Form of Work
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(5)
Author
Andrzejewski Marek (1959- )
(1)
Flisek Aneta
(1)
Gajda Janusz (prawnik)
(1)
Królak Barbara
(1)
Pietrzykowski Krzysztof (1953- )
(1)
Rączka Marek
(1)
Smyczyński Tadeusz
(1)
Sokołowski Tomasz
(1)
Zieliński Andrzej (1958- )
(1)
Łączkowska Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo rodzinne
(8)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Kodeks
(1)
Opieka społeczna
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Porwanie
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Ubezpieczenia rodzinne
(1)
Władza rodzicielska
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Marek Andrzejewski. - 5. wyd. zm. i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - XII, [4], 265 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka.)
ISBN: : 978-83-255-6638-8 ; 978-83-255-6639-5 (e-book)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48758, 48757 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48756/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Repetytoria Becka)
ISBN: : 978-83-255-7349-2
Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Małżeństwo; Rozdział 3: Stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi; Rozdział 4: Alimenty; Rozdział 5: Opieka i kuratela.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56343/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: : 978-83-255-3557-5 ; 978-83-255-3558-2 (e-book)
Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Tytuł 1: Małżeństwo; Dział 1: Zawarcie małżeństwa; Dział 2: Prawa i obowiązki małżonków; Dział 3: Małżeńskie ustroje majątkowe; Rozdział 1: Ustawowy ustrój majątkowy; Rozdział 2: Umowne ustroje majątkowe; Rozdział 3: Przymusowy ustrój majątkowy; Dział 4: Ustanie małżeństwa; Dział 5: Separacja; Tytuł 2: Pokrewieństwo i powinowactwo; Dział 1: Przepisy ogólne; Dział 1a: Rodzice i dzieci; Rozdział 1: Pochodzenie dziecka; Oddział 1: Macierzyństwo; Oddział 2: Ojcostwo; Rozdział 2: Stosunki między rodzicami a dziećmi; Oddział 1: Przepisy ogólne ; Oddział 2: Władza rodzicielska; Oddział 3: Kontakty z dzieckiem; Dział 2: Przysposobienie; Dział 3: Obowiązek alimentacyjny; Tytuł 3: Opieka i kuratela; Dział 1: Opieka nad małoletnim; Rozdział 1: Ustanowienie opieki; Rozdział 2: Sprawowanie opieki; Rozdział 3: Nadzór nad sprawowaniem opieki; Rozdział 4: Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki; Dział 2: Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie; Dział 3: Kuratela; 2. Ustawa – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Zmiany w przepisach obowiązujących; Rozdział 3: Przepisy przejściowe; Rozdział 4: Przepisy końcowe. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 57933 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15975/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7200-601-6
Rozdział 1: Przedmiot, źródła oraz podstawowe zasady polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego; Rozdział 2: Stosunki rodzinne Rozdział 3: Stan cywilny i jego ochrona; Rozdział 4: Zawarcie małżeństwa; Rozdział 5: Małżeńskie ustroje majątkowe; Rozdział 6: Ustanie małżeństwa; Rozdział 7: Separacja; Rozdział 8: Rodzice i dzieci; Rozdział 9: Władza rodzicielska; Rozdział 10: Przysposobienie; Rozdział 11: Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rodzicami a dziećmi; Rozdział 12: Rodziny zastępcze; Rozdział 13: Opieka; Rozdział 14: Kuratela; Rozdział 15: Rzecznik Praw Dziecka;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3764/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : komentarz / Barbara Królak, Marek Rączka. - Stan prawny sierpień 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXXIX, [1], 920 stron ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa.)
(Ustawy w Praktyce.)
ISBN: : 978-83-255-9123-6 ; 978-83-255-9124-3 (e-book)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52511/X czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3763/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne : wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. - 2. wyd., stan prawny marzec 2009 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - VIII, 350 s. ; 17 cm.
(Twoje Prawo)
1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (DZ.U. Nr 64, poz. 593); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 24 lipca 2006 r. (DZ. U. Nr 135, poz. 950); 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. (DZ. U. Nr 216, poz. 1609); 4. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z dnia 8 marca 2005 r. (DZ. U. Nr 43, poz. 418); 5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. (DZ. U. Nr 217, poz. 1837); 6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzin zastępczych z dnia 18 października 2004 r. (DZ. U. Nr 233, poz. 2344); 7. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (DZ. U. Nr 201, poz. 1455); 8. . Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie z dnia 23 grudnia 2004 r. (DZ. U. 2005, Nr 6, poz. 45); 9. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru kontraktu socjalnego z dnia 1 marca 2005 r. (DZ. U. Nr 42, poz. 409); 10. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (DZ. U. Nr 27, poz. 158); 11. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (DZ. U. Nr 61, poz. 543); 12. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (DZ. U. Nr 228, poz. 2255); 13. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych z dnia 18 lipca 2006 r. (DZ. U. Nr 130, poz. 903); 14. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 2 czerwca 2005r. (DZ. U. Nr 105, poz. 881); 15. . Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z dnia 23 maja 2006 r. (DZ. U. Nr 95, poz. 661). [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34011 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34010/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52966/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again