Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(12)
only on-site
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Brodecki Zdzisław
(1)
Buslik Michał
(1)
Cholawo-Sosnowska Kamila
(1)
Czapliński Władysław
(1)
Draniewicz Bartosz
(1)
Karbowska Karina
(1)
Kopietz-Unger Janina
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Malinowska Izabela
(1)
Monkiewicz Jan
(1)
Męcina Jacek
(1)
Stefaniuk Marek
(1)
Tańska-Hus Bożena
(1)
Wnukowska Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Prawo finansowe
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Dialog społeczny
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Konkurencja
(1)
Odpady opakowaniowe
(1)
Opakowania
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe-prawo wspólnotowe europejskie-stan na 2005 r.
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo ochrony środowiska-Polska-stan na 2005 r.
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
12 results Filter
Book
In basket
1. System wymiany informacji skarbowej o podatnikach podatku VAT dla potrzeb handlu wewnętrzwspółnikowego na przykładzie polskich unormowań prawnoskarbowych; 2. Zasady wspólnotowego prawa zamowień publicznych; 3. Regulowanie cen usług łączności elektronicznej w prawie Unii Europejskiej; 4. Reklama wprowadzająca w błąd w prawie wspólnotowym - arząd de lege lata i de lege ferenda; 5. Znak towarowy w Unii Europejskiej - podstawowe zagadnienia; 6. Zasada swobodnego przepływu płatności w prawie Unii Europejskiej; 7. Rozwój koncepcji społeczeństwa informacyjnego wobec ochrony praw obywateli społeczeństwa informacyjnego w prawie Unii Europejskiej; 8. Zmowa kartelowa a umowy know-how w świetle regulacji wspólnotowej; 9. Europejskie rady zakładowe - nowa forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu na gruncie prawa polskiego; 10. Wspólnotowy system handlu misjami w sektorze energii elektrycznej; 11. nadużywanie pozycji dominującej w sektorze usług pocztowych w świetle orzecznictwa ETS i Sądu Pierwszej Instancji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17414, 17413 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17412/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska)
Wstęp; Rozdział 1: Instytucje główne; Rozdział 2: Organy pomocnicze; Rozdział 3: Organy II i III filaru; Rozdział 4: Organy finansowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25123, 25122, 25121, 24239, 24238 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24237/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska)
1. systemy ochrony praw człowieka; 2. Ewolucja praw człowieka we wspólnotach Europejskich; 3. Zakres regulacji praw człowieka w UE; 4. Sądowe i pozasądowe środki ochrony praw człowieka w UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27482, 27481, 27480, 27479 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27478/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Ustawa z 11.05.2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; 2. Ustawa z 11.05.2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórych odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z 20.12.1994 roku w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych; 4. Dyrektywa 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i rady z 11.02.2004 roku zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych; 5. Propozycje Dyrektywy parlamentu Europejskiego i rady zmieniającej Dyrektywę 94/62/WE o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 2004/0045 (COD);
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19354, 19353 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19352/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Doświadczenia i dorobek dialogu społecznego w Polsce; Rozdział 2: Podstawy prawne i instytucjonalne dialogu społecznego w Polsce; Rozdział 3: Instytucje dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej; Rozdział 4: Relacja pracodawca - pracownicy na szczeblu zakładu pracy w świetle obowiązujących przepisów oraz prawa europejskiego; Rozdział 5: Etapy prac nad projektem polskiej ustawy o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26260, 26259 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 26258/XII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo Wspólnot Europejskich : orzecznictwo / Red. Władysław Czapliński. - Wyd. nowe z suplementem, stan prawny na 1 stycznia 2005 r. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. - 1271 s. ; 24 cm.
