Źródło opisu
Katalog księgozbioru
(15)
Forma i typ
Książki
(15)
Publikacje dydaktyczne
(5)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(11)
dostępne
(10)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Autor
Mach Cecylia
(4)
Naprawa Renata
(4)
Szczepańska Krystyna
(4)
Tanajewska Alicja
(4)
Stanienda Jolanta
(2)
Staszkiewicz Ewa
(2)
Bartosik Jolanta
(1)
Binduga Urszula
(1)
Błażejewski Wojciech
(1)
Gądek Anna (prawo)
(1)
Kraśniewski Andrzej
(1)
Krupa Jan
(1)
Petty Geoffrey
(1)
Przetacznik-Gierowska Maria (1920-1995)
(1)
Płonka Maria
(1)
Skiba Urszula
(1)
Walat Wojciech
(1)
Wiącek Renata
(1)
Wolak Tadeusz
(1)
Włodarski Ziemowit (1925-2014)
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(7)
1945-1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(13)
Odbiorca
Logopedzi
(4)
Nauczyciele
(4)
Pedagodzy
(4)
Psycholodzy
(4)
Szkoły podstawowe
(4)
Szkoły specjalne
(4)
Nauczyciele nauczania początkowego
(3)
Studenci
(1)
Temat
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(5)
Program nauczania
(4)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(4)
Nauczanie
(3)
Ekonomia społeczna
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Programy nauczania
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Uczenie się
(2)
Wychowanie
(2)
Andragogika
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dzieci nadpobudliwe
(1)
Dzieci w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Egzaminy
(1)
Egzaminy komisyjne
(1)
Egzaminy pisemne
(1)
Egzaminy ustne
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Innowacje
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Kara (psychologia)
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Metoda problemowa
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Motywacja wewnętrzna
(1)
Multimedia
(1)
Muzyka
(1)
Nagroda (psychologia)
(1)
Nauczanie przedszkolne
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Oceny szkolne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagodzy
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Progi edukacyjne
(1)
Programy edukacyjne (informat.)
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Przedszkola
(1)
Psychoedukacja
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rekreacja
(1)
Samokształcenie
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkoła (instytucja)
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Turystyka
(1)
Uczelnie ekonomiczne
(1)
Wygotski, Lew
(1)
Zabawa
(1)
Śliwerska, Wiesława
(1)
Żłobki
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Gatunek
Program nauczania
(4)
Raport z badań
(2)
Biografie
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Programy nauczania dla szkół specjalnych
(1)
Programy nauczania dla szkół wyższych
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(7)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
15 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49061 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43819/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Możliwości i ograniczenia wykorzystania hipermediów w procesie dydaktycznym; 1. Proces dydaktyczny w kognitywno-konstruktywistycznej perspektywie; 2. Założenia do projektowania hipermedialnych programów dydaktycznych; 3. Od liniowego programowania dydaktycznego do sztucznej inteligencji; Cz. 2: Metodologia modelowania hipermedialnych programów dydaktycznych; 1. Procedura projektowania hipermedialnych programów dydaktycznych (HPD); Struktura treści hipertekstowych i multimedialnych programów dydaktycznych (HPD); 3. Struktura formy hipertekstowych i multimedialnych programów dydaktycznych; Cz. 3: Metody optymalizacji hipermedialnych programów dydaktycznych; 1. Sprawność potencjalna HPD jako funkcja efektywności kształcenia; 2. Optymalizacja hipermedialnych programów dydaktycznych; 3. Metody, techniki i narzędzia optymalizacji HPD. [k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 35079 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35078/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 50458, 50457, 50456, 50455 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 50454 inf. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44705 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44704/X czyt. (1 egz.)
Książka
DVD
W koszyku
Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Tadeusz Wolak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 150, [2] strony : ilustracje (w tym kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (DVD-ROM).
1. Wstęp; 2. Edukacja muzyczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; 3. Zdolności muzyczne uczniów z niepełnosprawności intelektualną a ich wrażliwość muzyczna; 4. Przydatność cyfrowoliterowego zapisu muzyki (cylinomuz) w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną; 5. Modyfikacja zasad muzyki w cyfrowoliterowej notacji muzycznej (cylinomuz); 6. Puls, rytm, metrum, tempo; 7. Cyfry i litery jako zastępcze nuty dla niepełnosprawnych dzieci; 8. Dobór instrumentów i repertuaru do muzykowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; 9. Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych z zastosowaniem literowej notacji muzycznej (linomuz); 10. Muzykowanie na instrumentach klawiszowych z zastosowaniem literowej notacji muzycznej (lino-muz); 11. Muzykowanie na fletach prostych sopranowych z zastosowaniem cyfrowej notacji muzycznej (cynomuz); 12. Projekty instrumentów muzycznych dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych; 13. Edukacja muzyczna a terapia muzyką i socjalizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; 14. Muzykowanie na przykładzie zespołu muzycznego Promyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Krakowie.[JK]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63893, 63892, 52433 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Publikacja powstała również z myślą o uczniach: • posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; • posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; • z trudnościami w nauce wynikającymi z deficytów rozwojowych typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia; • ujawniających trudności w nauce matematyki (dyskalkulia); • ze stwierdzonymi zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwością ruchową, ADHD; • słabowidzących i słabosłyszących oraz z niedosłuchem; • przewlekle chorych (cukrzyca, epilepsja, porażenie mózgowe); • w stosunku do których stwierdzono potrzebę udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (nieposiadających ani opinii, ani orzeczenia).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63852 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 63851/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1599/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1599/1 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty; Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów z uwzględnieniem procesów poznawczych; Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów z uwzględnieniem procesów emocjonalno-motywacyjnych; Zasady pracy i oceniania; Rozdział 2: Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla drugiego etapu nauczania; Rozdział 3: Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu realizowany w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zorganizowanych na terenie szkoły, opracowany pod kątem specyficznych potrzeb ucznia wynikających z badań, obserwacji i zaleceń terapeutycznych. [JK]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 63854 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 63853/X czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60496 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 43274/X czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 60498 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 60497 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65127 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65126/VIII czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej