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji w otoczeniu międzynarodowym; 4. Źródła i znaczenie przymiotów tożsamości w kontekście międzynarodowym; 5. Narzędzia komunikowania tożsamości a uwarunkowania międzynarodowe; 6. Realizacja koncepcji w przedsiębiorstwach rodzinnych wobec wyzwań otoczenia międzynarodowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32261, 32260 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32259/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych; 3. Ogólne zasady pomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych; 4. Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych; 5. Bilans - rachunek majatku i kapitału; 6. Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20263, 20262 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20261/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Instytucjonalne i koncepcyjne aspekty harmonizacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej; 2. "Ramy konceptualne" standardów międzynarodowych; 3. Ogólne zasady pomiaru podstawowych elementów sprawozdań finansowych; 4. Ogólne zasady prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych; 5. Bilans - rachunek majatku i kapitału; 6. Rachunek zysków i strat - rachunek przychodów i kosztów;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37496, 37495, 32308, 32307, 32306, 32305 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32304/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Teoria ekonomii w obliczu ewolucji gospodarki; Cz. 2: Teoria i praktyka ekonomii i polityki międzynarodowej; Cz. 3: Przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji; Cz. 4: Dylematy zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem; Cz. 5: Wiedza i kultura organizacyjna jako fundament efektywności nowoczesnej organizacji; Cz. 6: Współczesne teorie zarządzania ryzykieka gm a praktyospodarcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30772 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30771/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa, Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2006. - 240, (2) 240 s. : tab., rys., wykr. ; 24 cm.
1.Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji; 2. Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej; 3. Delokalizacja przedsiębiorstw- przejaw światowej samoregulacji; 4. Działalnośc przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów; 5. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności produkcyjnej w województwie dolnośląskim; 6. Kapitał zagraniczny w przemianach gospodarczych tradycyjnego ośrodka przemysłowego na przykładzie Chorzowa; 7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji; 8. Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej; 9. O problemach pomiaru efektów transformacji gospodarczej w porównaniach międzynarodowych; 10. Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 11. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym; 12. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 13. Problematyka funkcjonowania firm informatycznych w ujęciu przestrzennym; 14. Procesy współkształtujące globalizację przemysłu piwowarskiego Europy; 15. Rozwój sektora teleinformatycznego w Trójmieście jako przejaw procesów globalizacji; 16. Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu; 17. Offset jako czynnik rozwoju przemysłu; 18. Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo - Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym; 19. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu Petrobaltic w okresie transformacji gospodarczej na tle rozwoju przemysłu naftowego; 20. Przemiany w przemyśle mleczarskim w regiomie przemyskim; 21. Rozwój i struktura przestrzenna działalności firmy Nokia w latach 1997 - 2003
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18669, 18668 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18667/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Historia Caterpillar; 2. Długowieczność: papierek lakmusowy udanej strategii; 3. 10 grzechów śmiertelnych prowadzących do problemów strategicznych; 4. strategia na przyszłość, a nie na teraźniejszość; 5. Wizja i strategia - dwa nieodłączne pojęcia; 6. Siła napędowa: DNA strategii; 7. Od banalnego sformułowania misji do skutecznego filtra strategicznego; 8. Kto prowadzi?; 9. Nie zmienić reguł , zmieniać samą grę; 10. Proces myślenia strategicznego; 11. Strategiczne wykorzystanie informacji; 12. Strategiczna innowacja produktu prowadzi do dominacji; 13. Prezes Charles Foster i dyrektor generalny Ted Chandler - LandAmerica Financial Group z Richmond; 14. Dyrektor generalny Robert Burgess oraz prezes i dyrektor operacyjny Mark O'Brien- Pulte Corporation z Dearbor; 15. David Hoover - prezes rady nadzorczej, prezes zarządu i dyrektor generalny Ball Corporation z Denver; 16. Laurie Dippenaar - dyrektor generalny FirstRand Limited z Johannesburga; 17. Kurt Wiedenhaupt - dyrektor generalny American Precision Industries z Buffalo; 18. Neil McDonough - dyrektor generalny Flexcon ze Spencer ; 19. Pete Samoff - prezes i dyrektor operacyjny T.D. Williamson, Inc. z Tulsy; 20. Prezes rady nadzorczej Richard Stephenson oraz prezes zarządu i dyrektor generalny Steve Bonner - Cancer Treatment Centers of America z Shaumburga; 21. Walt Havenstein - prezes Information and Electronic Warfare Systems, BAE Systems z Nashua; 22. Harald Stolzenberg - prezes Juvena/La Prairie Group z Genewy; 23. Andre Heroux - prezes i dyrektor generalny MAAX, Inc. z Montrealu; 24. Thomas Chua - wiceprezes grupy i dyrektor zarządzający Teckwah Industrial Corporation Ltd. z Singapuru; 25. Ed Grodel - dyrektor generalny FNB Homeloans z Johannesburga; 26. Benjamin Salzmann - dyrektor generalny ACUITY z Sheboygan; 27. Rak Kumar - dyrektor generalny Raster Graphics z Palo Alto;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23942, 23941 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23940/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ISSN 1895-9970 ; 3.)
