Forma i typ
Książki
(16)
Dostępność
tylko na miejscu
(15)
dostępne
(14)
Placówka
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia - Magazyn
(7)
Czytelnia - Wolny dostęp
(8)
Autor
Banasiński Cezary
(2)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(2)
Wierzbowski Marek
(2)
Borkowski Andrzej
(1)
Ciechanowicz-McLean Janina
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Gutowski Maciej
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Koch Andrzej
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Kowalewski Eugeniusz
(1)
Kufel Jan
(1)
Lasok Dominik
(1)
Mogilski Władysław
(1)
Napierała Jacek
(1)
Nowak-Far Artur
(1)
Olszewski Jan
(1)
Pakosiewicz Jan
(1)
Popowska Bożena
(1)
Powałowski Andrzej
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Siuda Wojciech
(1)
Strzelbicki Michał
(1)
Strzyczkowski Kazimierz
(1)
Wiszniewski Jerzy
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(16)
Język
polski
(15)
Temat
Prawo gospodarcze
(12)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(3)
Administracja gospodarcza
(1)
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa
(1)
Obrót gospodarczy
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo europejskie
(1)
Prawo handlowe
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Umowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(2)
16 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-01-03847-0
Cz.1: Administracyjne prawo gospodarcze; Rozdział 1: Źródła administracyjnego prawa gospodarczego; Rozdział 2: Podmioty gospodarujące; Rozdział 3: Organy administracji państwowej kierujące gospodarką narodową; Rozdział 4: Planowanie gospodarki narodowej; Rozdział 5: Zarządzanie gospodarką; Cz.2: Cywilne prawo gospodarcze; Rozdział 6: Uwagi wstępne; Rozdział 7: Przedsiębiorstwo państwowe i spółdzielnie jako uczestnicy obrotu cywilnego; Rozdział 8: Państwowa własność socjalistyczna; Rozdział 9: Własność spółdzielcza; Rozdział 10: Umowy o obrocie uspołecznionym; Rozdział 11: Umowy sprzedaży i dostawy; Rozdział 12: Umowy inwestycyjne; Rozdział 13: Prawo wynalazcze; Cz.3: Państwowy arbitraż gospodarczy;
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 2111 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Podstawowe zasady administracyjnego prawa gospodarczego; Rozdział 2: Przedsiębiorcy; Rozdział 3: Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej; Rozdział 4: Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym; Rozdział 5: Działalnośc gospodarcza samorządu terytorialnego; Rozdział 6: Aministracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców; Rozdział 7: Policja gospodarcza; Rozdział 8: Reglamentacja gospodarcza; Rozdział 9: Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym; Rozdział 10: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców; Rozdział 11: Organizacje przedsiębiorców a związki zawodowe;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16008 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16007/XV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10496/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Przesłanki i podstawy doktrynalne regulacji prawnej zachowań państwa wobec gospodarki; Rozdział 2: Charakterystyka publicznego prawa gospodarczego; Rozdział 3: Podmioty bierne publicznego prawa gospodarczego; Rozdział 4: Podmioty czynne publicznego prawa gospodarczego; Rozdział 5: Regulacja prawa makroekonomicznych zachowań państwa wobec gospodarki; Rozdział 6: Regulacja prawna stosunku państwa do działalności gospodarczej; Rozdział 7: Regulacja prawna stosunku państwa do publicznej działalności gospodarczej; Rozdział 8: Państwowa ochrona prawna konkurencji; Rozdział 9: Państwowa ochrona prawna rynku krajowego w stosunkach międzynarodowych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23971 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23970/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-322/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-322/1/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Prawo administracyjne gospodarcze (Cezary Banasiński); 2. Doktrynalne podstawy integracji państwa w gospodarkę (Cezary Banasiński); 3. Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego (Cezary Banasiński); 4. Organizacja administracji właściwej w sprawach gospodarki (Cezary Banasiński); 5. Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego (Hanna Gronkiewicz-Waltz); 6. Gospodarka komunalna (Cezary Banasiński); 7. Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy (Cezary Banasiński); 8. Funkcje administracji gospodarczej (Krzysztof Jaroszyński); 9. Przedsiębiorca (Hanna Gronkiewicz-Waltz, Krzysztof Jaroszyński); 10. Prywatyzacja zadań publicznych w sferze gospodarki (Cezary Banasiński); 11. Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej) (Cezary Banasiński); 12. Publicznoprawna problematyka bankowości (Hanna Gronkiewicz-Waltz; Remigiusz Kaszubski); 13. Publicznoprawna problematyka ubezpieczeń (Krzysztof Glibowski); 14. Publicznoprawne aspekty obrotu instrumentami finansowymi (Marek Wierzbowski, Krzysztof Glibowski). [JR]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1110/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1110/1/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-326/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-326/1/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(System Prawa Unii Europejskiej : podręcznik ; t. 12)
1. Unia gospodarcza i walutowa w Europie - idea i jej wczesne realizacje; 2. Ukształtowanie się koncepcji unii gospodarczej i walutowej Traktatu z Maastricht; 3. Podstawowe ramy regulacyjne unii gospodarczej i walutowej oraz proces jej tworzenia; 4. Specyficzne struktury instytucjonalne unii gospodarczej i walutowej; 5. Derogacja w unii gospodarczej i walutowej; 6. Zasady i procedury zarządzania gospodarczego w unii gospodarczej i walutowej; 7. Jednolita polityka pieniężna strefy euro; 8. Euro; 9. Mechanizm Kursowy Europejskiego Systemu Walutowego; 10. Polska w unii gospodarczej i walutowej. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37615 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37614/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział1: Oddziaływanie państwa na gospodarkę- prawo gospodarcze publiczne; Rozdział 2: Podmioty administracji gospodarczej - charater prawny i zadania; Rozdział 3: Organizacja gospodarki komunalnej; Rozdział 4: Systemy legalizacji i ujawnienia działalności gospodarczej; Rozdział 5: Publicznoprawne elementy funkcjonowania przedsiębiorców; Rozdział 6: Przekształcenia prywatyzacyjne w gospodarce; Rozdział 7: Reglamentacja gospodarki nieruchomościami; Rozdział 8: Prawna ochrona konkurencji i konsumentów; Rozdział 9: Publicznoprawna regulacja organizacji i funkcjonowania instytucji finansowych; Rozdział 10: Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7093, 7092, 7091, 7090 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7089/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Umowy w obrocie gospodarczym / red. nauk. Andrzej Koch, Jacek Napierała ; [aut.] Maciej Gutowski [et al.]. - 3. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 410, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47025/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Wiadomości wprowadzające; Rozdział 2: Spółki; Rozdział 3: Przedsiębiorstwo państwowe; Rozdział 4: Spółdzielnie; Rozdział 5: Inne podmioty prowadzające działalność gospodarczą; Rozdział 6: Upadłość przedsiębiorcy; Rozdział 7: Ogólne zagadnienia umów gospodarczych; Rozdział 8: Umowy związane z obrotem towarowym; Rozdział 9: Umowy związane z transportem; Rozdział 10: Umowy o gospodarcze korzystanie z cudzych rzeczy; Rozdział 11: Umowy bankowe; Rozdział 12: Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia; Rozdział 13: Ochrona dóbr intelektualnych; Rozdział 14: Papiery wartościowe; Rozdział 15: Rozstrzyganie sporów gospodarczych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 620, 618, 617, 616, 570, 569, 568, 567, 246, 245, 244, 243 (12 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 237/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Część 1: Podmioty gospodarcze; 1. Ustawa o działalności gospodarczej; 2. Niektóre ograniczenia w działalności gospodarczej; 3. Przedsiębiorstwo państwowe- uwagi ogólne; 4. Spółki prawa handlowego; 5. Spółdzielnie; 6. Prowadzenie przedsiębiorstw na terytorium RP przez podmioty zagraniczne; 7. Przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych; 8. Fundacje; 9. Rzemiosło; 10. Partie polityczne i stowarzyszenia; 11. Banki; 12. Samorząd gospodarczy; Część 2: Przekształcenia i sanacja podmiotów gospodarczych; 1. Przekształcenia prywatyzacyjne w gospodarce polskiej; 2. Upadłość podmiotów gospodarczych; 3. Postępowanie układowe; Część 3: Prawo własności przemysłowej; 1. Konwencja o ochronie własności przemysłowej; 2. Ogólne uwagi o prawie konkurencji; 3. Prawo konkurencji w Polsce; 4. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5. prawo antymonopolowe; 6. Prawo wynalazcze; 7. Znaki towarowe; Część 4: Prawo papierów wartościowych; 1. Ogólne informacje o papierach wartościowych; 2. Podstawowe informacje o czekach; 3. Weksle; 4. Obligacje; 5. Akcje; 6. Podobieństwa i różnice pomiędzy obligacjami i akcjami; 7. Publiczny obrót papierami wartościowymi; 8. Giełda papierów wartościowych; 9. Krajowy depozyt papierów wartościowych; 10. Fundusze powiernicze; Część 5: Wybrane problemy interwenjonizmu państwa w gospodarkę; 1. Specjalne stefy działalności gospodarczej; 2. Specjalne strefy gospodarcze; 3. Wybrane problemy prawa celnego; 4. Program powszechnej prywatyzacji; 5. Zamówienie publiczne; Część 6: Umowy gospodarcze; 1. Wprowadzenie do umów gospodarczych; 2. Procedura zawierania umów; 3. Zawieranie umów przez reprezentantów; 4. Przedawnienie roszczeń wynikających z umów; 5. Nadzwyczajna zmaina stosunków; 6. Niektóre umowy o świadczenie usług; 7. Umowy o obrocie towarowym; 8. Umowy ubezpieczenia; 9. Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy i praw; Część 7: Rozstrzyganie sporów gospodarczych; 1. rozstrzyganie sporów gospodarczych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 3883, 3882 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 125/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo gospodarcze publiczne / Kazimierz Strzyczkowski. - Wyd. 4, stan prawny na 23 września 2008 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 610, [6] s. ; 24 cm.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-259/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-259/1/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1:Prawo administracyjne i gospodarcze; Rozdział 2: Zachowania państwa wobec gospodarki; Rozdział 3: Administracja gospodarcza; Rozdział 4: Samorząd gospodarczy; Rozdział 5: Prawo działalności gospodarczej; Rozdział 6: Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców; Rozdział 7: Przedsiębiorstwa państwowe; Rozdział 8: Przekształcenie własnościowe przedsiębiorstw państwowych; Rozdział 9: Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom; Rozdział 10: Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków; Rozdział 11: Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej; Rozdział 12: Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi; Rozdział 13: Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów; Rozdział 14: Propozycje nowej regulacji swobody działalności gospodarczej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13642 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13224/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo ubezpieczeń gospodarczych / Eugeniusz Kowalewski, Dariusz Fuchs, Władysław Mogilski, Małgorzata Serwach. - Wyd. 3 zaktual. i rozsz., stan prawny na dzień 1 grudnia 2005 r. - Bydgoszcz ; : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. - 788 s. ; 25 cm.
Rozdział 1: Ubezpieczenia-wiadomości ogólne; Rozdział 2: Podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe i prawne; Rozdział 3: Z historii ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego; Rozdział 4: Prawo ubezpieczeń gospodarczych oraz problematyka OWU; Rozdział 5: Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych; Rozdział 6: Działalność ubezpieczeniowa; Rozdział 7: Stosunek ubezpieczenia; Rozdział 8: Umowa ubezpieczenia; Rozdział 9: Ubezpieczenia obowiązkowe; Rozdział 10: Postępowanie w sprawach roszczeń ubezpieczeniowych; Rozdział 11: Przedawnienie roszczeń; Rozdział 12: Regres ubezpieczeniowy; Rozdział 13: Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenie OC; Rozdział 14: Pośrednictwo ubezpieczeniowe; Rozdział 15: Reasekuracja; Rozdział 16: Gwarancja ubezpieczeniowa; Rozdział 17: Gwaratnowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia ekspertowe; Rozdział 18: Europejskie prawo ubezpieczeń gospodarczych;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23774 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23773/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo gospodarcze i handlowe : repetytorium / Red. Jan Pakosiewicz. - 3. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 179 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
1. Część ogólna; 2. Umowy w obrocie gospodarczym; 3. Papiery wartościowe; 4. Prawo spółek; 5. Prawo upadłościowe - zagadnienia podstawowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32392, 32391 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32390/XIV czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej