Form of Work
Książki
(14)
Publikacje fachowe
(2)
Status
only on-site
(14)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Baehr Jerzy
(1)
Bobowska Iwona
(1)
Czajkowski Tomasz
(1)
Czeluśniak Marcin
(1)
Garbarczuk Ewa
(1)
Gawrońska-Baran Andrzela
(1)
Herc Grzegorz
(1)
Hryc-Ląd Agata
(1)
Jędrzejczyk Aneta
(1)
Kania Michał (prawnik)
(1)
Kardas Bartłomiej
(1)
Komorowski Edward
(1)
Kopietz-Unger Janina
(1)
Kornaś Jerzy
(1)
Kowalski Jacek
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Lewandowska Hanna
(1)
Pieróg Jerzy
(1)
Rek-Pawłowska Justyna
(1)
Saja-Żwirkowska Klaudyna
(1)
Skóra Małgorzata
(1)
Sołtysińska Aleksandra
(1)
Stompel Marek
(1)
Szustakiewicz Przemysław
(1)
Szyszkowski Arkadiusz
(1)
Tarnowska Bernadetta
(1)
Śledziewska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Administracja publiczna
(1)
Prawnicy
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Specjaliści ds. zamówień publicznych
(1)
Subject
Zamówienia publiczne
(11)
Prawo zamówień publicznych
(3)
Dyscyplina finansów publicznych
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Karty płatnicze
(1)
Koncesje (prawo administracyjne)
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawo
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe-prawo wspólnotowe europejskie-stan na 2005 r.
(1)
Przetarg
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Poradnik
(2)
Podręczniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Zamówienia publiczne: komentarz / Jerzy Pieróg. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2002. - LVI,[2],467 [1] s. ; 21 cm.
A.: Tekst ustawy; B.: Komentarz; Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Urząd Zamówień Publicznych; Rozdział 3: Zasady udzielania zamówień publicznych; Rozdział 4: Przetarg nieograniczony; Rozdział 4a: Przetarg ograniczony; Rozdział 5: Przetarg dwustopniowy; Rozdział 6: Inne tryby udzielania zamówień publicznych; Rozdział 7: Umowy w sprawach zamówień publicznych; Rozdział 8: Protest, odwołanie i skarga; Rozdział 9: Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe; C.: Przepisy wykonawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7726 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7725/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Globalizacja rynku jako podstawa budowy systemu zamówień publicznych; Rozdział 2: System zamówień publicznych w Polsce; Rozdział 3: Organizacja sektora ochrony zdrowia w Polsce; Rozdział 4: System zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia w latach 1996-2002; Rozdział 5: Zamówienia publiczne podmiotów sektora w latach 2003-2005.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25811, 25810 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25809/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49102/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. 1.1 Podstawowe pojęcia i konstrukcje z zakresu zamówień publicznych; 1.2 Źródła prawa zamówień publicznych; 1.3 Zasady udzielania zamówień publicznych; 1.4 Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Wybrane zagadnienia; 1.5 Tryby udzielania zamówień publicznych; 1.6 Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia sektorowe; 1.7 Otoczenie instytucjonalne zamówień publicznych; 1.8 Umowa w sprawach zamówień publicznych; 1.9 Środki ochrony prawnej; 2.PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE. 2.1 Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego; 2.2 Warianty partnerstwa publiczno-prywatnego; 2.3 Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego; 2.4 Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa Unii Europejskiej; 2.5 Strony partnerstwa publiczno-prywatnego; 2.6 Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego; 2.7 Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym; 2.8 Partnerstwo publiczno-prywatne realizowane w formie spółki; 3.KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI. 3.1 Uwagi ogólne; 3.2 Pojęcie koncesji na roboty budowlane lub usługi; 3.3 Przedmiot współpracy w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 4.1 Postępowanie w sprawie wyboru koncesjonariusza; 5.1 Umowa koncesji; 6.1 Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących zawarcia umowy koncesji [BM]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48891 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48890/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo zamówień publicznych : komentarz / red. Tomasz Czajkowski ; Jerzy Baehr. - Wyd. 3, stan prawny na 1 stycznia 2008 r. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2007. - 877 s. ; 24 cm.
