Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia - Magazyn
(3)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Author
Bończak-Kucharczyk Ewa
(1)
Cichowicz Bogusław
(1)
Ciekanowski Zbigniew
(1)
Czarnecki Krzysztof
(1)
Godycki-Ćwirko Maciej
(1)
Kaczmarek Józef
(1)
Kalińska Karolina
(1)
Kamper-Kubańska Monika (1978- )
(1)
Kowalska Samanta
(1)
Kuryj Jan
(1)
Laskowska Jolanta (ekonomia)
(1)
Latkowski Bożydar
(1)
Lukas Witold
(1)
Nalikowski Fabian
(1)
Taranko Teresa
(1)
Walczak Marian (1946-2015)
(1)
Wierzbowski Błażej Franciszek (1946- )
(1)
Wiśniewska Małgorzata (organizacja i zarządzanie)
(1)
Władek Zbigniew
(1)
Zaleska Małgorzata
(1)
Zariczny Piotr (1972- )
(1)
Źróbek Ryszard (1952- )
(1)
Źróbek Sabina (1952- )
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Nieruchomości
(4)
Administracja publiczna
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Domy mieszkalne
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Informatyka
(1)
Komunikacja marketingowa
(1)
Leczenie
(1)
Marketing
(1)
Medycyna rodzinna
(1)
Mieszkania
(1)
Opieka zdrowotna podstawowa
(1)
Prawo
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo i zarządzanie
(1)
Reklama
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Techniki i procedury diagnostyczne
(1)
Wspólnoty mieszkaniowe
(1)
Współwłasność (mieszkanie)
(1)
Właściciele i najemcy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie aktywami i pasywami bankowymi
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Europa
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Synteza
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Tekst ujednolicony ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami; Dział 1: Przepisy ogólne; Dział 2: Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 1: Zasady ogólne; Rozdział 2: Zasoby nieruchomości; Rozdział 3: Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; Rozdział 4: Przetargi na zbycie nieruchomości; Rozdział 5: Oddawanie w trwały zarząd; Rozdział 6: Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne; Rozdział 7: Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych; Rozdział 8: Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości; Dział 3: Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości; Rozdział 1: Podziały nieruchomości; Rozdział 2: Scalanie i podział nieruchomości; Rozdział 3: Prawo pierwokupu nieruchomości; Rozdział 4: Wywłaszczanie nieruchomości; Rozdział 5: Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości; Rozdział 6: Zwrot wywłaszczonych nieruchomości; Rozdział 7: Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; Dział 4: Wycena nieruchomości; Rozdział 1: Określanie wartości nieruchomości; Rozdział 2: Powszechna taksacja nieruchomości; Rozdział 3: Badanie rynku nieruchomości; Dział 5: Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 1: Rzeczoznawstwo majątkowe; Rozdział 2: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Rozdział 3: Zarządzanie nieruchomościami; Rozdział 4: Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej; Dział 6: Przepisy karne; Dział 7; Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe; Rozdział 1: Przepisy końcowe; Rozdział 2: Zmiany w przepisach obowiązujących; Rozdział 3: Przepisy końcowe; Obrót i zarządzanie nieruchomościami - komentarz; Rozdział 1: Definicja nieruchomości i jej rodzaje; Rozdział 2: Obrót nieruchomościami; Rozdział 3: Wycena nieruchomości; Rozdział 4: Wykonywanie zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29685/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 62963 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 62962/XIX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Zarys gospodarki nieruchomościami; Rozdział 2: Wybrane procedury gospodarki nieruchomościami; Rozdział 3: Aspekty prawne i metodyczne wyceny nieruchomości; Rozdział 4: Orzecznictwo do wybranych artykułów ustawy o gospodarce nieruchomościami; Rozdział 6: Przykładowe wzory dokumentacji administracyjnoprawnej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23164, 23163 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23162/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka nieruchomościami / Błażej Franciszek Wierzbowski. - Wyd. 2, stan prawny na 30 czerwca. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. - 287, [1] s ; 21 cm.
