Form of Work
Książki
(56)
Status
only on-site
(52)
available
(50)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(51)
Czytelnia - Magazyn
(35)
Czytelnia - Wolny dostęp
(17)
Author
Sawicki Kazimierz
(5)
Buczkowska Anna
(3)
Waśniewski Tadeusz
(3)
Bednarski Lech
(2)
Gabrusewicz Wiktor
(2)
Kiziukiewicz Teresa
(2)
Nickels William G
(2)
Skoczylas Wanda
(2)
Turyna Jan
(2)
Walińska Ewa
(2)
Bachorz Anna
(1)
Cap Piotr
(1)
Cap Piotr (1970- )
(1)
Caputa Wiesława
(1)
Carlberg Conrad George
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Czubakowska Ksenia (1946- )
(1)
Davies David
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dobija Mieczysław (1943- )
(1)
Dowżycki Antoni
(1)
Dyduch Alina
(1)
Dylewski Marek
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Dąbrowska Anna (ekonomika)
(1)
Filip Paulina
(1)
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Hamrol Mirosław
(1)
Janik Wiesław
(1)
Jarugowa Alicja
(1)
Juruś Jerzy
(1)
Kata Ryszard
(1)
Kiziukiewicz Teresa (1947- )
(1)
Kotowska Beata
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Luty Zbigniew
(1)
Maciejewska Jadwiga
(1)
Marciniak Stanisław
(1)
Martyniuk Teresa
(1)
Messner Zbigniew (1929- )
(1)
Myddelton David
(1)
Nesterowicz Renata
(1)
Niedbała Bogusław
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Osikowicz Marcin
(1)
Pawłowska-Mielech Jadwiga
(1)
Pfaff Józef
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Pułaska-Turyna Beata
(1)
Rogowski Jan
(1)
Sadowska Beata Helena
(1)
Samelak Janusz
(1)
Sawicka Joanna
(1)
Shim Jae K
(1)
Siegel Joel G
(1)
Sierpińska Maria (1950- )
(1)
Sikorska Zofia
(1)
Skorupska Bożena
(1)
Skoworoński Józef
(1)
Skowronek Czesław
(1)
Sobańska Irena
(1)
Sowa Bożena
(1)
Stronczek Anna
(1)
Szajkowska Julia
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Szymczak Mirosław
(1)
Tokarski Andrzej (nauki ekonomiczne)
(1)
Tokarski Maciej
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Uziębło Aldona
(1)
Voss Grażyna
(1)
Wyszkowska-Kaniewska Olga
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(38)
1990 - 1999
(9)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(49)
Subject
Rachunkowość
(40)
Przedsiębiorstwo
(38)
Przedsiębiorstwa
(9)
Finanse
(8)
Rachunkowość zarządcza
(6)
Zarządzanie
(5)
Analiza finansowa
(4)
Sprawozdania finansowe
(4)
Controlling
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rachunkowość finansowa
(3)
Rachunkowość przemysłowa
(3)
Decyzje
(2)
Ekonomia
(2)
Koszty
(2)
Marketing
(2)
Prawo handlowe
(2)
Rachunkowość międzynarodowa
(2)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(2)
Budownictwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Excel
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Informatyka
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość produktu
(1)
Kontrola wewnętrzna
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przemysł budowlany
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(6)
Podręczniki akademickie
(4)
Podręcznik
(1)
56 results Filter
Book
In basket
Rachunkowość finansowa / Piotr Szczypa (red.). - Wyd. 3. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 393 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: : 978-83-7556-386-3
Część 1: Teoria i przykłady; Rozdział 1: Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości; Rozdział 2: Istota i zasady ewidencji środków pieniężnych; Rozdział 3: Istota i zasady ewidencji kredytów bankowych; Rozdział 4: Istota i zasady rozrachunków; Rozdział 5: Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych; Rozdział 6: Istota i zasady ewidencji środków trwałych; Rozdział 7: Istota i zasady ewidencji środków trwałych w budowie; Rozdział 8: Istota i zasady inwestycji długoterminowych; Rozdział 9: Istota i zasady ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych; Rozdział 10: Istota i zasady ewidencji materiałów; Rozdział 11: Istota i zasady ewidencji towarów; Rozdział 12: Istota i zasady ewidencji produktów pracy; Rozdział 13: Istota i zasady ewidencji rozliczeń kosztów i przychodów; Rozdział 14: Istota i zasady ewidencji kapitałów (funduszy), rezerw i funduszy specjalnych; Rozdział 15: Istota i zasady ewidencji wyniku finansowego; Rozdział 16: Sprawozdawczość finansowa jednostek niepowiązanych i powiązanych; Część 2: Ćwiczenia i rozwiązania. [AW]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37560 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 37559/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ogólne zasady rachunkowości finansowej; 2. Aktywa trwałe; 3. Środki pieniężne, rachunki bankowe i krótkoterminowe aktywa finansowe; 4. Rozrachunki i roszczenia; 5. Materiały i towary; 6. Koszty i ich rozliczanie. Kalkulacja; 7. Produkty pracy; 8. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem; 9. Kapitały, fundusze i wynik finansowy; 10. Rachunkowość łączących się spółek; 11. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32442, 32441, 32440, 32439 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32438/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-208-1616-5
1. Regulacje prawne i standardy międzynarodowe rachunkowości; 2. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans; 3. Zasady prowadzenia rachunkowości; 4. Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie; 5. Wycena aktywów obrowowych i ich prezentacja w bilansie; 6. Wycena zobowiązań i ich prezentacja w bilansie; 7. Rodzaje kapitałów własnych i ich wycena; 8. Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów; 9. Rachunek zysków i strat; 10. Rachunek przepływów pieniężnych; 11. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20461, 20460, 20459, 20458, 20457, 17393, 17392 (7 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17391/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1017/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1017/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-329/2, P-329/1 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 36374/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zasady systemu rachunkowości; 2. Majątek trwały; 3. Środki pieniężne; 4. Rozrachunki; 5. Ewidencja materiałów i towarów; 6. Koszty, kalkulacja, produkty pracy; 7. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem; 8. Kapitały, fundusze i wynik finansowy; 9. Sprawozdawczość finansowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5443, 5442, 5441, 5440, 5439, 5438, 5437, 5436, 5435, 5434, 5433, 5432, 5431, 5430 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5429/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1. Sprawozdawczość finansowa: Rozdział 1. Sprawozdanie składane przez dyrektora finansowego; Rozdział 2. Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w USA; Rozdział 3. Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Polsce oraz warunki emisji papierów wartościowych; Cz. 2. Rachunkowość finansowa; Rozdział 4. Sprawozdawczość zestawień finansowych: rachunek wyników w USA i w Polsce; Rozdział 5. Zysk na akcję (EPS); Rozdział 6. Sprawozdawczość zestawień finansowych: bilans w USA i w Polsce; Rozdział 7. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych; Cz. 3. Rachunkowość zarządcza; Rozdział 8. Koszty - zarządzanie i analiza; Rozdział 9. Analiza progu rentowności (CVP) oraz dźwignia finansowa i operacyjna; Rozdział 10. Decyzje krótkoterminowe; Rozdział 11. Prognozowanie, planowanie i budżetowanie. Wybrane wskaźniki finansowe. Modele komputerowe w budżetowaniu; Rozdział 12. Tworzenie budżetu za pomocą modeli finansowych; Rozdział 13. Budżetowanie kapitałowe: Rozdział 14. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności; Rozdział 15. Kontrola centrów zysku; Rozdział 16. Efektywność centrów inwestycji i kalkulacja cen wewnętrznych; Rozdział 17. Analiza i poprawa zyskowności firmy oraz jej wartość; Rozdział 18. Systemy kontroli just in time; Cz. 4. Zarządzanie kapitałem obrotowym: Rozdział 19. Kapitał obrotowy i zarządzanie środkami pieniężnymi; Rozdział 20. Zarządzanie należnościami; Rozdział 21. Zarządzanie zapasami; Rozdział 22. Zarządzanie zobowiązaniami; Cz. 5. Finansowanie biznesu: Rozdział 23. Finansowanie krótko i średnioterminowe; Rozdział 24. Długoterminowe źródła finansowania; Rozdział 25. Warianty i obligacje zmienne; Rozdział 26. Koszt kapitału a decyzje w zakresie struktury kapitałowej; Rozdział 27. Polityka dywidendy; Rozdział 28. Zarządzanie finansami w korporacjach finansowych; Cz. 6. Analiza finansowa; Rozdział 29. Analiza sprawozdań finansowych; Rozdział 30. Analiza, ocena i kontrola przychodów oraz kosztów; Rozdział 31. Ubezpieczenia i zagadnienia prawne; Rozdział 32. Podstawy ekonomii; Cz. 7. Inwestowanie nadwyżek finansowych przedsiębiorstwa; Rozdział 33. Inwestycje w papiery wartościowe; Cz. 8. Opodatkowanie; Rozdział 34. Podatkowe konsekwencje decyzji finansowych w Polsce; Cz. 9. Fuzje, sprzedaż majątku, kryzys finansowy i reorganizacja; Rozdział 35. Fuzje i przejęcia; Rozdział 36. Sprzedaż majątku; Rozdział 37. Przewidywanie problemów finansowych firmy; Rozdział 38. Kryzys finansowy firmy i reorganizacja. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3585, 3584, 3583, 3582 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3581/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43198, 43197 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43196/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Organizacja rachunkowości- zagadnienia wstepne; Rozdział 2: Prawo bilansowe a organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej; Rozdział 3: Organizacja dokumentacji księgowej; Rozdział 4: Organizacja ewidencji księgowej; Rozdział 5: Inwentaryzacja i jej organizacja; Rozdział 6: Organizacja sprawozdawczości finansowej; Rozdział 7: Organizacja prac kontrolno-analitycznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6730, 6729, 6728, 6727 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6726/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Informacje finansowe w podmiocie gospodarczym; Rozdział 2: System rejestracji zjawisk gospodarczych; Rozdział 3: Międzynarodowa standaryzacja rachunkowości; Rozdział 4: Majątek trwały; Rozdział 5: Zapasy; Rozdział 6: Środki pieniężne i rozrachunki; Rozdział 7: Przychody, koszty uzyskania przychodów i podatki; Rozdział 8: Kapitały podmiotów gospodarczych; Rozdział 9: Wynik finansowy; Rozdział 10: Sprawozdawczość i interpretacja danych; Rozdział 11: Konsolidacja sprawozdań finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16056/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych; 2. Zasady wprowadzania instrumentów finansowych do ksiąg rachunkowych i ich wstępna wycena; 3. Szczegółowe zasady wyceny instrumentów finansowych na koniec okresu sprawozdawczego i dzień bilansowy; 4. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji aktywów finansowych z prawem do kapitału; 5. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji dłużnych papierów wartościowych; 6. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji pożyczek i kredytów; 7. Rachunkowość instrumentów pochodnych nabytych w celach spekulacyjnych i zabezpieczających; 8. Ujawnianie i prezentacja informacji o instrumentach finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13391 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13390/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Cele i metody badania kosztów; Rozdział 2: Ewolucja modeli rachunku kosztów; Rozdział 3: Rachunek kosztów czynników produkcji; Rozdział 4: Rachunek kosztów w systemie kontroli; Rozdział 5: Rachunek kosztów jako część systemu informacyjnego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1230 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Rachunkowości)
Rozdział 1: Charakterystyka branży i przedsiębiorstw usług budowlanych; Rozdział 2: Rachunkowość zarządcza zorientowana na zarządzanie projektami (kontraktami); Rozdział 3: Narzędzia rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach budowlanych. Zarys koncepcji; Rozdział 4: Zastosowanie metody Earned Value Management w zarządzaniu projektami; Rozdział 5: Ryzyko w realizacji usług budowlanych i remontowych; Rozdział 6: Pomiar przychodów, kosztów i wyników usług budowlanych dla potrzeb sprawozdań finansowych według regulacji krajowych i międzynarodowych; Rozdział 7: Problemy ewidencji kosztów, przychodów i wyników usług budowlanych w kontekście prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 8: Rachunkowość kontraktów długoterminowych w warunkach zintegrowanego systemu informatycznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29421, 29420 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29419/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-332/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-332/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość finansowa : wybrane zagadnienia / Alina Dyduch, Joanna Sawicka, Anna Stronczek. - Stan prawny lipiec 2004 r. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - XI, [1], 328 s. ; 24 cm.
