Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(5)
Author
Urbanowska-Sojkin Elżbieta
(5)
Drucker Peter Ferdinand
(1)
Górski Jerzy
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Kreczmańska-Gigol Katarzyna
(1)
Penc Józef
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Szyfter Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Przedsiębiorstwa
(7)
Planowanie strategiczne
(5)
Podejmowanie decyzji
(3)
Decyzje
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Menedżerowie
(1)
Planowanie kariery
(1)
Płynność finansowa
(1)
Sukces w biznesie
(1)
Szefowie przedsiębiorstw
(1)
Uzdolnienia kierownicze
(1)
Zarządzanie finansowe
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Subject: time
2001-
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 170)
1. Anna Adamik, Rola przewagi kooperacyjnej w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw; 2. Piotr Banaszyk, Strategiczny "design management" jako instrument kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; 3. Jakub Drzewiecki, Cele, procesy i relacje jako determinanty wyborów strategicznych dotyczących outsourcingu; 4. Marta Gancarczyk, Determinanty wyboru strategii z perspektywy teorii kosztów transakcyjnych; 5. Radosław Hołubowicz, Przesłanki i kryteria wyboru partnera do międzynarodowej spółki joint venture; 6. Lidia Kaliszczak, Budowanie kultury przedsiębiorczości jako warunek sukcesu współczesnych przedsiębiorstw; 7. Anna Kwiecień, Strategia dyferencjacji - charakterystyka i przydatność praktyczna; 8. Anna Kwiotkowska, Wybory strategiczne w rozwoju firm odpryskowych - perspektywa konfiguracyjna; 9. Regina Lenart, Problemy pomiaru zdolności absorpcyjnej organizacji; 10. Paweł Łukasik, Czynniki wyboru strategii zarządzania wiedzą; 11. Wiesław Łukasiński, Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji; 12. Maciej Malarski, Tomasz Czapla, Kształtowanie unikatowości strategicznej w ramach wykorzystania zasobów wiedzy; 13. Maciej Malarski, Wewnętrzny wizerunek organizacji strategicznym zakotwiczeniem zasobów ludzkich; 14. Magdalena Mikołajek-Gocejna, Tworzenie wartości w układach sieciowych; 15. Bogusz Mikuła, Wpływ strategii wiedzy i strategii zarządzania wiedzą na organizację funkcjonowania przedsiębiorstwa; 16. Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek, Rola myślenia strategicznego w zarządzaniu strukturą klastra; 17. Izabela Niziałek, Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez operatorów telefonii mobilnej;18. Renata Oczkowska, Offshoring jako forma międzynarodowej ekspansji korporacji transnarodowych; 19. Hubert Paul, Koopetycja jako wybór strategiczny; 20. Joanna Pioch, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej spółek kapitałowych; 21. Renata Płoska, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej; 22. Marek Prymon, Strategie firm globalnych w kontekście macierzy Ansoffa - o strategiach wzrostu realnie; 23. Tomasz Rojek, Analiza kierunków rozwoju współczesnych przedsiębiorstw; 24. Małgorzata Rozkwitalska, Wybory strategiczne jako bariera w interakcjach międzykulturowych; 25. Łukasz Skowron, Satysfakcja i lojalność klientów jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw; 26. Katarzyna Skrzeszewska, Współpraca przedsiębiorstw jako próba przezwyciężenia niekorzystnych zmian w ich otoczeniu; 27. Małgorzata Sobińska, Potencjał outsourcingu IT w poszerzaniu wiedzy organizacji; 28. Robert Szczepański, Offshoring w wyborach strategicznych przedsiębiorstw; 29. Justyna Światowiec-Szczepańska, Synkretyzm konkurencji i kooperacji w sieciach przedsiębiorstw jako źródło renty ekonomicznej; 30. Teresa Taranko, Uwarunkowania i konsekwencje wyboru instrumentów konkurencji; 31. Przemysław Wołczek, Społeczna odpowiedzialność biznesu źródłem przewagi konkurencyjnej; 32. Przemysław Zbierowski, Strategiczne wybory firm wysokiej efektywności - wyniki badań. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ISSN 1689-7374 134)
1. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Wybory strategiczne przedsiębiorstw w teorii; 2. Magdalena Małkowska-Borowczyk, Wpływ otoczenia na wybory strategiczne przedsiębiorstw; 3. Maja Sajdak, Podejście zasobowe jako podstawa wyborów strategicznych; 4. Piotr Banaszyk, Wybory strategiczne w dziedzinie celów przedsiębiorstwa; 5. Justyna Światowiec-Szczepańska, Strategiczne wybory podstaw konkurowania przedsiębiorstw; 6. Piotr Ratajczyk, Strategiczne decyzje w zakresie portfela produktów przedsiębiorstwa; 7. Barbara Borusiak, Wybory strategiczne przedsiębiorstw handlu detalicznego; 8. Milena Ratajczak-Mrozek, Wybory strategiczne przedsiebiorstw funkcjonujących w sieciach biznesowych; 9. Paweł Bartkowiak, Zachowania nabywców usług kształcenia a wybory startegiczne ekonomicznych szkół wyższych na przykładzie Wielkopolski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Paweł Bartkowiak, Uwarunkowania powodzenia strategii przedsiębiorstw; 2. Edyta Bielińska-Dusza, Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym; 3. Mariusz Bratnicki, Katarzyna Bratnicka, Strategiczny wybór oparty na twórczości; 4. Edward Cyrson, Formowanie strategii : od hierarchii trójkątnej do relacyjnej sieci wartości; 5. Barbara Czerniachowicz, Wybrane uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw przyszłości; 6. Jerzy Czupiał, Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa; 7. Olaf Flak, Adrian Pyszka, Dwójmyślenie w zarządzaniu - spojrzenie poza tradycyjny model zarządzania; 8. Andrzej Jaki, Maksymalizacja wartości jako podstawa strategii przedsiębiorstwa; 9. Monika Jedynak, Aleksandra Bik, Międzynarodowe uwarunkowania procesów podejmowania decyzji w centrach zakupów przedsiębiorstw; 10. Jan Jeżak, Wybór strategiczny w przedsiębiorstwie - rola rady nadzorczej; 11. Andrzej Kaleta, Proces wyboru strategii przedsiębiorstwa; 12. Alina Kozarkiewicz, Strategiczna orientacja we współczesnym zarządzaniu projektami - uwarunkowania i ewolucja; 13. Rafał Krupski, Zmiany w planowaniu strategicznym; 14. Marek Lisiński, Marek Szarucki, Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie; 15. Maria Majewska-Bator, Benchmarking jako narzędzie wspomagające rozwój wiedzy na poziomie organizacji i kraju; 16. Zbigniew Matyjas, Wpływ czynników oddziałujących na poziomie sektora na wyniki finansowe przedsiębiorstw - przegląd badań światowych; 17. Mirosław Mroz, Elastyczność przedsiębiorstwa - perspektywa strategiczna; 18. Marta Najda-Janoszka, Zatrzymywanie wartości w sieciach kooperacyjnych przedsiębiorstw; 19. Anna Pietruszka-Ortyl, W poszukiwaniu nowego paradygmatu - organizacja partnerska; 20. Marek Rawski, Efektywność technik metody refleksji strategicznej w badaniu relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami zewnętrznymi; 21. Robert Rusielik, Michał Świtłyk, Wyniki analizy granicznej jako kryterium w wyborach strategicznych; 22. Agata Sudolska, Potencjał absorbcyjny jako fundament rozwoju organizacji uczącej się; 23. Maja Szymura-Tyc, Marcin Bałon, Ekoinnowacja jako przesłanka rekonfiguracji modelu biznesu; 24. Zbigniew Tokarski, Antykonkurencyjne porozumienia przedsiębiorstw w Unii Europejskiej; 25. Grzegorz Urbanek, Leszek Bohdanowicz, Wpływ kryzysu gospodarczego na efektywność kapitału intelektualnego polskich spółek publicznych; 26. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Holizm i rekursywność w procesach wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach; 27. Jan W. Wiktor, Wybory strategiczne w marketingu międzynarodowym; 28. Anna Witek-Crabb, Strategiczny rozwój przedsiębiorstw; 29. Grzegorz Wojtkowiak, Wpływ uregulowań prawnych na wybór strategii wyjścia. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nowoczesna organizacja i jej atrybuty; Rozdział 2: Menedżerowie w nowoczesnej organizacji; Rozdział 3: Umiejętności podejmowania trafnych decyzji; Rozdział 4: Umiejętności tworzenia przyszłości firmy; Rozdział 5: Umiejętności współdziałania z ludźmi; Rozdział 6: Umiejętności doskonalenia kultury, wizerunku i reputacji firmy; Rozdział 7: Samodoskonalenie menedżera i kreowanie kariery;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20476, 20475 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20474/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 172)
