Form of Work
Książki
(10)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(6)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Skrzydło Wiesław
(2)
Domańska Anna
(1)
Górowska Beata
(1)
Kallas Marian
(1)
Komarnicki Wacław
(1)
Kosikowski Cezary
(1)
Małysa-Sulińska Katarzyna
(1)
Menkes Jerzy (1954- )
(1)
Safjan Marek
(1)
Sarnecki Paweł
(1)
Sokołowski Tadeusz
(1)
Stec Mirosław (1951- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Doradcy podatkowi
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawnicy
(1)
Subject
Konstytucja
(4)
Polska
(3)
Prawo
(3)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Demokracja
(1)
Finanse publiczne
(1)
Konstytucja 1997 r.
(1)
Konstytucja RP 1921 r.
(1)
Konstytucje
(1)
Obowiązki obywatelskie
(1)
Polityka wojskowa
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa obywatelskie
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawodawstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Władza ustawodawcza
(1)
Władza wykonawcza
(1)
Subject: work
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / Marian Kallas. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2001. - 164 [4] s. ; 20 cm.
Rozdział 1: Tryb uchwalania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; Rozdział 2: Parlamentarne prace legislacyjne; Rozdział 3: Systematyka ustawy zasadniczej; Rozdział 4: Zasady konstytucyjne. System źródeł prawa; Rozdział 5: Status prawny człowieka i obywatela; Rozdział 6: Sejm i Senat. Zgromadzenie Narodowe; Rozdział 7: Prezydent Rzeczpospolitej; Rozdział 8: Rada Ministrów; Rozdział 9: Władza sądownicza; Rozdział 10: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; Rozdział 11: Finanse publiczne; Rozdział 12: Stany nadzwyczajne; Rozdział 13: Zmiana Konstytucji; Rozdział 14: Wejście w życie nowej Konstytucji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7083, 7082 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7081/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-86393-92-0 ; 9788375260618 - 5. wyd
Rozdział 1: Rzeczpospolita; Rozdział 2: Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; Rozdział 3: Źródła prawa; Rozdział 4: Sejm i Senat; Rozdział 5: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 6: Rada Ministrów i administracja rządowa; Rozdział 7: Samorząd terytorialny; Rozdział 8: Sądy i trybunały; Rozdział 9: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; Rozdział 10: Finanse publiczne; Rozdział 11: Stany nadzwyczajne; Rozdział 12: Zmiana Konstytucji; Rozdział 13: Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 180, 179, 178 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 177/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-86393-92-0 ; 9788375260618 - 5. wyd
Rozdział 1: Rzeczpospolita; Rozdział 2: Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; Rozdział 3: Źródła prawa; Rozdział 4: Sejm i Senat; Rozdział 5: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 6: Rada Ministrów i administracja rządowa; Rozdział 7: Samorząd terytorialny; Rozdział 8: Sądy i trybunały; Rozdział 9: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; Rozdział 10: Finanse publiczne; Rozdział 11: Stany nadzwyczajne; Rozdział 12: Zmiana Konstytucji; Rozdział 13: Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25022, 25021, 25020, 25019 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25018/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11969/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie, ISSN 1897-4392)
1. Marek Mączyński: Konstytucyjne pojęcie samorządu terytorialnego a idea samorządności; 2. Bogdan Dolnicki: Samorząd terytorialny w Konstytucji RP z 1997 r.; 3. Piotr Tuleja: Samorząd terytorialny jako podmiot sprawujący władzę publiczną; 4. Adam Doliwa: Znaczenie konstytucjonalizacji osobowości prawnej, własności i innych praw majątkowych j.s.t. ; 5. Jarosław Dobkowski: Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego w świetle art. 2 EKSL; 6. Małgorzata Stahl: Konstytucyjna regulacja zadań samorządu terytorialnego; 7. Krzysztof Chochowski: Konstytucyjne umocowanie samodzielności zadaniowej samorządu terytorialnego w Polsce; 8. Jerzy Korczak: Konstytucyjne podstawy i gwarancje samodzielności jednostek samorządu terytorialnego na tle dokonań legislacji i praktyki nadzorczej; 9. Dawid Chaba: Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako konstytucyjna gwarancja niezależności; 10. Tomasz Bąkowski: O niedostatku prawnej ochrony wspólnoty samorządowej w zakresie (nie) wykonywania na jej rzecz zadań publicznych; 11. Dariusz R. Kijowski: Konstytucyjne uwarunkowania funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych; 12. Zygmunt Niewiadomski: Akty prawa miejscowego a samodzielność samorządu terytorialnego; 13. Marek Szewczyk: Quasi–autonomia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określania ustroju wewnętrznego – w świetle postanowień Konstytucji RP; 14. Joanna M. Salachna: Konstytucyjne gwarancje samodzielności decyzyjnej i finansowej samorządu terytorialnego; 15. Katarzyna Święch-Kujawska: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle postanowień Konstytucji RP; 16. Elżbieta Feret: Regulacje konstytucyjne wystarczającą gwarancją zabezpieczenia środków publicznych na realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego?; 17. Kazimierz Bandarzewski: Nadawanie nazw ulicom a samodzielność samorządu gminnego (uwagi na tle regulacji tzw. ustawy dekomunizacyjnej); 18. Martyna Szlufik, Mariusz Szyrski: Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w świetle zadań i kompetencji podmiotów administrujących w j.s.t. ; 19. Paulina Łazutka-Gawęda: Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego w Republice Federalnej Niemiec w przedmiocie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58494/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11970/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33096, 33095 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33094/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49885 D, 49884 D (2 egz.)
Book
In basket
(Monografie - Wolters Kluwer Polska)
Cz. 1: Konstytucja, prawo i sprawiedliwość; Rozdział 1: Obyczaje , konstytucja i polityka; Rozdział 2: Państwo a wartości etyczne. Prawo i polityka; Rozdział 3: Aksjologia III RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Rozdział 4: Pomiędzy demokracją a władzą sędziów; Cz. 2: Autonomia jednostki i wyzwania współczesności; Rozdział 1: Granice autonomii człowieka w prawie współczesnym; Rozdział 2: Prawo do ochrony życia prywatnego i autonomia jednostki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Rozdział 3: Rozwój nauk biomedycznych a granice ochrony prawnej; Rozdział 4: Sędzia i bioetyka.[I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30750 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30749/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14721/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again