Form of Work
Książki
(8)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(2)
Czytelnia Czasopism
(3)
Author
Sokołowski Andrzej
(2)
Czyżycki Rafał
(1)
Frodyma Katarzyna (1978- )
(1)
Gajewski Andrzej Stanisław (1943- )
(1)
Klóska Rafał
(1)
Malina Anna
(1)
Perycz Eugeniusz
(1)
Radzymiński Jakub
(1)
Sokołowski Andrzej (1950- )
(1)
Weinersmith Kelly
(1)
Weinersmith Zach
(1)
Zeliaś Aleksander
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prognozowanie
(3)
Teoria prognozowania
(3)
Analiza danych
(1)
Analiza danych statystycznych
(1)
Finanse lokalne
(1)
Innowacje
(1)
Koszt i poziom życia
(1)
Microsoft Excel (oprogramowanie)
(1)
Modele
(1)
Postęp techniczny
(1)
Prognozowanie gospodarcze
(1)
Prognozowanie statystyczne
(1)
Przedsiębiorstwa
(1)
Robotyzacja
(1)
Rozwój społeczności lokalnej
(1)
Statistica (program komputerowy)
(1)
Statystyka ubezpieczeniowa
(1)
Technologia
(1)
Turystyka
(1)
Wynalazki
(1)
Zróżnicowanie regionalne
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Inżynieria i technika
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-7252-306-1
1. Empiryczny minimodel wzrostu gospodarczego; 2. Prognozowanie z wykorzystaniem dodatkowej informacji; 3. Kilka uwag o wartościach własnych rzeczywistych macierzy symentrycznych; 4. Model for Forecasting Production Development of Ukraine; 5. Metody statystyki i ekonometrii w badaniach naukowych ośrodkach Uniwerstytetu Gdańskiego; 6. Metody szacowania ryzyka operacyjnego w kontekście "Nowej umowy kapitałowej"; 7. Uwagi na temat pomiaru kapitału ludzkiego; 8. Wybrane modele ryzyka ubezpieczeniowego; 9. Macroeconomic Effects of the Strong Zloty; 10. Wielowymiarowa analiza porównanwcza w rachunku odpowiedzialności; 11. Access and Efficiency in Health Care: The Case of Ukraine; 12. Sprężenie płacowo-cenowe z uwzglednieniem obciążeń podatkowych: wielowymiarowa analiza kointegracyjna; 13. Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek publicznych; 14. Zastosowanie modeli hierarchicznych w prognozowaniu w warunkach braku pełnej informacji o zmiennych objaśniających; 15. Notes on the Binomial Distribution; 16. Analiza empiryczna zdarzeń występujących na warszawskiej giełdzie Towarowej Sa w latach 2002-2004; 16. Wskaźniki syntetyczne. Polskie dokonania a doświadczenia międzynarodowe; 17. Analiza porównawcza metod pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych; 18. Modelling with Generalized Lambda Distributions; 19. Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia; 20. The Dornbusch Reduced Form of the Monetary Model and its Shortcomings; 21. Modelowanie demograficznego progu starości; 22. The two-way Crossed classification Credibrility Model; 23. Problemy związane z prognozowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną przez dystrybutorów w ujęciu godzinowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19617, 19616 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19615/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 873)
1. Józef Pociecha, Barabara Pawełek, Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza; 2. Sabina Augustyn, Paweł Ulman, The Socio-economic Situation of Disabled People in Poland; 3. Henryk Baranek, Porządkowanie liniowe; 4. Sabina Denkowska, Testowanie jednoczesne przy weryfikacji ocen parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego; 5. Joanna Dębicka, Warunki realizacji przepływów pieniężnych w ubezpieczeniach wielostanowych; 6. Paweł Prysak, Stabilność w sensie Hurwitza macierzy przedziałowych; 7. Marcin Salamaga, Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005; 8. Paweł Wołoszyn, Jacek Wołoszyn, Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego; 9. Renata Wróbel-Rotter, Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej: zastosowanie metod analizy wrażliwości. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-913162-8-9
1. Prognozowanie - definicje, współzależności oraz podstawy; 2. Uwarunkowania, wynikające ze zmienności zjawisk; 3. Matematyczne i niematematyczne metody prognozowania strategicznego; 4. Prognozowanie z zastosowaniem powiązań tych samych i różnych metod;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24292, 24291 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24290/XXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 876)
1. Krzysztof Guzik, Edward Smaga, Krzywa Markowitza jako obwiednia; 2. Beata Basiura, Przestrzenne zróżnicowanie wypadkowości przy pracy w Polsce; 3. Sabina Denkowska, Testowanie wielokrotne przy budowie liniowego modelu ekonometrycznego; 4. Kamil Fijorek, Odporne testowanie równości macierzy kowariancji w kontekście porównywalności międzynarodowych badań ankietowanych; 5. Jadwiga Kostrzewska, Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet; 6. Urszula Lasa, Prognozowanie liczby pacjentów poradni ortopedycznej; 7. Anna Malina, Statystyczna weryfikacja założeń i celów strategii lizbońskiej w sferze zatrudnienia w 2009 roku. Polska na tle krajów Unii Europejskiej; 8. Paweł Najman, Regression of Random Vectors for Multivariate t-Student Distribution; 9. Sławomir Śmiech, Analiza przeżycia podmiotów gospodarczych w województwie małopolskim w latach 2002-2008; 10. Paweł Ulman, Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce i ich zróżnicowanie. [O]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7972-243-3
1. Podstawy prognozowania; 2. Prognozowanie na podstawie modeli szeregów czasowych; 3. Prognozowanie na podstawie liniowych ekonometrycznych modeli związków; 4. Rozwiązania zadań. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57905/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 60231/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 66683 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 66682/IV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 726)
1. Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej; 2. Ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów nowo przyjętych i kandydujących do Unii Europejskiej; 3. Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001; 4. Wybrane metody analizy i modelowania zależnych zmiennych losowych wykorzystywanych w ubezpieczeniach; 5. Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy; 6. Analiza zależności ekstremalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again