Form of Work
Książki
(33)
Status
available
(32)
only on-site
(32)
Branch
Wypożyczalnia
(32)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(20)
Author
Banasiński Cezary
(2)
Cepuch Grażyna
(2)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(2)
Kosikowski Cezary
(2)
Kózka Maria
(2)
Płaszewska-Żywko Lucyna
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Skubisz Ryszard
(2)
Wierzbowski Marek
(2)
Barcz Jan
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Buslik Michał
(1)
Czaplińska Anna
(1)
Dobrowolska Beata
(1)
Duda Grażyna
(1)
Fedorowicz Magdalena
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Galster Jan
(1)
Gertig Henryk
(1)
Górka Maciej
(1)
Hajn Zbigniew
(1)
Helios Joanna
(1)
Jedlecka Wioletta
(1)
Kalisz-Prakopik Anna
(1)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(1)
Kopietz-Unger Janina
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kosienkowska Halina
(1)
Krajewska-Kułak Elżbieta
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Lasok Dominik
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Milanowska Dorota
(1)
Muras Zdzisław Z
(1)
Nizioł Krystyna
(1)
Pietraś Ziemowit Jacek
(1)
Popowska Bożena
(1)
Stefaniuk Marek
(1)
Strzelbicki Michał
(1)
Tańska-Hus Bożena
(1)
Wach Krzysztof
(1)
Wierzchowska Anna
(1)
Witkowska Marta
(1)
Wrońska Irena
(1)
Wyrozumska Anna
(1)
Zienkiewicz Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(31)
Subject
Prawo wspólnotowe europejskie
(12)
Unia Europejska
(6)
Prawo gospodarcze
(5)
Instytucje europejskie
(3)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(3)
Prawo
(3)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(3)
Diagnostyka
(2)
Pielęgniarstwo
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(2)
Finanse publiczne
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Konkurencja
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Podatek
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo finansowe międzynarodowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Teoria prawa
(1)
Turystyka
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
prawo administracyjne
(1)
Środowisko
(1)
Żywność
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Podręcznik akademicki
(1)
33 results Filter
Book
In basket
Cz. 1: Rozdział 1: Cywilizacja europejska; Rozdział 2: Kierunki integracji i proces konstytucjonalizacji; Rozdział 3: Prawo jako część składowa acquis communautaire; Rozdział 4: Acquis communautaire; Cz. 2: Europejskie prawo ustrojowe; Rozdział 5: Unia Europejska i Unia Walutowa; Rozdział 6: Instytucje wspólnot; Rozdział 7: Rada Europejska; Rozdział 8: Proces decyzyjny; Cz. 3: Tworzenie, stosowanie i przestrzeganie prawa europejskiej integracji; Rozdział 9: Tworzenie prawa europejskiej integracji; Rozdział 10: Stosowanie prawa europejskiej integracji; Rozdział 11: Przestrzeganie prawa europejskiej integracji; Cz. 4: Filozofia prawa europejskiej integracji; Rozdział 12: Punkt widzenia integracji; Rozdział 13: Prawa fundamentalne i uniwersalne; Rozdział 14: Strukturalne zasady instytucjonalne; Rozdział 15: Strukturalne zasady ekonomiczne i społeczne; Cz. 5: Prawo europejskiej integracji gospodarczej; Rozdział 16: Ekonomiczny wymiar europejskiej integracji gospodarczej; Rozdział 17: Gospodarka otwartego rynku; Rozdział 18: Wolna konkurencja; Cz. 6: Prawo europejskiej integracji społecznej; Rozdział 19: Europa bez granic wewnętrznych; Rozdział 20: Ochrona człowieka i środowiska; Cz. 7: Zaląźki prawa europejskiego integracji politycznej; Rozdział 21: Początkowe stadium rozwoju zadań pozawspólnotowych; Rozdział 22: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Rozdział 23: Wspólpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych; Cz. 8: Państwa stowarzyszone z Unią Europejską; Rozdział 24: Państwa obce; Rozdział 25: Polska na drodze do Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7055, 7054, 7053, 7052 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7051/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej; Rozdział 2: Pojęcie i zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej; Rozdział 3: Zasady europejskiego prawa wspólnotowego; Rozdział 4: Źródła prawa Unii Europejskiej; Rozdział 5: Tworzenie prawa Unii Europejskiej; Rozdział 6: Kontrola przestrzegania prawa UE przez sądy krajowe i wspólnotowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29558 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29557/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-894/1 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 20756/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-227-2142-0 ; 978-83-227-2803-1 (wyd. 3)