Dział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 1: Przedmiot regulacji; Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień; Rozdział 3: Ogłoszenia; Dział 2: Postępowanie o udzielenie zamówienia; Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy; Rozdział 2: Przygotowanie postępowania; Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień; Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty; Rozdział 5: Dokumentowanie postępowania; Dział 3: Przepisy szczególne; Rozdział 1: Umowy ramowe; Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów; Rozdział 3: Konkurs; Rozdział 4: Udzielenie i wykonywanie koncesji na roboty budowlane; Rozdział 5: Zamówienia sektorowe; Dział 4: Umowy w sprawach zamówień publicznych; Dział 5: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Rozdział 1: Zakres działania; Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych; Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień; Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza; Dział 6: Środki ochrony prawnej; Rozdział 1: Przepisy wspólne; Rozdział 2: Protest; Rozdział 3: Odwołanie; Rozdział 4: Skarga do sądu; Dział 7: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy; Dział 8: zmiany w przepisach obowiązujących; Rozdział 9: Przepisy przejściowe i końcowe; Ustawa - Prawo zamówień publicznych; Akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych. [g]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34689/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16301 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16300/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 2: Obowiązki publikacyjne zamawiającego; Rozdział 3: Przygotowanie postępowania; Rozdział 4: Przebieg postępowania w poszczególnych trybach; Rozdział 5: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Rozdział 6: Ocena wykonawców i ofert, zakończenie postępowania; Rozdział 7: Dokumentowanie postępowań; Rozdział 8: Umowa w zamówieniu publicznym, zabezpieczenie należytego wykonania umowy; Rozdział 9: Środki ochrony prawnej - postępowanie protestacyjne; Rozdział 10: Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a zamówienia publiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28768, 28767 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28766/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wstęp; 2. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej; 3. Nowe progi; 4. Tryb uproszczony; 5. Nowe zasady w starych trybach; 6. Zmiany w regulacjach dotyczących umów; 7. Nowe zasady kontroli udzielania zamówień publicznych; 8. Kary pienięzne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28047/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zamówienia publiczne : nowe zasady / Ewa Garbarczuk, Marek Stompel. - Stan prawny na 15 stycznia 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - 266 stron : ilustracja ; 21 cm.
ISBN: : 978-83-8107-234-2
Rozdział 1: Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 1.1. Tryby udzielania zamówień publicznych; 1.2. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pozostałych dokumentów postępowania; 1.3. Kryteria oceny ofert; 1.4. Dokumentowanie postępowań; 1.5. Komisja przetargowa i zespół; Rozdział 2: Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2.1. Ogłoszenie postępowania, progi wartościowe i miejsca zamieszczania ogłoszeń; 2.2. Jednolity europejski dokument zamówienia; 2.3. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 2.4. Zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem zamówień in-house; 2.5. Tajemnica przedsiębiorstwa; 2.6. Środki ochrony prawnej; 2.7. Poprawianie omyłek 2.8. Składanie wyjaśnień; Rozdział 3: Otwarcie i ocena ofert oraz podpisanie umowy; 3.1. Otwarcie i ocena ofert; 3.2. Przygotowanie i złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu; 3.3. Wykluczenie wykonawcy; 3.4. Wybór oferty najkorzystniejszej; 3.5. Unieważnienie postępowania; 3.6. Podpisywanie umowy i jej realizacja. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51836 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51835/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zamówienia publiczne – Najważniejsze zagadnienia; I. Geneza zamówień publicznych 1. Początek zamówień publicznych w Europie; 2. Początek zamówień publicznych w Polsce; II. System zamówień publicznych w Polsce;1. Zamówienia publiczne – regulacja prawna; 1.1. Prawo UE; 1.2. Prawo zamówień publicznych w Polsce; 2. Czym są zamówienia publiczne – definicja; 2.1. Odpłatność umowy; 2.2. Przedmiot umowy; 3. Zamawiający i wykonawcy; 3.1. Zamawiający; 3.2. Wykonawca; 4. Wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy Pzp; 5. Zasady udzielania zamówień publicznych; 5.1. Zasada równego traktowania wykonawców; 5.2. Zasada uczciwej konkurencji; 5.3. Zasada jawności postępowania; 5.4. Zasada przejrzystości; 5.5. Zasada proporcjonalności; 5.6. Zasada pisemności prowadzonego postępowania; 5.7. Zasada prymatu trybów przetargowych; Rozdział 2: Krok 1 – przygotowanie procedury; I. Przygotowanie postępowania przez zamawiającego; 1. Opis przedmiotu zamówienia; 1.1. Pojęcie i funkcja opisu przedmiotu zamówienia; 1.2. Wyczerpujący i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia; 1.3. Konkurencja a opis przedmiotu zamówienia; 1.4. Rozwiązania równoważne w opisie przedmiotu zamówienia; 1.5. Opis przedmiotu zamówienia poprzez normy, wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności i kody CPV; 1.6. Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia; 2. Szacowanie wartości zamówienia; 2.1. Zasady szacowania wartości zamówienia; 2.2. Ważność dokonanego szacowania; 2.3. Ustalenie wartości zamówienia na usługi lub dostawy; 2.4. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane; 2.5. Zamówienie w częściach – jak oszacować jego wartość; 2.6. Prawo opcji a szacowanie wartości zamówienia; 2.7. Szacowanie zamówień uzupełniających; 2.8. Szacowanie wartości nieprzewidzianego zamówienia; 2.9. Plany zamówień publicznych; 3. Wybór trybu udzielenia zamówienia; 3.1. Procedury konkurencyjne; 3.2. Procedury niekonkurencyjne; 4. Warunki udziału w postępowaniu; 4.1. Możliwość zastrzeżenia; 4.2. Określanie warunków; 4.3. Warunki udziału w postępowaniu – podział; 4.4. Pozytywne warunki udziału w postępowaniu; 4.4. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 4.5. Warunki udziału w postępowaniu wobec konsorcjum; 4.6. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego; 4.7. Dokumenty, których może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 5.1. Obowiązek sporządzenia siwz; 5.2. Treść siwz; 6. Komisja przetargowa; 6.1. Powołanie komisji przetargowej; 6.2. Skład komisji przetargowej; 6.3. Regulamin komisji przetargowej; 6.4. Obowiązki komisji przetargowej; 6.5. Zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia; II. Przygotowanie się wykonawcy do wzięcia udziału w przetargu; 1. Znalezienie interesującego przetargu; 2. Analiza ogłoszenia i siwz; 3. Wyjaśnienie treści siwz; 4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 5. Wadium; 6. Tajemnica przedsiębiorstwa; 7. Forma składanych dokumentów; 8. Złożenie oferty; Rozdział 3: Krok 2 – postępowanie o zamówienie; I. Wszczęcie postępowania; 1. Ogłoszenie o zamówieniu; 1.1. Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; 1.2. Publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 1.3. Nieobowiązkowa publikacja ogłoszeń; 1.4. Dowód publikacji ogłoszenia; 1.5. Zmiana ogłoszenia; 1.6. Udostępnienie siwz; 1.7. Modyfikacja siwz w trakcie postępowania a konieczność zmiany ogłoszenia; II. Złożenie oferty; 1. Forma oferty; 2. Termin i miejsce; 3. Dokumenty składane razem z ofertą; 3.1. Forma dokumentów; 4. Wadium; 5. Zastrzeżenie tajemnicy w treści oferty; III. Wybór wykonawcy; 1. Związanie ofertą; 1.1. Przedłużenie terminu związania ofertą; 1.2. Początek biegu terminu związania ofertą; 2. Otwarcie ofert; 3. Ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert; 3.1. Wyjaśnienia; 3.2. Omyłki w ofertach; 3.3. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów; 3.4. Rażąco niska cena lub koszt; 4. Wykluczenie wykonawcy z postępowania; 5. Odrzucenie oferty; 6. Unieważnienie; 7. Wybór najkorzystniejszej oferty; 7.1. Kryteria oceny ofert; 7.2. Cena jako jedyne kryterium oceny ofert; 7.3. Inne kryteria; 7.4. Ocena ofert pod kątem spełnienia kryteriów; 8. Obowiązek poinformowania wykonawców o przeprowadzonej ocenie ofert; 9. Postępowanie odwoławcze; 10. Zakończenie postępowania; Rozdział 4: Krok 3 – Realizacja umowy; I. Podpisanie umowy o zamówienie publiczne; 1. Siedem zasad dotyczących umów o zamówienia publiczne; 2. Termin zawarcia umowy; 3. Strony umowy; 4. Czas trwania umowy; 5. Rozliczenia; 5.1. Wynagrodzenie ryczałtowe; 5.2. Wynagrodzenie kosztorysowe; 5.3. Klauzule waloryzacyjne; 6. Przedmiot umowy; 7. Niezgodności umowy z siwz w odniesieniu do przedmiotu zamówienia; 8. Odstąpienie od umowy; 9. Nieważność umowy; 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 11. Kary umowne; II. Zmiana umowy; 1. Zmiany umowy; 1.1. Zmiana nieistotna; 1.2. Istotna zmiana umowy. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51834 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51833/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
