Form of Work
Książki
(31)
Status
only on-site
(30)
available
(29)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia - Magazyn
(21)
Czytelnia - Wolny dostęp
(9)
Author
Waśniewski Tadeusz
(3)
Bednarski Lech
(2)
Gabrusewicz Wiktor
(2)
Sawicki Kazimierz
(2)
Skoczylas Wanda
(2)
Walińska Ewa
(2)
Bachorz Anna
(1)
Buczkowska Anna
(1)
Caputa Wiesława
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Czubakowska Ksenia (1946- )
(1)
Dowżycki Antoni
(1)
Dyduch Alina
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Dąbrowska Anna (ekonomika)
(1)
Filip Paulina
(1)
Gabrusewicz Wiktor (1943- )
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Hamrol Mirosław
(1)
Kata Ryszard
(1)
Kiziukiewicz Teresa (1947- )
(1)
Kotowska Beata
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Marciniak Stanisław
(1)
Martyniuk Teresa
(1)
Nesterowicz Renata
(1)
Niedbała Bogusław
(1)
Pawłowska-Mielech Jadwiga
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Rogowski Jan
(1)
Samelak Janusz
(1)
Sawicka Joanna
(1)
Sierpińska Maria (1950- )
(1)
Sikorska Zofia
(1)
Skowronek Czesław
(1)
Sowa Bożena
(1)
Stronczek Anna
(1)
Szymczak Mirosław
(1)
Turyna Jan
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Uziębło Aldona
(1)
Wyszkowska-Kaniewska Olga
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(28)
Subject
Rachunkowość
(26)
Przedsiębiorstwo
(23)
Finanse
(5)
Przedsiębiorstwa
(5)
Sprawozdania finansowe
(4)
Analiza finansowa
(3)
Controlling
(2)
Rachunkowość międzynarodowa
(2)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Instrumenty finansowe
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość produktu
(1)
Kontrola wewnętrzna
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(4)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Ogólne zasady rachunkowości finansowej; 2. Aktywa trwałe; 3. Środki pieniężne, rachunki bankowe i krótkoterminowe aktywa finansowe; 4. Rozrachunki i roszczenia; 5. Materiały i towary; 6. Koszty i ich rozliczanie. Kalkulacja; 7. Produkty pracy; 8. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem; 9. Kapitały, fundusze i wynik finansowy; 10. Rachunkowość łączących się spółek; 11. Sprawozdawczość finansowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32442, 32441, 32440, 32439 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32438/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43198, 43197 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43196/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych; 2. Zasady wprowadzania instrumentów finansowych do ksiąg rachunkowych i ich wstępna wycena; 3. Szczegółowe zasady wyceny instrumentów finansowych na koniec okresu sprawozdawczego i dzień bilansowy; 4. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji aktywów finansowych z prawem do kapitału; 5. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji dłużnych papierów wartościowych; 6. Zasady klasyfikacji, wyceny i ewidencji pożyczek i kredytów; 7. Rachunkowość instrumentów pochodnych nabytych w celach spekulacyjnych i zabezpieczających; 8. Ujawnianie i prezentacja informacji o instrumentach finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13391 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13390/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-332/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-332/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość finansowa : wybrane zagadnienia / Alina Dyduch, Joanna Sawicka, Anna Stronczek. - Stan prawny lipiec 2004 r. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - XI, [1], 328 s. ; 24 cm.