Cz.1: Instytucje i źródła; Rozdział 1: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Rozdział 2: Instytucje; Rozdział 3: Źródła prawa Wspólnot Europejskich; Rozdział 4: System ochrony prawnej; Cz.2: Prawo materialne; Rozdział 5: Swoboda przepływu towarów; Rozdział 6: Swoboda przepływu pracowników; Rozdział 7: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Rozdział 8: Wsoboda świadczenia usług; Rozdział 9: Swoboda przepływu kapitału; Rozdział 10: Prawo konkurencji; Rozdział 11: Unia Gospodarcza i Pieniężna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59098/D, 13226 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13225/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskij do traktatu paryskiego po konstytucje dla Europy; Rozdział 2: Status prawny UE; Rozdział 3: UE a Państwa członkowskie; Rozdział 4: System instytucjonalny wspólnot europejskich oraz UE; Rozdział 5: Zasady prawa UE; Rozdział 6: Wspólnotowy porządek prwny; Rozdział 7: Integracja polityczna; Rozdział 8: Unia gospodarcza i monetarna; Rozdział 9: Obywatelstwo europejskie; Rozdział 10: Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału; Rozdział 11: Wspólnotowe prawo konkurencji; Rozdział 12: Stowarzyszenie i przystąpienie do UE; Rozdział 13: Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa RZeczpospolitej Polskiej w UE;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27441, 27440, 27439, 27438 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27437/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Europejskie - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-727/2, P-727/1, P-346/3, P-346/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-346/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Europejskie - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35420 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35419/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10496/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Europejskie : podręcznik akademicki)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41390 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 41389 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48934 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48933/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania; Rozdział 1: Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 2: Rozwój strukturalny procesu integracji Unii Europejskiej; Rozdział 3: Zasady działania Unii Europejskiej; Cz. 2: Instytucje i organy; Rozdział 4: Rada Europejska,Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; Rozdział 5: Sądy wspólnotowe; Rozdział 6: Instytucje i organy Unii Gospodarczej i walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Rozdział 7: Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej; Rozdział 8: System instytucjonalny w II filarze Unii Europejskiej i w przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej; Cz. 3: Prawo Unii Europejskiej; Rozdział 9: Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania; Rozdział 10: Żródła prawa Unii Europejskiej; Rozdział 11: Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej; Rozdział 12: Zapewnianie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce; Cz. 4: Zarządzanie sprawami Europejskimi na szczeblu krajowym; Rozdział 13: Rola Parlamentów Narodowych; Rozdział 14: Rola Rządu; Rozdział 15: Rola organów regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32699, 32698 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32697/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-717/3, P-717/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-717/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Cele traktatowe Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska; Rozdział 3: Zasady traktatowe prawa środowiska Unii Europejskiej; Rozdział 4: Źródła i akty prawa środowiska Unii Europejskiej; Rozdział 5: Procedury stanowienia wspólnotowego prawa Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska; Rozdział 6: Zagadnienia harmonizacji wspólnotowego prawa środowiska Unii Europejskiej; Rozdział 7: Wdrażanie wspólnotowych norm prawa środowiska Unii Europejskiej do krajowych porządków prawnych państw członkowskich; Rozdział 8: Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32400, 32399 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32398/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Instytucje i źródła; Rozdział 1: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Rozdział 2: Instytucje; Rozdział 3: Źródła prawa Wspólnot Europejskich; Rozdział 4: System ochrony prawnej; Cz.2: Prawo materialne; Rozdział 5: Swoboda przepływu towarów; Rozdział 6: Swoboda przepływu pracowników; Rozdział 7: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Rozdział 8: Wsoboda świadczenia usług; Rozdział 9: Swoboda przepływu kapitału; Rozdział 10: Prawo konkurencji; Rozdział 11: Unia Gospodarcza i Pieniężna;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1109/3, P-1109/2, P-1109/1, P-716/5, P-716/4, P-716/3, P-716/2, P-716/1, 29561, 29560 (10 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29559/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Prawne formy ochrony konkurencji; Rozdział 2: Pojęcie rynku i konkurencji publicznoprawnych regułach konkurencji; Rozdział 3: Organizacja ochrony publicznoprawnych reguł konkurencji; Rozdział 4: Cel publicznoprawnych reguł ochrony konkurencji; Rozdział 5: Zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny publicznoprawnych reguł konkurencji; Rozdział 6: instytucje;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16997, 16996 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16995/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Zagadnienia horyzontalne; Rozdział 3: Ochrona wód; Rozdział 4: Gospodarka odpadami; Rozdział 5: Ochrona powietrza; Rozdział 6: Ochrona klimatu; Rozdział 7: Ochrona warstwy ozonowej; Rozdział 8: Ochrona przyrody; Rozdział 9: Chemikalia; Rozdział 10: Hałas; Rozdział 11: Zmodyfikowane genetycznie organizmy; Rozdział 12: Poważne awarie; Rozdział 13: Bezpieczeństwo jądrowe; Rozdział 14: Aspekty interdyscyplinarne; Rozdział 15: Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej a prawo polskie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26592, 26591 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26590/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomiczne Aspekty Funkcjonowania Unii Europejskiej)
Część 1: Polityka podatkowa Unii Europejskiej; 1. Założenia systemów podatkowych; 2. Założenia polityki podatkowej Unii Europejskiej; 3. Analiza porównawcza systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej; Część 2: Charakterystyka systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24823 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24822/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Podstawy wiedzy o prawie; Rozdział 1: Istota i pojęcie prawa; Rozdział 2: Akt prawny, przepis prawny, norma prawna; Rozdział 3: Źródła prawa; Rozdział 4: Obowiązywanie, przestrzeganie i stosowanie prawa; Rozdział 5: Wykładnia prawa; Rozdział 6: Stosunki prawne; Rozdział 7: System prawa; Cz.2: Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 8: Elementy prawa konstytucyjnego; Rozdział 9. Elementy prawa administracyjnego; Rozdział 10. Elementy prawa finansowego; Rozdział 11: Elementy prawa cywilnego; Rozdział 12: Elementy prawa pracy; Cz.3: Prawo Polskie a prawo Unii Europejskiej; Rozdział 13: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 14: Dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20610, 20609 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20608/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Cezary Kosikowski. - Stan prawny na 1 października 2005 r. - Warszawa : LexisNexis, 2005. - 373 s. ; 24 cm.
Cz.1: Prawo finansowe jako dział prawa publicznego i dyscyplina naukowa; Rozdział 1: Prawo finansowe jako dział prawa publicznego; Rozdział 2: Prawo finansowe jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna; Cz.2: Prawo walutowe i prawo dewizowe; Rozdział 3: Prawo walutowe; Rozdział 4: Prawo dewizowe; Cz.3: Prawo finansowe dochodów publicznych; Rozdział 5: Charakterystyka ogólna dochodów publicznych; Rozdział 6: Podatki i prawo podatkowe; Rozdział 7: Prawo zobowiązań podatkowych; Rozdział 8: Prawo o postępowaniu podatkowym; Rozdział 9: Prawo o podatkach; Rozdział 10: Prawo o pozostałych dochodach publicznych; Cz.4: Prawo finansowe sektora finansów publicznych; Rozdział 11: Sektor finansów publicznych jako przedmiot prawa finansowego; Rozdział 12: Prawo finansowe wydatków publicznych; Rozdział 13: Prawo budżetowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26358, 26357 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26356/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przesłanki i podstawy doktrynalne regulacji prawnej zachowań państwa wobec gospodarki; Rozdział 2: Charakterystyka publicznego prawa gospodarczego; Rozdział 3: Podmioty bierne publicznego prawa gospodarczego; Rozdział 4: Podmioty czynne publicznego prawa gospodarczego; Rozdział 5: Regulacja prawa makroekonomicznych zachowań państwa wobec gospodarki; Rozdział 6: Regulacja prawna stosunku państwa do działalności gospodarczej; Rozdział 7: Regulacja prawna stosunku państwa do publicznej działalności gospodarczej; Rozdział 8: Państwowa ochrona prawna konkurencji; Rozdział 9: Państwowa ochrona prawna rynku krajowego w stosunkach międzynarodowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23971 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23970/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again