Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(16)
only on-site
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Author
Cepuch Grażyna
(2)
Kózka Maria
(2)
Płaszewska-Żywko Lucyna
(2)
Adamiak Barbara (1949- )
(1)
Borkowski Janusz (1934- )
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Dadańska Katarzyna Anna
(1)
Fedorowicz Magdalena
(1)
Kozuń-Cieślak Grażyna
(1)
Kwaśniak Piotr
(1)
Muras Zdzisław Z
(1)
Nizioł Krystyna
(1)
Ofiarski Zbigniew
(1)
Paczuski Ryszard
(1)
Pakosiewicz Jan
(1)
Popowska Bożena
(1)
Startek Katarzyna
(1)
Strzelbicki Michał
(1)
Strzyczkowski Kazimierz
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Ziemianin Bronisław
(1)
Łoszewska-Ołowska Maria
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Prawo gospodarcze
(3)
Diagnostyka
(2)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(2)
Pielęgniarstwo
(2)
Prawo
(2)
Banki
(1)
Budżet
(1)
Dobra (prawo)
(1)
Ewidencja gruntów i budynków
(1)
Finanse publiczne
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatek
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo finansowe międzynarodowe
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rachunkowość podatkowa
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Teoria prawa
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Własność
(1)
Zagospodarowanie terenu
(1)
prawo administracyjne
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze i handlowe : repetytorium / Red. Jan Pakosiewicz. - 3. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 179 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
1. Część ogólna; 2. Umowy w obrocie gospodarczym; 3. Papiery wartościowe; 4. Prawo spółek; 5. Prawo upadłościowe - zagadnienia podstawowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32392, 32391 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32390/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1: Teoria prawa; Rozdział 1: Prawo; Rozdział 2: Norma prawna i przepis; Rozdział 3: Akty prawne; Rozdział 4: Obowiązywanie prawa; Rozdział 5: Źródła prawa; Rozdział 6: Stosowanie prawa; Rozdział 7: Przestrzeganie prawa; Rozdział 8: Praworządność; Rozdział 9: Luka w prawie; Rozdział 10: Wykładnia prawa; Cz. 2: Prawo konstytucyjne; Rozdział 1: Sejm i Senat; Rozdział 2: Prezydent RP; Rozdział 3: Rada Ministrów; Rozdział 4: Sądy; Rozdział 5: Trybunał Konstytucyjny; Rozdział 6: Trybunał Stanu; Rozdział 7: Rzecznik Praw Obywatelskich; Rozdział 8: Najwyższa Izba Kontroli; Rozdział 9: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Rozdział 10: Samorząd terytorialny; Cz. 3: Prawo administracyjne; Rozdział 1: Administracja i prawo administracyjne formalne; Rozdział 2: Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 3: Przebieg postępowania administracyjnego i jego zasady; Rozdział 4: Akt administracyjny; Rozdział 5: Decyzje i postanowienia; Rozdział 6: Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 7: Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego; Rozdział 8: Naczelny Sąd Administracyjny; Cz. 4: Prawo karne: Rozdział 1: Przestępstwo; Rozdział 2: Granica wieku odpowiedzialności w prawie karnym; Rozdział 3: Formy uczestnictwa w przestępstwie; Rozdział 4: Formy zjawiskowe; Rozdział 5: Okoliczności wyłączające winę; Rozdział 6: Okoliczności wyłączające bezprawność; Rozdział 7: Kary; Rozdział 8: Środki karne; Rozdział 9: Obostrzenie i złagodzenie kary; Rozdział 10: Warunkowe umorzenie postępowania karnego; Rozdział 11: Zniesławienie i zniewaga; Rozdział 12: Postępowanie przygotowawcze a sądowe; Rozdział 13: Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym; Cz. 5: Prawo cywilne; Rozdział 1: Stosunek cywilnoprawny; Rozdział 2: Osoby fizyczne; Rozdział 3: Osoby prawne; Rozdział 4: Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; Rozdział 5: Dobra osobiste i ich ochrona; Rozdział 6: Czynności prawne; Rozdział 7: Wady oświadczenia woli; Rozdział 8: Przedstawicielstwo; Rozdział 9: Przedawnienie rozczeń; Rozdział 10: Prawo rzeczowe i jego istota; Rozdział 11: Własność; Rozdział 12: Użytkowanie wieczyste; Rozdział 13: Ograniczone prawa rzeczowe; Rozdział 14: Posiadanie; Rozdział 15: Zobowiązanie; Rozdział 16: Szkoda; Rozdział 17: Odpowiedzialność deliktowa; Rozdział 18: Odpowiedzialność kontraktowa; Rozdział 19: Prawo spadkowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32784, 32783 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32782/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady i Ćwiczenia - Wydawnictwo C. H. Beck)
Cz. 1: Polskie prawo finansowe; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Budżet państwa; Rozdział 3: Budżety jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Rozdział 5: Testy i kazusy. Cz. 2: Finanse Unii Europejskiej; Rozdział 6: Finanse Unii Europejskiej; Rozdział 7: Testy. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-61/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-61/1/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-326/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-326/1/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-547/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. P-547/1/XX czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo budżetowe / Andrzej Borodo. - Stan prawny na dzień 31 marca 2008 roku. