Form of Work
Książki
(23)
Status
only on-site
(23)
available
(22)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(13)
Czytelnia - Wolny dostęp
(10)
Author
Kosikowski Cezary
(3)
Izdebski Hubert
(2)
Kidyba Andrzej
(2)
Ruśkowski Eugeniusz
(2)
Walińska Ewa
(2)
Biliński Tadeusz (1932- )
(1)
Filipowicz Andrzej
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Gdulewicz Ewa
(1)
Golat Rafał
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Góralczyk Wojciech
(1)
Kisielewicz Andrzej
(1)
Kowalewski Eugeniusz
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Mogilski Władysław
(1)
Mozgawa Marek
(1)
Nalepka Adam
(1)
Poźniak-Niedzielska Maria
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Stelmachowski Andrzej
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Szczotka Jerzy
(1)
Ura Edward
(1)
Ura Elżbieta
(1)
Year
2000 - 2009
(23)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Subject
Samorząd terytorialny
(4)
Finanse publiczne
(2)
Prawo
(2)
Prawo autorskie
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo handlowe
(2)
Przedsiębiorstwa
(2)
Rachunkowość
(2)
Rachunkowość międzynarodowa
(2)
Sprawozdania finansowe
(2)
Budownictwo
(1)
Nieruchomości
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Rolnictwo
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
23 results Filter
Book
In basket
(Podręczniki Uczelniane - Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Wydział Administracyjno-Prawny. Podręczniki Uczelniane - Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 86.)
Rozdział 1: Przedmiot, geneza prawa pracy; Rozdział 2: funkcje i zasady prawa pracy; Rozdział 3: Źródła prawa pracy; Rozdział 4: Stosunek pracy i jego rodzaje; Rozdział 5: Powstanie stosunku pracy; Rozdział 6: Ustanie stosunku pracy; Rozdział 7: Obowiązki stron stosunku pracy; Rozdział 8: Odpowiedzialność pracownicza; Rozdział 9: Wynagrodzenie za pracę; Rozdział 10: Czas pracy; Rozdział 11: Urlop wypoczynkowy; Rozdział 12: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem i ochrona pracy młodocianych; Rozdział 13: Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców; Rozdział 14: Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika i za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; Rozdział 15: Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy; Rozdział 16: Zbiorowe prawo pracy; Rozdział 17: Promocja zatrudnienia; Rozdział 18: Ubezpieczenia społeczne; Rozdział 19: Inne świadczenia z zabezpieczenia społecznego;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 33039/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przesłanki i podstawy doktrynalne regulacji prawnej zachowań państwa wobec gospodarki; Rozdział 2: Charakterystyka publicznego prawa gospodarczego; Rozdział 3: Podmioty bierne publicznego prawa gospodarczego; Rozdział 4: Podmioty czynne publicznego prawa gospodarczego; Rozdział 5: Regulacja prawa makroekonomicznych zachowań państwa wobec gospodarki; Rozdział 6: Regulacja prawna stosunku państwa do działalności gospodarczej; Rozdział 7: Regulacja prawna stosunku państwa do publicznej działalności gospodarczej; Rozdział 8: Państwowa ochrona prawna konkurencji; Rozdział 9: Państwowa ochrona prawna rynku krajowego w stosunkach międzynarodowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23971 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23970/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwarunkowania prawno - instytucjonalne działalności budowlanej; 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 3. Przepisy wykonawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29415, 29414 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29413/XXX czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. - 4 wyd. zaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - X, [2], 269 s. : il. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
1. Prawo autorskie i prawa pokrewne jako dział prawa cywilnego; 2. Zobowiązaniowe uprawnienia o charakterze względnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27911, 27910 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27909/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Terminologia w turystyce; Rozdział 2: Źródła prawa w turystyce; Rozdział 3: Organy administracji publicznej w dziedzinie turystyki i dziedzinach z nią związanych; Rozdział 4: Działalność gospodarcza organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jako działalność regulowana; Rozdział 5: Wymagania administracyjnoprawne w działalności hotelarskiej; Rozdział 6: Administracyjnoprawne ograniczenia turystyki; Rozdział 7: Umowy w turystyce; Rozdział 8: Odpowiedzialność cywilna w turystyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24149, 24148, 24147, 24146, 24145, 24144, 24143, 24142, 24141 (9 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24140/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo handlowe / Andrzej Kidyba. - 7. wyd. popr. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - XXX, 969 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze - C. H. Beck)
