Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(4)
Author
Jarosz Antoni
(4)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
(2)
Fedan Roman
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Piasecki Bogdan
(1)
Popławski Wojciech
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(7)
Materiały konferencyjne
(4)
Podkarpacie
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Rzeszów (woj.podkarpackie ; okręg)
(2)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Pomoc zagraniczna
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Subwencje
(1)
Turystyka
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17972 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17971/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Formy wsparcia i aktywizacji małej i średniej przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia; 2. Badania nad przyczynami upadku małych i średnich przedsiębiorstw w województwie Podkarpackim; 3. Specjalne strefy ekonomiczne a rozwój indywidualnej działalności gospodarczej w obszarach zagrożonych wysokim bezrobociem; 4. Mała i średnia przedsiębiorczość - szansą aktywizacji gospodarczej Podkarpacia; 5. Drobna i średnia przedsiębiorczość na terenach wiejskich Podkarpacia jednym z głównych stymulatorów ich rozwoju; 6. Opodatkowanie działalności gospodarczej jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości; 7. Aktywizacja przedsiębiorczości sanatoriow Ukrainy. Wykorzystanie siarczkowo-siarkowodorowych wód mineralnych dla leczenia i zapobiegania wielu chorób; 8. Wykorzystanie factoringu w finansowaniu działalności gospodarczej; 9. Leasing - sposób na dofinansowanie działalności przedsiębiorstwa; Pomoc regionalna jako instrument wspierania przedsiębiorczości; 10. Próba oceny postaw właścicieli małych i średnich firm handlowych na Podkarpaciu; 11. Składowanie i odzysk odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej S.A. w Brzozowie; 12. Znaczenie polityki gminy dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie Gminy Przeworsk; 13. Duchowe oraz materialne uwarunkowania rozwoju gospodarczego i politycznego regionów naszej ojczyzny; 14. Rzeczywistość społeczno-kulturowa pogranicza w świetle teorii socjologicznych; 15. Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada i jej rola w rozwoju turystyki w kraju i województwie podkarpackim; 16. Aktywizacja i alokacja zasobów pracy w rolnictwie wobec planów integracyjnych z Unią Europejską; 17. Instytucje Kodeksu celnego - konstrukcja zgłoszenia celnego; 18. Rozwój działalnosci reklamowej. Wybrane zagadnienia; 19. Czynnik motywacyjny w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Rola aspiracji w teorii J.W. Atkinsona; 20. Pełnomocnik procesowy jako świadek w postepowaniu cywilnym; 21. Wydolność fizyczna i możliwości i jej oceny; 22. Kultura a uczestnictwo w kulturze - wybrane aspekty; 23. Mało znane fakty z życia papieża Jana Pawła II; 24. Teoria własności w encyklice "Rerum Novarum"; 25. Analiza rynku pracy na Lubelszczyżnie; 26. Zmiany pozycji dolara w światowym systemie walutowo-finansowym; 27. Skanseny województwa Podkarpaciego oraz ich rola w ochronie architektury i kultura ludowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10007, 10006, 10005, 10004, 10003, 10002, 10001, 10000, 9999, 9998, 9997, 9996, 9995, 9994, 9993, 9992, 9991, 9990, 9989 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9988/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Turystyka jako czynnik aktywizacji regionu podkarpackiego; 2. Konkurencyjność jako element strategii rozwoju regionu; 3. Metoda scenariuszowa w planowaniu strategicznego rozwoju gospodarki regionu; 4. Uwarunkowania polityki regionalnej w województwach tzw. ściany wschodniej; 5. Kreowanie polityki regionalnej. Uwagi metodyczne; 6. Strategie lokalne elemntem polityki rzowoju regionalnego; 7. Warunki sukcesem parków technologicznych jako ośrodków innowacji - parki technologiczne w Polsce; 8. Możliwość rowoju produkcji roślinnej jako źródła odnawialnej energii w warunkach siedliskowych wojeówdztwa podkarpackiego; 9. Rozwój drobnych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim i lubelskim; 10. Strategia rowoju małych i średnich przedsiębiorstw w świetle strategii rozwoju