Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(15)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Kierzkowska Anna
(10)
Łabędzka Maria
(10)
Bujalski Rafał
(1)
Błędzki Piotr
(1)
Goettel Mieczysław
(1)
Grzelak Agnieszka
(1)
Nowicki Marek Antoni
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(10)
Traktat o Unii Europejskiej
(6)
Traktaty rzymskie (1957)
(5)
Prawo europejskie
(3)
Prawa człowieka
(2)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Traktat Lizboński (2007)
(1)
Traktat lizboński (2007)
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Traktat o Unii Europejskiej; 1.1. Postanowienia wspólne; 1.2. Postanowienia o zasadach demokratycznych; 1.3. Postanowienia o instytucjach; 1.4. Postanowienia o wzmocnionej współpracy; 1.5. Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych unii i postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 2.1. Zasady; 2.2. Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii; 2.3. Polityki i działania wewnętrzne Unii; 2.4. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich 2.5. Działania zewnętrzne Unii; 2.6. Postanowienia instytucjonalne i finansowe; 2.7. Postanowienia ogólne i końcowe; 3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej; 3.1. Godność; 3.2. Wolność; 3.3. Równość; 3.4. Solidarność; 3.5. Prawa obywatelskie; 3.6. Wymiar sprawiedliwości; 3.7. Postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania karty. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1132/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1132/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Przepisy z Wprowadzeniem - Wolters Kluwer Polska)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33173, 33172 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33171/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Meritum - Wolters Kluwer Polska)
Część 1: Prawo instytucjonalne; Rozdział 1: Unia Europejska - zagadnienia podstawowe; Rozdział 2: System instytucjonalny Unii Europejskiej; Rozdział 3: Źródła prawa Unii Europejskiej i ich tworzenie; Rozdział 4: Koordynacja polityki integracyjnej w Polsce; Rozdział 5: Dostęp do dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich; Rozdział 6: Stosowanie i interpretacja prawa Unii Europejskiej; Rozdział 7: Procedura orzeczeń wstępnych; Rozdział 8: Postępowania o naruszenie prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie; Rozdział 9: Sądowa kontrola legalności aktów prawa Unii Europejskiej; Rozdział 10: Stosunki kontraktowe Wspólnot Europejskich; Rozdział 11: Odpowiedzialność deliktowa Wspólnot Europejskich; Rozdział 12: Procedura przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; Część 2: Prawo gospodarcze; Rozdział 13: Swobodny przepływ towarów na rynku wewnętrznym; Rozdział 14: Oznakowanie CE na wyrobach przemysłowych -bezpieczeństwo i swobodny obrót; Rozdział 15: Wspólna polityka handlowa; Rozdział 16: Swobodny przepływ osób; Rozdział 17: Swoboda zakładania przedsiębiorstw; Rozdział 18: Swoboda świadczenia usług; Rozdział 19: Wzajemne uznawanie dyplomów; Rozdział 20: Swobodny przepływ kapitału i płatności; Rozdział 21: Prawo konkurencji; Rozdział 22: Pomoc państwa; Rozdział 23: Zamówienia publiczne w prawie Wspólnot Europejskich; Rozdział 24: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych; Rozdział 25: Układ z Schengen; Rozdział 26: Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29048/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-879/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-878/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-882/1/IX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-877/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Europejska Konwencja Praw Człowieka / Wybór. Marek Antoni Nowicki. - 5 wyd., stan prawny na 1 września 2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 176, [1] s. ; 21 cm.
(Przepisy z Wprowadzeniem - Wolters Kluwer Polska)
1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; 2. Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; 3. Protokół nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zapewniających niektóre prawa i wolności innej niż już zawarte w Konwencji i Protokole nr 1 do Konwencji; 4. Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia kary śmierci; 5. Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; 6. Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; 7. Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia kary śmierci w każdych okolicznościach; ; 8. Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 9. Aneks do Regulaminu (dotyczący dochodzeń); 10. Porozumienie Europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; 11. Wzór skargi; 12. Informacja wyjaśniająca przeznaczona dla osób wypełniających formularz skargi na podstawie art. 34 konwencji; 13. Informacja dla osób, które mają zamiar złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 14. Instrukcja dotycząca praktyki. Wnioski o zalecenie środków tymczasowych (art. 39 Regulaminu Trybunału); 15. Instrukcja dotycząca praktyki (art. 34 konwencji); 16. Instrukcja dotycząca praktyki - argumenty na piśmie; 17. Instrukcja dotycząca praktyki wnoszenia roszczeń o słuszne zadośćuczynienie; 18. Europejski Trybunał Praw Człowieka - skład. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30608 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30607/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-883/1/IX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13470 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13189/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again