Form of Work
Książki
(10)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Allott Daniel
(1)
Araszkiewicz Michał
(1)
Chazan Bogdan (1944- )
(1)
Chmielewska Kamila
(1)
Cichy Elżbieta
(1)
Czapska Janina
(1)
Habzda-Siwek Ewa
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Jadczak-Szumiło Teresa
(1)
Jankowiak Agata
(1)
Kabzińska Joanna
(1)
Karpiński Zbigniew
(1)
Korczak Janusz (1878?-1942)
(1)
Kulicki Mariusz (1931- )
(1)
Kwiatkowska Violetta
(1)
Panasiuk Maria
(1)
Patyk Katarzyna
(1)
Pękala Mateusz
(1)
Płeszka Krzysztof (1953- )
(1)
Simon Witold
(1)
Stępka Leszek
(1)
Wrona Grzegorz (prawnik)
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo
(2)
Przesłuchanie dziecka
(2)
Psychologia kryminalistyczna
(2)
Wychowanie
(2)
Aborcja
(1)
Autyzm
(1)
Daktyloskopia
(1)
Diagnoza
(1)
Dorośli
(1)
Dydaktyka
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Edukacja
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Konflikt
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kształcenie
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Osoby z zespołem Aspergera
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość
(1)
Przesłuchanie świadka
(1)
Psychiatria sądowa
(1)
Psychologia kryminologiczna
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Socjologia
(1)
Szacunek
(1)
Trauma
(1)
Uczenie się
(1)
Wariografia
(1)
Zapobieganie
(1)
Zespół Aspergera
(1)
Zwalczanie
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Esej
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Psychologia
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Edukacja i pedagogika
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
10 results Filter
Book
In basket
Część 1: Stan dyscypliny psychologia i prawo oraz perspektywy jej rozwoju; Rozdział 1: Stan dyscypliny psychologia i prawo okiem kryminalistyka: Ewa Gruza; Rozdział 2: Co psychologia może ofiarować wymiarowi sprawiedliwości?: Małgorzata Toeplitz-Winiewska; Rozdział 3: Nowe ścieżki psychologii i prawa: Joanna Kabzińska; Rozdział 4: Aplikacyjny charakter neuropsychologii sądowej na gruncie prawa: Beata Ledwoch; Część 2: Psychologia a prawo karne – wybrane zagadnienia; Rozdział 5: Wina w prawie karnym i psychologii: Beata Pastwa-Wojciechowska, Wojciech Zalewski; Rozdział 6: Dowodzenie znamion strony podmiotowej a dowód z opinii psychologa w postępowaniu karnym: Agnieszka Pilch; Rozdział 7: Poczucie winy sprawców przestępstw: Maria Gordon; Rozdział 8: Stan psychiczny sprawcy czynu zabronionego z perspektywy prawa i psychologii: Ewa Hahzda-Siwek; Rozdział 9: Przemoc w rodzinie – psychologiczna i prawna płaszczyzna teoretyczna i aplikacyjna: Danuta Rode; Część 3: Psychologia Sali sądowej; Rozdział 10: Funkcjonowanie Sali sądowej: Waldemar Domachowski; Rozdział 11: Psychologia wyrokowania. Jak współczesna wiedza psychologiczna może oddziaływać na podstawowe zasady procesu sądowego?; Marcin Gorazda; Rozdział 12: Rozum czy intuicja: jak myślą sędziowie?: Magdalena Najda; Rozdział 13: Złudzenia poznawcze w praktyce organów ścigania: Karolina Dukata, Marta Fryda; Część 4: Świadkowie – podejście prawne i psychologiczne; Rozdział 14: Przesłuchanie jako szczególny rodzaj poznania społecznego: Ewa Radomska; Rozdział 15: Szczególne kategorie świadków – problemy psychologiczne: Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Ewa Wach; Rozdział 16: Ochrona świadka o szczególnych potrzebach w świetle przepisów unijnych: Anna Maria Wesołowska; Rozdział 17: ia procesowa biegłego a psychologiczna analiza treści zeznań świadków: Bartosz Wojciech Wojciechowski; Część 5: Aktualne problemy opiniowania sądowo-psychologicznego: Rozdział 18: Obszary rozbieżności w kontaktach biegły psycholog – organ procesowy: Ewa Wach, Małgorzata Kowanetz; Rozdział 19: Ujawnianie wyników surowych z badań psychologicznych: Micja Czerederecka, Józef K. Gierowski, Lech K. Paprzycki; Rozdział 20: Wybrane problemy relacji biegłego psychologa i prawnika: Józef Gurgul; Rozdział 21: Gromadzenie materiału dowodowego przez organy procesowe a możliwości wykorzystania go przez biegłych: obszary wzajemnego porozumienia i rozbieżności: Agnieszka Haś, Tomasz Rajtar; Rozdział 22: Hermeneutyczne aspekty opiniodawstwa sądowo-psychologicznego: Zbigniew Marten; Rozdział 23: Aktualne kierunki zmian w diagnozowaniu zaburzeń osobowości o rysie antyspołecznym: Łukasz Barwiński; Rozdział 24: Jakość opinii sądowo-psychologicznych – wymagania, wyzwania a rzeczywistość: Beata Pastwa-Wojciechowska, Magdalena Błażek, Maria Kaźmierczak; Rozdział 25: Samorząd zawodowy psychologów – źródło lęku czy konieczność? Głos w dyskusji na temat problemów regulacji zawodu psychologa w Polsce: Lidia Sokołowska; Część 6: Psychologia w postępowaniu wykonawczym; Rozdział 26: Badania osobopoznawcze skazanych i oddziaływania terapeutyczne w historii rozwoju więziennictwa: Barbara Stańdo-Kawecka; Rozdział 27: Idea evidence based practice w amerykańskiej resocjalizacji i profilaktyce: Agnieszka Barczykowska. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46898/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka RPD)
Rozdział 1: Ochrona małoletniego świadka w świetle polskiego Kodeksu postępowania karnego. Rozdział 2: Aspekty psychologiczne przesłuchania małoletniego świadka - podstawowe zagadnie. Rozdział 3: Udział organizacji pozarządowych w poprawie sytuacji dzieci -świadków w perspektywie międzynarodowej. Rozdział 4: Niebieskie pokoje - wymogi normatywne i policyjna praktyka. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47987 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46780/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie ; ISSN 1897-4392)
ISBN: : 978-83-8107-061-4
Rozdział 1 : Pojęcie alternatywnego rozwiązywania sporów -Michał Amszkiewicz, Krzysztof Płeszka; 1. Wprowadzenie; 2. Pojęcia i analiza pojęciowa w prawoznawstwie; 3. Pojęcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w literaturzeprzedmiotu; 4. Rekonstrukcja pojęcia alternatywnego rozwiązywania sporów; 5. Konflikty, sprawy i spory; 6. Alternatywność; 7. Pojęcie rozwiązywania i rozwiązania konfliktów, sporów i spraw; 8. Wnioski; Rozdział 2 : Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji - postępowanie cywilne -Radosław Fłejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska; 1. Uwagi wstępne - ogólne rozważania na temat efektywności różnych metod ADR; 1.1. Pojęcie ADR a pojęcie mediacji w teorii postępowaniacywilnego; 1.2. Pojęcie ADR a mediacja w badaniach empirycznych; 2. Analiza przyczyn oraz sposobu wprowadzenia instytucji ADR do postępowania cywilnego; 3. Polski model mediacji w sprawach cywilnych (z uwzględnieniemrozwiązań obowiązujących przed 1 stycznia 2016 r.); 4. Projektowane i wprowadzone zmiany regulacji prawnych dotyczących mediacji w sprawach cywilnych; 4.1. Uwagi ogólne; 4.2. Propozycje zawarte w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej; 4.3. Zmiany stanu prawnego wprowadzone w zakresie mediacjiz dniem 1 stycznia 2016 r.; 5. Analiza komparatystyczna, mająca na celu ukazanie polskich regulacjina tle rozwiązań prawnych stosowanych w innych krajach; 6. Aspekt europejski - analiza aktów wspólnotowych w danej gałęziprawa; 7. Analiza przeszkód w rozwoju metod alternatywnych w postępowaniucywilnym i wskazanie proponowanych zmian legislacyjnych; 