Source
Katalog księgozbioru
(8)
Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(8)
only on-site
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(8)
Author
Ambroziak Adam A
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Dmochowski Mariusz
(1)
Dreszer-Lichańska Hanna
(1)
Duda Grażyna
(1)
Dębicka Anetta
(1)
Dębicki Marek
(1)
Gertig Henryk
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Kamiński Jarosław
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kondrat Mariusz
(1)
Kosienkowska Halina
(1)
Małecki Marcin
(1)
Pietraś Ziemowit Jacek
(1)
Synowiec Ewa
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Harmonizacja prawa
(1)
Obywatelstwo
(1)
Oznaczenia geograficzne
(1)
Patenty
(1)
Podatek
(1)
Polska
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki osobowe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Urzędnicy
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Znaki towarowe
(1)
Żywność
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Pojęcie obywatelstwa europejskiego; 2. Prawa polityczne obywatela Unii Europejskiej; 3. Ekonomiczne prawa obywatela Unii Europejskiej; 4. Socjalne prawa obywatela Unii Europejskiej; 5. Prawo do nauki w państwach członkowskich;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26954, 26254 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26253/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Praw urzędnicze Wspólnot Europejskich - przedmiot, zakres regulacji. Zarys porównawczy; 2. Rozporządzenie w sprawie kadr urzędniczych Wspólnot Europejskich i rozporządzenie w sprawie warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich; 3. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji Wspólnot Europejskich w zakresie prawa urzędniczego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27519, 27518, 27517, 27516 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27515/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finanse / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. - 521 [3] s. ; 24 cm.
Cz.1: Zrozumieć Unie Europejską; Rozdział 1: System finansowy; Rozdział 2: Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej; Rozdział 3: Traktat Akcesyjny - ocena ogólna; Cz. 2: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 4: Zagadnienia ogólne; Rozdział 5: Finanse publiczne; Rozdział 6: Prawo bankowe; Rozdział 7: Prawo obrotu kapitałowego; Rozdział 8: Prawo ubezpieczeń; Cz.3: Porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 9: Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczpospolitej Polskiej do acquis communautaire; Rozdział 10: Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15898 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15897/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej; 2. Znaki towarowe; 3. Patentowanie polskich wynalazków w państwach związanych Konwencją o patencie europejskim (EPC); 4. SPC - dodatkowe prawo ochronne. Wydłużenie patentów na leki i środki ochrony roślin; 5. Wzory przemysłowe; 6. Oznaczenia geograficzne w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28753, 28752 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28751/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-717/3, P-717/2 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-717/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16167 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16166/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polska w Unii Europejskiej / Red. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ewa Synowiec ; Adam A. Ambroziak. - Wyd. 7 zm., uaktual. i podzielone na dwa tomy. - Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2004. - XIII, [1], 252 s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Status aktywnego obserwatora polski w UE; Rozdział 2: Finansowe warunki akcesji Polski do UE; Rozdział 3: Pomoc przedakcesyjna UE dla Polski; Rozdział 4: Znaczenie polityki strukturalnej UE dla Polski; Rozdział 5: Implikacje wspólnej polityki rolnej dla polskiego sektora rolnego; Rozdział 6: Skutki przyjęcia przez Polske wspólnej polityki handlowej UE; Rozdział 7: Dostosowanie Polski do unijnych wymogów polityki transportowej; Rozdział 8: Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce; Rozdział 9: Dostosowania Polski do wymogów UE w zakresie ochrony środowiska; Rozdział 10: Perspektywy wejścia Polski do strefy euro;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27458, 27457, 27456, 27455 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27454/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Żywność a zdrowie i prawo / Henryk Gertig, Grażyna Duda. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004. - 339 s. : rys. ; 24 cm.
Rozdział 1: Podstawy ustawodawstwa żywnościowego; Rozdział 2: Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi determinującymi stan zdrowia człowieka w świetle obowiązującego ustawodawstwa; Rozdział 3: Zatrucia i zakażenia pokarmowe pochodzenia bakteryjnego; Rozdział 4: Choroby zakaźne odzwierzęce (inwazyjne) i pasożytnicze; Rozdział 5: Szkodniki magazynów żywnościowych; Rozdział 6: Rośliny wyższe i grzyby jako nośniki substancji szkodliwych dla zdrowia; Rozdział 7: Dozwolone substancje dodawane do żywności; Rozdział 8: Pestycydy jako zanieczyszczenia żywności; Rozdział 9: Chemiczne zanieczyszczenia żywności i skażenia promieniotwórcze; Rozdział 9: Chemiczne zanieczyszczenia żywności i skażenia promieniotwórcez; Rozdział 10: Przedmioty użytku, z uwzględnieniem materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22041 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22040/XXVI czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again