Form of Work
Książki
(36)
Status
only on-site
(33)
available
(32)
Branch
Wypożyczalnia
(32)
Czytelnia - Magazyn
(27)
Czytelnia - Wolny dostęp
(6)
Author
Lipiński Aleksander
(3)
Barnier Michel
(2)
Bernaciak Arnold
(2)
Boć Jan
(2)
Bukowski Zbigniew
(2)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(2)
Korzeniewski Władysław
(2)
Mascalet Jean-Claude
(2)
Nowacki Konrad
(2)
Przyborowska-Klimczak Anna
(2)
Richert Maria
(2)
Samborska-Boć Elżbieta
(2)
Baran Agnieszka
(1)
Brodecki Zdzisław
(1)
Budzinowski Roman
(1)
Ciechanowicz Janina
(1)
Ciechanowicz-McLean Janina
(1)
Demmke Christoph
(1)
Dobrzańska Bożena M
(1)
Dobrzański Grzegorz (1963- )
(1)
Dziadosz Karol
(1)
Flisek Aneta
(1)
Florczykowska Maria
(1)
Goettel Mieczysław
(1)
Hlebowicz-Kozioł Anna
(1)
Kiełczewski Dariusz (1967- )
(1)
Nierzwicki Witold
(1)
Paczuski Ryszard
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Radziszewski Edward
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Roszczypała Jan
(1)
Sitek Magdalena
(1)
Stańczak-Strząska Magdalena
(1)
Tokarczyk Roman Andrzej
(1)
Unfried Martin
(1)
Żarska Barbara
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(34)
Subject
Prawo ochrony środowiska
(21)
Ochrona środowiska
(15)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(13)
Środowisko
(10)
Budownictwo
(2)
Ekorozwój
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Prawo
(2)
Edukacja ekologiczna
(1)
Efekt cieplarniany
(1)
Ekologia
(1)
Inwestycje
(1)
Krajobraz
(1)
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone środowisku
(1)
Pawlak, Wiktor (1914-)
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka ochrony środowiska
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo międzynarodowe ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska-Polska-stan na 2003 r.
(1)
Prawo ochrony środowiska-Polska-stan na 2005 r.
(1)
Prawo własności
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł
(1)
Rolnictwo
(1)
Skażenie środowiska naturalnego
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Zanieczyszczenia
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Środowisko-prawo międzynarodowe-podręcznik akademicki
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Srodowisko naturalne a prawo naturalne; 2. Prawo do środowiska a inne prawa człowieka; 3. Kryteria ustawodawstawa ekologicznego; 4. Ochrona środowiska jako odrębna dizedzina prawa ustawodawstwie polskim;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9882 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9881/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Źródła międzynarodowego prawa ochrony przyrody; Rozdział 2: Przedmiotowe aspekty prawnomiędzynarodowej ochrony przyrody; Rozdział 3: Zasady międzynarodowego prawa ochrony przyrody; Rozdział 4: Metody ochrony przyrody przewidziane w dokumentach międzynarodowych; Rozdział 5: Instytucjonalizacja międzynarodowej ochrony przyrody;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13641 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13640/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Prawna ochrona środowiska; 2. Podstawowe środki ochrony środowiska; 3. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19601, 19600 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19599/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Przyroda w aspekcie estetycznym; 2. Prawo do środowiska jako prawo człowieka; 3. Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej a edukacja w zakresie wspólnotowego prawa ochrony środowiska; 4. Ochrona przyrody w prawie międzynarodowym; 5. Karnoprocesowe aspekty ścigania przestępstw przeciwko środowisku; 6. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska.Zagadnienia podstawowe; 7. Zabytkowy krajobraz kulturowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13811, 13207 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13206/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo ochrony środowiska / Janina Ciechanowicz. - Koszalin : Miscellanea, 1995. - 274 s. ; 21 cm.
