Form of Work
Książki
(8)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Bieluk Jerzy
(1)
Blajer Paweł
(1)
Budzinowski Roman (1950- )
(1)
Będźmirowska Paulina
(1)
Cymerman Ryszard
(1)
Czechowski Paweł
(1)
Czechowski Paweł (1950- )
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Dybowski Grzegorz
(1)
Etel Leonard
(1)
Gródecka Magdalena
(1)
Jackiewicz Barbara
(1)
Jeżyńska Beata
(1)
Jurcewicz Alina
(1)
Korzycka-Iwanow Małgorzata
(1)
Kowalczyk Cezary
(1)
Kremer Elżbieta
(1)
Król Monika A
(1)
Kurowska Krystyna
(1)
Kurowska Teresa
(1)
Lichorowicz Aleksander (1939- )
(1)
Litwiniuk Przemysław
(1)
Marciniuk Konrad
(1)
Michałowski Rafał (prawnik)
(1)
Mikołajczyk Joanna (prawnik)
(1)
Możdżeń-Marcinkowski Michał
(1)
Niewiadomski Adam (1983- )
(1)
Prutis Stanisław (1948- )
(1)
Rakoczy Bartosz (1973- )
(1)
Sobolewska-Mikulska Katarzyna
(1)
Stańko Marek
(1)
Stefańska Krystyna
(1)
Suchoń Aneta
(1)
Tomkiewicz Elżbieta
(1)
Truszkiewicz Zygmunt (1957- )
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Wierzbowski Błażej (1946- )
(1)
Wojciechowski Paweł (prawo)
(1)
Wójcik-Leń Justyna
(1)
Zdziennicki Bohdan (1944- )
(1)
Zieliński Andrzej (prawnik)
(1)
Łobos-Kotowska Dorota
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Administracja rządowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Prawnicy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Grunty rolne
(2)
Podatek leśny
(2)
Podatek rolny
(2)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(2)
Prawo rolne
(2)
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
(1)
Komasacja gruntów
(1)
Kontrola sanitarna
(1)
Las
(1)
Leśnictwo
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Polityka rolna Unii Europejskiej
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój terenów wiejskich
(1)
Wiejskie regiony problemowe
(1)
Wieś
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a proces dostosowania polskiej polityki i prawa do standardów Unii Europejskiej; Rozdział 2: Podstawy prawne procesu dostosowania polskiego prawa rolnego do prawa Unii Europejskiej; Rozdział 3: Negocjacje w zakresie dostosowania rolnictwa polskiego do standardów europejskich; Rozdział 4: Polityka regionalna Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich a przygotowanie Polski do przyjecia europejskich standardów; Rozdział 5: Ustawodawstwo strukturalne Unii Europejskiej a Polskie regulacje prawne; Rozdział 6: Instytucje wspomagające regulację rynku rolnego; Rozdział 7: Branżowe rynki rolne; v 8: Reguły konkurencji oraz pomoc publiczna; Rozdział 9: Standaryzacja i certyfikacja prouktów rolnych i żywnościowych; Rozdział 10: Regulacje weterynaryjne i fitosanitarne oraz standardy żywienia zwierząt i warunki zdrowotne żywności i żywienia;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20794/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały Edukacyjne. Seria Nieruchomości ; n-3c.)
1. Podstawowe pojęcia; 2. Procedura zmian gruntów rolnych i lasów na inne użytki; 3. Wycena gruntów rolnych i lasów w różnych stanach procesu inwestycyjnego; 4. Cele szacowania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 5. Przykładowe operaty szacunkowe; 6. Zadania i pytania sprawdzające.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23121, 23120 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23119/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny / Leonard Etel. - 2. wyd. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. - XI, [1], 522 s. ; 19 cm.
(Podatkowe Komentarze Praktyczne)
Część 1- A.: Tekst ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.); Część 1-B.: Komentarz do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.31 ze zm.); Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Podatek od nieruchomości; Rozdział 2a.: Ewidencja podatkowa nieruchomości; Część 2-A.: Tekst ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz.268); Część 2-B.: Komentarz do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz.268); Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Zasady ustalania podatku; Rozdział 4: Zwolnienia i ulgi podatkowe; Rozdział 5: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe; Część 3-A.: Tekst ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23201, 23200 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23199/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo Sądów Administracyjnych w Sprawach Podatkowych)
Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Podatek od nieruchomości; Rozdział 3: Podatek od środków transportowych; Rozdział 4: Podatek od posiadania psów; Rozdział 5: Opłaty lokalne; Rozdział 6: Przepisy końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26566 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26565/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej - margines swobody dla decyzji narodowych; 2. Zakres i swoboda decyzji narodowych państw członkowskich Unii Europejskij w odniesieniu do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich - przegląd i ocena projektów regulacji unijnych;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 043/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rejestracja i zatwierdzenie zakładów działajacych w sektorze spożywczym; 2. Produkcja pierwotna oraz dostawy bezpośrednie; 3. Wymogi higieny dla wszystkich przedsiebiorstw produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności; 4. Monitorowanie żywności; 5. Graniczne kontrole sanitarne; 6. Przepisy karne i kary pieniężne; 7. Odpowiedzialność przedsiebiorcy za szkodę wyrządzoną przez środki spożywcze; 8. Obowiązki przedsiębiorcy sektora spożywczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32748 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32747/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; 3. Obszary problemowe w Polsce; 4. Geodezyjno - kartograficzne źródła danych o obszarach problemowych rolnictwa; 5. Proces scalenia gruntów jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich; 6. Alternatywne sposoby użytkowania i zagospodarowania obszarów problemowych w rozwiązaniach projektu scalenia gruntów; 7. Podsumowanie. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57869/XXXII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again