(Podstawy Prawa)
Rozdział 1: Pojęcia podstawowe; Rozdział 2: Publiczne rejestry w gospodarce nieruchomościami; Rozdział 3: Planowanie i urządzanie przestrzeni; Rozdział 4: Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi; Rozdział 5: Przeniesienie własności nieruchomości; Rozdział 6: Prawo wywłaszczeniowe; Rozdział 7: Podatki i inne daniny publiczne; Rozdział 8: Reglamentacja zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30478, 30477, 30476, 30475 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30474/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52940/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zewnętrzne uwarunkowania działalności banków spółdzielczych w Polsce i ich wpływ na wyniki finansowe; 2. Elementy zarządzania wybranymi pozycjami bilansu banku spółdzielczego; 3. Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej banku spółdzielczego; 4. Ryzyko w działalności banku spółdzielczego - wybrane aspekty;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20622 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20621/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie bezpieczeństwa i jego zagrożeń; Rozdział 2: Rodzaje i źródła zagrożeń; Rozdział 3: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa; Rozdział 4; Uregulowania prawne w zakresie systemu bezpieczeństwa; Rozdział 5; Podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa regionalnego i globalnego; Rozdział 6: Rola administracji samorządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego; Rozdział 7: Działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa; Rozdział 8: System ochrony ludności; Rozdział 9: Systemy bezpieczeństwa państwa; Rozdział 10: Znaczenie informacji we współczesnych systemach bezpieczeństwa; Rozdział 11: Bezpieczeństwo informacyjne; Rozdział 12: zarządzanie bezpieczeństwem państwa. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60524, 60523 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60522/VI czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42732, 42731 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42730/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
Cz.1:Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Podstawy medycyny rodzinnej; Rozdział 2: Lekarz rodzinny w systemie opieki zdrowotnej; Rozdział 3:Przygotowanie lekarza rodzinnego; Rozdział 4: Charakterystyka praktyki lekarza rodzinnego; Rozdział 5: Charakterystyka opieki lekarza rodzinnego w kontekście rodziny pacjenta; Rozdział 6: Jakość opieki medycznej; Rozdział 7: Zagadnienia etyczne w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 8: Podstawy informatyki - wykorzystanie w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 9: Problemy pielęgniarstwa rodzinnego; Cz. 2: Zagadnienia kliniczne; Rozdział 10: Interwencje w stanach nagłych; Rozdział 11:Choroby układu krążenia; Rozdział 12: Nadciśnienie tętnicze; Rozdział 13: Choroby układu oddechowego oraz problemy alergologiczne; Rozdział 14: Choroby układu pokarmowego; Rozdział 15: Choroby układu endokrynnego i metaboliczne; Rozdział 16: Problemy neurologiczne w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 17: Choroby układu krwiotwórczego; Rozdział 18: Podstawy nefrologii; Rozdział 19: Choroby zakaźne; Rozdział 20: Problemy pediatryczne w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 21: Zespół obturacyjnego bezdechu sennego; Rozdział 22: Zagadnienia psychiatryczne w praktyce lekarza, rodzinnego; Rozdział 23: Podstawowe problemy dermatologii w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 24: Wybrane zagadnienia z zakresu dermatologii estetycznej i dermatochirurgii; Rozdział 25: Niektóre postacie grzybic; Rozdział 26: Podstawowe choroby jamy ustnej; Rozdział 27: Choroby reumatyczne; Rozdział 28: Podstawowe choroby naczyń ; Rozdział 29: Problemy chirurgiczne w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 30: Podstawowe zagadnienia położnictwa i ginekologii w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 31: Układ ruchu - uwagi praktyczne; Rozdział 32: Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa - zespoły bólowe; Rozdział 33: Problemy urologiczne w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 34 :Choroby z zakresu otorynolaryngologii w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 35: Okulistyka w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 36: Pacjent w wieku podeszłym; Rozdział 37: Problemy choroby nowotworowej w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 38: Problemy opieki paliatywnej w praktyce lekarza rodzinnego; Rozdział 39: Wybrane zagadnienia toksykologii klinicznej; Rozdział 40: Psychologia na potrzeby lekarza rodzinneg; Rozdział 41: Zachowania samobójcze;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21933 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 21932/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej : zarys wykładu / Zbigniew Władek. - Wydanie 2 uzupełnione i uaktualnione. - Warszawa : Difin, 2016. - 258 stron ; 23 cm.
ISBN: : 978-83-8085-282-2
Publikacja syntetycznie ujmuje tytułowe wielopłaszczyznowe, a także niezwykle bogate obszarowo zagadnienie w jednej publikacji. Zarys wykładu nawiązuje w przeważającej mierze do treści praktycznych, opartych na aktualnych źródłach prawa.
Drugie wydanie zarysu wykładu zostało zaktualizowane i rozszerzone. Z uwagi na szereg nowelizacji aktów normatywnych przywoływanych w podręczniku treść uwzględnia stan prawny na dzień 1 lipca 2016 r. W podręczniku w stosunku do określonych regulacji prawnych zasygnalizowano także te zmiany, które weszły w życie po 1 lipca 2016 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51777 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51776/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-1747/1 czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again