Form of Work
Książki
(28)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(27)
available
(20)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(11)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(3)
Author
Barta Janusz (1947- )
(3)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(3)
Barta Janusz
(2)
Markiewicz Ryszard
(2)
Załucki Mariusz
(2)
Babińska Julia
(1)
Brzozowska Monika
(1)
Domalewski Wiesław
(1)
Felchner Krzysztof
(1)
Gerecka-Żołyńska Anna
(1)
Golat Rafał
(1)
Howorka Bolesław
(1)
Howorka Bolesław (1932- )
(1)
Kostański Piotr
(1)
Kotarba Marcin
(1)
Kotarba Wiesław
(1)
Kowalska Samanta
(1)
Krzyżanowski Lech (1964- )
(1)
Lewandowski Krzysztof
(1)
Marek Dawid
(1)
Michniewicz Grzegorz
(1)
Mozgawa Marek
(1)
Nowak Alina
(1)
Ochodek Bolesław
(1)
Orżewski Wojciech
(1)
Poźniak-Niedzielska Maria
(1)
Rojewski Michał
(1)
Sieniow Tomasz
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna
(1)
Szafrański Wojciech
(1)
Szczotka Jerzy
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Trzynadlowski Jan (1912-1995)
(1)
Walczak Marian (1946-2015)
(1)
Włodarczyk Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(27)
Subject
Prawo autorskie
(28)
Własność intelektualna
(4)
Własność przemysłowa
(4)
Bibliotekarstwo
(3)
Banki internetowe
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki wirtualne
(1)
Edytorstwo
(1)
Fotografia
(1)
Gospodarka
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konkurencja
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Prawa autorskie
(1)
Prawa osobiste
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo autorskie międzynarodowe
(1)
Prawo do wizerunku
(1)
Prawo i zarządzanie
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Prawo prasowe
(1)
Prawo własności intelektualnej
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Reklama
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Sztuka
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(2)
Ustawa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
28 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7052-821-X
Cz. 1: Przedmiot prawa autorskiego; 1. Wprowadzenie; 2. Przesłanki udzielania ochrony autorskoprawnej; 3. Multimedia; 4. Bazy danych; 5. Programy komputerowe i twórczość komputerowa; Cz. 2: Podmiot prawa autorskiego; 1. Wprowadzenie; 2. Twórca w rozumieniu prawa autorskiego; 3. Pierwotny podmiot autorskich praw majątkowych; 4.Pierwotny podmiot autorskich praw osobistych; 5. Autor i producent publikacji multimedialnej; 6. Autorstwo modyfikacji programu komputerowego i bazy danych; 7. Prawo producenta bazy danych; Cz. 3: Treść prawa autorskiego; 1. Wprowadzenie; 2. Autorskie prawa majątkowe; 3. Dozwolony użytek utworów; Cz.3: Osobiste prawa autorskie- w stronę zmiany paradygmatu; 1. Charakterystyka paradygmatu osobistych praw autorskich; 2. Symptomy kryzysu autorskich praw osobistych; 3. Kierunki reinterpretacji prawa do integralności; Cz. 4: Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 1. Wpływ postępu technicznego na wykonywanie praw autorskich i praw pokrewnych; 2. Rozwiązania prawne w zakresie obrotu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 3. Indywidualne wykonywanie praw a zbiorowy zarząd prawami autorskimi i prawami kokrewnymi; 4. Rola nowych technologii w zakresie ochrony administrowania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 5; Wykorzystywanie informacji służących do zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi a ochrona danych osobowych; 6.Podstawowe zadania organizacji zbiorowego zarządzania w dobie postępu technicznego; 7. Rozwiązania prawne służące usprawnieniu obrotu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; 8. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce przez pryzmat postępu technicznego; Cz.6. 1. Informacje jako dobro prawnie chronione; 2. Ochrona oprogramowania w nowym kodeksie prawnym; 3. Paserstwo programu komputerowego; Cz.7 Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnot Europejskich dotyczący harmonizacji określonych aspektów prawa autorskeigo i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 476/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Prawo międzynarodowe; 1. Konwencje o charakterze powszechnym; 2. Konwencje Rady Europy; 3. Inne międzynarodowe umowy lub porozumienia dotyczące praw własności intelektualnej; 4. Konwencje dotyczące praw człowieka; 5. Council of Europe Committee of Ministers. Recommendation Rec. (2001)7; Część 2: Prawo Unii Europejskiej; 1. Traktat TWE; 2. Rozporządzenia; 3. Dyrektywy; 4. Inne akty normatywne; 5. Raporty, komunikaty, opinie; 6. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29082 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29081/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Wybór orzeczeń sadowych związanych z prawem autorskim; 1. Przedmiot ochrony; 2. Podmiot ochrony; 3. Ograniczenia praw autorskich; 4. Umowy autorskie; 5. Autorskie prawa osobiste i ich ochrona; 6. Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona; 7. Postępowanie zabezpieczające; 8. Właściwość rzeczowa sądu; 9. Odpowiedzialność karna; 10. Prawa pokrewne; 11. Ustawa o kinematografii; 12. Twórczość i swoboda wypowiedzi a powszechne dobra osobiste; 13. Inne orzeczenia; Część 2: Wyjaśnienia urzędowe; 1. Przedmiot ochrony (utwór); przesłanki ochrony; 2. Wyłączenia spod ochrony; 3. Podmiot prawa autorskiego (twórca); 4. Współtwórczość; 5. Utwory pracowników, studentów, utwory przygotowane na konkurs; 6. Treść prawa autorskiego; prawa osobiste; 7. Treść prawa autorskiego; prawa majątkowe; 8. Dozwolony użytek; 9. Domain public payant -opłaty na fundusze promocji twórczości; 10. Opłaty od czystych nośników i urządzeń; 11. Umowy autorskie; 12. Naruszenia praw autorskich i ich ochrona; 13. Prawa pokrewne; 14. Czas trwania ochrony; przepisy międzyczasowe; 15. Zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi; 16. Prawo do wizerunku; 17. Porozumienie TRIPS; 18. Podatek dochodowy; problemy ogólne; 19. podatek dochodowy -obrót z zagranicą; 20. podatek dochodowy a stosunek pracy; 21. Opłata skarbowa; 22. Amortyzacja; 23. Opłaty RTV; 24. Przestępczość, odpowiedzialność karna; 25. Stosowanie polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 26. inne; Część 3: Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich; Część 4: Tabele wynagrodzeń.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29084 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29083/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 10503/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Autor - dzieło - wydawca / Jan Trzynadlowski. - Wrocław : "Ossolineum", 1979. - 201, [2] strony : ilustracje, portrety ; 21 cm.