(Akademia Rachunkowości)
Rozdział 1: Cechy współczesnej rachunkowości; Rozdział 2: aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia; Rozdział 3: Funkcjonowanie kont; Rozdział 4: Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz ich ewidencyjne ujęcie; Rozdział 5: Inwestycje i ich ewidencja; Rozdział 6: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 7: Materiały i towary oraz ich ewidencyjne ujęcie; Rozdział 8: Koszty. Rozliczanie i ewidencja; Rozdział 9: Ewidencja produktów pracy; Rozdział 10: Ustalanie i ewidencja wyniku finansowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23988, 23987, 23986, 23985 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23984/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Studium przypadku - "KORD"; Rozdział 1: Prezentacja przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Analiza przychodów, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Analiza kosztów; Rozdział 4: Analiza sytuacji majątkowej i finansowej oraz pokrycia finansowego majątku; Rozdział 5: Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym netto; Rozdział 6: Analiza płynności oraz siły finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego; Rozdział 8: Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością; Rozdział 9: Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie; Rozdział 10: Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym; Cz.2: Studium przypadku -" FARMACJA"; Rozdział 11: Prezentacja przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Problemy analityczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19858, 19857, 19856, 19855, 19854 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19853/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1427-1117 ; nr 211.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-444/3, P-444/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-444/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia; 2. Bilans księgowy; 3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu; 4. Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych; 5. Dzielenie i łączenie kont księgowych; 6. Zestawienie obrotów i sald; 6. Poprawienie błędów księgowych; 7. Dokumentacja księgowa; 8. Dokumentacja księgowa w rachunkowości skomputeryzowanej; 9. Techniczne formy księgowości; 10. Ewidencja środków pieniężnych; 11. Ewidencja rozrachunków; 12. Ewidencja środków trwałych; 13. Ewidencja obrotu materiałami; 14. Ewidencja produktów pracy; 15. Ewidencja zakupu i sprzedaży towarów; 16. Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych; 17. Ewidencja i rozliczenie kosztów; 18. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem; 19. Ewidencja rezerw i przychodów przyszłych okresów; 20. Ewidencja kapitałów ( funduszy); 21. Ewidencja wyniku finansowego; 22. Roczne sprawozdanie finansowe; 23. Analiza sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności na podstawie sprawozdania finansowego; 24. Podstawy prawne rachunkowości; 25. Zakładowy plan kont;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4077/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości; Rozdział 2: Konto jako podstawowe narządzie ewidencyjne; Rozdział 3: Inwentarz i bilans; Rozdział 4: Aktywa trwałe; Rozdział 5: Środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe; Rozdział 6: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 7: Obrót materiałowy i towarowy; Rozdział 8: Ewidencja i rozliczenie kosztów; Rozdział 9: Wycena i ewidencja produktów; Rozdział 10: Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem; Rozdział 11: Podział i zasady ewidencji kapitałów (funduszy) własnych i rezerw; Rozdział 12: Wynik finansowy i sposób jego ustalania; Rozdział 13: Sprawozdawczość finansowa; Rozdział 14: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego; Rozdział 15: Rozszerzenie funkcji informacyjnej rachunkowości poprzez elementy rachunkowości zarządczej i controllingu. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-77/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-77/1/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again