Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Author
Ciechanowicz-McLean Janina
(1)
Domańska Anna
(1)
Fijałkowski Tadeusz
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Michalski Tomasz
(1)
Pajewska Renata
(1)
Powałowski Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Prawo gospodarcze
(4)
Kodeks
(1)
Polska
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Spółki handlowe
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-88296-71-X
Ustawa z dn. 19 XI 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej; Rozdział 1: Przepisy ogólne; Rozdział 2: Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej; Rozdział 3: Koncesjonowanie działalności gospodarczej; Rozdział 4: Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej; Rozdział 5: Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych; Rozdział 6: Mali i średni przedsiębiorcy; Rozdział 7: Samorząd gospodarczy; Rozdział 8: Zadania organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej; Rozdział 9: Przepisy karne; Rozdział 10: Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6427 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6426/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Kodeks spółek handlowych; 2. Firma, prokuratora; 3. O umarzaniu utraconych dokumentów; 4. Spółka cywilna; 5. O krajowym rejestrze sądowym; 6. Przepisy wrowadzające ustawę o krajowym rejestrze sądowym; 7. Krajowy rejestr sądowy; 8. Prawo działalności gospodarczej; 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 maja 2001 w sprawie dokumentów wymaganych przy skąłdaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w zakreiesie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 10. O ochronie konkurencji i konsumentów; 11. Prawo upadłościowe; 12. Upadłościowe prawo- pozostałe przepisy; 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998r. w sprawie trybu sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej w postepowaniu upadłościowym; 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16. kwietnia 1998r w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości; 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1998r w sprawie określenia zakresu wyłączonego mienia, przeznaczonego na pomoc dla pracowników upadłego przedsiębiorcy oraz ich rodzin, sposobu zarządzania i likwidacji tego mienia; 16. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym; 17. Ukłądowane postępowania- pozostałe przepisy; 18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1989 r. O Rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych; 19: Kodeks postępowania cywilnego; 20 Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych; 21. Rozporzązdenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż śrdoków trawałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu; 22. Ustawa z dnia 26 października 2000r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego powstałych w wyniku komercjalizacji państwowych osób prawnych oraz skarbu państwa; 23. Ustawa z dnia 12 października 1994r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków przez przedsiębiorstwa państwowe; 24. Przedsiębiorstwa mieszane- pozostałe przepisy; 25. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; 27. W sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje; 28. W sprawie trybu przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce; 29. W sprawie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami; 30. W sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego; 31. W sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa; 32 . Ustawa z dn 15XII 2000 o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego powstałych w wyniku komercjalizacji, państwowych osób prawnych oraz skarbu państwa; 33. Przedsiębiorstwa zagraniczne; O izbach gospodarczych; 34. O gospodarce komunalnej; 35. Komunalna gospodarka; 41. O ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 42. W sprawie ustalenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym; 43. O zasadach wykonywania uprawnień przysługujących skarbowi państwa; 44. Zasady wykonywania uprawnień przysługujących skarbowi państwa; 45. Gwarancje i poręczenia udzielane przez Skarb Państwa oraz osoby prawne; 46. O zamówieniach publicznych; 47. W sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych; 48. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 XII 1994r. sprawie ustalenia wartości robót budowlanych; 49. Zamówienia publiczne; 50. Wykaz wybranych przepisów prawnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6412, 6411 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6410/XIV czyt (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział1: Oddziaływanie państwa na gospodarkę- prawo gospodarcze publiczne; Rozdział 2: Podmioty administracji gospodarczej - charater prawny i zadania; Rozdział 3: Organizacja gospodarki komunalnej; Rozdział 4: Systemy legalizacji i ujawnienia działalności gospodarczej; Rozdział 5: Publicznoprawne elementy funkcjonowania przedsiębiorców; Rozdział 6: Przekształcenia prywatyzacyjne w gospodarce; Rozdział 7: Reglamentacja gospodarki nieruchomościami; Rozdział 8: Prawna ochrona konkurencji i konsumentów; Rozdział 9: Publicznoprawna regulacja organizacji i funkcjonowania instytucji finansowych; Rozdział 10: Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7093, 7092, 7091, 7090 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7089/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11970/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenia gospodarcze / Tomasz Michalski, Renata Pajewska. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2001 r. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. - 222, [1] s. : il. ; 24 cm.
Rozdział 1: Wprowadzenie do tematyki ubezpieczeniowej; Rozdział 2: Rola ubezpieczeń w gospodarce rynkowej; Rozdział 3: Klasyfikacja ubezpieczeń; Rozdział 4: Organizacyjno-prawne podstawy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej; Rozdział 5: Specyfika działalności ubezpieczeniowej; Rozdział 6: Ocena formalna działalności ubezpieczeniowej- główne kategorie i miary; Rozdział 7: charakterystyka polskiego rynku ubezpieczeniowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24028 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24027/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again