Form of Work
Książki
(15)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Czytelnia Czasopism
(5)
Author
Makieła Zbigniew
(2)
Stabryła Adam
(2)
Bratnicki Mariusz
(1)
Bąk Mieczysław
(1)
Czerwieniec Eugeniusz
(1)
Glinka Beata
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Kulawczuk Przemysław (1961- )
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Noga Adam
(1)
Pacewicz Izabela
(1)
Rachwał Tomasz
(1)
Stabryła Adam (1942- )
(1)
Szromnik Andrzej
(1)
Sławik Karol
(1)
Wojciechowska Jolanta
(1)
Zioło Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Przedsiębiorczość (ekonomia)
(13)
Innowacje
(3)
Gospodarka Oparta na Wiedzy
(2)
Gospodarka regionalna
(2)
Konkurencyjność (ekonomia)
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Agroturystyka
(1)
Bezrobocie
(1)
Elektryczność
(1)
Gospodarka rynkowa
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Klastry
(1)
Konkurencja niedoskonała
(1)
Kurs akcji
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(1)
Miasta
(1)
Nauczanie
(1)
Organizacja przedsiębiorstwa
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polska
(1)
Prawo europejskie
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przemysł przetwórczy
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Socjologia organizacji
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Szefowie przedsiębiorstw
(1)
Technologia kształcenia
(1)
Usługi
(1)
Usługi turystyczne
(1)
Wieś
(1)
Własność intelektualna
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Znaki handlowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
1; 2. Strategie rozwoju międzynarodowego polskich przedsiębiorstw oparte na rozwoju własności intelektualnej. Wytyczne ramowe dla polskich przedsiębiorstw; 3. Analiza ryzyk, kosztów i korzyści ochrony własności intelektualnej w rozwoju strategicznym przedsiębiorstwa; 4. Studia przypadków rozwoju strategicznego przedsiębiorstw oparte na ochronie własności intelektualnej. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34949/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Istota i formy przedsiębiorczości; 2. Funkcje przedsiębiorczości, jej modele; 3. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości; 4. Zarządzanie przez przedsiębiorczość; 5. Etyka a przedsiębiorczość; 6. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym i lokalnym; 7. Przejawy przedsiębiorczości w polskij gospodarce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29693, 29692, 29691, 29690, 29689, 27287, 27286 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27285/XVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Teorie przedsiębiorstw / Adam Noga. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 359 s. : il. ; 25 cm.
Rozdział 1: Przedsiębiorstwa i ich zdolność przeżycia oraz rozwoju w gospodarce; Rozdział 2: Teorie naukowe i metoda przedsiębiorcza; Rozdział 3: Cele przedsiębiorstw: autonomiczne i powszechne; Rozdział 4: Identyfikacja ogólnych teorii przedsiębiorstwa; Rozdział 5: Teoria konfirmy: nowoczesne przedsiębiorstwo i powrót do korzeni przedsiębiorczości. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-76/3, P-76/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-76/1/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 671)
1. Innowacyjność społeczeństwa jako warunek kreowania gospodarki opartej na wiedzy? 2. Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem; 3. Wykorzystanie zasad zarządzania wiedzą w podsystemie podejmowania decyzji cenowych; 4. Ograniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejską; 5. Inkubatory jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości na przykładzie Finlandii; 6. Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji; 7. Rola małaych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001. Wyniki badań; 8. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego; 9. Zmiany w otoczeniu konkurencyjnym przejmowanych przedsiębiorstw; 10. Komunikacja w organizacji opartej na wiedzy; 11. Zmiany w systemie oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przygotowywanie ludzi do działania, czyli o przesłankach zachowań przedsiębiorczych; Rozdział 2: Pomiędzy lotem ikara a łódką charona: nieortodoksyjny przewodnik po organizacyjnych uwarunkowaniach przedsiębiorczości; Rozdział 3: Lotne piaski i rozstaje współewolucji organizacji i jej otoczenia; Rozdział 4: Ubóstwo ekonomii przedsiębiorczości: wyprawa po racje bytu do krainy wartości społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17650, 17649 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17648/XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Konstytucyjna zasada ochrony wolności działalności gospodarczej. Uwagi w kontekście obowiązywania prawa UE; Rozdział 2: Konstrukcja normatywna swobody przedsiębiorczości w UE na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; Rozdział 3: Wybrane problemy definiowania określenia przedsiebiorca" w prawie polskim; Rozdział 4: Komunalna działalnośćgospodarcza w teorii i praktyce; Rozdział 5: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalnośc gospodarcza w polskim systemie prawnym; Rozdział 6: Koncentracja materiału dowodowego w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych; Rozdział 7: Wybrane aspekty upadłości przedsiębiorców w polskim systemie prawnym; Rozdział 8: Wybrane aspekty prawnej przedsiębiorców; Rozdział 9; Nieprawidłowości i błędy w ewidencji gospodarczej; Rozdział 10: Przedsiębiory i ich problemy w programach polskich partii politycznych; Rozdział 11: Zagrożenie przedsiębiorczością gospodarczą; Rozdział 12: Podstawowe cechy i problemy badawcze współczesnej zorganizowanej przestępczości gospodarczej w Polsce; Rozdział 13: Przestępstwa związane z działalnościa spółek handlowych; Rozdział 14: Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, aspekty prawno-kryminalistycznej; Rozdział 15: Społeczna ocena przestępczości gospodarczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27178, 27177 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27176/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Przedsiębiorczość; 1.1 Pojęcie przedsiębiorczości; 1.2 Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy; 1.3 Przedsiębiorczość w Polsce po 1989 roku- wybrane przemiany strukturalne i ilościowe; 1.4 Badanie przedsiębiorczości; 2. Związki kultury z przedsiębiorczością; 2.1 Wprowadzenie; 2.2 Kulturowe czynniki rozwoju gospodarki; 2.3 Kulturowy kontekst przedsiębiorczości; 3. Kultura a przedsiębiorczość w Polsce; 3.1 Wprowadzenie; 3.2 Historyczne fundamenty kulturowych uwarunkowań przedsiębiorczości; 3.3 Polski katolicyzm a kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości - zarys; 3.4 Czynniki kształtujące kuturowe otoczenie przedsiębiorczości ciągłość i zmiana; 3.5 Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w ujęciu regionalnym; 3.6 Kulturowe fundamenty działania przedsiębiorców-podsumowanie ; 3.7 Wyobrażenia o przedsiębiorcach i przedsiębiorczości; 3.8 Działania przedsiębiorców w kulturowym kontekście; 4. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce w teorii i badaniach. Podsumowanie i wnioski. 4.1 Wprowadzenie; 4.2 Kultura - wyobrażenia - działania; 4.3 Od prywaciarza do przedsiębiorcy. Kultura - fundament rozwoju czy stagnacji? 4.4 Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości : implikacje dla zarządzania i edukacji; 4.5 Kierunki dalszych badań; [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33089, 33088 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33087/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 141)
1. Zbigniew Makieła, Andrzej Szromnik : Wstęp; 2. Tadeusz Marszał : Miasto innowacyjne - koncepcja i uwarunkowania rozwoju; 3. Zbigniew Makieła : Innowacyjne miasto, innowacyjny region; 4. Zbigniew Zioło : Procesy kształtowania miasta innowacyjnego; 5. Janusz Kornecki, Tadeusz Markowski : Rola władz publicznych w budowaniu miasta innowacyjnego - tendencje światowe, wyzwania dla polskich metropolii (na tle europejskiego Projektu Innopolis); 6. Andrzej Szromnik : Miasto innowacyjne w strategii pozycjonowania jednostek osadniczych; 7. Rajmund Mydel : Rola szkolnictwa wyższego oraz działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu struktur współczesnych miast - model miasta innowacyjnego; 8. Roman Sobiecki : Przedsiębiorczość i jej rola w rozwoju obszarów zurbanizowanych; 9. Tomasz Rachwał : Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast; 10. Anna Dąbrowska, Wojciech Dziemianowicz : Doświadczenia polskich miast w rozwoju opartym na innowacjach - rola administracji samorządowej; 11. Zbigniew Zuziak : Planowanie przestrzenne i marketing metropolitalny; 12. Adam Żabiński : Strategiczne projekty urbanistyczne dla miasta innowacyjnego. Przykład Krakowa; 13. Piotr Langer : Dziedzictwo kulturowe w stymulowaniu rozwoju miast solnych; 14. Iryna Manczak, Karolina Orzeł : Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na rozwój regionu Małopolski; 15. Renáta Madzinová :The Impact of Innovation on International Trade; 16. Sergey Ignatyev, Inese Ratanova : City Marketing: the Theoretical and Practical Aspects (the Example of Latvia); 17. Oleh Karyy : Rozwój innowacyjny miasta: uwarunkowania i możliwości (przykład Ukrainy). [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 07/c (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59586 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 59585 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne; 2. Lokalne środowisko przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju: pojęciowe i metodyczne podstawy strategicznej analizy współzależności; 3. Konkurencyjność regionów w ujęciu teoretycznym, próba oceny poziomu konkurencyjności regionów w Polsce; 4. Czynniki wpływające na atrakcyjność polskich regionów a polityka spójności europejskiej (na przykładzie śląska); 5. Dynamika przedsiębiorczości