Source
Katalog księgozbioru
(15)
Form of Work
Książki
(15)
Publikacje dydaktyczne
(5)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Author
Mach Cecylia
(4)
Naprawa Renata
(4)
Szczepańska Krystyna
(4)
Tanajewska Alicja
(4)
Stanienda Jolanta
(2)
Staszkiewicz Ewa
(2)
Bartosik Jolanta
(1)
Binduga Urszula
(1)
Błażejewski Wojciech
(1)
Gądek Anna (prawo)
(1)
Kraśniewski Andrzej
(1)
Krupa Jan
(1)
Petty Geoffrey
(1)
Przetacznik-Gierowska Maria (1920-1995)
(1)
Płonka Maria
(1)
Skiba Urszula
(1)
Walat Wojciech
(1)
Wiącek Renata
(1)
Wolak Tadeusz
(1)
Włodarski Ziemowit (1925-2014)
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(7)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Logopedzi
(4)
Nauczyciele
(4)
Pedagodzy
(4)
Psycholodzy
(4)
Szkoły podstawowe
(4)
Szkoły specjalne
(4)
Nauczyciele nauczania początkowego
(3)
Studenci
(1)
Subject
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(5)
Program nauczania
(4)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(4)
Nauczanie
(3)
Ekonomia społeczna
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Programy nauczania
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Uczenie się
(2)
Wychowanie
(2)
Andragogika
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dzieci nadpobudliwe
(1)
Dzieci w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Egzaminy
(1)
Egzaminy komisyjne
(1)
Egzaminy pisemne
(1)
Egzaminy ustne
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Innowacje
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Kara (psychologia)
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Metoda problemowa
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Motywacja wewnętrzna
(1)
Multimedia
(1)
Muzyka
(1)
Nagroda (psychologia)
(1)
Nauczanie przedszkolne
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Oceny szkolne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagodzy
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Progi edukacyjne
(1)
Programy edukacyjne (informat.)
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Przedszkola
(1)
Psychoedukacja
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rekreacja
(1)
Samokształcenie
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkoła (instytucja)
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Szkoły specjalne
(1)
Turystyka
(1)
Uczelnie ekonomiczne
(1)
Wygotski, Lew
(1)
Zabawa
(1)
Śliwerska, Wiesława
(1)
Żłobki
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Program nauczania
(4)
Raport z badań
(2)
Biografie
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Programy nauczania dla szkół specjalnych
(1)
Programy nauczania dla szkół wyższych
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
15 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49061 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43819/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Możliwości i ograniczenia wykorzystania hipermediów w procesie dydaktycznym; 1. Proces dydaktyczny w kognitywno-konstruktywistycznej perspektywie; 2. Założenia do projektowania hipermedialnych programów dydaktycznych; 3. Od liniowego programowania dydaktycznego do sztucznej inteligencji; Cz. 2: Metodologia modelowania hipermedialnych programów dydaktycznych; 1. Procedura projektowania hipermedialnych programów dydaktycznych (HPD); Struktura treści hipertekstowych i multimedialnych programów dydaktycznych (HPD); 3. Struktura formy hipertekstowych i multimedialnych programów dydaktycznych; Cz. 3: Metody optymalizacji hipermedialnych programów dydaktycznych; 1. Sprawność potencjalna HPD jako funkcja efektywności kształcenia; 2. Optymalizacja hipermedialnych programów dydaktycznych; 3. Metody, techniki i narzędzia optymalizacji HPD. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 35079 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35078/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 50458, 50457, 50456, 50455 (4 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 50454 inf. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44705 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 44704/X czyt. (1 egz.)
Book
DVD
In basket
Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Tadeusz Wolak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 150, [2] strony : ilustracje (w tym kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (DVD-ROM).
1. Wstęp; 2. Edukacja muzyczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; 3. Zdolności muzyczne uczniów z niepełnosprawności intelektualną a ich wrażliwość muzyczna; 4. Przydatność cyfrowoliterowego zapisu muzyki (cylinomuz) w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną; 5. Modyfikacja zasad muzyki w cyfrowoliterowej notacji muzycznej (cylinomuz); 6. Puls, rytm, metrum, tempo; 7. Cyfry i litery jako zastępcze nuty dla niepełnosprawnych dzieci; 8. Dobór instrumentów i repertuaru do muzykowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; 9. Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych z zastosowaniem literowej notacji muzycznej (linomuz); 10. Muzykowanie na instrumentach klawiszowych z zastosowaniem literowej notacji muzycznej (lino-muz); 11. Muzykowanie na fletach prostych sopranowych z zastosowaniem cyfrowej notacji muzycznej (cynomuz); 12. Projekty instrumentów muzycznych dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych; 13. Edukacja muzyczna a terapia muzyką i socjalizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; 14. Muzykowanie na przykładzie zespołu muzycznego Promyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Krakowie.[JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63893, 63892, 52433 (3 egz.)
Book
In basket
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Publikacja powstała również z myślą o uczniach: • posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; • posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; • z trudnościami w nauce wynikającymi z deficytów rozwojowych typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia; • ujawniających trudności w nauce matematyki (dyskalkulia); • ze stwierdzonymi zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwością ruchową, ADHD; • słabowidzących i słabosłyszących oraz z niedosłuchem; • przewlekle chorych (cukrzyca, epilepsja, porażenie mózgowe); • w stosunku do których stwierdzono potrzebę udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (nieposiadających ani opinii, ani orzeczenia).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63852 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63851/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne przedmioty; Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów z uwzględnieniem procesów poznawczych; Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów z uwzględnieniem procesów emocjonalno-motywacyjnych; Zasady pracy i oceniania; Rozdział 2: Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla drugiego etapu nauczania; Rozdział 3: Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu realizowany w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zorganizowanych na terenie szkoły, opracowany pod kątem specyficznych potrzeb ucznia wynikających z badań, obserwacji i zaleceń terapeutycznych. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63854 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63853/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60496 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 43274/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 60498 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60497 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again