(Akademia Rachunkowości)
Rozdział 1: Cechy współczesnej rachunkowości; Rozdział 2: aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia; Rozdział 3: Funkcjonowanie kont; Rozdział 4: Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz ich ewidencyjne ujęcie; Rozdział 5: Inwestycje i ich ewidencja; Rozdział 6: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 7: Materiały i towary oraz ich ewidencyjne ujęcie; Rozdział 8: Koszty. Rozliczanie i ewidencja; Rozdział 9: Ewidencja produktów pracy; Rozdział 10: Ustalanie i ewidencja wyniku finansowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23988, 23987, 23986, 23985 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23984/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Studium przypadku - "KORD"; Rozdział 1: Prezentacja przedsiębiorstwa; Rozdział 2: Analiza przychodów, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Analiza kosztów; Rozdział 4: Analiza sytuacji majątkowej i finansowej oraz pokrycia finansowego majątku; Rozdział 5: Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym netto; Rozdział 6: Analiza płynności oraz siły finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego; Rozdział 8: Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością; Rozdział 9: Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie; Rozdział 10: Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym; Cz.2: Studium przypadku -" FARMACJA"; Rozdział 11: Prezentacja przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Problemy analityczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19858, 19857, 19856, 19855, 19854 (5 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19853/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1427-1117 ; nr 211.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-444/3, P-444/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-444/1/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia; 2. Bilans księgowy; 3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu; 4. Konto księgowe i jego rola w ewidencji operacji gospodarczych; 5. Dzielenie i łączenie kont księgowych; 6. Zestawienie obrotów i sald; 6. Poprawienie błędów księgowych; 7. Dokumentacja księgowa; 8. Dokumentacja księgowa w rachunkowości skomputeryzowanej; 9. Techniczne formy księgowości; 10. Ewidencja środków pieniężnych; 11. Ewidencja rozrachunków; 12. Ewidencja środków trwałych; 13. Ewidencja obrotu materiałami; 14. Ewidencja produktów pracy; 15. Ewidencja zakupu i sprzedaży towarów; 16. Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych; 17. Ewidencja i rozliczenie kosztów; 18. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem; 19. Ewidencja rezerw i przychodów przyszłych okresów; 20. Ewidencja kapitałów ( funduszy); 21. Ewidencja wyniku finansowego; 22. Roczne sprawozdanie finansowe; 23. Analiza sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności na podstawie sprawozdania finansowego; 24. Podstawy prawne rachunkowości; 25. Zakładowy plan kont;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4077/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości; Rozdział 2: Konto jako podstawowe narządzie ewidencyjne; Rozdział 3: Inwentarz i bilans; Rozdział 4: Aktywa trwałe; Rozdział 5: Środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe; Rozdział 6: Rozrachunki i roszczenia; Rozdział 7: Obrót materiałowy i towarowy; Rozdział 8: Ewidencja i rozliczenie kosztów; Rozdział 9: Wycena i ewidencja produktów; Rozdział 10: Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem; Rozdział 11: Podział i zasady ewidencji kapitałów (funduszy) własnych i rezerw; Rozdział 12: Wynik finansowy i sposób jego ustalania; Rozdział 13: Sprawozdawczość finansowa; Rozdział 14: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego; Rozdział 15: Rozszerzenie funkcji informacyjnej rachunkowości poprzez elementy rachunkowości zarządczej i controllingu. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-77/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-77/1/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zasady systemu rachunkowości; 2. Majątek trwały; 3. Środki pieniężne; 4. Rozrachunki; 5. Ewidencja materiałów i towarów; 6. Koszty, kalkulacja, produkty pracy; 7. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem; 8. Kapitały, fundusze i wynik finansowy; 9. Sprawozdawczość finansowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5443, 5442, 5441, 5440, 5439, 5438, 5437, 5436, 5435, 5434, 5433, 5432, 5431, 5430 (14 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5429/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Istota przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa; 2. Metody analizy finansowej; 3. Źródła analziy finansowej w przedsiębiorstwie i prezentacja wyników; 4. Syntetyczna analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa; 5. Analiza ogólna bilansu oraz rachunku zysków i strat; 6. Analiza wskaźnikowa danych bilansu oraz rachunku zysków i strat; 7. Analiza rentowności w wielkościach bezwzględnych i względnych; 8. Analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania; 9. Analiza wartości dodanej; 10. Analiza przepływów finansowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5818, 5817, 5816, 5815 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 5814/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 208 [2] s. ; 24 cm.
