Form of Work
Książki
(31)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(31)
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia - Magazyn
(15)
Czytelnia - Wolny dostęp
(16)
Author
Bartkowiak Barbara
(2)
Pluta Wiesław
(2)
Alińska Agnieszka
(1)
Armendariz de Aghion Beatriz
(1)
Babicki Krystian
(1)
Barrow Colin
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Burnat-Mikosz Magdalena
(1)
Cegłowski Bartłomiej
(1)
Chynał Hanna
(1)
Dobrzański Jarosław
(1)
Dragunowicz Maria
(1)
Drozdowski Grzegorz
(1)
Duszyńska-Zygadło Karolina
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Jankowska Małgorzata
(1)
Kaczmarek Tadeusz Teofil (1936- )
(1)
Kasprzak Rafał
(1)
Kędzior Dorota (rachunkowość)
(1)
Kędzior Marcin (1977- )
(1)
Latoszek Ewa
(1)
Marquardt Piotr
(1)
Martyniuk Teresa (1948- )
(1)
Matejun Marek
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Mietlewski Zygmunt
(1)
Morduch Jonathan
(1)
Mroczkiewicz Agnieszka
(1)
Nędzi Tomasz
(1)
Pluskota Przemysław
(1)
Popławski Wojciech
(1)
Rytelewska Grażyna
(1)
Saczek Andrzej
(1)
Skowronek-Mielczarek Anna
(1)
Sokół Aneta
(1)
Sołoma Andrzej
(1)
Szymańska Anna
(1)
Tatar Katarzyna
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
West James
(1)
Wicher Anna
(1)
Zastempowski Maciej (1974- )
(1)
Łuczka Teresa
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Świderska Jolanta
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(25)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(30)
Audience Group
Menedżerowie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(26)
Kredyt
(5)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(4)
Banki
(3)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Innowacje
(3)
Fundusze strukturalne
(2)
Instytucje finansowe
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Gospodarka
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał obcy przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Majątek wspólny małżonków
(1)
Polityka regionalna
(1)
Pomoc zagraniczna
(1)
Pożyczki bankowe
(1)
Pożyczki handlowe
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Płynność finansowa
(1)
Spółki cywilne
(1)
Subwencje
(1)
Unia Europejska
(1)
Venture capital
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
(1)
Zasoby ludzkie
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1989-2000
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Monografia
(2)
Podręczniki akademickie
(2)
Poradniki
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
31 results Filter
Book
In basket
(Onepress Small Business)
1. Interperetacja kluczowych dokumentów fiansowych; 2. Narzędzia analizy finansowej; 3. Biznesplany i nudżety;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28050, 28049 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28048/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-01-13587-5
Rozdział 1: Pojecie i kryteria wyodrebniania małego i średniego przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Niektóre cechy popytu małego i średniego przedsiębiorstwa na kredyt bankowy; Rozdział 3: Kredyt bankowy jako źródło obcego finansowania małego i średniego przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Pozabankowe źródła obcego finansowania małego i średniego przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7811 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7810/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Działalność innowacyjna przedsiebiorstw wspierana przez czynniki publiczne; Rozdział 1: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 2: Instytucjonalne wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw; Rozdział 3: Doświadczenia wybranych krajów we wspieraniu funduszy venture capital przez czynnik publiczny; Cz. 2: Quasi-fundusze venture capital jako instytucje finansowania innowacyjnych przedsiebiorstw; Rozdział 4: Interpretacja pojęcia i kryteria klasyfikacji quasi-funduszy venture capital; Rozdział 5: Przesłanki powstania quasi-funduszy venture capital; Rozdział 6: Warunki tworzenia i funkcjonowania quasi-funduszy venture capital; Rozdział 7: Charakterystyka quasi-funduszy venture capital funkcjonujacych w Polsce; Rozdział 8: Przesłąnki i bariery transformacji quasi-funduszy venture capital w kierunku funduszy komercyjnych; Cz. 3: Działalność inwestycyjna quasi-funduszy venture capital; Rozdział 9: Wybór projektów inwestycyjnych do finansowania; Rozdział 10: Zaangażowanie kapitałowe quasi-funduszy venture capital; Rozdział 11: Sposoby zakończenia inwestycji stosowane przez quasi-fundusze venture capital; Rozdział 12: Ocena efektywności działalności funduszy venture capital; Cz. 4: Efekty działalności inwestycyjnej quasi-funduszy venture capital; Rozdział 13: Odziaływanie inwestycji venture capital na działalność badawczo-rozwojową przedsiebiorstw; Rozdział 14: Oddziaływanie inwestycji venture capital na rynek pracy; Rozdział 15: Oddziaływanie inwestycji venture capital na poziom i strukturę terytorialną przychodów ze sprzedaży; Rozdział 16: Analiza finansowa działalności przedsiębiorstw finansowych przez quasi-fundusze venture capital; Rozdział 17: Ocena skuteczności wyrównania różnic interregionalnych poprzez inwestycje quasi-fundusze venture capital;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32434, 32433 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32432/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48431, 48430 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48429/XVII czyt (1 egz.)