ISBN: : 83-7483-116-2 ; 978-83-255-0124-2 (wyd. 9)
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne prawa handlowego; Rozdział 2: Przedsiębiorcy, instytucje not for profit i inne podmioty w działalności gosodarczej; Rozdział 3: Umowy handlowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23766 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23765/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo handlowe / Andrzej Kidyba. - 9. wyd. popr. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. - 1029 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze - C. H. Beck)
ISBN: : 83-7483-116-2 ; 978-83-255-0124-2 (wyd. 9)
Rozdział 1: Zagadnienia ogólne prawa handlowego; Rozdział 2: Przedsiębiorcy, instytucje not for profit i inne podmioty w działalności gosodarczej; Rozdział 3: Umowy handlowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29684 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 29683/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Przedmiot ochrony prawnoautorskiej; Rozdział 2: Podmiot prawa autorskiego; Rozdział 3: Treść prawa autorskiego; Rozdział 4: Dozwolony użytek chronionych utworów; Rozdział 5: Wykonywanie autorskich praw majątkowych; Rozdział 6: Ograniczenie praw autorskich do wizerunku, korespondencji i źródeł informacji; Rozdział 7: Przepisy szczególne dotyczące niektórych utworów; Rozdział 8: Ochrona praw autorskich; Rozdział 9: Prawa pokrewne; Rozdział 10: Konwencje międzynarodowe; Rozdział 11: Inne porozumienia i traktaty międzynarodowe; Rozdział 12: Prawnokarne aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29109, 28792 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28791/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rolne / Red. Andrzej Stelmachowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. - 528 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pojęcie i przedmiot prawa rolnego; Rozdział 2: Modele prawnych instrumentów polityki rolnej; Rozdział 3: Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne; Rozdział 4: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej; Rozdział 5: Tytułu prawne władania ziemia rolniczą; Rozdział 6: Obrót nieruchomościami rolnymi na podstawie kodeksu cywilnego; Rozdział 7: Formy prawne zmiany generacji Inter Vivos w rolnictwie; Rozdział 8: Dziedziczenie gospodarstw rolnych; Rozdział 9; Dzierżawa gruntów rolnych; Rozdział 10: Struktury gospodarcze państwowej własności rolniczej; Rozdział 11: Formy prawne dysponowania zasobem własności rolnej skarbu państwa; Rozdział 12: Rejestry publiczne; Rozdział 13: Planowanie przestrzenne; Rozdział 14: Ochrona gruntów rolnych; Rozdział 15: Scalanie i wymiana gruntów; Rozdział 16; Formy prawne organizacji producentów rolnych; Rozdział 17: Status zawodowy rolnika i reprezentacja rolnicza interesów zawodowych; Rozdział 18: Hodowla roślin i nasiennictwo; Rozdział 19: Ochrona roślin; Rozdział 20: Hodowla zwierząt gospodarskich i zwalczanie chorób zwierzęcych; Rozdział 21: Rybactwo śródlądowe; Rozdział 22: Ochrona środowiska w procesie produkcji rolnej; Rozdział 23: Rynki krajowe; Rozdział 24: Kontraktacja; Rozdział 24: Agencje interwencyjne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Rozdział 25: Obciążenia podatkowe rolnictwa; Rozdział 26: Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie; Rozdział 27: Prawo żywnościowe; Rozdział 28: Prawo leśne; Rozdział 29: Prawo łowieckie; Rozdział 30: Melioracje wodne;Rozdział 31: Zaopatrzenie wsi w wodę; Rozdział 32: Koncepcje rozwojowe rolnictwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23770 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23769/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura, Edward Ura. - Wyd. 6, stan prawny na 1 stycznia 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. - 580 s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Administarcja i prawo administracyjne; Rozdział 2; Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 3; Źródła prawa administracyjnego; Rozdział 4: Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji; Rozdział 6: Podziały terytorilane państwa; Rozdział 7: Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego; Rozdział 8: Administarcja zakładów, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i podmiotów prywatnych; Rozdział 9: Pracownicy administracji rządowej i samorządu terytorialnego; Rozdział 10: Kontrola administracji publicznej; Rozdział 11: Postępowanie administracyjne; Rozdział 12: Administarcja finansów i skarb państwa; Rozdział 13: Gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, transport i łączność; Rozdział 14: