Form of Work
Książki
(12)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Dąbek Dorota
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Korybski Andrzej
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Kostrubiec Jarosław
(1)
Kudej Marcin
(1)
Kłodawski Maciej
(1)
Leszczyński Leszek (1952- )
(1)
Malinowski Andrzej (nauki prawne)
(1)
Patryas Wojciech
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Popik-Chorąży Katarzyna
(1)
Sarnecki Paweł
(1)
Sikora Kamil
(1)
Szyszkowska Maria
(1)
Uhma Piotr
(1)
Ługiewicz Magdalena (radca prawny)
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Pracownicy samorządowi
(1)
Subject
Prawodawstwo
(12)
Prawo państwowe
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Karta Narodów Zjednoczonych (1945)
(1)
Konstytucje
(1)
Logika
(1)
Postęp
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rada Bezpieczeństwa ONZ
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Sejm
(1)
Teoria i stosowanie
(1)
Uchwała
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
1939-1945
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Monografia
(2)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7641-871-1
Rozdział 1: Podstawy teorii prawa w legislacji administracyjnej - Jarosław Kostrubiec; 1.1. Język prawny i prawniczy; 1.2. Przepis prawny a norma prawna; 1.2.1. Pojęcie i rodzaje przepisów praw-nych; 1.2.2. Pojęcie i koncepcje budowy normy prawnej; 1.3. System prawa; 1.3.1. Cechy i podziały systemu prawa; 1.3.2. Luki i sprzeczności w systemie prawa; 1.4. Tworzenie prawa; 1.4.1. Formy tworzenia prawa; 1.4.2. Polityka prawa; 1.4.3. Racjonalne tworzenie prawa; 1.5. System źródeł pra-wa; 1.6. Budowa aktu normatywnego; 1.7. Obowiązywanie prawa; 1.8. Wykładnia prawa; 1.8.1. Rodzaje wykładni prawa ze względu na podmiot i moc wiążącą; 1.8.2. Rodzaje wykładni prawa ze względu na metodę; 1.8.3. Rodzaje wykładni ze względu na rezultat; Rozdział 2: Zasady przygotowania rządowego projektu ustawy - Jarosław Kostrubiec; 2.1. Inicjatywa ustawodawcza Rady Ministrów; 2.2. Model rządowego postępowania prelegislacyjnego; 2.3. Rządowe Centrum Legislacji i Rada Legislacyjna; Rozdział 3: Rozporządzenia wykonawcze i rozporządzenia z mocą ustawy - Mariusz Paździor; 3.1. Miejsce rozporządzenia w systemie źródeł prawa; 3.2. Rozporządzenie wykonawcze (klasyczne); 3.2.1. Upoważnienie ustawowe; 3.2.2. Derogacja rozporządzenia; 3.2.3. Są-dowa kontrola rozporządzeń; 3.3. Rozporządzenia inne niż klasyczne; 3.3.1. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego; 3.3.2. Rozporządzenie z mocą ustawy w czasie stanu wojennego; Rozdział 4: Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego - Mirosław Karpiuk; 4.1. Akty prawa miejscowego jako kategoria konstytucyjna; 4.2. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu gminnego; 4.3. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu powiatowego; 4.4. Akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa; 4.5. Projekty aktów prawa miejscowego; Rozdział 5: Akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej - Kamil Sikora; 5.1. Istota aktów prawa miejscowego organów administracji rządowej; 5.2. Cechy aktów prawa miejscowego organów administracji rządowej; 5.3. Rodzaje i formy aktów prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej; 5.4. Standardy poprawności prawodawczej aktów prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej; 5.5. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę; 5.6. Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji niezespolonej; Rozdział 6: Źródła prawa wewnętrznego- Katarzyna Popik-Chorąży; 6.1. Źródła prawa wewnętrznego – zagadnienia ogólne; 6.2. Akty pla-nowania; 6.3. Statuty i regulaminy; 6.4. Normy techniczne; 6.5. Zwyczaj; 6.6. Prawo sędziowskie; Rozdział 7: Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów administracji publicznej - Kamil Sikora; 7.1. Istota nadzoru i kontroli 7.2. Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów administracji rządowej; 7.2.1. Nadzór i kontrola nad stanowieniem aktów prawa miejsco-wego; 7.2.2. Nadzór i kontrola nad stanowieniem innych aktów normatywnych organów administracji rządowej; 7.3. Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów jednostek samorządu terytorialnego; 7.3.1. Uprawnienia nadzorcze Prezesa Rady Ministrów; 7.3.2. Uprawnienia nadzorcze wojewody; 7.3.3. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne regionalnej izby obrachunkowej; Rozdział 8: Kontrola prawotwórczej działalności administracji publicznej wykonywana przez władzę sądowniczą - Mirosław Karpiuk, Kamil Sikora; 8.1. Sądowo-administracyjna kontrola prawotwórczej działalności administracji publicznej - Mirosław Karpiuk; 8.1.1. Kontrola aktów prawa miejscowego i innych aktów normatywnych dokonywana przez sądy administracyjne; 8.1.2. Skarga podmiotu, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ samorządu terytorialnego bądź aktem prawa miejscowego wydanym przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej w sprawie z zakresu administracji publicznej; 8.2. Kontrola Trybunału Konstytucyjnego - Kamil Sikora; 8.2.1. Orzekanie o zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami; 8.2.2. Orzekanie w sprawach skarg konstytucyjnych. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51768 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51767/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59997 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59996/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42170/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nazwy; 2. Funktory; 3. Zdania; 4. Prawa logiki; 5. Definicje; 6. Zbiory i relacje;7. Normy; 8. Przepisy prawne; 9. Akty normatywne; 10. Wykładnia prawa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16655, 16654 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16653/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11971/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP / Marcin Kudej. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 129 [2] s. ; 20 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11973/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59924 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59923/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64449 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64448/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo miejscowe samorządu terytorialnego / Dorota Dąbek. - Bydgoszcz-Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2003. - 443 [3] s. ; 23,5 cm.
Rozdział 1: Istota aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego-analiza teoretyczno-prawna; 1. Podstawowe założenia terminologiczne; 2. Ewolucja zasad stanowienia prawa miejscowego w polskim porządku prawnym; 3. Akty prawa miejscowego jako źródła prawa powszechnie obowiązującego; 4. akty prawa miejscowego na tle ogolnych zagadnien legislacji administracyjnej; 5. Akty prawa miejscowego samorzadu terytorialnego na tle istoty i pozycji samorządu terytorialnrgo; 6. Zagadnienia mocy wiążacej i skuteczności aktów prawa miejscowego; Rozdział 2: Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego; 1. Podstawna prawna stanowienia aktów prawa miejscowegosamorządu terytorialnego; 2. rodzaje aktów prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 3. Podmioty wyposażone w kompetencje prawotwórcze do stanowienia aktow prawa miejscowego samorządu terytorialnego; 4. Formy prawne aktów prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 5. Procedura uchwalodawcza; 6. Publikacja aktów prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 7. Termin wejścia w zycie aktów prawa miejscowego; Rozdział 3: Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego a jedność systemu prawa; 1. Znaczenie jedności systemu prawa; 2. Podstawowe instrumenty prawne służące zapewnieniu jednosci systemu prawa; 3. Kontrola legalności aktow prawa miejscowego samorządu terytorialnego; 4. Kontrola konstytucyjności aktow prawa miejscowego; 5. Inne formy kontroli legalności aktów prawa miejscowego; 6. Przeslanki utraty mocy obowiazujacej aktu prawa miejscowego samorzadu terytorialnego; 7. Skutki normatywnej bezprawności samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Uwagi końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9759 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 9758/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11969/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22865 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1750/1 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again