8. Wpływ funkcjonowania alternatywnych metod rozwiązywania sporówna ustawowe uregulowanie tych metod; Rozdział 3 : Alternatywne metody rozwiązywania sporów karnych i ich miejsce w systemie prawa - Dobrosława Szumiło-Kulczycka; 1. Zagadnienia wstępne; 2. Źródła idei sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych; 3. Założenia idei sprawiedliwości naprawczej; 4. Granice stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporóww sprawach karnych; 5. Metody alternatywnego rozwiązywania konfliktówprawnokarnych; 6. Sprawiedliwość naprawcza w prawie i dokumentachmiędzynarodowych; 7. Wprowadzenie idei sprawiedliwości naprawczej do polskiego prawakarnego; 8. Mediacja i zakres jej zastosowania w świetle kodeksu postępowaniakarnego; 9. Zasady prowadzenia mediacji w sprawach karnych; 10. Zasada bezstronności i neutralności mediatora; 11. Wymagania co do osoby mediatora; 12. Przebieg postępowania mediacyjnego; 13. Alternatywne metody rozwiązywania i rozstrzygania spraw karnych w praktyce; Rozdział 4 : Alternatywne metody rozwiązywania sporów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - Kamil Klonowski; 1. Wstęp; 2. Zakres przedmiotowy badań; 3. Ugoda administracyjna; 4. Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 4.1. Przyczyny wprowadzenia mediacji; 4.2. Zadania sądów administracyjnych; 4.3. Uruchomienie mediacji; 4.4. Istota mediacji; 4.5. Przebieg mediacji; 4.6. Zakończenie mediacji; 4.7. Skarga na działania organu podjęte w wyniku mediacji; 4.8. Ocena mediacji; 5. Rozwiązania funkcjonujące w innych systemach prawnych; 5.1. Republika Federalna Niemiec; 5.2. Francja; 5.3. Wielka Brytania; 6. Podsumowanie; Rozdział 5 : Online Dispute Resolution -Karolina Mania; 1. Wstęp; 1.1. Uwagi wprowadzające; 1.2. Pojęcie i definicja Online Dispute Resolution; 1.3. Uwarunkowania technologiczne stosowania Online Dispute Resolution; 2. Mediacje i arbitraż online jako przykłady implementacji technik ODR; 2.1. Uwagi wprowadzające; 2.2. Mediacje online; 2.3. Arbitraż online; 3. ODR w przypadku sporów konsumenckich; 3.1. Uwagi wprowadzające; 3.2. Charakterystyka ODR w przypadku sporów konsumenckich; 3.3. Dyrektywa 2013/11/UE w sprawie ADR w sporach konsumenckich i rozporządzenie nr 524/2013 w sprawie ODR w sporach konsumenckich;Rozdział 6 : Założenia badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu pt. "Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym - teoria i praktyka" -Mateusz Pękała; Rozdział 7 : Opinie ekspertów de lege lata i de lege ferenda na temat regulacji prawnej mediacji cywilnej -Tomasz Cyrol; 1. Wprowadzenie; 2. Opinie de lege lata; 3. Uwagi de lege ferenda; 4. Mediacja obligatoryjna; 5. Koszty mediacji i wynagrodzenia mediatorów; 6. Mediacja w budynku sądu, a także w trakcie przerwy w posiedzeniu; 7. Zasady promowania mediacji; 8. Zasady funkcjonowania mediatorów i ośrodków mediacji; 9. Pozostałe uwagi de lege ferenda; Rozdział 8 :Mediacja w sprawach karnych w praktyce wymiaru sprawiedliwości- Paweł Czarnecki;1. Wprowadzenie; 2. Mediacja de lege lata; 3. Praktyka stosowania aktualnie obowiązujących regulacji?; 4. Postulaty de lege ferenda; 5. Mediacja obligatoryjna; 6. Koszty mediacji i wynagrodzenia mediatorów; 7. Mediacja w budynku sądu; 8. Mediacja w trakcie przerwy w rozprawie; 9. Obowiązek informowania stron o mediacji; 10. Możliwość obligatoryjnego kierowania sprawy do mediacji w postępowaniu przygotowawczym; 11. Umorzenie restytucyjne (konsensualne) z art. 59a k.k. 12. Mediacja jako kolejna instytucja procesowa realizująca założenia idei sprawiedliwości naprawczej; 13. Mediacja w postępowaniu w sprawach o wykroczeniach; 14. Mediacja w postępowaniu wykonawczym; Rozdział 9 : Opinie ekspertów na temat barier instytucjonalnych oraz promocji mediacji w środowiskach prawniczych - Mariola Hacia-Groticka, Paweł Czarnecki; 1. Wprowadzenie; 2. Poszczególne bariery instytucjonalne; 3. Znaczenie działań promujących rozwój mediacji; Rozdział 10 : Doświadczenia prawników i mediatorów w stosowaniu mediacji. Perspektywa empiryczna - Małgorzata Roszkowska, Daria Wójcik; 1. Wprowadzenie; 2. Doświadczenia sędziów w stosowaniu mediacji; 3. Mediacja w praktyce prokuratorskiej; 4. Doświadczenia pełnomocników w stosowaniu mediacji; 5. Mediatorzy i ich doświadczenia z mediacją; Rozdział 11: Dobry mediator - czyli kto? Kwalifikacje zawodowe mediatorów w świetle opinii ekspertów - Mateusz Pękała; 1. Wstęp; 2. Wiedza i umiejętności mediatora godnego zaufania; 3. W trosce o wysoką jakość usług mediacyjnych; Rozdział 12 : Opinie ekspertów na temat zasad funkcjonowania ośrodków mediacyjnych oraz zasad sprawowania nadzoru nad nimi- Grzegorz Fraczek; 1. Wstęp; 2. Zasady funkcjonowania ośrodków mediacyjnych; 3. Nadzór nad ośrodkami mediacyjnymi; 4. Zakończenie; Rozdział 13 : Opinie ekspertów na temat zasad prowadzenia list mediatorów- Anna Bicz; 1. Wstęp; 2. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie list mediatorów; 3. Zawartość list mediatorów; Rozdział 14 : Strategie prowadzenia mediacji. Opinie prawników i mediatorów- Małgorzata Roszkowska, Daria Wójcik; Rozdział 15 : Czynniki kształtujące społeczne postawy wobec mediacji – analiza opinii ekspertów -Mateusz Pękała; 1. Wstęp; 2. Ogólny poziom świadomości prawnej obywateli a rozwój mediacji; 3. Społeczny wizerunek wymiaru sprawiedliwości a rozwój mediacji; 4. Bariery społeczno-kulturowe w rozwoju mediacji; 5. Rola wcześniejszych doświadczeń w kontaktach z instytucjami prawnymi; 6. Zakończenie; Rozdział 16 : Mediacja w społeczeństwie. Poszukiwanie "dobrych praktyk" w upowszechnianiu mediacji -Małgorzata Roszkowska, Daria Wójcik; 1. Wprowadzenie; 2. Upowszechnianie mediacji w społeczeństwie w świetle badań jakościowych; 3. Podsumowanie, czyli poszukiwanie "dobrych praktyk"; Rozdział 17 : Co Polki i Polacy sądzą na temat mediacji sądowej? Perspektywa badań społecznych -Janina Czapska, Krzysztof Kasparek; 1. Mediacja sądowa - perspektywa badań społecznych; 2. Stosunek Polaków do sądu i mediacji sądowej; 2.1. Stosunek Polaków do sądów; 2.2. Oczekiwania wobec sądu; 2.3. Zaufanie i dostępność sądów; 2.4. Oczekiwania wobec mediacji i jej przebiegu – wybrane aspekty; 3. Bariery w korzystaniu z mediacji sądowej przez obywateli; 3.1. Brak wiedzy na temat mediacji sądowej w polskim społeczeństwie; 3.2. Odmienne oceny potencjału mediacyjnego wybranych typów konfliktów; Rozdział 18 : Opinie ekspertów na temat barier w rozwoju mediacji w Policji- Joanna Stojer-Polańska; 1. Wstęp; 2. Przyczyny niestosowania mediacji przez Policję; 3. Potencjalny zakres stosowania mediacji przez Policję; 4. Przekazywanie wiedzy w przedmiocie mediacji; 5. Wiedza funkcjonariuszy Policji na temat mediacji; 6. Koszty mediacji i miejsce jej prowadzenia; 7. Współpraca ze środowiskiem mediatorów; Rozdział 19 : Opinie ekspertów na temat barier w rozwoju mediacji w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym- Maksymilian Szeląg-Dylewski; 1. Wstęp; 2. Ogólne opinie ekspertów na temat aktualnego stanu rozwoju mediacji; 3. Bariery w rozwoju mediacji; 4. Mediatorzy - sposób regulacji, wymagania; 5. Doświadczenia w korzystaniu z mediacji jako instytucji procesowej; 6. Doświadczenia i opinie w zakresie promocji mediacji; 7. Zalety i wady mediacji; 8. Mediacja z ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na tle przepisów innych ustaw; 9. Perspektywy rozwoju mediacji; Rozdział 20 : Trójkąt mediacyjny. Właściwe rozwiązywanie sporów?