Ochrona środowiska, rolnictwo i rozwój wsi; Rozdział 15: Administarcja spraw wewnętrznych; Rozdział 16; Administarcja obrony narodowej; Rozdział 17: Administracja wymiaru sprawiedliwości; Rozdział 18: Administracja spraw zagranicznych; Rozdział 19: Administracja zdrowiam pracy i zabezpieczenia społecznego; Rozdział 20: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Rozdział 21: Oświata i szkolnictwo wyższe; Rozdział 22: Kultura fizyczna i turystyka; Rozdział 23: Administracja publiczna, budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27338, 27337, 27336, 27335 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27334/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Państwo i prawo; Rozdział 2: Konstytucja i prawo konstytucyjne; Rozdział 3: Administracja i prawo administracyjne; Rozdział 4: Prawo karne i postepowanie karne; Rozdział 5: Prawo cywilne; Rozdział 6: Prawo w gospodarce; Rozdział 7: Unia Europejska - instytucje i prawo;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20338, 20337, 20336, 20335 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20334/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie prawa; Rozdział 2: Tworzenie prawa(źródła prawa); Rozdział 3: Stosunek prawny i podmioty prawa; Rozdział 4: Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa; Rozdział 5: Systematyka praw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29958, 29957 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 29956/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33855 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 33854/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych; Rozdział 2: Europejskie modele ustroju samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce; Rozdział 4: Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Podstawowe cechy obecnego modelu samorządu terytorialnego; Rozdział6: Zasada pomocniczości i zadania samorządu terytorialnego; Rozdział 7: Podział terytorialny państwa i jednostki samorządu terytorialnego; Rozdział 8: Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym - referendum lokalne; Rozdział 9: Organy jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 10: Aparat jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 11: Pracownicy samorządowi; Rozdział12: Mienie jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 13: Finanse jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 14: Samorząd terytorialny a prawo do informacji publicznej; Rozdział 15: Zagadnienia etyczne w działalności samorządu terytorialnego; Rozdział 16: Szczególne problemy zadań u ustroju samorządu dużych miast; Rozdział 17: Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 18: Normotwórstwo samorządu terytorialnego - prawo miejscowe; Rozdział 19: Obywatelskie prawo zaskarżania uchwał organów samorządu; Rozdział 20: Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 21: Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23781, 23780 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23779/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności / Hubert Izdebski. - Stan prawny na 15 września 2009 roku. - Warszawa : Lexis Nexis, 2009. - 430 s. ; 21 cm.
1. Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych; 2. Europejskie modele ustroju samorządu terytorialnego; 3. Tradycje samorządu terytorialnego w Polsce; 4. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego; 5. Podstawowe cechy obecnego modelu samorządu terytorialnego; 6. Zasada pomocniczości i zadania samorządu terytorialnego; 7. Podział terytorialny państw i jednostki samorządu terytorialnego; 8. Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym - referendum lokalne; 9. Organy jednostek samorządu terytorialnego; 10. Aparat jednostek samorządu terytorialnego; 11. Pracownicy samorządowi; 12. Mienie jednostek samorządu terytorialnego; 13. Finanse jednostek samorządu terytorialnego; 14. Samorząd terytorialny a prawo do informacji publicznej; 15. Zagadnienia etyczne w działalności samorządu terytorialnego; 16. Szczególne problemy zadań i ustroju samorządu dużych miast; 17. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego; 18. Normotwórstwo samorządu terytorialnego - prawo miejscowe; 19. Obywatelskie prawo zaskarżania uchwał organów samorządu; 20. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego; 21. Międzynarodowa współpraca jednostek samorządu terytorialnego. [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1035/3, P-1035/2 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1035/1/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ubezpieczeń gospodarczych / Eugeniusz Kowalewski, Dariusz Fuchs, Władysław Mogilski, Małgorzata Serwach. - Wyd. 3 zaktual. i rozsz., stan prawny na dzień 1 grudnia 2005 r. - Bydgoszcz ; : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. - 788 s. ; 25 cm.