1. Rozwiązywanie sporów we wspólnotach europejskich; 2. Prawo instytucjonalne; 2. Prawo materialne; 4. Suplement;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27521 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27520/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Zrozumieć Unię Europejską; Rozdział 1: Jak chronić środowiska naturalne? Rozdział 2: Ochrona środowiska a europejskie polityki sektorowe; Rozdział 3: Środowisko w Traktacie Akcesyjnym - ocena ogólna; Cz.2: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 4: Traktaty; Rozdział 5: Ogólne zagadnienia prawnoustrojowe; Rozdział 6: Ochrona środowiska i zasobów naturalnych; Cz.3: Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 7: Zbliżenie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Rozdział 8: Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19524 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19523/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Cezary Kosikowski. - Stan prawny na 1 października 2005 r. - Warszawa : LexisNexis, 2005. - 373 s. ; 24 cm.
Cz.1: Prawo finansowe jako dział prawa publicznego i dyscyplina naukowa; Rozdział 1: Prawo finansowe jako dział prawa publicznego; Rozdział 2: Prawo finansowe jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna; Cz.2: Prawo walutowe i prawo dewizowe; Rozdział 3: Prawo walutowe; Rozdział 4: Prawo dewizowe; Cz.3: Prawo finansowe dochodów publicznych; Rozdział 5: Charakterystyka ogólna dochodów publicznych; Rozdział 6: Podatki i prawo podatkowe; Rozdział 7: Prawo zobowiązań podatkowych; Rozdział 8: Prawo o postępowaniu podatkowym; Rozdział 9: Prawo o podatkach; Rozdział 10: Prawo o pozostałych dochodach publicznych; Cz.4: Prawo finansowe sektora finansów publicznych; Rozdział 11: Sektor finansów publicznych jako przedmiot prawa finansowego; Rozdział 12: Prawo finansowe wydatków publicznych; Rozdział 13: Prawo budżetowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26358, 26357 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26356/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu ISSN 0239-5762 ; nr 501.)
1. Pojęcie i rodzaje turystyki; 2. Źródła prawa turystycznego; 3. Podstawowe terminy turystyczne stosowane w prawie; 3. Podstawowe terminy turystyczne stosowane w prawie; 4. Rola administracji publicznej w turystyce i hotelarstwie; 5. Prawna regulacja świadczenia usług turystycznych; 6. Prawna regulacja świadczenia usług hotelarskich; 7. Umowy prawne stosowane w działalności turystycznej i hotelarskiej; 8. Prawo w turystyce aktywnej; 9. Prawo w turystyce poznawczej; 10. Prawo w turystyce zagranicznej; 11. Międzynarodowe organizacje turystyczne; 12. Prawo w agroturystyce i turystyce wiejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30343, 30342 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30341/XXVIII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Unia Europejska - wprowadzenie do problematyki; Rozdział 2: Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej; Rozdział 3: Regulacyjna baza jednolitego rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej; Rozdział 4: Nadzór nad jednolitym rynkiem ubezpieczeń w Unii europejskiej; Rozdział 5: Nowe standardy rachunkowości i nadzoru; Rozdział 6: Systemy gwarancyjne na rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej; Rozdział 7: Rozwój rynku ubezpieczeń w Unii Europejskiej; Rozdział 8: Główne rynki narodowe jednolitego rynku ubezpieczeń; Rozdział 9: Grupy ubezpieczeniowe na rynku Unii Europejskiej.Procesy koncentracji i konsolidacji; Rozdział 10: Rynek ubezpieczeniowy nowych członków Unii Europejskiej (krajów Nowej Unii); Rozdział 11: Europejski rynek reasekuracji; Rozdział 12: Jednolita przestrzeń emerytalna Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17100, 17099 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 17098/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zamówienia publiczne w prawie krajowym i wspólnotowym; Rozdział 2: Uwarunkowania i przykłady projektów pilotażowych w Europie; Rozdział 3: Wybrane orzeczenia sądowe. Studia przypadków;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27613, 27612, 27611, 27610 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27609/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Prawne formy ochrony konkurencji; Rozdział 2: Pojęcie rynku i konkurencji publicznoprawnych regułach konkurencji; Rozdział 3: Organizacja ochrony publicznoprawnych reguł konkurencji; Rozdział 4: Cel publicznoprawnych reguł ochrony konkurencji; Rozdział 5: Zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny publicznoprawnych reguł konkurencji; Rozdział 6: instytucje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16997, 16996 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16995/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again