Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Borowiecki Ryszard (1943- )
(3)
Jaki Andrzej
(3)
Borowiecki Ryszard
(2)
Bojar Ewa
(1)
Borowiecki Ryszard (1943- ). Red
(1)
Rachwał Tomasz
(1)
Rojek Tomasz
(1)
Sosińska-Wit Małgorzata
(1)
Stos Daniel
(1)
Stępniak-Kucharska Anna
(1)
Zioło Zbigniew
(1)
Żminda Zygmunt
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Przedsiębiorstwa
(7)
Przedsiębiorstwo
(3)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(3)
Globalizacja
(2)
Banki
(1)
Konkurencyjność (ekonomia)
(1)
Kryzys gospodarczy (2008)
(1)
Leasing
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Polityka przemysłowa
(1)
Samorząd lokalny
(1)
9 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka "Więzi", ISSN 0519-9336 ; t. 231.)
ISBN: : 978-83-61467-00-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
All copies are currently on loan: sygn. P-199/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wyzwania rozwojowe i konkurencyjność w warunkach globalizacji; 2. Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem i jego restrukturyzacją; 3. Finansowe aspekty zarządzania restrukturyzacją;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33327 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19092/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: TiR
ISBN: : 83-89246-11-2
1. Historyczne i społeczne przesłanki własności pracowniczej; 2. Ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w świetle regulacji prawych w zakresie leasingu pracowniczego; 3. Leasing pracowniczy. Dotychczasowy stan badań; 4. Restrukturyzacja przedsiębiorstw; 5. Analiza procesów restrukturyzacyjnych w spółkach pracowniczych województwa lubelskiego; 6. Analiza wyników ekonomicznych w spółkach pracowniczych województwa lubelskiego; 7. Wnioski i podsumowanie końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11835/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-907047-5-7
1. Ekonomiczne, techniczne i prawne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw; 2. Przebieg oraz efekty restrukturyzacji gospodarki; 3. Obszary i uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33325 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19093/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: WYZNACZNIKI KONKURENCYJNOŚCI ORGANIZACJI; Rozdział 1: Luka kompetencyjna przedsiębiorstwa w zarządzaniu Konkurencyjnością; Rozdział 2: TQM w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw; Rozdział 3: Wpływ nowoczesnych metod przygotowania i zarządzania produkcją na konkurencyjność przedsiębiorstw; Rozdział 4: Istnienie kluczowych kompetencji warunkiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Proces zlecania kontraktowego jako przykład prewencji restrukturyzacyjnej poprawiającej konkurencyjność małych przedsiębiorstw produkcyjnych; Rozdział 6: Polski eksport po wejściu do UE - zmiany konkurencyjności; Rozdział 7: Ocena źródeł przewagi konkurencyjnej na rynku cementu w Polsce; Rozdział 8: Wykorzystanie środków publicznych, w tym Funduszu Spójności dla potrzeb finansowania i poprawy konkurencyjności gmin należących do Związku Gmin Karkonoskich; Cz. 2: KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA; Rozdział 9: Strategie relacyjne w procesie rozwoju organizacji; Rozdział 10: Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw w aspekcie realizacji założeń koncepcji TQM Rozdział 11: Podejście zasobowe w zarządzaniu strategicznym - próba systematyki pojęć i podstawowych założeń111; Rozdział 12: Modelowanie strategii przedsiębiorstw energetycznych; Rozdział 13: Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku; nieruchomości w Polsce; Rozdział 14: Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości; Rozdział 15: Leasing środków trwałych w Polsce i w Europie w latach 1995-2005;Cz. 3: WYBRANE ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Rozdział 16: Identyfikacja i analiza wybranych problemów w zarządzaniu środowiskowym polskich przedsiębiorstw; Rozdział 17: Mapa strategii narzędziem wspierającym wdrożenie strategicznej karty wyników; Rozdział 18: Ryzyko w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem; Rozdział 19: Ocena ryzyka zawodowego fundamentem systemowego zarządzania BHP; Rozdział 20: Podmiotowość pracownicza w systemie nadzoru korporacyjnego; Rozdział 21: Nadzór właścicielski realizowany przez spółkę dominującą wobec podmiotów zależnych działających w formie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Studium przypadku; Rozdział 22: Stakeholders systemu transportu zbiorowego w kontekście potencjału realizacji usługi przewozowej; Rozdział 23: 10 największych błędów polskich