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 271, [1] s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne prawa budżetowego; Rozdział 2: Prawo budżetowe państwa - ustawa budżetowa, zasady budżetowe, formy organizacyjno - prawne, klasyfikacje budżetowe; Rozdział 3: Prawo budżetowe państwa - procedura budżetowa; Rozdział 4: Dochody budżetu państwa - ogólna charakterystyka prawna; Rozdział 5: Prawo o wydatkach państwowych; Rozdział 6: Regulacje prawne w zakresie długu publicznego oraz długu skarbu państwa; Rozdział 7: Budżet państwa a system finansowy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; Rozdział 8: Budżet Państwa a budżet Unii Europejskiej; Rozdział 9: Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - pojęcia, zasady, formy organizacyjne, instrumenty rozwoju, klasyfikacje budżetowe; Rozdział 10: Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - procedura budżetowa; Rozdział 11: Konstrukcja prawna dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 12: Prawo o wydatkach jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Prawo o długu publicznym jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 14: Kontrola i nadzór nad działalnością finansową i budżetową jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 15: Odpowiedzialność za naruszenie prawa budżetowego (dyscyplin finansów publicznych).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32389, 32388 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32387/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo bankowe / Zbigniew Ofiarski. - 3. wyd, stan prawny na 1 stycznia 2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 455, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
Rozdział 1: System bankowy w Polsce; Rozdział 2: Reglamentacja działalności banków; Rozdział 3: Formy zrzeszenia oraz łączenia współdziałania banków; Rozdział 4: Czynności bankowe zastrzeżone dla banków; Rozdział 5: Pozostałe czynności bankowe; Rozdział 6: Szczególne obowiązki i uprawnienia banków; Rozdział 7: Zasady gospodarki finansowej banków; Rozdział 8: Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Rozdział 9: Narodowy Bank Polski; Rozdział 10: Nadzór bankowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28879 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28878/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo gospodarcze publiczne / Kazimierz Strzyczkowski. - Wyd. 4, stan prawny na 23 września 2008 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 610, [6] s. ; 24 cm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-259/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-259/1/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Rozdział 1: Samorząd terytorialny w Polsce; Rozdział 2: Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Obligacje jako instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 4: Obligacje komunalne jako instrument inwestycyjny; Rozdział 5: Ocena wiarygodności kredytowej emitenta samorządowego; Rozdział 6: Rynek obligacji komunalnych w Polsce w latach 1996- 2006; Rozdział 7: Obligacje komunalne- doświadczenia amerykańskie; Rozdział 8: Euroobligacje- instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32746, 32745 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32744/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 6, stan prawny na 6 czerwca 2008 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 608 s. ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 2: Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo administracyjnego; Rozdział 3: Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawno porównawczym; Rozdział 4: Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sadowo administracyjne w Polsce na tle prawno porównawczym; Rozdział 5: Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 6: Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje; Część 2: Instytucje procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 7: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Rozdział 8: Strona postępowania administracyjnego; Rozdział 9: Podmioty na prawach strony; Rozdział 10: Uczestnicy postępowania administracyjnego; Rozdział 11: Przedmiot postępowania administracyjnego ogólnego oraz szczególnego; Część 3: Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego; Rozdział 12: Czynności procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 13: Dowody i postępowanie wyjaśniające; Rozdział 14: Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 15: Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych; Część 4: Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego; Rozdział 16: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Rozdział 17: Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Rozdział 18: Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej; Część 5: Kontrola sądowa działalności administracji publicznej; Rozdział 19: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej; Część 6: Postępowanie sądowo administracyjne; Rozdział 20: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowo administracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego; Rozdział 21: Podmioty postępowania sądowo administracyjnego; Rozdział 22: Czynności procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 23: Koszty postępowania; Rozdział 24: Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Rozdział 25: Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Rozdział 26: Obalanie prawomocnych