Book
CD
In basket
Rozdział 1: Małe przedsiębiorstwo jako jednostka organizacyjna; Rozdział 2 : Opodatkowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw; Rozdział З : Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych w małych przedsiębiorstwach; Rozdział 4: Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej małego przedsiębiorstwa; Rozdział 5 : Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych; Rozdział 6 : Ewidencje związane z podatkiem od towarów i usług; Rozdział 7 : Sprawozdawczość і analiza finansowa małych firm.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46993/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33539, 33538 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33537/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Definicje ważniejszych pojęć stosowanych w pracy; Rozdział 2: Formy i źródła finansowania działalności gospodarczej; Rozdział 3: Metody szacowania ryzyka w działalności gospodarczej; Rozdział 4: Ekonomiczna Macierz Powiązań Informacyjnych (EMPI); Rozdział 5: Implementacja metody EMPI;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10486, 10485 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10484/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Małe i średnie przedsiębiorstwa : źródła finansowania / Anna Skowronek-Mielczarek. - 2 wyd. zaktual. i uzup. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. - X, 284 s. : rys.,tab. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7387-772-X
Rozdział 1: Charakter i rola małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 2: Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 3: Kapitały własne w finansowaniu małych iśrednich przedsiębiorstw; Rozdział 4: Źródła długoterminowego finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 5: Krótkoterminowe finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 6: Formy instytucjonalnego wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 7: Metody wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 8: Potencjał ekonomiczny sektora małych i średnich przedsiębiorstw i jego przewaga konkurencyjna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20188, 20187 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20186/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Finansowa charakterystyka decyzji; 2. Zarządzanie prze wartość (VBM); 3. Model MVA i jego przystosowanie do wymagań zarzadzania przez wartość; 4. Fazy życia firmy; 5. Prognozowanie stopy wzrostu sprzedaży; 6. Stopa dyskontowa; 7. Zastosowanie zmodyfikowanego modelu dodanej wartości rynkowej w zarządzaniu firmą Zira. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47040 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47039/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Kapitał ludzki jako kluczowy czynnik kształtowania pozycjipolskich przedsiębiorstw innowacyjnych Unii Europejskiej; Rozdział 1: Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 2: Proces zarządzania kapitałem ludzkim; Rozdział 3: Osobowościowe uwarunkowania pracy kapitału ludzkiego; Rozdział 4: Zarządzanie kompentencjami kapitału ludzkiego; Cz. 2: Odpowiedzialność finansowa i karna podmiotów zbiorowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (Geneza, przebieg prac, próba oceny); Rozdział 5: Wprowadzenie; Rozdział 6: Odpowiedzialność posiłkowa podmiotu zbiorowego w polskim kodeksie karnym skarbowym; Rozdział 7: Odpowiedzilaność prawna podmiotów zbiorowych w prawie UE; Rozdział 8: Geneza ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce; Rozdział 9: Ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; Rozdział 10: Uopz w Trybunale Konstytucyjnym; Rozdział 11: Uopz po nowelizacji-aktualny stan prawny; Cz. 3: Finansowe wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach; Rozdział 12: Europejska polityka wsparcia innowacji; Rozdział 13: Fundusze strukturalne; Cz. 4: Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a komkurencyjność w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 14: Wstęp; Rozdział 15: ryzyko i niepewność jako determinanta podejmowania decyzji inwestycyjnych; Rozdział 16: Zmienna wartość pieniądza w czasie a wycena inwestycji rzeczowej; Rozdział 17: Zmienność stopy procentowej (dyskontowej) a obiektywizm planowania; Rozdział 18: Alternatywna metoda szacowania stopy dyskontowej dla projektów inwestycyjnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24212/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Rozdział 1: Cele i charakter działalności małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 2: Płynność finansowa i jej pomiar; Rozdział 3: Wartość pieniądza w czasie i w przestrzeni; Rozdział 4: Kapitał obrotowy i jego znaczenie w małych i średnich przedsiębiorstwach; Rozdział 5: Zarządzanie zapasami w małych i średnich przedsiębiorstwach; Rozdział 6: Polityka kredytu kupieckiego przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zarządzanie należnościami; Rozdział 7: Krótkoterminowe źródła finansowania działalności bieżącej małych i srednich przedsiębiorstw; Rozdział 8: Zarządzanie środkami pieniężnymi;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23521, 23520 