Podkarpacia; 11. Realizacja strategii rozwoju powiatu łąńcuckiego szansą na przyszłość; 12. Czynniki rozwoju gmin województwa lubelskiego i podkarpackiego; 13. Rola Europejskikeigo Banku inwestycyjnego w finansowaniu regionalnych projektów w krajach Unii Europejskiej w latach 1994-1999; 14. Konkurencja w procesie globalizacji; 15. Bezrobocie jako zjawisko społeczno-ekonomiczne i element strategii rozwoju regionu Podkarpacia w latach 1999-2003; 16. Bezrobocie na obszarach wiejskich Regionu Podkarpacia na przykładzie powiatu przeworskiego; 17. Konkurencyjność produktu turystycznego oraz rozwój turystyki regionu Podkarpacia w oparciu o czynniki kształtujące przestrzeń regionów, jako element strategii rozwoju; 18. Współpraca międzynarodowa samorządów Podkarpacia na przykładzie wybranych powiatów; 19. Modelowanie strategii gospodarki żywnościowej na przykładzie powiatu jarosławskiego; 20. Współczesne problemy związane z wiarygodnościądokumentów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów komputerowych i środków płatniczych; 21. Walory turystyczne miasta Łańcuta i powiatu łańcuckiego; 22. Charakterystyka i formy wspierania opieki zdrowotnej w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim; 23. Rozwoj miasta Jarosławia na podstawie strategii na lata 2000-2010; 24. Socjologia ogólna a socjologia organizacji wprowadzenie w problematykę; 25. Znaczenie wiedzy i informacji w zintegrowanym systemie zarządzania; 26. Wpływ poziomu intensywności uprawy na opłacalność produkcji wybranych roslin użytkowych; 27. Specyfika prawa międzynarodowego jako system prawnego; 28. Udział kościoła w życiu politycznym narodu wg koncepcji biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka (1965-1993); 29. Strategia i taktyka nauczania i wychowania studentów jao podstawa dla kształtowania nowej elity; 30. Bezsens życia w analizie egzystencjalnej V.E.Frankla; 31. Początki Archiwum na Zamku w Łańcucie; 32. Rynek rzeszowskiego przedsiebiorstwa instalacji sanitarmych Sa.A w ujęciu przedmiotowym w latach 90; 32. Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14369, 14368, 14367, 14366, 14365, 14364, 14363, 14362, 14361 (9 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 14360/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Środki pomocowe z Unii Europejskiej; Rozdział 2: Finansowa pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 3: Leasing i weksel komercyjny w działalności gospodarczej; Rozdział 4: Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w polityce lokalnej (na przykładzie miasta Włocławka); Rozdział 5: Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw- z linii zagranicznych i preferencyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12771 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12770/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nowe modele kapitalizacji; 2. O rynki zbytu dla producentów rolnych; 3. Przepisy celne jako forma zabezpieczeń granicznych na przykładzie oddziału celnego w Hrebennem; 4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju agrobiznesu w regionie Podkarpacia; 5. Zagadnienia rozwoju obszarów przygranicznych; 6. Miejsce doradztwa rolniczego w stymulowaniu i wspieraniu przemian na terenach wiejskich Podkarpacia; 7. Rola spółdzielczości w aktywizacji obszarów wiejskich; 8. Problemy funkcjonowania spółdzielni wiejskich; 9. Analiza rynku turystycznego w przygranicznych regionach polsko -ukraińskich; 10. Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki w gminach powiatów przygranicznych województwa śląskiego; 11. Powiaty nadgraniczne województwa małopolskiego -sytuacja obecna i perspektywy rozwoju; 12. Rozwój gospodarstw agroturystycznych w rejonie byłego województwa Krośnieńskiego na tle zmian poziomu produkcji rolniczej; 13. Rozwój działalności agroturystycznej w byłym województwie przemyskim na tle zmian w strukturze użytków rolnych w latach 1992-1997; 14. Problematyka rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej wzdłuż drogi od Krakowa do Przemyśla; 15. Podmiotowość człowieka w procesie gospodarowania; 16. Perspektywy rozwoju i znaczenie drobnej przedsiębiorczości w aspekcie procesów globalizacji gospodarki; 17. Problemy wzrostu efektywności produkcji rolnej; 