Forma i typ
Książki
(40)
Dostępność
dostępne
(39)
tylko na miejscu
(39)
Placówka
Wypożyczalnia
(39)
Czytelnia - Magazyn
(14)
Czytelnia - Wolny dostęp
(25)
Autor
Barcz Jan
(3)
Kosikowski Cezary
(3)
Banasiński Cezary
(2)
Cepuch Grażyna
(2)
Gronkiewicz-Waltz Hanna
(2)
Kózka Maria
(2)
Płaszewska-Żywko Lucyna
(2)
Skrzydło-Tefelska Ewa
(2)
Skubisz Ryszard
(2)
Wierzbowski Marek
(2)
Brodecki Zdzisław
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Buslik Michał
(1)
Czaplińska Anna
(1)
Dobrowolska Beata
(1)
Duda Grażyna
(1)
Fedorowicz Magdalena
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Galster Jan
(1)
Gertig Henryk
(1)
Górka Maciej
(1)
Hajn Zbigniew
(1)
Helios Joanna
(1)
Jedlecka Wioletta
(1)
Kalisz-Prakopik Anna
(1)
Kenig Maria Magdalena
(1)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(1)
Kopietz-Unger Janina
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kosienkowska Halina
(1)
Krajewska-Kułak Elżbieta
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Lasok Dominik
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Milanowska Dorota
(1)
Miszczuk Magdalena
(1)
Muras Zdzisław Z
(1)
Nizioł Krystyna
(1)
Nowak-Far Artur
(1)
Pietraś Ziemowit Jacek
(1)
Popowska Bożena
(1)
Stańczak-Strząska Magdalena
(1)
Stefaniuk Marek
(1)
Strzelbicki Michał
(1)
Tańska-Hus Bożena
(1)
Wach Krzysztof
(1)
Wierzchowska Anna
(1)
Witkowska Marta
(1)
Wrońska Irena
(1)
Wyrozumska Anna
(1)
Zienkiewicz Adam
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(36)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(39)
Język
polski
(37)
Temat
Prawo wspólnotowe europejskie
(12)
Unia Europejska
(7)
Prawo gospodarcze
(5)
Instytucje europejskie
(3)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(3)
Prawo
(3)
Prawo europejskie
(3)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(3)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(3)
Diagnostyka
(2)
Finanse publiczne
(2)
Pielęgniarstwo
(2)
Prawo finansowe
(2)
Środowisko
(2)
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Konkurencja
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Podatek
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo finansowe międzynarodowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Teoria prawa
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
prawo administracyjne
(1)
Żywność
(1)
Gatunek
Podręczniki akademickie
(4)
Podręcznik akademicki
(1)
40 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1. Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny (Anna Przyborowska-Klimczak); 2. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE (Jan Barcz); 3. I Filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie (Anna Zawidzka); 4. II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (Jan Barcz); 5. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Filip Jasiński); 6. Unia Gospodarcza i Pieniężna (Artur Nowak-Far); 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej (Maciej Górka); 8. Źródła prawa Unii Europejskiej (Stanisław Biernat); 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej (Stanisław Biernat); 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich (Stanisław Biernat); 11. System ochrony prawnej (Anna Wyrozumska); 12. Państwa członkowskie a Unia Europejska (Anna Wyrozumska); 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych (Stanisław Biernat); 14. Jednostka w Unii Europejskiej (Anna Wyrozumska); 15. Prawne aspekty finansowania Unii Europejskiej (Artur Nowak-Far); 16. Prawne aspekty stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej (Jan Barcz, Ewa Skrzydło-Tefehka); 17. Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny (Jan Barcz); 18. Konstytucja RP z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej (Krzysztof Wójtowicz); 19. Droga Polski do Unii Europejskiej (Artur Nowak-Far); 20. Prawne aspekty debaty nad przyszłym ustrojem Unii (Jan Barcz);
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 25574, 25573, 25572, 22319 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 22318/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-602-0123-4
1. Zagadnienia sytemowe; 2. Swobody; 3. Szczegółowe regulacje rynku wewnętrznego; 4. Reguły konkurencji; 5. Aspekty prawne polityk i innych zadań WE; 6. Prawo stanowione w ramach Wspólnej Polityki zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości; 7. Traktat dotyczący akcesji Polski do UE;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27514, 27513, 27512 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27511/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: : 83-227-2142-0 ; 978-83-227-2803-1 (wyd. 3)