-Janina Czapska; 1. Założenia i metody; 2. Jak regulować mediację: prawo - samoregulacja (samorząd mediatorów) czy rynek?; 3. Edukacja w zakresie mediacji; 4. Obywatele najsłabszym ogniwem procesu mediacyjnego?; 5. Stan badań empirycznych nad mediacją; 6. Przyszłość mediacji. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51769/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Brunon Hołyst. - Wydanie 4. poprawione i rozszerzone. - Warszawa : Difin, 2018. - 1839 stron ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia wstępne; Rozdział 1: Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej; Rozdział 2: Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej; Rozdział 3: Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego i sądowego; Rozdział 4: Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej; Rozdział 5: Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej; Część 2: Psychologia sprawców przestępstw; Rozdział 6: Motywacja działań przestępnych; Rozdział 7: Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych; Rozdział 8: Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw; Rozdział 9: Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw; Rozdział 10: Interpretacja postępowania obrazującego a problem wolności woli; Rozdział 11: Działalność organizacji przestępczych; Rozdział 12: Wpływ grupy na formowanie się motywacji zachowania przestępnego; Rozdział 13: Temperament jako czynnik kryminogenny; Rozdział 14: Terroryzm jako problem globalny; Rozdział 15: Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej; Rozdział 16: Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw; Rozdział 17: Czyny przestępne pod wpływem silnego wzburzenia; Rozdział 18: Motywacja zachowań przestępczych nieletnich; Rozdział 19: Psychologia młodocianych sprawców przemocy; Rozdział 20: Zabójstwa popełniane przez nieletnich; Rozdział 21: Psychospołeczne aspekty przestępczości nieagresywnej; Rozdział 22: Uwarunkowania przestępczości gospodarczej; Rozdział 23: Przemoc w rodzinie; Rozdział 24: Mobbing i molestowanie seksualne; Rozdział 25: Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa; Rozdział 26: Motywacja seksualna czynów przestępczych; Rozdział 27: Psychologiczne aspekty pedofilii; Rozdział 28: Profile pedofilów; Rozdział 29: Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych; Rozdział 30: Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej; Rozdział 31: Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego oraz stanów psychoorganicznych; Rozdział 32: Przestępstwa spowodowane zapomnieniem; Rozdział 33: Hipnoza w genezie przestępstwa; Rozdział 34: Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych; Rozdział 35: Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych; Rozdział 36: Stalking – terror emocjonalny, moralny i fizyczny; Rozdział 37: Syndrom wypalenia emocjonalnego; Część 3: Psychologia ofiar przestępstw; Rozdział 38: Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych; Rozdział 39: Podatność na wiktymizację w świetle psychologii kryzysów emocjonalnych i rozwojowych; Rozdział 40: Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa; Rozdział 41: Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia wiktymizacyjnego; Rozdział 42: Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Rozdział 43: strach przed terroryzmem; Rozdział 44: Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu; Rozdział 45: Ofiary przemocy seksualnej; Rozdział 46: Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie; Rozdział 