menedżerów; Rozdział 24: Kreowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie majątkiem; Rozdział 25: Rozwinięta metoda oceny efektywności zarządzania zapasami; Cz. 4: OBSZARY I EFEKTY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW; Rozdział 25: Rekonfiguracja procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie restrukturyzującym się; Rozdział 26: Agent zmiany w procesie restrukturyzacji firmy; Rozdział 27: Restrukturyzacja jako instrument zwiększania wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 28: Innowacje a wzrost wartości przedsiębiorstwa na przykładzie polskich spółek giełdowych; Rozdział 29: Znaczenie zasobów klienckich w kształtowaniu wartości przedsiębiorstw; Rozdział 30: Efekty synergii jako podstawa procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw; Rozdział 31: Funkcje sekurytyzacji aktywów w przedsiębiorstwie; Cz. 5: PROCESY RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW - ASPEKTY METODYCZNO-PRAKTYCZNE Rozdział 32: Możliwości doskonalenia procesów w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań; Rozdział 33: Zmiany struktury działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 34: Bariery utrudniające korzystanie z funduszy unijnych przez sektor MSP; Rozdział 35: Wspieranie mikroprzedsiębiorstw w woj. warmińsko-mazurskim ze środków funduszy strukturalnych; Rozdział 36: Wykorzystanie funduszu strukturalnych na rzecz zwiększenia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Irlandii; Rozdział 37: Znaczenie i udział korporacji transnarodowych w produkcji przemysłu spożywczego w Polsce; Rozdział 38: Wzrost znaczenia gospodarstw ekologicznych jako jeden z kierunków restrukturyzacji sektora rolniczego; Rozdział 39: Zmiany wielkości i struktury oraz kierunki restrukturyzacji ruchu turystycznego w uzdrowiskach w Polsce; Rozdział 40: Restrukturyzacja spółdzielni poprzez jej gospodarcze przekształcenie w spółkę kapitałową; - Rozdział 41: Sytuacja ekonomiczno-finansowa w polskich elektrowniach na przykładzie Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w roku 2005;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28606/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1. Przesłanki, cele i efekty restrukturyzacji procesów gospodarczych; Cz. 2. Obszary zmian i zakres restrukturyzacji procesów gospodarczych; Cz. 3. Metody oraz narzędzia realizacji i oceny procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw; Cz. 4. Metodyczno- praktyczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw; Cz. 5. Perspektywy oraz strategie restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34140/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa, Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2006. - 240, (2) 240 s. : tab., rys., wykr. ; 24 cm.
1.Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji; 2. Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej; 3. Delokalizacja przedsiębiorstw- przejaw światowej samoregulacji; 4. Działalnośc przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów; 5. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności produkcyjnej w województwie dolnośląskim; 6. Kapitał zagraniczny w przemianach gospodarczych tradycyjnego ośrodka przemysłowego na przykładzie Chorzowa; 7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji; 8. Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej; 9. O problemach pomiaru efektów transformacji gospodarczej w porównaniach międzynarodowych; 10. Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 11. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym; 12. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; 13. Problematyka funkcjonowania firm informatycznych w ujęciu przestrzennym; 14. Procesy współkształtujące globalizację przemysłu piwowarskiego Europy; 15. Rozwój sektora teleinformatycznego w Trójmieście jako przejaw procesów globalizacji; 16. Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu; 17. Offset jako czynnik rozwoju przemysłu; 18. Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo - Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym; 19. Funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu Petrobaltic w okresie transformacji gospodarczej na tle rozwoju przemysłu naftowego; 20. Przemiany w przemyśle mleczarskim w regiomie przemyskim; 21. Rozwój i struktura przestrzenna działalności firmy Nokia w latach 1997 - 2003
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18669, 18668 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 18667/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37729/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again