orzeczeń; Rozdział 27: Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Rozdział 28: Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze; Rozdział 29: Postępowanie w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej; Część 7: Administracyjne postępowanie egzekucyjne; Rozdział 30: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Rozdział 31: Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Rozdział 32: Podmioty u uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Rozdział 33: Środki egzekucyjne; Rozdział 34: Tok postępowania egzekucyjnego; Rozdział 35: Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Rozdział 56: Postępowanie zabezpieczające; Część 8: Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym; Rozdział 37: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Rozdział 38: Postępowanie w sprawach skargi i wniosków. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30677, 30676 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30675/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Praktyka zawodowa; 1. Regulacje prawne wykonywania zawodu pielęgniarki; 2. Kompetencje zawodowe pielęgniarki; Część 2: Koncepcja procesu pielęgnowania; 3. Założenia procesu pielęgnowania; 4. Diagnoza pielęgniarska wyznacznikiem interwencji; 5. Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich; Część 3: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie; 6. Odżywianie; 7. Wydalanie stolca; 8. Wydalanie moczu; 9. Gospodarka wodna; 10. Termoregulacja; 11. Oddychanie; 12. Krążenie; 13. Samopielęgnacja; 14. Skóra i błony śluzowe; 15. Ból; 16. Procesy poznawcze; 17. Komunikowanie się; 18. Stres i lęk; 19. Obraz siebie; 20. Rodzina; 21. Seksualność; 22. Sen; 23. Rozwój; 24. Urazy i wypadki; 25. Zachowania związane ze zdrowiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30551, 30550, 30549, 30022 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30021/XXV/P czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1: Praktyka zawodowa; 1. Regulacje prawne wykonywania zawodu pielęgniarki; 2. Kompetencje zawodowe pielęgniarki; Część 2: Koncepcja procesu pielęgnowania; 3. Założenia procesu pielęgnowania; 4. Diagnoza pielęgniarska wyznacznikiem interwencji; 5. Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich; Część 3: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie; 6. Odżywianie; 7. Wydalanie stolca; 8. Wydalanie moczu; 9. Gospodarka wodna; 10. Termoregulacja; 11. Oddychanie; 12. Krążenie; 13. Samopielęgnacja; 14. Skóra i błony śluzowe; 15. Ból; 16. Procesy poznawcze; 17. Komunikowanie się; 18. Stres i lęk; 19. Obraz siebie; 20. Rodzina; 21. Seksualność; 22. Sen; 23. Rozwój; 24. Urazy i wypadki; 25. Zachowania związane ze zdrowiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-735/1 (1 egz.)
Book
In basket
Cz. 1. Zadania; Rozdział 1. Ordynacja podatkowa; Rozdział 2. Podatek dochodowy od osób prawnych; Rozdział 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych; Rozdział 4. Podatek od towarów i usług; Cz. 2. Pytania; Rozdział 1. Ordynacja podatkowa; Rozdział 2; Podatek dochodowy od osób prawnych; Rozdział 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych; Rozdział 4. Podatek od towarów i usług; Cz.3. Testy; Rozdział 1.Ordynacja podatkowa; Rozdział 2. Podatek dochodowy od osób prawnych; Rozdział 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych; Rozdział 4. Podatek od towarów i usług; Rozdział 5. Tabela podatkowa, ulgi i odliczenia; Rozdział 6. Klucz do testów. [I]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30870, 30869 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30868/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zagospodarowanie przestrzenne w ujęciu historycznym; Rozdział 2: System polskich aktów planistycznych; Rozdział 3: Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 4: Kształtowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 5: Treść planu miejscowego oraz jego forma; Rozdział 6: Ochrona interesów prawnych uczestników procesu zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 7: Kontrola przekształcania przestrzeni oraz nadzór nad planowaniem przestrzennym gminy. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30491, 30490, 30489, 30488, 30487, 30486, 30485, 30484, 30483 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30482/XXVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy prawa / Zdzisław Z. Muras. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. - XXIII, [1], 407 s. ; 24 cm.
(Akademia Prawa - C. H. Beck)
Rozdział 1: Ogólne wiadomości o prawie; Rozdział 2: Podstawowe zagadnienia dotyczące państwa; Rozdział 3: Prawo konstytucyjne; Rozdział 4: Prawo administracyjne; Rozdział 5: Prawo karne; Rozdział 6: Prawo cywilne; Rozdział 7: Prawo gospodarcze; Rozdział 8: Prawo europejskie. [Z]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-60/3, P-60/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-60/1/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
Rozdział 1: Wiadomości ogólne oprawie rzeczowym; Rozdział 2: Własność; Rozdział 3: Użytkowanie wieczyste; Rozdział 4: Prawa rzeczowe ograniczone; Rozdział 5: Posiadanie; Rozdział 6: Księgi wieczyste. Ewidencja gruntów i budynków.[g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30691, 30690 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30689/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again