1. Maria Białasiewicz , Współdziałanie - pożądana kompetencja; 2. Piotr Blaik, Rafał Matwiejczuk, Kompetencje logistyki jako potencjały sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa; 3. Maciej Brzozowski, "Design management" jako instrument strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem; 4. Hanna Górska-Warsewicz, Rola marki w wyborach strategicznych przedsiębiorstw sektora żywnościowego; 5. Wojciech Grzegorczyk, Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych; 6. Adam Kałowski, Determinanty skutecznego wdrożenia strategii w przedsiębiorstwie; 7. Tomasz Kopczyński, System zarządzania projektami w kontekście strategii przedsiębiorstwa; 8. Magdalena Krzyżanowska, Agnieszka Nesseldt, Marketingowe działania przedsiębiorstw a ochrona konkurencji i konsumentów w swietle decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 2003-2010; 9. Alberto Lozano Platonoff, Aleksander Rudawska, Katarzyna Gadomska-Lila, Zmiany w podejściu strategicznym w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego - wyniki badań; 10. Grzegorz Maciejewski, Podejmowanie działań redukujących ryzyko konsumenckie jako przejaw marketingowej orientacji przedsiębiorstwa; 11. Marek Makowiec, Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji Y; 12. Grzegorz Mazurek, Małgorzata Grzegorczyk, Aktywne wykorzystanie wirtualnych społeczności konsumenckich jako element rozwoju relacji z klientami; 13, Ewa Mazur-Wierzbicka, Działania proekologiczne jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw; 14. Jacek Obrzud, Gabriela Mazur, Koncepcja wykorzystania technologii agendowej w modelowaniu systemów wytwórczych; 15. Arnold Pabian, Strategia produktu w zrównoważonej działalności marketingowej; 16. Krystyna Poznańska, Rola outsourcingu w wyborach strategicznych przedsiębiorstw; 17. Ewa Prymon-Ryś, Znaczenie analizy relacji z pośrednikami na rynku przemysłowym; 18. Joanna Radomska, Możliwości udziału pracowników w procesie tworzenia i implementacji strategii; 19. Edyta Rudawska, Zarządzanie organizacją z perspektywy klienta; 20. Ireneusz P. Rutkowski, Nowe wyzwania i trendy w obszarze strategii produktu; 21. Maja Sajdak, Znaczenie zasobów ludzkich w procesie wyboru strategii przedsiębiorstwa; 22. Anna Skowronek-Mielczarek, strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego; 23. Jarosław Sokołowski, Strategia wynagrodzeń a budowa kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; 24. Małgorzata Spychała, System badania i oceny kompetencji zawodowych pracowników jako warunek trwałego rozwoju organizacji; 25. Magdalena M. Stuss, Wpływ globalizacji na funkcjonowanie działów HR; 26. Marcin Szplit, Strategia wdrażania systemu informatycznego w przedsiębiorstwie na przykładzie systemów zarządzania relacjami z klientem; 27. Beata Tarczydło, Budowanie marki jako wybór strategiczny przedsiębiorstwa; 28. Dorota Teneta-Skwiercz, Marketing społecznie zaangażowany jako źródło sukcesów współczesnego przedsiębiorstwa; 29. Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, System informatyczny rachunku kosztów logistyki jako narzędzie wspomagające strategie zarządzania przedsiębiorstwem; 30. Joanna Wiechoczek, Konsument jako ko innowator wybieranych produktów systemowych; 31. Małgorzata Wiśniewska, Wybór projektów Six Sigmai uwarunkowania ich skutecznego wdrożenia; 32. Magdalena Zalewska, Strategia jako kluczowy komunikat przedsiębiorstwa - konkretność i prostota komunikatu; 33. Krzysztof Zięba, Rola właściciela/ menedżera w procesie założycielskim i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa; 34. Małgorzata Zięba, Zarządzanie zmianą w małych i średnich przedsiębiorstwach; 35. Patrycja Zwiech, Funkcja personalna przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej; 36. Katarzyna Żak, Controlling w nadzorze korporacyjnym [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 171)
1. Robert Blażlak, Konstanty Owczarek, Zarządzanie technologią - czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; 2. Joanna Cewińska, Wybory strategiczne w organizacjach sportowych; 3. Justyna Danielewicz, Wybory strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Nowosolna; 4. Magdalena Dołhasz, Rola wizerunku placówki usług medycznych w ocenie pacjentów; 5. Jarosław Domański, Wybory strategiczne polskich organizacji non profit; 6. Tomasz Dryl, Komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych jako źródło sukcesu organizacji; 7. Paweł Filipowicz, Innowacyjność sieciowa a proces tworzenia wartości na przykładzie przedsiębiorstw sektora nowych technologii; 8. Łukasz Fojutowski, Strategie kooperacyjne polskich przedsiębiorstw wobec korporacji międzynarodowych w przemyśle motoryzacyjnym; 9. Grażyna Golik-Górecka, Platforma interfejsu marketingowo-finansowego a wybór strategii rozwoju; 10. Marcin Gołembski, Zarządzanie rozwojem pracowników jako element budowania przewagi rynkowej przedsiębiorstwa; 11. Piotr Grudowski, Uwarunkowania aplikacyjne wybranych strategii projakościowych w szkolnictwie wyższym; 