Rozdział 1: Ubezpieczenia-wiadomości ogólne; Rozdział 2: Podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe i prawne; Rozdział 3: Z historii ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego; Rozdział 4: Prawo ubezpieczeń gospodarczych oraz problematyka OWU; Rozdział 5: Polski rynek ubezpieczeń gospodarczych; Rozdział 6: Działalność ubezpieczeniowa; Rozdział 7: Stosunek ubezpieczenia; Rozdział 8: Umowa ubezpieczenia; Rozdział 9: Ubezpieczenia obowiązkowe; Rozdział 10: Postępowanie w sprawach roszczeń ubezpieczeniowych; Rozdział 11: Przedawnienie roszczeń; Rozdział 12: Regres ubezpieczeniowy; Rozdział 13: Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczenie OC; Rozdział 14: Pośrednictwo ubezpieczeniowe; Rozdział 15: Reasekuracja; Rozdział 16: Gwarancja ubezpieczeniowa; Rozdział 17: Gwaratnowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia ekspertowe; Rozdział 18: Europejskie prawo ubezpieczeń gospodarczych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23774 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 23773/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Samorząd terytorialny w RP / Zbigniew Leoński. - 5 wyd. rozsz. i zaktual., stan prawny marzec 2006. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. - XIV, 216 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Rozdział 1: Geneza, istota i znaczenie samorządu terytorialnego; Rozdział 2: Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego oraz prawne formy ich realizacji; Rozdział 4: Zasady zarządzania mieniem samorządowym; Rozdział 5: Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego, referendum lokalne i konsultacje, dostęp do informacji jako formy realizacji władzy lokalnej; Rozdział 6. Struktura gminy; Rozdział 7: Struktura samorządu na szczeblu powiatu i województwa; Rozdział 8: Samorządowe kolegia odwoławcze - formy współdziałania w samorządzie - krajowe reprezentacje samorządu terytorialnego; Rozdział 9: Nadzór nad samorządem terytorialnym; Rozdział 10: Ustrój samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy.[j]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31160, 31159, 31158, 23783 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23782/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo konstytucyjne / red. Wiesław Skrzydło ; Ewa Gdulewicz. - Wyd. 4, stan prawny na dzień 1 września 2006 r. - Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2006. - 463, [1] s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; Rozdział 2: Źródła praw konstytucyjnego; Rozdział 3: Prawo konstytucyjne w latach 1944-1989; Rozdział 4: Transformacja ustroju politycznego w latach 1989-1997; Rozdział 5: Przygotowanie, uchwalanie i ogólna charakterystyka konstytucji z 1997 r.; Rozdział 6: konstytucyjne zasady ustroju; Rozdział 7: Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; Rozdział 8: Konstytucyjny system źródeł prawa; Rozdział 9: System organów państwowych w świetle konstytucji; Rozdział 10: Prawo wyborcze; Rozdział 11: Sejm i senat; Rozdział 12: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 13: Rada Ministrów i Administracja Rządowa; Rozdział 14: Ustrój prawny samorządu terytorialnego; Rozdział 15: Sądy i Trybunały; Rozdział 16: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; Rozdział 17: Konstytucyjne aspekty akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30671 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30669/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Nieruchomości jako przedmiot zarządzania; 2. Zakres funkcjonalny zarządzania nieruchomiściami; 3. Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną; 4. Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24304, 24303 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 24302/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Ogólna charakterystyka finansów publicznych; Rozdział 2: Publiczna polityka finansowa; Rozdział 3: Prawo finansowe jako dział prawa; Rozdział 4: Międzynarodowe prawo finansowe; Rozdział 5: System administracji finansów publicznych; Rozdział 6: System pieniężny, dewizowy i bankowy; Rozdział 7: Zasady i problemy ogólne finansów publicznych; Rozdział 8: System budżetowy w państwie; Rozdział 9: System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych; Rozdział 10: System dochodów publicznych; Rozdział 11: System wydatków publicznych; Rozdział 12: System finansowy ubezpieczeń społecznych; Rozdział 13: System rachunkowości i sprawozdawczości publicznej oraz kontrola finansowa; Rozdział 14; Dyscyplina fiansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22170, 22169, 22168, 22167 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22166/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again