Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Bienias Ilona
(1)
Dziurbejko Tomasz
(1)
Grzeszczyk Tadeusz
(1)
Hoffmann Tomasz
(1)
Kola Maria
(1)
Kopczuk Anatoliusz
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Perło Dorota
(1)
Proniewski Marek
(1)
Uryga Józef
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Programy pomocowe UE
(7)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Polityka regionalna UE
(2)
Budżety terenowe
(1)
Ekonometria
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka regionalna
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Samorząd gminny
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-60432-12-0
Cz. 1: Geneza i rola pomocy finansowej Unii Europejskiej; Rozdział 1: Podstawa realizacji systemu inwestycyjnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w okresie do wejścia w życie traktatów rzymskich jako pierwowzór unijnych działań pomocowych; Rozdział 2: Fundusze strukturalne jako kategoria ekonomii; Rozdział 3: Wykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej w rozwoju gospodarczym Polski; Cz. 2: Praktyka pomocy finansowej Unii Europejskiej w Polsce; Rozdział 4: Wdrażanie ZPORR w województwie podlaskim; Rozdział 4: Wpływ działania 2.3 sektorowego programu operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" na spójność społeczno-gospodarczą obszarów Polski i podlasia; Rozdział 6: Środki publiczne Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju województwa podlaskiego; Rozdział 7: Wykorzystanie programów i funduszy Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną na przykładzie województwa podlaskiego; Rozdział 8: Fundusze strukturalne a wzrost konkurencyjności Wrocławia; Rozdział 9: Środki pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Rozdział 10: Wykorzystanie środków przedakcesyjnych przez małe i srednie przedsiębiorstwa w województwie podkarpackim w latach 2000-2006; Rozdział 11: Finansowanie inwestycji ochrony środowiska w Polsce wspomagane funduszami UE; Rozdział 12: Pomoc unijna w rozwoju infrastruktury ochrony środowiska Podlasia; Rozdział 13: Wykorzystanie funduszy UE wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce; Rozdział 14: Programy ramowe UE w Polsce; Rozdział 15: Polskie instytucje w europejskich sieciach tematycznych. Sieci tematyczne, ich zadania i działania; Rozdział 16: Wykorzystanie środków pomocowych UE w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce; Cz. 3: Uwarunkowania wykorzystania pomocy finansowej UE; Rozdział 17: Rozwój funduszy poręczeniowych zależy od pomocy unijnej; Rozdział 18: Rola funduszu poręczeń unijnych w absorpcji środków unijnych przez przedsiębiorstwa; Rozdział 18: Źródła prefinansowania i współfinansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego realizowanych z udziałem funduszy UE; Rozdział 19: Znaczenie funduszy strukturalnych w finansowaniuinwestycji z wykorzystaniem leasingu; Rozdział 20: Banki spółdzielcze po wejściu do UE; Rozdział 21: Koszty a wydatki-ujęcie w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych; Rozdział 22: Polityka monetarna krajów UE w mechanizmie kursowym ERM II- szanse i wyzwania dla Polski; Cz. 4: Odbiór społęczny pomocy finansowej UE w Polsce; Rozdział 23: Wdrażanie działań w zakresie zasobów ludzkich w zintegrowanym programie operacyjnym rozwoju regionalnego; Rozdział 24: Pomoc finansowa UE dla Polski-doświadczenia i perspektywy; Rozdział 25: Skuteczność wykorzystania programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE przez uczelnie wyższe na podlasiu; Rozdział 27: Psychospołęczny portret bezrobotnych beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Socjalnego; Rozdział 28: Negatywny odbiór społeczny finansowego wspierania inwestycji agroturystycznych w ramach unijnego programu SAPARD; Rozdział 29: Idea spójności według internautów-społeczny odbiór preferencji dla Polski Wschodniej; Cz. 5: Projekty i wnioski z ich realizacji; Rozdział 30: Od pomysłu do wąłsnej firmy -doświadczenia z realizacji projektu " Firma tak! ale jak? program wspierania przedsiębiorczośći młodych"; Rozdział 31:Elementy E-lerningu w realizacji projektu szkoleniowego w ramach EFS ZPORR; Rozdział 32: Rzeczywiśtość pozyskiwania pomocy finansowej z UE na przykładzie British American Tobacco Polska; Rozdział 33: Pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach Akademii Augustowskiej-programu odpowiedzialności społecznej British American Tobacco; Cz. 6: Nowa perspektywa finansowa UE; Rozdział 34: Narodowa strategia spójności jako podstawa finansowania z Funduszy Europejskich; Rozdział 35:Fundusze unijne w polityce spójności w latach 2007-2013-dylematy programowania i drażania pomocy wspólnotowej ze szczególnym uwzglednieniem Polski; Rozdział 36: Program operacyjny rozwój Polski Wschodniej -tworzenie warunków trwałego rozwoju gospodarczego regionów Polski Wschodniej; Rozdział 37: Europejski instrument partnerstwa i sąsiedztwa (Europen Neiighbourhood and Partnership Instrument -ENP!) w perspektywie 2007-2013; Rozdział 38: Strategia regionalna jako podstawowy element systemu programowania w UE ( na przykładzie województwa podlaskiego);