47: Prostytutka jako ofiara przestępstwa; Rozdział 48: Dzieci jako ofiary przestępstwa; Rozdział 49: Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa; Rozdział 50: Ludzie starsi jako ofiary przestępstw; Rozdział 51: Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych; Rozdział 52: Ofiary łamania praw do prywatności; Rozdział 53: Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zdarzenia; Część 4: Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw; Rozdział 54; Formowanie się materiału zeznaniowego; Rozdział 55: Taktyka przesłuchania świadka; Rozdział 56: Przesłuchanie dziecka; Rozdział 57: Ocena fałszywych zeznań; Rozdział 58: Prawdziwość zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji; Rozdział 59: Ekspertyza psychologiczna; Rozdział 60: Ekspertyza psychiatryczna; Rozdział 61: Przesłuchanie podejrzanych; Rozdział 62: Motywy przyznania się podejrzanych; Rozdział 63: Stres policyjny – model strukturalny; Rozdział 64: Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji; Rozdział 65: Przesłuchanie osób niepełnosprawnych; Rozdział 66: Uzyskanie wyjaśnień i zeznań od sprawców oraz ofiar przestępstw znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu; Rozdział 67: Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych; Rozdział 68: Zachowania policjantów podczas przesłuchań; Rozdział 69: Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności wyjaśnień; Rozdział 70: Lingwistyka kryminalistyczna; Rozdział 71: Narkoanaliza; Rozdział 72: Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania; Rozdział 73: Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna; Rozdział 74: Identyfikacja sprawcy przestępstwa podczas konfrontacji; Rozdział 75: Analiza realności zeznań; Rozdział 76: Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków; Rozdział 77: Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi; Rozdział 78: Ustalenie profili przestępców na podstawie zeznań pokrzywdzonych i innych świadków; Rozdział 79: Psychologiczno-prawne problemy instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego; Część 5: Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom; Rozdział 80: Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości i innym rodzajom patologii; Rozdział 81: Systemowe zapobieganie przestępczości; Rozdział 82: Polityka prewencyjna państwa; Rozdział 83: społeczne strategie zapobiegania przestępczości; Rozdział 84: Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej; Rozdział 85: Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń; Część 6: Wybrane zjawiska społeczne o potencjalnym zagrożeniu; Rozdział 87: Destruktywna rola nienawiści w przestrzeni publicznej; Rozdział 88: Manipulacje w relacjach interpersonalnych; Rozdział 89: Relacje lekarz – pacjent; Rozdział 90: Moralność podatkowa; Rozdział 91: Zachowania nieproduktywne w miejscu pracy. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 60331 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60330/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-60562-29-1
1. Aspekty prawne i etyczne; Paweł Jaros : Prawne aspekty ochrony dziecka przed urodzeniem; Tadeusz Tołłoczko :Iusest quo iustumest – Prawem jest to, co jest prawe; Janusz Balicki : Kontrowersje wokół aborcji na konferencji „Ludność i Rozwój” w Kairze (1994); Aneta Libera : Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk, Jan Oleszczuk : Psychospołeczne uwarunkowania dzieciobójstwa w okresie postnatalnym – konsekwencje prawne. 