Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Nierzwicki Witold
(2)
Adamczyk Jadwiga Krystyna
(1)
Bacior Michał
(1)
Burzyńska Dorota
(1)
Buzek Ludgarda
(1)
Fila Joanna
(1)
Kramer Matthias
(1)
Kryński Andrzej
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Nitkiewicz Tomasz
(1)
Urbaniec Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(5)
Zarządzanie środowiskiem
(3)
Środowisko
(3)
Przedsiębiorstwa
(2)
Aspekt środowiskowy
(1)
Ekorozwój
(1)
Innowacje organizacyjne
(1)
Inwestycje kapitału
(1)
Kryzys gospodarczy (2008)
(1)
Kultura przedsiębiorstwa
(1)
Marketing
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Rozdział 1: Przegląd koncepcji gospodarowania zasobami naturalnymi i ochroną środowiska; Rozdział 2: Przedsiębiorstwo jako inwestor w ochronie środowiska; Rozdział 3: Żródła finansowania inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26452, 26451, 26450, 26449 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26448/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Geneza i założenia zrównoważonego rozwoju; 2. Przedsiębiorstwo jako obiekt programowania rozwoju; 3. Wdrażanie zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa; 4. Zastosowanie programowania liniowego w ocenie efektywności zrównoważonego rozwoju;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26144, 26143 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26142/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. System zarządzania środowiskowego; 2. Aspekty środowiskowe w projektowaniu i rozwoju wyrobów; 3. Etykiety i deklaracje środowiskowe; 4. Oceny oddziaływania na środowisko; 5. Oceny ryzyka dla środowiska i zdrowia człowieka; 6. Środowiskowa ocena miejsc i organizacji; 7. Środowiskowa rachunkowość zarządcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17405, 17404 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17403/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Systemy zarządzania środowiskowego; 2. Aspekty środowiskowe w projektowaniu i rozwoju wyrobów; 3. Etykiety i deklaracje środowiskowe; 4. Oceny oddziaływania na środowisko; 5. Środowiskowa ocena miejsc i organizacji; 6. Środowiskowa rachunkowość zarządcza;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20675, 20674 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20673/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 88)
1. Narzędzia aktywnego kształtowania kultury organizacji; 2. Outsourcing w zarządzaniu personelem - obawy i nadzieje; 3. Kultura proinnowacyjna w badanych przedsiębiorstwach. Szanse i zagrożenia; 4. Upełnomocnienie jako nośnik zmiany w procesie zarządzania przedsiębiorstwem; 5. Organizacja ucząca sie i kształtowanie intelektualnej organizacji; 6. System zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jako determinanta zmian kultury organizacyjnej; 7. Zakres i uwarunkowania restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa; 8. Węzły w sieciach outsourcingowych; 9. Czy wiedza jest tworzywem elestyczności? 10. Wpływ zmian organizacyjnych na funkcję personalną; 11. Psychologiczne aspekty zmiany w organizacji; 12. Ewolucja stylu kierowania w organizacji; 13. Zmiany w procesie zarządzania w sektorze publicznym na przykładzie dolnośląskich urzędów administracji samorządowej; 14. Kierunki zmian w organizacji pracy kierowniczej; 15. Traida przewagi konkurencyjnej; 16. Wykorzystanie metody blueprinting w identyfikacji merketingowej procesów w przedsiębiorstwie; 17. Zmiana strategii marki w procesie rozwoju przedsiębiorstwa; 18. Społeczna odpowiedzialnośc firmy - moda czy konieczność? 19. Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju podstawowej jednostki samorządu terytorialnego; 20. E-wiedza w e-kanałach; 21. Cechy kulturowe MŚp i ich główne determinanty; 22. Koncepcja interesariuszy w procesie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa; 23. Strategia kooperacji przedsiebiorstw jako odpowiedź na zmiany otoczenia rynkowego; 24. Wpływ kultury organizacyjnej na kształtowanie lojaności pracowniczej; 25. Kreatywność - warunek osiągania sprawności pracy kierowniczej w procesie zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwie; 26. Wykorzystanie metody blueprinting w identyfikacji marketingowej procesów w przedsiębiorstwie; 27. Zmiana strategii marki w procesie rozwoju przedsiębiorstwa; 28. Społeczna odpowiedzialność firmy - moda czy koniecznośc? 29. Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju podstawowej jednostki samorządu terytorialnego; 30. E-wiedza w e-kanałach; 31. Cechy kulturowe MŚP i ich głowne determinanty; 32. Koncepcja interesariuszy w procesie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa; 33. Strategia kooperacji przedsiębiorstw jako odpowiedź na zmiany otoczenia rynkowego; 34. Wpływ kultury organizacyjnej na kształtowanie lojalności pracowniczej; 35. Kreatywność - warunek osiągania sprawności pracy kierowniczej w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem; 36. Kultura etyczna jako podstawowy czynnik kształtujący wysoką jakość zarządzania przedsiębiorstwem; 37. Podejście teoretyczne w zarządzaniu kryzysowym; 38. Kierunek zmian zarządzania w organizacjach usługowych branży sportowo-rekreacyjnej; 39. Determinanty sukcesu w zarządzaniu procesami fuzji i przejśc przedsiębiorstw; 40. Rola diagnostyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach zmian i niepewności; 41. Wirtualna społeczność w kontekście dynamicznie rozwijającej się organizacji; 42. rola projektów usprawniających we wdrażaniu kompleksowego zarządzania jakością na podstawie Philips Lighting w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1 : Uwarunkowania środowiskowe zarządzania przedsiębiorstwem; Rozdział 1 : Podstawowe problemy teoretyczne konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw; 1.1. Rozwój koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem; 1.2. Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw; Rozdział 2 : Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku; 2.1. Zarządzanie w dynamicznym środowisku; 2.2. Globalizacja jako czynnik determinujący zachowania przedsiębiorstw; 2.3. Światowy kryzys gospodarczy a sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie; Część 2 : Instrumenty marketingowe jako narzędzia kształtowania relacji z uczestnikami procesów rynkowych; Rozdział 3 : Klasyczne instrumentarium marketingu; 3.1. Kompozycja instrumentów marketingowych; 3.2. Produkt jako wartość dla klienta; 3.3. Cena i sposoby jej kształtowania w różnych warunkach; 3.4. Dystrybucja i logistyka; 3.5. Instrumenty promocji; 3.6. Personel jako instrument marketingowy; 3.7. Opakowanie jako narzędzie realizacji strategii marketingowej; Rozdział 4 : Ewolucja koncepcji marketingowej; 4.1. Konsekwencje różnych podejść do definiowania marketingu; 4.2. Innowacja i marketing - wzajemne relacje; 4.3. Innowacja a możliwości realizacji efektywnej strategii marketingowej; 4.4. Informacja i wiedza jako podstawowe zasoby przedsiębiorstwa; 4.5. Czas jako instrument marketingowy; Część 3 : Wykorzystanie instrumentów marketingowych w czasie światowego kryzysu gospodarczego w świetle badań empirycznych; Rozdział 5 : Cele, metodyka i organizacja badań empirycznych; Rozdział 6 : Czynniki generujące okazje dla rozwoju przedsiębiorstwa; Rozdział 7 : Postrzeganie roli poszczególnych czynników w zwalczaniu zagrożenia sytuacją kryzysową; Rozdział 8 : Kolejność wykorzystywania instrumentów marketingowych w sytuacjach kryzysowych; Rozdział 9 : Wnioski z badań i rekomendacje. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56508/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem w niemiecko-polsko-czeskim porównaniu; 2. Elologiczny, ekonomiczny i społeczny wymiar proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem; 3. Integracja wymogów ekologicznych w procesy decyzyjne przedsiębiorstw w międzynarodowym i europejskim aspekcie, szczególnie w porównaniu niemiecko-polsko-czeskim; 4. Wymogi związane z proekologicznym zarządzaniem przedsiębiorstw;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26516, 26515, 26514, 26513 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26512/XX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again