Cz.1: Ogólna; Rozdział 1: Zagadnienia prawnej problematyki ochrony środowiska; Rozdział 2: Rola państwa w zakresie ochrony środowiska; Rozdział 3: Rola prawa w edukacji ekologicznej; Rozdział 4: Ochrona środowiska w świetle prawa międzynarodowego; Rozdział 5: Problemy harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska z prawem Unii Europejskiej; Cz.2: Szczegółowa:Najważniejsze kierunki prawnej regulacji ochrony środowiska w Polsce; Rozdział 6: Prawna ochrona przyrody w Polsce; Rozdział7: Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz lasów w Polsce; Rozdział 8: Prawna ochrona powietrza w Polsce; Rozdział 9: Zagadnienia prawne ochrony środowiska przed odpadami i uciążliwościami; Rozdział 10: Prawna ochrona wód i środowiska morskiego; Rozdział 11: Prawne aspekty zarządzania środowiskiem;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15481, 15480, 15479, 15478, 15477, 15476, 15475, 15474, 15473 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15472/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem; 2. Środki zarządzania środowiskiem; 3. Instrumenty zarządzania środowiskiem; 4. Wybrane obszary zarządzania środowiskiem; 5. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28787 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28786/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Rozdział 2; Dostęp informacji o środowisku; Rozdział 3: Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Rozdział 4: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska; Rozdział 5: Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Rozdział 6: Prawne problemy gospodarki wodnej; Rozdział 7: Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Rozdział 8:Prawna ochrona roślin i zwierząt; Rozdział 9: Prawna ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Rozdział 10: Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Rozdział 11: Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości; Rozdział 12: Stany szczególnego zagrożenia; Rozdział 13: Prawno-finansowe instrumenty ochrony środowiska; Rozdział 14: Finansowanie ochrony środowiska; Rozdział 15: Niektóre rodzaje odpowiedzialności; Rozdział 16: Zadania niektórych organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19596 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Rozdział 2; Dostęp informacji o środowisku; Rozdział 3: Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Rozdział 4: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska; Rozdział 5: Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Rozdział 6: Prawne problemy gospodarki wodnej; Rozdział 7: Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Rozdział 8:Prawna ochrona roślin i zwierząt; Rozdział 9: Prawna ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Rozdział 10: Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Rozdział 11: Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości; Rozdział 12: Stany szczególnego zagrożenia; Rozdział 13: Prawno-finansowe instrumenty ochrony środowiska; Rozdział 14: Finansowanie ochrony środowiska; Rozdział 15: Niektóre rodzaje odpowiedzialności; Rozdział 16: Zadania niektórych organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19598 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19597/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Rozdział 2; Dostęp informacji o środowisku; Rozdział 3: Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Rozdział 4: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska; Rozdział 5: Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Rozdział 6: Prawne problemy gospodarki wodnej; Rozdział 7: Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Rozdział 8:Prawna ochrona roślin i zwierząt; Rozdział 9: Prawna ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Rozdział 10: Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Rozdział 11: Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości; Rozdział 12: Stany szczególnego zagrożenia; Rozdział 13: Prawno-finansowe instrumenty ochrony środowiska; Rozdział 14: Finansowanie ochrony środowiska; Rozdział 15: Niektóre rodzaje odpowiedzialności; Rozdział 16: Zadania niektórych organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28711 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28710/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Czynności formalnoprawne w procesie realizacji inwestycji; Rozdział 2: Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii; Rozdział 3: Ochrona powietrza; Rozdział 4: Ochrona czystości wód; Rozdział 5: Reglamentacja korzystania ze środowiska w związku z gospodarowaniem odpadami; Rozdział 6: Ochrona drzew i krzewow; Rozdział 7: Ochrona środowiska przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym; Rozdział 8. Podstawowe akty prawne dotyczace ochrony srodowiska przywoływane w opracowaniu;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9876 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9875/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 42161 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona środowiska / Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć. - Wyd. 6, stan prawny na dzień 10 października 2004r. - Wrocław : Kolonia Limited, 2004. - 485 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Z rozwoju koncepcji ochrony środowiska; Rozdział 2: Podstawowe pojęcia; Rozdział 3: Przesłanki ochrony środowiska; Rozdział 4: Prawnomiędzynarodowe aspekty ochrony środowiska; Rozdział 5: Uwagi o Polskim systemie regulacji prawnej ochrony środowiska; Rozdział 6: Determinacja pozaprawna; Rozdział 7: Z organizacji ochrony środowiska; Rozdział 8: Administracyjnoprawne formy działań ochronnych; Rozdział 9: Podstawowe instytucje prawnej ochrony środowiska; Rozdział 10: Internalizacja kosztów zewnętrznych; Rozdział 11: Interes jednostki w prawie ochrony środowiska; Rozdział 12: Dostęp do informacji; Rozdział 13: Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; Rozdział 14: Stan polityki w ochronie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15185 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15053/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ochrona środowiska / Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć. - Wyd. 8, stan prawny na dzień 20 listopada 2007 r. - Wrocław : Kolonia Limited, 2008. - 443 s. : rys. ; 24 cm.