Cześć 1: Globalne i regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki; 1. Katarzyna M. Jarota: Polityka przemysłowa państwa a sektor małych i średnich przedsiębiorstw; 2. Monika Jesień: System kontroli w procesie zarządzania programami operacyjnymi finansowanymi z funduszy strukturalnych; 3. Filip Machaj: Klastry w ewolucji podejścia do rozwoju regionalnego; 4. Łukasz Puślecki: Współpraca czy rywalizacja technologiczna krajów w kształtowaniu globalnej gospodarki opartej na wiedzy i globalnego społeczeństwa informacyjnego; 5. Marcin Puziak: Realna konwergencja krajów CEE-4 w świetle dekompozycji wzrostu gospodarczego; 6. Łukasz Wściubiak: Rola małych i średnich przedsiębiorstw sektora wysokiej techniki (high-tech) w gospodarce polskiej; Cześć 2: Uwarunkowania rozwoju wybranych rynków branżowych; 1. Beata Bąkowska Magdalena Balcerzyk: Marketingowe ujęcie budowania relacji w usługach bankowości elektronicznej wspomagających procesy zarządzania dla korporacji/instytucji finansowych; 2. Sławomir Majchrowski: Kryteria wyboru dostawcy na rynku B2B w procesie zaopatrzenia w branży drzewnej; 3. Hubert Paluch: Porównanie systemu organizacyjno-prawnego rynku usług szkoleniowych w Szwajcarii i w Polsce; 4. Dariusz Pukalak: Struktura zużycia pierwotnych nośników energii a bezpieczeństwo energetyczne państwa; 5. Łukasz Strączkowski: Tendencje rozwoju lokalnego rynku mieszkaniowego na przykładzie miasta Poznania; Cześć 3: Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce; 1. Izabela Chaczyńska: Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 2. Tomasz Gabrusewicz: Syntetyczna ocena zmian corporate governance w świetle współczesnych zasad odpowiedzialności społecznej; 3. Marcin Halicki: Wykorzystanie zarządzania projektami w warunkach organizacji procesowej na przykładzie spółki MAŃ Accounting Center Sp. z o.o. należącej do grupy MAŃ AG; 4. Luiza Jelewska: Metodyka myślenia sieciowego w systemie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej; 5. Marek Masztalerz: Wartość jako nadrzędny cel działalności przedsiębiorstwa; 6. Monika Olszewska: Klient jako źródło kreowania wartości przedsiębiorstwa; 7.Milena Ratajczak: Powiązania sieciowe jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; 8. Anna Smolińska: Analiza wybranych aspektów finansowaniu i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Polsce; 9. Maciej Stoklosa: Strategie ekologiczne przedsiębiorstw; 10. Michał Szymczak: Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej; 11. Aleksandra Wojciechowska: Internalizacja zewnętrznych kosztów ekologicznych jako warunek zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; 12. Justyna Zasowska: Dylematy rozwoju dużych firm handlowych na rynku polskim - rola fuzji i przejęć w rozwoju sieci handlowych. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34483 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34482/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
1. Charakterystyka finansów zagranicznych małych i średnich przedsiębiorstw; 2. Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą; 3. Rozliczanie transakcji w obrocie gospodarczym z zagranicą; 4. Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą; 5. Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych i strategie jego zabezpieczenia; 6. Ryzyko kursu walut; 7. Ryzyko stóp procentowych; 8. Ryzyko kraju;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23359, 23358 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23357/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 198)
1. Milena Ratajczak-Mrozek, Wykorzystanie podejścia sieciowego do analizy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw; 2. Miłosz Łuczak, Kształtowanie relacji B2B w procesie internacjonalizacji firmy; 3. Aleksandra Hauke-Lopes, Współpraca przedsiębiorstw w strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym. Determinanty sukcesu, 4. Beata Stępień, Monika Sulimowska-Formowicz, Zaufanie a przebieg i efekty międzynarodowej kooperacji gospodarczej; 5. Łukasz Puślecki, Rekomendacje dla krajów i przedsiębiorstw realizujących współpracę technologiczną w gospodarce światowej; 6. Beata Stępień, Instytucjonalne uwarunkowania skuteczności międzynarodowej kooperacji gospodarczej - przypadek Polski; 7. Alicja Hadryś, Wewnętrzne determinanty współpracy zagranicznej przedsiębiorstw rodzinnych - ujęcie teoretyczne; 8. Henryk Mruk, Strategie przedsiębiorstw farmaceutycznych w otoczeniu międzynarodowym; 9. Małgorzata Bartosik-Purgat, Znaczenie marki produktu w decyzjach nabywczych konsumentów w świetle badań międzynarodowych [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Kurs walutowy w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Rynek walut zagranicznych; Rozdział 3: Kontrakty walutowe futures i opcje walutowe; Rozdział 4: Zmiany kursów walutowych na rynkach kasowych i terminowych; Rozdział 5: Ryzyko kursowe w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa; Rozdział 6: Ryzyko kursowe konwersji ( przeliczenia) w sprawozdaniach finansowych; Rozdział 7: Ryzyko transacyjne. Pomiar i metody osłony ( hedging); Rozdział 8: Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym. Metody wyceny; Rozdział 9: Polityka krótkookresowego finansowania zagranicznego firmy; Rozdział 10: Finansowanie bieżacych transakcji handlu zagranicznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8764, 8763, 8762, 8761, 8760, 5898 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5897/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again