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23519/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa; 2. Zarządzanie podatkami w MSP; 3. Analiza i ocena sytuacji finansowej MSP; 4. Zarządzanie kapitałem pracującym netto; 5. Zarządzanie kapitałem pracującym; 6. Finansowanie działalności bieżącej; 7. Wsparcie sektora MSP; 8. Analiza inwestycji rzeczowych w MSP; 9. Ocena projektów inwestycyjnych; 10. Planowanie finansowe; 11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22160, 22159, 22158, 22157, 22156, 20020, 20019 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20018/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1554/1 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Chwila rozmowy; 2. Co czeka misie w latach 2007-2013; 3. Nowości; 4. Za horyzontem; 5. Mapa pomocy; Spacerkiem po Polsce; 6. Fundusze europejskie; 7. Krok po kroku; 8. Podsumowanie; 9. Niezbędnik; 10. Dodatki; 11. Spis rysunków i tabel;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27355, 27354 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27353/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-646/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-646/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Onepress Small Business)
Rozdział 1. Ścieżki rozwoju przy wykorzystaniu funduszy europejskich; 1. Zakładanie nowego przedsiębiorstwa; 2. Tworzenie i wdrażanie innowacji; 3. Inwestycje w środki trwałe i wartości nie-materialne i prawne; 4. Ekspansja międzynarodowa; 5. Poprawa efektywności ekologicznej; 6. Rozwój kapitału ludzkiego; Rozdział 2. Czy jest coś poza dotacjami; 8. Wsparcie finansowe w ra-mach instrumentów zwrotnych; 9. Pomoc w ramach oferty instytucji wspierających przedsiębior-stwa; Rozdział 3. Wsparcie publiczne, czyli jak sobie poradzić z pomocą publiczną; 10.Wprowadzenie do problematyki pomocy publicznej; 11. Jak zidentyfikować pomoc publiczną i jak sobie z nią poradzić; Rozdział 4. Jak efektywnie pozyskać wsparcie publiczne; 12. Dokumenty do przeczytania;13. O czym warto pamiętać na początku;14. Jak przygotować projekt i wniosek o jego dofinansowanie; 15. Jak wygląda procedura aplikowania; 16. Rozdział 5. Jak bezproblemowo rozliczyć wsparcie publiczne; 17. Problematyka kwalifikowalności; 18. Biurokracja projektowa. [JK]
Jednym z głównych celów istnienia Unii Europejskiej jest wspieranie w szczególny sposób wewnętrznej gospodarki wspólnoty. Cel ten realizuje się między innymi poprzez dystrybucję środków pieniężnych wśród europejskich przedsiębiorstw, które ich potrzebują. Nasze rodzime firmy, także te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, sporo zyskały dzięki dotacjom z poprzedniego unijnego budżetu na lata 2007 - 2013. W latach 2014 - 2020 budżet ten ma przede wszystkim wspierać innowacje i konkurencyjność gospodarki. Pula przeznaczona dla wspólnotowego sektora MSP to 3,2 mld euro. Spory tort. Jak uszczknąć z niego coś dla siebie? Dużym problemem małych firm, nie tylko w Polsce, jest ograniczony dostęp do finansowania. Dlatego też powstał specjalny unijny program na rzecz konkurencyjności MSP, w skrócie COSME, który ma ułatwić przedsiębiorcom dostęp do pieniędzy. Unia pełni rolę gwaranta dla pożyczek udzielanych firmom. W praktyce oznacza to, że reguły świadczenia wsparcia dla firm się zmieniły i trzeba uzupełnić wiedzę. Dzięki książce Rafała Kasprzaka dowiesz się, jakie masz możliwości, i poznasz zasady, na jakich udzielane jest wsparcie. Odkryjesz też sposoby na skuteczne jego otrzymanie oraz - co bardzo ważne - bezbolesne rozliczanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51755 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51754/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
1. Charakterystyka finansów zagranicznych małych i średnich przedsiębiorstw; 2. Kontrakty handlowe w obrocie gospodarczym z zagranicą; 3. Rozliczanie transakcji w obrocie gospodarczym z zagranicą; 4. Finansowanie obrotu gospodarczego z zagranicą; 5. Ryzyko finansowe transakcji zagranicznych i strategie jego zabezpieczenia; 6. Ryzyko kursu walut; 7. Ryzyko stóp procentowych; 8. Ryzyko kraju;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23359, 23358 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23357/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 2: Charakterystyka faktoringu; Rozdział 3: Prawny aspekt faktoringu; Rozdział 4: Ekonomiczny aspekt faktoringu; Rozdział 5: Podatkowy aspekt faktoringu; Rozdział 6: Księgowy aspekt faktoringu; Rozdział 7: Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20007, 20006 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20005/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Małe przedsiębiorstwo – istota i ogólna charakterystyka; 2. Innowacyjność małego przedsiębiorstwa – ramy teoretyczne; 3. Badania nad innowacyjnością polskich małych przedsiębiorstw; 4. Model innowacyjności małego przedsiębiorstwa. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58487 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58486/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33544 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33543/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again