1. Istota przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa; 2. Metody analizy finansowej; 3. Źródła analziy finansowej w przedsiębiorstwie i prezentacja wyników; 4. Syntetyczna analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa; 5. Analiza ogólna bilansu oraz rachunku zysków i strat; 6. Analiza wskaźnikowa danych bilansu oraz rachunku zysków i strat; 7. Analiza rentowności w wielkościach bezwzględnych i względnych; 8. Analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania; 9. Analiza wartości dodanej; 10. Analiza przepływów finansowych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15304, 15303, 15301, 15300, 8787, 8786, 8785, 8784, 8783 (9 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 2: Metody analizy finansowej; Rozdział 3: Analiza sytuacji majątkowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Analiza sytuacji kapitałowej; Rozdział 5: Analiza sprzedaży; Rozdział 6: Analiza kosztów; Rozdział 7: Analiza zysku; Rozdział 8: Analiza rentowności; Rozdział 9: Analiza płynności finansowej; Rozdział 10: Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa; Rozdział 11: Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6452, 6451, 6450, 6449 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6448/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy analizy finansowej / Wiktor Gabrusewicz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 280 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Rozdział 1: Istota i rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 2: Metody analizy finansowej; Rozdział 3: Analiza sytuacji majątkowej w przedsiębiorstwie; Rozdział 4: Analiza sytuacji kapitałowej; Rozdział 5: Analiza sprzedaży; Rozdział 6: Analiza kosztów; Rozdział 7: Analiza zysku; Rozdział 8: Analiza rentowności; Rozdział 9: Analiza płynności finansowej; Rozdział 10: Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa; Rozdział 11: Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28811, 28810, 22287, 22286, 20319, 20318 (6 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20317/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Metody analizy ekonomicznej; Rozdział 2: Analiza produkcji i sprzedaży; Rozdział 3: Analiza wykorzystania aktywów trwałych; Rozdział 4: Analiza wykorzystania aktywów obrotowych; Rozdział 5: Analiza wykorzystania czynnika pracy; Rozdział 6: Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa; Rozdział 7: Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa; Rozdział 8: Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 9: Wybrane zagadnienia analizy decyzyjnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12764 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 12763/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 37273 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; 2. Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa; 3. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie pionowej oceny pasywów bilansu; 4. Analiza sytuacji kapitałowo-majątkowej przy zastosowaniu oceny bilansu w układzie pionowym; 5. Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych w przedsiębiorstwie; 6. Analiza rentowności w przedsiębiorstwie; 7. Ocena wypływy struktury i kosztu kapitału na poziom rentowności; 8. Ustalenie i analiza rachunków przepływów finansowych; 9. Analiza finansowa w ocenie symptonów zagrożenia kryzysem lub upadłością firmy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4593, 4592, 4591, 4590, 4589, 4587, 4586, 4585 (8 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 4584/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podmiot, zadania, metody oraz wskaźniki analizy finansowej w przedsiębiorstwie gospodarki rynkowej; Rozdział 2: Podstawowe materiały źródłowe analizy finansowej oraz ich wartość poznawcza; Rozdział 3: Kierunki i sposoby analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa; Rozdział 4: Analiza efektywności gospodarowania - rentowności; Rozdział 5: Ocena wpływu kapitału oraz dźwigni finansowej na poziom rentowności; Rozdział 6: Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o pionową ocenę aktywów i pasywów bilansu; Rozdział 7: Analiza sytuacji kapitałowo- majątkowej przy zastosowaniu oceny bilansu w układzie poziomym; Rozdział 8: Analiza przepływów finansowych - przepływy kapitałowe ( funds flow ) i pieniężne ( cash flow ); Rozdział 9: Analiza zdolności płatniczej i kredytowej przedsiębiorstw; Rozdział 10: Podstawowe metody i kierunki analizy papierów wartościowych; Rozdział 11: Sposoby oceny efektywności podejmowanych inwestucji oraz główne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa; Rozdział 12: Wybrane uogólnienia końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 732, 730, 729 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 728/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej; Rozdział 2: Ocena sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa; Rozdział 3: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o pionową ocenę pasywów bilansu; Rozdział 4: Analiza sytuacji kapitałowo- majątkowej przy zastosowaniu oceny bilansu w układzie poziomym; Rozdział 5: Kierunki sposoby analizy wyników finansowych w przedsiębiorstwie; Rozdział 6: Analiza rentowności w przedsiębiorstwie; Rozdział 7: Ocena wpływu struktury i kosztu kapitału na poziom rentowności; Rozdział 8: Ustalenie i analiza rachunków przepływów finansowych; Rozdział 9: Sposoby oceny efektywności podejmowanych inwestycji; Rozdział 10: Analiza finansowa w ocenie symptomów zagrożenia kryzysem lub upadłością firmy; Rozdział 11: Całościowa ocena kondycji finansowej przedsięborstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 708, 707, 706 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 705/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw / Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Difin, 2002. - 192 s. : il. ; 23 cm.
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka inwestycji; Rozdział 2: Kapitałowe papiery wartościowe; Rozdział 3: Kapitałowe papiery wartościowe-akcje; Rozdział 4: Wierzycielskie papiery wartościowe-obligacje; Rozdział 5: Wierzycielskie papiery wartościowe-weksle; Rozdział 6: Środki pieniężne; Rozdział 7: Czeki; Rozdział 8: Opcje; Rozdział 9: Kontrakty terminowe; Rozdział 10: Nieruchomości inwestycyjne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14682 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14681/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again