(Książki o Książce)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 55080 D (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Akty wykonawcze do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Część 2: Polskie przepisy związane z prawem autorskim; 1. Konstytucja ; 2. Ochrona baz danych; 3. Ustawa -Prawo własności przemysłowej; 4. Konkurencja; 5. Środki masowego przekazu; 6. Kultura, muzea, biblioteki; 7. Handel elektroniczny; 8. Ochrona danych osobowych; 9. Prawo cywilne; 10. Prawo karne; 11. Prawo pracy; 12. Prawo administracyjne; 13. Prawo podatkowe; Część 3: Dawne ustawy autorskie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29080 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29079/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 131)
ISBN: : 978-83-61464-73-0
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43280, 42647, 42646 (3 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 42645/VII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Wstęp. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - 3. wyd., stan prawny na 1 grudnia 2006 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 404 s. ; 20 cm.
(Przepisy z Wprowadzeniem - Wolters Kluwer Polska)
1. Uwagi wstępne; 2. Źródła prawa; 3. Prawo autorskie; 4. Prawa pokrewne; 5. Sui generis ochrona baz danych; 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego; 8. Konwencje międzynarodowel 9. Prawo autorskie w UE; 10. Prawo karne; 11. Okolice prawa autorskiego; 12. Wybór aktów prawnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27625 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 27623/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Nowa gospodarka-wyzwania globalizacji; Rozdział 2: Prawo konkurencji a prawa własności intelektualnej; Rozdział 3: Kierunki regulacji internetu i e-commerce; Rozdział 4: Komputerowy Software- próba nowego podejścia; Rozdział 5: Własność intelektualna w nowej gospodarce; Rozdział 6: Nowoczesne technologie a sektor bankowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16250 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16249/XVIII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 47111 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47110/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 40998/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym; Rozdział 2: Rys historyczny i źródła prawa własności intelektualnej; Rozdział 3: Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej; Rozdział 4: Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej; Rozdział 5: Korzystanie z praw własności intelektualnej; Rozdział 6: Przeniesienie własności intelektualnej; Rozdział 7: Wyczerpanie praw własności intelektualnej; Rozdział 8: Naruszenie własności intelektualnej; Rozdział 9: Cywilnoprawna ochrona przedmiotów własności intelektualnej; Rozdział 10: Prawnokarna ochrona przedmiotów własności intelektualnej; Rozdział 11: Ustanie ochrony przedmiotów własności intelektualnej. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-67/3, P-67/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-67/1/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona własności intelektualnej : prawo prasowe / [opracowanie merytoryczne i redakcyjne Lech Krzyżanowski]. - Wydanie 8, stan prawny 15 sierpnia 2017 r. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, [2017]. - 232 strony ; 18 cm.
(OD. NOWA)
ISBN: : 978-83-65721-64-8
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51774 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51773/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35358 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 35357/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. - 4 wyd. zaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - X, [2], 269 s. : il. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
1. Prawo autorskie i prawa pokrewne jako dział prawa cywilnego; 2. Zobowiązaniowe uprawnienia o charakterze względnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27911, 27910 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27909/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedmiot ochrony prawnoautorskiej; Rozdział 2: Podmiot prawa autorskiego; Rozdział 3: Treść prawa autorskiego; Rozdział 4: Dozwolony użytek chronionych utworów; Rozdział 5: Wykonywanie autorskich praw majątkowych; Rozdział 6: Ograniczenie praw autorskich do wizerunku, korespondencji i źródeł informacji; Rozdział 7: Przepisy szczególne dotyczące niektórych utworów; Rozdział 8: Ochrona praw autorskich; Rozdział 9: Prawa pokrewne; Rozdział 10: Konwencje międzynarodowe; Rozdział 11: Inne porozumienia i traktaty międzynarodowe; Rozdział 12: Prawnokarne aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29109, 28792 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28791/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35215, 35214 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35213/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33791 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33790/XXIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1:Kapitał intelektualny organizacji; Rozdział 2: Zarządzanie wiedzą; Rozdział 3: Istota i zakres ochrony wiedzy; Rozdział 4: Pozyskiwanie wiedzy chronionej; Rozdział 5: Zasady korzystania z ochrony wiedzy; Rozdział 6: Korzystanie z informacji o ochronie wiedzy; Rozdział 7: Strategie ochrony wiedzy; Rozdział 8: Ocena wiedzy chronionej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24478 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 24477XIX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 359/VII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again