Rozdział 1: Z rozwoju koncepcji ochrony środowiska; Rozdział 2: Podstawowe pojęcia; Rozdział 3: Przesłanki ochrony środowiska; Rozdział 4: Prawnomiędzynarodowe aspekty ochrony środowiska; Rozdział 5: Uwagi o Polskim systemie regulacji prawnej ochrony środowiska; Rozdział 6: Determinacja pozaprawna; Rozdział 7: Z organizacji ochrony środowiska; Rozdział 8: Administracyjnoprawne formy działań ochronnych; Rozdział 9: Podstawowe instytucje prawnej ochrony środowiska; Rozdział 10: Internalizacja kosztów zewnętrznych; Rozdział 11: Interes jednostki w prawie ochrony środowiska; Rozdział 12: Dostęp do informacji; Rozdział 13: Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; Rozdział 14: Stan polityki w ochronie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32325, 32324 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 32323/XX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym; Rozdział 2: Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom w działalności gospodarczej podmiotów korzystających ze środowiska; Rozdział 3: Środki finansowo-prawne ochrony środowiska; Rozdział 4: Działalność gospodarcza a stan atmosfery; Rozdział 5: Działalnośc gospodarcza i woda; Rozdział 6: Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami; Rozdział 7: Hałas; Rozdział 8: Pola elektromagnetyczne;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24273, 24272 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24271/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Wykaz skrótów ważniejszych aktów prawnych; 2. Przepisy ogólne; 3. Podstawowe kierunki ochrony środowiska; 4. Wykonywanie ochrony środowiska; 5. Odpowiedzialnośc za skutki naruszenia stanu środowiska; 6. Środki ekonomiczne ochrony środowiska; 7. Organizacja ochrony środowiska; 8. Przepisy karne; 9. Przepisy przejściowe i końcowe;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2039 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13470 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13189/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Zrozumieć Unię Europejską; Rozdział 1: Jak chronić środowiska naturalne? Rozdział 2: Ochrona środowiska a europejskie polityki sektorowe; Rozdział 3: Środowisko w Traktacie Akcesyjnym - ocena ogólna; Cz.2: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 4: Traktaty; Rozdział 5: Ogólne zagadnienia prawnoustrojowe; Rozdział 6: Ochrona środowiska i zasobów naturalnych; Cz.3: Porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 7: Zbliżenie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire; Rozdział 8: Traktat Akcesyjny - rozwiązania przejściowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19524 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 19523/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Prawo międzynarodowe a środowisko; 2. Rozwój międzynarodowego prawa ochrony środowiska; 3. Instytucje międzynarodowe z zakresu ochrony środowiska; 4. Zasady międzynarodowego prawa ochrony środowiska; 5. Rola i znaczenie umów międzynarodowych dla prawa polskiego; 6. Ochrona klimatu; 7.Ochrona powietrza; 8. Ochrona warstwy ozonowej; 9. Ochrona wód morskich; 10. Ochrona wód śródlądowych; 11. Ochrona przyrody; 12. Ochrona przed odpadami; 13. Ochrona przed chemikaliami; 14. Ochrona przed awariami; 15. Oceny oddziaływania na środowisko; 16. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17914 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17913/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. System ochrony środowiska w Polsce; 2. Ochrona powierzchni ziemi; 3. Zasoby geologiczne - eksploatacja i ochrona; 4. Gospodarka wodna i ochrona wód; 5. Ochrona powietrza; 6. Ochrona i wykorzystanie żywych zasobów przyrody; 7. Gospodarka leśna; 8. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem; 9. Postępowanie z odpadami; 10. Załączniki - wzory dokumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15010 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15009/XX czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again