2. Przyczyny i skala zjawiska; Wanda Franz, Priscilla K. Coleman : Społeczne i psychologiczne przyczyny aborcji; Ewa Frątczak, Aneta Ptak-Chmielewska : Demograficzny wymiar aborcji; 3. Następstwa somatyczne i psychologiczne; Bogdan Chazan: Somatyczne następstwa aborcji; Joel Brind: Sztuczne poronienie a rak piersi: dowody epidemiologiczne i biologiczne; Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska : Doświadczenie własnej bezpłodności na skutek dokonanej aborcji a realizacja potrzeby macierzyństwa; Dorota Kornas-Biela : Psychologia prenatalna wobec aborcji; AnneSpeckhard, Natalia Mufel: Uniwersalne reakcje na aborcję? Więź, trauma i żal u kobiet z doświadczeniem aborcji; Daniel Allott: Odległe skutki aborcji u dorastających dziewcząt: predyktory depresji; Vincent M. Rue, Priscilla K. Coleman, James J. Rue, David C. Reardon : Aborcja a zespół stresu pourazowego: wstępne porównanie Amerykanek i Rosjanek; Wanda Franz : Relacje interpersonalne w rodzinie z doświadczeniem aborcji; ÁgnesKónya, ZoltánKónya: Aborcja w rodzinie – perspektywa systemowa; Andrzej Winkler : Uzależnienia jako konsekwencje aborcji; Priscilla K. Coleman, David C. Reardon, Thomas Strahan, Jesse R. Cougle: Psychologia aborcji: omówienie literatury i sugestie dla dalszych badań; 4. Profilaktyka i terapia Magdalena Lesiak, Gabriela Wtorkiewicz Adopcja alternatywą aborcji; Tomasz Dangel, Joanna : Szymkiewicz-Dangel Opieka paliatywna w perinatologii; Godela von Kirchbach: Analiza egzystencjalna a aborcja; T. Coyle: Program psychoterapeutyczny dla mężczyzn doświadczających traumy poaborcyjnej – kluczowe znaczenie przebaczenia; Witold Simon : Psychoterapia grupowa dla osób z doświadczeniem traumy; Karen A. Cross : Grupy samopomocowe dla kobiet po aborcji – osobiste doświadczenia. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52953/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [opracowanie tekstu Elżbieta Cichy]. - Wydanie 2. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2017. - 42, [2] strony : ilustracje ; 22 cm.
ISBN: : 978-83-89658-47-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54219/V czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie kryminalistyki; Rozdział 2: Źródła i środki dowodowe w kryminalistyce; Rozdział 3: Psychologia kryminalistyczna; Rozdział 4: Przesłuchanie; Rozdział 5: Szczególne formy przesłuchania; Rozdział 6: Promieniowanie elektromagnetyczne w kryminalistyce. oraz nieelektromagnetyczne sposoby uzyskiwania obrazu śladów kryminalistycznych; Rozdział 7: Fotograficzne oraz magnetyczne rejestrowanie obrazu w kryminalistyce; Rozdział 8: Rzeczowe źródła dowodowe - ślady obiektywne; Rozdział 9: Oględziny; Rozdział 10: Eksperyment procesowo-kryminalistyczny; Rozdział 11: Przeszukanie; Rozdział 12: Kryminalistyczna problematyka broni strzeleckiej; Rozdział 13: Kryminalistyczna problematyka dokumentów; Rozdział 14: Kryminalistyczna problematyka badań wariograficznych. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49332 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49331/VI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Metody badań pedagogicznych; Rozdział 8: Pedagogika porównawcza; Rozdział 9: Dydaktyka szkolna; Rozdział 10: Psychologia kształcenia; Rozdział 11: Pedeutologia; Rozdział 12: Socjologia edukacji; Rozdział 13: Podstawy prawa oświatowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30334, 30333 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30332/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia i Prawo)