(Komentarze - Zakamycze)
Cz.1:Wprowadzenie: dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi; Rozdział 1: Definicje i zasady ogólne; Rozdział 2: Reguły dotyczące zamówień publicznych; Rozdział 3: Przepisy ogólne; Rozdział 4: Zakres obowiązywania; Rozdział 5: Przepisy dotyczące zamówień publicznych na usługi; Rozdział 6: Zasady szczególne dotyczące specyfikacji i dokumentów zamówienia; Rozdział 7: Procedury; Rozdział 8: Reguły dotyczące ogłaszania i przejrzystości; Rozdział 9: Przeprowadzenie procedury; Cz.2: Reguły dotyczące koncesji na roboty budowlane; Rozdział 10: Zasady dotyczące koncesji na roboty budowlane; Rozdział 11: Zasady dotyczące zamówień udzielanych przez koncesjonariuszy, będącymi instytucjami zamawiającymi; Rozdział 12: Zasady mające zastosowanie do zamówień udzielanych przez koncesjonariuszy, którzy nie są instytucjami zamawiającymi; Cz.3:Reguły dotyczące konkursów; Rozdział 13: Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz przepisy końcowe; Rozdział 14: Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; Rozdział 15: Ogólne postanowienia dotyczące zamówień i konkursów; Rozdział 16: Podstawowe terminy; Rozdział 17: Zakres obowiązywania: określenie działalności i podmiotów objętych dyrektywą; Rozdział 18: Ogólne zasady; Cz. 4: Zasady stosowane do zamówień; Rozdział 19: Postanowienia ogólne; Rozdział 20: Progi i przepisy dotyczące wykluczania; Rozdział 21: Zasady stosowane do zamówień na usługi; Rozdział 22: Szczegółowe zasady mające zastosowanie do specyfikacji oraz dokumentacji zamówień; Rozdział 23: Procedury udzielania zamówień; Rozdział 24: Zasady publikacji i przejrzystości; Rozdział 25: Zasady komunikacji i przekazywania informacji; Cz. 5: Reguły dotyczące konkursów na usługi; Cz.6: Obowiązki statystyczne, uprawnienia wykonawcze oraz postanowienia końcowe; Rozdział 26: Dyrektywa rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane; Rozdział 27: Dyrektywa rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnaszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji; Rozdział 28: Środki odwoławcze na poziomie krajowym; Rozdział 29: Atestacja; Rozdział 30: Mechanizm korygujący; Rozdział 31: Procedura pojednawcza; Rozdział 32: Przepisy końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25083 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 25082/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zamówienia publiczne w prawie krajowym i wspólnotowym; Rozdział 2: Uwarunkowania i przykłady projektów pilotażowych w Europie; Rozdział 3: Wybrane orzeczenia sądowe. Studia przypadków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27613, 27612, 27611, 27610 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27609/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447; nr 802)
1.Kara umowna według odeksu cywilnego i według Zasad europejskiego prawa kontraktów; 2.Przetarg na tle rozwiązań europejskich-zarys problemu; 3.Wykładnia oświadczeń woli według prawa polskiego na tle projektów ustanowienia jednolitych zasad prawa cywilnego Unii Europejskiej; 4.Przedstawicielstwo stron w umowach według PECL i prawa polskiego ; 5.Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań; 6.Wykonywanie umów w prawie polskim i według PECL-część pierwsza; 7.Granice autonomii woli w świadczeniach medycznych; 8.Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym; 9.Treść umowy według Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
1. System wymiany informacji skarbowej o podatnikach podatku VAT dla potrzeb handlu wewnętrzwspółnikowego na przykładzie polskich unormowań prawnoskarbowych; 2. Zasady wspólnotowego prawa zamowień publicznych; 3. Regulowanie cen usług łączności elektronicznej w prawie Unii Europejskiej; 4. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym - arząd de lege lata i de lege ferenda; 5. Znak towarowy w Unii Europejskiej - podstawowe zagadnienia; 6. Zasada swobodnego przepływu płatności w prawie Unii Europejskiej; 7. Rozwój koncepcji społeczeństwa informacyjnego wobec ochrony praw obywateli społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej; 8. Zmowa kartelowa a umowy know-how w świetle regulacji wspólnotowej; 9. Europejskie rady zakładowe - nowa forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu na gruncie prawa polskiego; 10. Wspólnotowy system handlu misjami w sektorze energii elektrycznej; 11. nadużywanie pozycji dominującej w sektorze usług pocztowych w świetle orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17414, 17413 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17412/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again