w krajach Kohezji; 6. Proces globalizacji i jego wpływ na rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu Warmii i Mazur; 7. Innowacyjność przedsiębiorstw w województwie łódzkim; 8. Rola terytorium w strategiach rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych. Analiza wybranych przypadków w regionie łódzkim; 9. Konkurencyjność wrocławskiego obszaru metropolitalnego na tle Dolnego Śląska; 10. Infrastruktura drogowa jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionu Dolnego Śląska; 11. Konkurencyjność gospodarki regionalnej w warunkach globalizacji na przykładzie województwa podkarpackiego; 12. Przedsiębiorczość i konkurencyjność w kontekście rozwoju regionalnego trans granicznego w polityce województwa śląskiego i miast aglomeracji górnośląskiej; 13. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionu trans granicznego górny Śląsk i Północne Morawy; 14. Polsko-Ukraiński region trans graniczny a polityka spójności Unii Europejskiej; 15. Rozwój województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie polityki spójności dla regionów trans granicznych Unii Europejskiej; 16. Innowacyjny charakter regionu przygranicznego na przykładzie województwa lubuskiego; 17. Przedsiębiorczość sektora publicznego w strukturach samorządu terytorialnego; 18. Konsumpcja miejska jako czynnik motywujący lokalną przedsiębiorczość; 19. Kapitał społeczny jako źródło siły lokalnych i regionalnych środowisk przedsiębiorczości; 20.Kształtowanie przedsiębiorczości lokalnej w pobudzaniu potencjału wewnętrznego gminy; 21. Regional Information Centre of Lifelong Education In the Moravian and Silesian Region -good practice;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32815 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32814/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. Przedsiębiorczość)
Rozdział 1: Geneza i warunki rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności; Rozdział 2: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako koncepcja pozyskiwania regionalnych czynników rozwojowych; Rozdział 3: Koncepcje rozwoju regionalnego; Rozdział 4: Uniwersytet jako koncepcja aktywizacji przedsiębiorczości i innowacyjności; Rozdział 5: Przedsiębiorstwo jako koncepcja rozwoju przedsiębiorczości w przestrzeni regionalnej; Rozdział 6: Innowacyjność regionalna ; Rozdział 7: Regiony wiedzy jako strategia rozwoju regionalnego; Rozdział 9: Innowacyjne miasta i regiony – powiązania sieciowe. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45383 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45382/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 730)
1. Innowacyjność - przyczyna i skutek przedsiębiorczości; 2. Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MŚP; 3. Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw; 4. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego na tle regionu i kraju; 5. Innowacyjność w województwie małopolskim; 6. Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw; 7. Innowacyjność usług publicznych - projekt zastosowania internetu w administracji Małopolski; 8. Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 684)
1. Wprowadzenie: przedsiębiorczość i jej wpływ na bezrobocie; 2. Rynek pracy, bezrobocie i przedsiębiorczość w Małopolsce; 3. Wpływ klastrów przemysłowych na tworzenie miejsc pracy; 4. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie; 5.Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie; 6. Potencjał innowacyjny a bezrobocie; 7. Elektroniczne środowisko rynku pracy - wyzwanie dla Polski; 8. Współczesne zaburzenia na rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1641-2168 94)
1. Wstęp ; 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w środowisku lokalnym ; 3. Oszczędności i kredyty w kształtowaniu przedsiębiorczości ; 4. Prognozowanie zmian aktywności budowlano - montażowej na podstawie wyników badań ankietowych GUS ; 5. Metody wyceny znaku towarowego - analiza porównawcza ; 6. Konkurencja lub kooperacja w warunkach monopolu bilateralnego z elementami przywództwa cenowego. Studium eksperymentalne ; 7. Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną konsumowaną przez polski przemysł ; 8. Wpływ kapitału zagranicznego na efektywność gospodarczą polskiego przemysłu przetwórczego ; 9. Dynamika średnich cen akcji wybranych spółek giełdowych oraz Warszawskiego Indeksu Giełdowego ; 10. Finansowanie kredytem wykupów zagranicznych na rynkach podwyższonego ryzyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 04/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Część 2: Przedsiębiorczość w funkcjonowaniu firm; Część 3: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach regionalnych i lokalnych; Część 4: Przedsiębiorczość w edukacji. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35013 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 34952/XVIII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again