Rozdział 1: Małe dziecko w sytuacji krzywdzenia; Rozdział 2: System przywiązania jako czynnik ochrony; Rozdział 3: Dziecięca trauma rozwojowa a układ nerwowy; Rozdział 4: Rodzaje traumy; Rozdział 5: Zaniedbanie i porzucenie jako specyficzny rodzaj traumy; Rozdział 6: Zrozumieć dziecko – co musimy wiedzieć na temat zdarzeń traumatycznych u dzieci; Rozdział 7: Analiza historii życia dziecka jako pierwszy krok do zrozumienia jego sytuacji emocjonalnej; Część prawna; Rozdział 8: Dziecko w procedurze „Niebieskie karty”; Rozdział 9: Reprezentacja dziecka w procedurze „Niebieskie karty”; Rozdział 10: Obowiązek zawiadomienia sądu, prokuratury, policji; Rozdział 11: Przestępstwo znęcania z art. 207KK; Rozdział 12: Zawiadomienie sądu rodzinnego; Rozdział 13: Prawne granice realizacji planu pomocy wobec dziecka w procedurze „Niebieskiej Karty”; Rozdział 14: Odebranie dziecka z rodziny – usunięcie sprawcy przemocy. [A]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 60234/X czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część1. Adolescencja i wczesna dorosłość osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: zagadnienia psychologiczno-medyczne; Rozdział 1: Psychologiczne aspekty dojrzewania i wczesnej dorosłości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Anna Stypuła; Rozdział 2: Autyzm w biegu życia jednostki. Namysł osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nad stanem samoświadomości oraz nad własną przeszłością i przyszłością – Elżbieta Maria Minczakiewicz; Rozdział 3: Społeczno-komunikacyjne uwarunkowania rozwoju teorii umysłu u osób ze spektrum autyzmu. Od narodzin ku dorosłości – Barbara Winczura; Rozdział 4: Temporalny aspekt funkcjonowania osoby z autystycznym spektrum zaburzeń – Joanna Kossewska; Rozdział 5: Zaburzenia psychiatryczne współwystępujące u adolescentów i młodych osób dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera strategie leczenia – Bożena Śpila; Rozdział 6: Specyfika zaburzeń neurologicznych w przypadku osób ze spektrum autyzmu; Część 2. Wybrane kierunki działań strategicznych w opiece nad osobami z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zastosowania praktyczne; Rozdział 7: Model Pozytywnego Wspierania Zachowań w przełamywaniu barier na drodze do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Wojciech Sekta, Anna Skierczyńska; Rozdział 8: Trening umiejętności społecznych dla osób znASD. Założenia programowe uwzględniające wyzwania okresu dojrzewania – Małgorzata Ciemborowicz, Beata Koczur; Rozdział 9: Zasady tworzenia przyjaznego środowiska sensorycznego dla osób z autyzmem – Katarzyna Patyk, Grzegorz Borkowski; Rozdział 10: Farma Życia szansą na godne życie dorosłych osób z autystycznym spektrum zaburzeń – Alina Perzanowska; Rozdział 11: Przygotowanie zawodowe osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na przykładzie działalności fundacji MADA Warsztat Terapii Zajęciowej – Jan Reszkiewicz; Rozdział 12: Przygotowanie osób z autystycznym spektrum zaburzeń do dorosłego życia w założeniach programowych lubelskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu – Iwona Mróz, Teresa Wojtachnia; Część 3. Sytuacja rodziny osoby z autyzmem: kierunki wsparcia społeczno-specjalistycznego; Rozdział 13: Wyzwania rodzicielskie związane z okresem dojrzewania osoby z autyzmem – Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk; Rozdział 14: Profesjonalna pomoc rodzinie z dzieckiem lub dorosłym z ASD. Terapia rodzinna – Iwona Gryniuk-Toruń; Rozdział 15: Ubezwłasnowolnienie a autonomia dorosłych osób z autyzmem – Michał Piotr Stępień; Rozdział 16: Analiza prawna możliwości wsparcia przez instytucje państwowe rodzin osób z autystycznym spektrum zaburzeń – Joanna Olszewska. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52476 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52389/X czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again