12. Piotr Horosz, Spółki komandytowe jako narzędzie budowania sieci handlowych; 13. Jarosław Ignacy, Uwarunkowania i rezultaty wyboru celów strategicznych w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy badań empirycznych; 14. Mirosław Jarosiński, Strategiczne dylematy polskich przedsiębiorstw w zakresie wyboru geograficznego rynku działania; 15. Piotr Jedynak, System zarządzania jakością w jednostce edukacyjnej; 16. Ewa Jerzyk, Renata Nestorowicz, Anna Wielicka-Regulska, Decyzje strategiczne w zakresie design a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa; 17. Jarosław Kaczmarek, Analiza pozycji strategicznej w kształtowaniu strategii rozwoju - studium przypadku TVN S.A. Grupa ITI; 18. Anna Kieszkowska-Grudny, Outsourcing w nowoczesnym zarządzaniu firmą medyczną - czy warto?; 19. Małgorzata Kieżel, Dystrybucja wielokanałowa produktów systemowych jako źródło przewagi konkurencyjnej banków detalicznych; 20. Regina Klimkowska, Zmiany gospodarcze i społeczne wywołane globalizacją a strategie dostosowawcze koncernów samochodowych; 21. Anna Kłopotek, Podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym; 22. Sebastian Kopera, Wpływ nowoczesnych systemów informatycznych na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych; 23. Robert Kozielski, Źródła sukcesu firm we współczesnej gospodarce - nowy paradygmat biznesu (ujęcie modelowe i analiza retrospektywna); 24. Karol Krajewski, Romuald Zabrocki, Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw i decyzji konsumentów na rynku usług żywieniowych w Polsce; 25. Marzena Kramarz, Strategie integratorów sieci dystrybucji; 26. Edyta Malicka, Uwarunkowania projektowania strategii w kontekście tworzenia wartości organizacji na przykładzie wyższej uczelni; 27. Marek Matejun, Strategiczna orientacja firm sektora MŚP w procesie wykorzystania zewnętrznych instrumentów wspierania rozwoju 28. Sandra Misiak, Nieetyczna reklama a sukces firmy; 29. Bogdan Nogalski, Anna Wójcik-Karpacz, Istota i pomiar innowacyjności organizacji. Case research; 30. Paweł Nowodziński, Misja wybranych spółek indeksu NewConnect Lead w kontekście ich wyborów strategicznych; 31. Wojciech Pająk, Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym; 32. Krzysztof Safin, Wybory strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych - aspekt teoretyczny; 33. Włodzimierz Sitko, Współpraca środowiska akademickiego i biznesowego w kreowaniu strategii rozwoju miasta Lublina; 34. Beata Skowron-Mielnik, Strategiczne konsekwencje zmian w modelach pracy; 35. Letycja Sołoducho-Pelc, Wybory strategiczne małych i średnich przedsiębiorstw; 36. Michał Świtłyk, Zbigniew Mongiało, Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do pomiaru efektywności na uczelniach publicznych w latach 2004-2008; 37. Stefan Tokarski, Albin Skwarek, Ocena efektywności systemów motywacyjnych urzędów administracji samorządowej; 38. Katarzyna Tubielewicz, Koncepcja zarządzania kryzysowego w tworzeniu strategii współczesnego przedsiębiorstwa; 39. Artur Wilczyński, Ekosystem biznesowy - model powiązania przedsiębiorstwa z otoczeniem [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Efektywności można się nauczyć; Rozdział 2: Poznaj swój czas; Rozdział 3: co mogę wnieść do tej organizacji?; Rozdział 4: Jak wydobyć produktywność z sił ludzkich; Rozdział 5: Najpierw to co pierwsze; Rozdział 6: Co się składa na podejmowanie decyzji; Rozdział 7: Decyzje skuteczne; Rozdział 8: Efektywności trzeba sie nauczyć;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23932 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23931/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wartość pieniądza w czasie; 2: analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; 3. Zarzadzanie kapitałem obrotowym w przedsiebiorstwie; 4. Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiebiorstwie; 5. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności przedsiebiorstw; 6. Analiza źródeł finansowania inwestycji; 7. Koszt i struktura kapitału przedsiebiorstwa; 8. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych; 9. Planowanie finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32028 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32026/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48282 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48281/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again