Form of Work
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Czytelnia Czasopism
(1)
Author
Gierusz Anna
(1)
Gierusz Maciej
(1)
Hasik Wojciech
(1)
Kaczmarczyk Angelika
(1)
Marcinkowska Elżbieta (ekonomia)
(1)
Nita Bartłomiej (1978- )
(1)
Oleksyk Piotr
(1)
Piotrowska Katarzyna
(1)
Sawicka Joanna (rachunkowość)
(1)
Stronczek Anna
(1)
Sułkowska Wanda (1951- )
(1)
Wędzki Dariusz (1970- )
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Księgowi
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo bilansowe
(4)
Rachunkowość
(2)
Sprawozdawczość finansowa
(2)
Bilans księgowy
(1)
Finanse
(1)
Fundusze emerytalne
(1)
Instrumenty finansowe
(1)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Sprawozdania finansowe skonsolidowane
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
5 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63051, 63050 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63049/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1. Sprawozdanie finansowe i inne źródła informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa; Rozdział 2. Bilans: ogólnego przeznaczenia i skonsolidowany; Rozdział 3. Rachunek zysków i strat: ogólnego przeznaczenia oraz skonsolidowany; Rozdział 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym: ogólnego przeznaczenia i skonsolidowane; Rozdział 5. Rachunek przepływów pieniężnych; Rozdział 6. Informacja dodatkowa: do sprawozdania ogólnego przeznaczenia i sprawozdania skonsolidowanego; Rozdział 7. Sprawozdania finansowe dla Głównego Urzędu Statystycznego; Rozdział 8. Sprawozdanie okresowe emitentów papierów wartościowych. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48495, 48494 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48493/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63654 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 63653/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447 ; nr 785)
1. Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości dodanej; 2. Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszust; 3. Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym; 4. Przesłanki zróżnicowania systemów rachunkowości na świecie; 5. Analiza finansowa jako narzędzie oceny działalności banku; 6. Problem utraty wartości aktywów z perspektywy analizy finansowej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie; 7. Instrumenty finansowe w polskim prawie bilansowym; 8. Formy nadzoru nad jakością działania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Polsce na tle wytycznych Unii Europejskiej; 9. Prognostyczna funkcja rachunkowości; 10. Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce; 11. Problemy ewidencji ochrony środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej; 12. Ewolucja rachunkowości polskiej na tle rozwiązań Unii Europejskiej; 13. Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 03/c (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Jednostkowe sprawozdanie finansowe wg ustawy o rachunkowości; 1.1. Obowiązkowe sporządzania sprawozdania finansowego; 1.2. Budowa sprawozdania finansowego i tryb jego sporządzania; 1.3. Znaczenie rewizji finansowej; Rozdział 2: Podatek odroczony; 2.1. Prawo podatkowe a prawo bilansowe; 2.2. Przychody i koszty w prawie bilansowym i podatkowym; 2.3. Ogólna koncepcja podatku odroczonego; Rozdział 3: Inwentaryzacja; 3.1. Inwentaryzacja – cel, terminy, rodzaje; 3.2. Metody inwentaryzacji; 3.3. Wycena spisu z natury; 3.4. Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych; rozdział 4: Zasady wyceny składników majątkowych i kapitałowych; Rozdział 5: Rachunek zysków i strat; Rozdział 6: Przepływy pieniężne; Rozdział 7: Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; Rozdział 8: Informacja dodatkowa; Rozdział 9: Sprawozdanie z działalności. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 63042, 63041, 63040, 60853 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60852/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again