18. Agroturystyka elementem przedsiębiorczości stymulującym rozwój obszarów wiejskich; 19. Sytuacjia infrastruktury komunikacyjnej Polski i terenów przygranicznych; 20. Demograficzne przesłanki segmentacji lokalnego rynku usług turystycznych w rejonie Jarosławia i okolic; 21. Analiza poziomu rozwoju funkcji turystycznych gmin ziemi przemyskiej; 22. Atrakcyjność turystyczna wybranych powiatów przygranicznych województwa podkarpackiego; 23. Procesy integracyjne w przemyśle cukrowniczym i mleczarskim regionu przemyskiego jako przejaw przedsiębiorczości; 24. Przemiany w infrastrukturze społeczno-technicznej w przygranicznej gminie Radymno.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 3975, 3974, 3973, 3972, 3971, 3970, 3969, 3968, 3967, 3966, 3965, 3964, 3963 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3962/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stan i perspektywy rozwoju rynku cukru w Polsce; 2. Inwestycje małych przedsiębiorstw turystycznych w rozwoju obszarów trans granicznych; 3. Przedsiębiorczość z przygranicznych gmin zamojszczyzny; 4. Miejsce indywidualnej działalności gospodarczej w strukturze regionalnej; 5. Szanse i problemy rozwoju turystyki w regionach Ukrainy Zachodniej; 6. Model dynamiczny podstawowych procesów ekonomicznych; 7. Mała i średnia przedsiębiorczość w procesie aktywizacji gospodarczej kraju; 8. Szanse, utrudnienia i zagrożenia we współpracy trans granicznej Polski z innymi Krajami; 9. Warunki przyrodnicze i poza przyrodnicze rozwoju rolnictwa w regionie przemyskim; 10. Rozwój turystyki rekreacyjno - leczniczej na obszarach przygranicznych; 11. O potrzebie specjalizacji uzdrowisk w Polsce w leczeniu utajonego deficytu żelaza; 12. Model strategii konkurencji branży cukrowniczej w regionie przemyskim; 13. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich południowo - wschodniej Polski; 14. Rynek pracodawców w rejonie działania rejonowego urzędu pracy w Ustrzykach Dolnych; 15. Ocena możliwości rozwoju małej przedsiębiorczości jako czynnika aktywizacji gospodarki regionalnej; 16. Wolność gospodarcza w systemie polityczno -gospodarczym PRL. Rys historyczno -prawny; 17. Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie gorlickim; 18. Handel detaliczny na terenach Ukrainy w czasie formowania gospodarki rynkowej; 19. Województwo podkarpackie -stan i możliwość rozwoju; 20. Turystyka religijno -pielgrzymkowa w woj. podkarpackim; 21. Walory turystyczne szansą na aktywizację powiatu lubaczowskiego jako rejonu przygranicznego; 22. Czynniki psychologiczne determinujące zachowania konsumenckie; 23. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w świetle postępowania karnego -skarbowego; 24. Model zrównoważonego rozwoju turystyki jako strategia rozwoju dla regionów przygranicznych; 25. Innowacyjność jako źródło przedsiębiorczości; 26. Ochrona prawna systemu bankowego przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstwa; 27. Telemarketing - podstawowe pojęcia i formy; 28. Rozwój agroturystyki nieodzownym składnikiem strategii rozwoju lokalnego; 29. Hotel "Łysica" centrum turystyki pobytowej regionu świętokrzyskiego; 30. Rola Giełdy w Frankfurcie nad Menem; 31. Korzyści płynące ze zmiany struktury przestrzennej wsi w wyniku scalenia gruntów; 32. Internet jako narzędzie promocji regionu.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4001, 4000, 3999, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3985, 3984, 3983 (19 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 3982/VII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Piotr Marquardt. - [Stan prawny na 1 czerwca 2007 roku]. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2007. - 307 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Pomoc publiczna -zagadnienia pojęciowe; Rozdział 2: Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej; Rozdział 3: Struktura udzielanej pomocy publicznej; Rozdział 4: Pozycja prawna MŚP; Rozdział 5: Postępowania w sprawach pomocy publicznej; Rozdział 6: Szczególne zasady udzielania pomocy publicznej dla MŚP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26117 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26116/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again