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29125, 29124, 29123, 29122, 29121, 28032, 28031, 28030 (8 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28029/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7441-510-X ; 978-83-7441-510-1
Cz. 1: Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej finansowanie; Rozdział 1: Geneza, podstawowe założenia i cele polityki regionalnej Unii Europejskiej; Rozdział 2: Znaczenie polityki regionalnej w działaniach Unii Europejskiej; Rozdział 3: Instrumenty finansowania rozwoju regionalnego Unii Europejskiej; Rozdział 4: "Agenda 2000"- Nowe kierunki polityki regionalnej Unii Europejskiej; Cz. 2: Fundusze pomocowe dla Polski; Rozdział 5: Prawne podstawy korzystania z funduszy pomocowych; Rozdział 6: Procedury pozyskiwania środków europejskich; Rozdział 7: Wielkość i struktura korzystania prze Polskę z funduszu PHARE w latach 1990-1999; Rozdział 8: Udział Polski w programach wspólnotowych; Cz. 3: Fundusze przedakcesyjne dla Polski; Rozdział 9: Prawne podstawy utworzenia funduszy przedakcesyjnych; Rozdział 10: Nowa Orientacja PHARE-PHARE II; Rozdział 11: Program ISPA; Rozdział 12: Program SAPARD;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28279 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28278/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Fundusze UE dostepne dla Polski; Rozdział 2: Organizacja systemu wykorzystania środków unijnych; Rozdział 3: Kwalifikowalność projektów i wydatków; Rozdział 4: Dotacje w świetle ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości; Rozdział 5: Przygotowanie jednostki do realizacji projektu; Rozdział 6; Podatki związane z realizacją programów unijnych; Rozdział 7: Sprawozdawczość z realizacji projektów; Rozdział 8: Obszary i technika audytu finansowego realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28750, 28749, 27564, 27563, 27562 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27561/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Małe i średnie przedsiębiorstwa -podstawowe zagadnienia teoretyczne; Rozdział 2: System pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Rozdział 3: Konkurencyjność przedsiębiorstwa i czynniki jej poprawy; Rozdział 4: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce jako beneficjenci programów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej; Rozdział 5: Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce -wyniki badań ankietowych; Rozdział 6: Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce -studia przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28000, 27999 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27998/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania zarządzania jednostkami samorządu gminnego; Rozdział 2: Planowanie rozwoju gminy; Rozdział 3: Programy pomocowe Unii Europejskiej jako instrumenty realizacji polityk rozwoju; Rozdział 4: Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy strukturalnych a metody planowania rozwoju gminy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32778 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32776/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie rozwojem województwa w obywatelskim społeczeństwie otwartym; Rozdział 2: Planowanie strategiczne rozwoju województwa; Rozdział 3: Programowanie operacyjne rozwoju województwa; Rozdział 4: Województwo jako podmiot międzynraodwej konkurencji; Rozdział 5: Rozwój województwa w gospodarce opartej na wiedzy;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28001/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Region i polityka regionalna; 2. Budżetowe źródła finansowania rozwoju regionalnego; 3. Inne źródła finansowania rozwoju regionu; 4. Wybrane metody badań regionalnych; 5. Model miękki finansowania rozwoju regionalnego; 6. Model miękki finansowania rozwoju województwa podlaskiego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32582, 32581, 32580, 32579, 32578, 16065 (6 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 16064/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again