Cz.1: Instytucje i źródła; Rozdział 1: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Rozdział 2: Instytucje; Rozdział 3: Źródła prawa Wspólnot Europejskich; Rozdział 4: System ochrony prawnej; Cz.2: Prawo materialne; Rozdział 5: Swoboda przepływu towarów; Rozdział 6: Swoboda przepływu pracowników; Rozdział 7: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Rozdział 8: Wsoboda świadczenia usług; Rozdział 9: Swoboda przepływu kapitału; Rozdział 10: Prawo konkurencji; Rozdział 11: Unia Gospodarcza i Pieniężna;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 59098/D, 13226 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13225/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskij do traktatu paryskiego po konstytucje dla Europy; Rozdział 2: Status prawny UE; Rozdział 3: UE a Państwa członkowskie; Rozdział 4: System instytucjonalny wspólnot europejskich oraz UE; Rozdział 5: Zasady prawa UE; Rozdział 6: Wspólnotowy porządek prwny; Rozdział 7: Integracja polityczna; Rozdział 8: Unia gospodarcza i monetarna; Rozdział 9: Obywatelstwo europejskie; Rozdział 10: Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału; Rozdział 11: Wspólnotowe prawo konkurencji; Rozdział 12: Stowarzyszenie i przystąpienie do UE; Rozdział 13: Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa RZeczpospolitej Polskiej w UE;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27441, 27440, 27439, 27438 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 27437/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia Europejskie - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-727/2, P-727/1, P-346/3, P-346/2 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-346/1/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej; Rozdział 2: Pojęcie i zakres obowiązywania prawa Unii Europejskiej; Rozdział 3: Zasady europejskiego prawa wspólnotowego; Rozdział 4: Źródła prawa Unii Europejskiej; Rozdział 5: Tworzenie prawa Unii Europejskiej; Rozdział 6: Kontrola przestrzegania prawa UE przez sądy krajowe i wspólnotowe.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 29558 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29557/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Rozdział 1: Cywilizacja europejska; Rozdział 2: Kierunki integracji i proces konstytucjonalizacji; Rozdział 3: Prawo jako część składowa acquis communautaire; Rozdział 4: Acquis communautaire; Cz. 2: Europejskie prawo ustrojowe; Rozdział 5: Unia Europejska i Unia Walutowa; Rozdział 6: Instytucje wspólnot; Rozdział 7: Rada Europejska; Rozdział 8: Proces decyzyjny; Cz. 3: Tworzenie, stosowanie i przestrzeganie prawa europejskiej integracji; Rozdział 9: Tworzenie prawa europejskiej integracji; Rozdział 10: Stosowanie prawa europejskiej integracji; Rozdział 11: Przestrzeganie prawa europejskiej integracji; Cz. 4: Filozofia prawa europejskiej integracji; Rozdział 12: Punkt widzenia integracji; Rozdział 13: Prawa fundamentalne i uniwersalne; Rozdział 14: Strukturalne zasady instytucjonalne; Rozdział 15: Strukturalne zasady ekonomiczne i społeczne; Cz. 5: Prawo europejskiej integracji gospodarczej; Rozdział 16: Ekonomiczny wymiar europejskiej integracji gospodarczej; Rozdział 17: Gospodarka otwartego rynku; Rozdział 18: Wolna konkurencja; Cz. 6: Prawo europejskiej integracji społecznej; Rozdział 19: Europa bez granic wewnętrznych; Rozdział 20: Ochrona człowieka i środowiska; Cz. 7: Zaląźki prawa europejskiego integracji politycznej; Rozdział 21: Początkowe stadium rozwoju zadań pozawspólnotowych; Rozdział 22: Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Rozdział 23: Wspólpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych; Cz. 8: Państwa stowarzyszone z Unią Europejską; Rozdział 24: Państwa obce; Rozdział 25: Polska na drodze do Unii Europejskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7055, 7054, 7053, 7052 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7051/XIV czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10496/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-894/1 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20756/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Cele traktatowe Unii Europejskiej w dziedzinie żrodowiska; Rozdział 3: Zasady traktatowe prawa środowiska Unii Europejskiej; Rozdział 4: Źródła i akty prawa środowiska Unii Europejskiej; Rozdział 5: Procedury stanowienia wspólnotowego prawa Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska; Rozdział 6: Zagadnienia harmonizacji wspólnotowego prawa środowiska Unii Europejskiej; Rozdział 7: Wdrażanie wspólnotowych norm prawa środowiska Unii Europejskiej do krajowych porządków prawnych państw członkowskich; Rozdział 8: Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska Unii Europejskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 23772 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 23771/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia Europejskie : podręcznik akademicki)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41390 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 41389 czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia Europejskie - Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 35420 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 35419/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-678/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-678/1/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz. 1: Teoria integracji, struktura i charakter Unii Europejskiej oraz zasady jej działania; Rozdział 1: Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej; Rozdział 2: Rozwój strukturalny procesu integracji Unii Europejskiej; Rozdział 3: Zasady działania Unii Europejskiej; Cz. 2: Instytucje i organy; Rozdział 4: Rada Europejska,Parlament Europejski, Rada, Komisja i Trybunał Obrachunkowy; Rozdział 5: Sądy wspólnotowe; Rozdział 6: Instytucje i organy Unii Gospodarczej i walutowej oraz Europejski Bank Inwestycyjny; Rozdział 7: Organy doradcze i agencje Unii Europejskiej; Rozdział 8: System instytucjonalny w II filarze Unii Europejskiej i w przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej; Cz. 3: Prawo Unii Europejskiej; Rozdział 9: Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania; Rozdział 10: Żródła prawa Unii Europejskiej; Rozdział 11: Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej; Rozdział 12: Zapewnianie efektywności prawu Unii Europejskiej w Polsce; Cz. 4: Zarządzanie sprawami Europejskimi na szczeblu krajowym; Rozdział 13: Rola Parlamentów Narodowych; Rozdział 14: Rola Rządu; Rozdział 15: Rola organów regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32699, 32698 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32697/IX czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 48934 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 48933/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2: Cele traktatowe Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska; Rozdział 3: Zasady traktatowe prawa środowiska Unii Europejskiej; Rozdział 4: Źródła i akty prawa środowiska Unii Europejskiej; Rozdział 5: Procedury stanowienia wspólnotowego prawa Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska; Rozdział 6: Zagadnienia harmonizacji wspólnotowego prawa środowiska Unii Europejskiej; Rozdział 7: Wdrażanie wspólnotowych norm prawa środowiska Unii Europejskiej do krajowych porządków prawnych państw członkowskich; Rozdział 8: Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska Unii Europejskiej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32400, 32399 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32398/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Cz.1: Instytucje i źródła; Rozdział 1: Historia i charakter prawny Unii Europejskiej; Rozdział 2: Instytucje; Rozdział 3: Źródła prawa Wspólnot Europejskich; Rozdział 4: System ochrony prawnej; Cz.2: Prawo materialne; Rozdział 5: Swoboda przepływu towarów; Rozdział 6: Swoboda przepływu pracowników; Rozdział 7: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; Rozdział 8: Wsoboda świadczenia usług; Rozdział 9: Swoboda przepływu kapitału; Rozdział 10: Prawo konkurencji; Rozdział 11: Unia Gospodarcza i Pieniężna;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1109/3, P-1109/2, P-1109/1, P-716/5, P-716/4, P-716/3, P-716/2, P-716/1, 29561, 29560 (10 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 29559/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Prawne formy ochrony konkurencji; Rozdział 2: Pojęcie rynku i konkurencji publicznoprawnych regułach konkurencji; Rozdział 3: Organizacja ochrony publicznoprawnych reguł konkurencji; Rozdział 4: Cel publicznoprawnych reguł ochrony konkurencji; Rozdział 5: Zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny publicznoprawnych reguł konkurencji; Rozdział 6: instytucje;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 16997, 16996 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16995/XIV czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(System Prawa Unii Europejskiej : podręcznik ; t. 12)
1. Unia gospodarcza i walutowa w Europie - idea i jej wczesne realizacje; 2. Ukształtowanie się koncepcji unii gospodarczej i walutowej Traktatu z Maastricht; 3. Podstawowe ramy regulacyjne unii gospodarczej i walutowej oraz proces jej tworzenia; 4. Specyficzne struktury instytucjonalne unii gospodarczej i walutowej; 5. Derogacja w unii gospodarczej i walutowej; 6. Zasady i procedury zarządzania gospodarczego w unii gospodarczej i walutowej; 7. Jednolita polityka pieniężna strefy euro; 8. Euro; 9. Mechanizm Kursowy Europejskiego Systemu Walutowego; 10. Polska w unii gospodarczej i walutowej. [AW]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37615 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37614/IX czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cz.1: Podstawy wiedzy o prawie; Rozdział 1: Istota i pojęcie prawa; Rozdział 2: Akt prawny, przepis prawny, norma prawna; Rozdział 3: Źródła prawa; Rozdział 4: Obowiązywanie, przestrzeganie i stosowanie prawa; Rozdział 5: Wykładnia prawa; Rozdział 6: Stosunki prawne; Rozdział 7: System prawa; Cz.2: Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 8: Elementy prawa konstytucyjnego; Rozdział 9. Elementy prawa administracyjnego; Rozdział 10. Elementy prawa finansowego; Rozdział 11: Elementy prawa cywilnego; Rozdział 12: Elementy prawa pracy; Cz.3: Prawo Polskie a prawo Unii Europejskiej; Rozdział 13: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 14: Dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej;
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 20610, 20609 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 20608/XIV czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej