Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(24)
available
(20)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(21)
Czytelnia - Wolny dostęp
(3)
Author
Bernaciak Arnold
(2)
Radwański Zbigniew
(2)
Winiarska Kazimiera
(2)
Brol Jan
(1)
Bryx Marek
(1)
Cieślak Stanisław
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Duda Grażyna
(1)
Fojcik-Mastalska Eugenia
(1)
Gertig Henryk
(1)
Gos Waldemar
(1)
Hauser Roman
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Iwanek Teresa
(1)
Jaruga Alicja
(1)
Kalinowski Jacek
(1)
Kocot Wojciech
(1)
Kruczalak Kazimierz
(1)
Kruczalak-Jankowska Joanna
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Mielczarczyk Zofia
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Panowicz-Lipska Janina
(1)
Skoczylas Andrzej
(1)
Sobańska Irena
(1)
Szachułowicz Jan
(1)
Turzyński Mikołaj
(1)
Wójtowicz Wanda
(1)
Ćwierz-Matysiak Barbara
(1)
Year
2000 - 2009
(24)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Prawo administracyjne
(3)
Ekorozwój
(2)
Finanse
(2)
Nieruchomości
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Prawo
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Środowisko
(2)
Administracja
(1)
Administracja gospodarcza
(1)
Banki
(1)
Finanse publiczne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Inwentarze handlowe
(1)
Leasing
(1)
Majątek trwały
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Spółki
(1)
Stowarzyszenia
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Żywność
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: : 83-7251-466-6
Cz.1: Wprowadzenie w zagadnienia prawne; Rozdział 1: Podstawowe pojęcia prawne; Rozdział 2: System źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 3: System prawa w Polsce; Rozdział 4: Wymiar sprawiedliwości. Organy ochrony prawnej; Cz.2: Prawo i postepwoanie administracyjne; Rozdział 5: Administracja publiczna; Rozdział 6: Prawo administracyjne; Rozdział 7: Prawne formy działania administracji; Rozdział 8: Postępowanie administracyjne; Cz.3: Prawo cywilne; Rozdział 9: Przedmiot, zakres i źródła prawa cywilnego; Rozdział 10: Podmioty stosunków cywilnoprawnych; Rozdział 11: Czynności prawne; Rozdział 12: Prawo rzeczowe; Rozdział 13: Prawo zobowiązań; Rozdział 14: Prawo spadkowe; Cz.4: Prawo gospodarcze; Rozdział 15: Podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego; Rozdział 16: Przedsiębiorstwa sektora publicznego i ich prywatyzacja; Rozdział 17: Inne podmioty prowadzące działalnośc gospodarczą; Rozdział 18: Spółki prawa handlowego; Cz.5: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; Rozdział 19: Wprowadzenie do prawa pracy; Rozdział 20: Prawa i obowiązki stron stosunku pracy; Rozdział 21: Ubezpieczenia społeczne; Cz.6: Prawo rodzinne; Rozdział 22: Przedmiot i źródła prawa rodzinnego; Rozdział 23: Małżeństwo; Rozdział 24: Pokrewieństwo; Rozdział 25: Kuracja i opieka; Cz.7: Postępowanie cywilne; Rozdział 26: Istota i rodzaje postępwoania cywilnego; Rozdział 27: Postępowanie cywline w I instancji. Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym; Cz.8: Prawo finansowe; Rozdział 28: Prawo budżetowe jako dział prawa finansowego; Rozdział 29: Prawo bankowe; Rozdział 30: Prawo ubezpieczeniowe; Cz.9: Prawo karne; Rozdział 31: Podstawowe zagadnienia dotyczące postępowania karnego; Rozdział 32: Podstawowe zagadnienia związane z prawem karnym materialnym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 15943 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15942/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Istota i zakres sprawozdawczości finansowej; Rozdział 2: Teoria przepływów pieniężnych; Rozdział 3: Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według krajowego standardu rachunkowości; Rozdział 4: Sporządzanie rachunku przepływów pienięznych-przykład całościowy; Rozdział 5: Zarządzanie środkami pieniężnymi a podatek dochodowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14819, 14818 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14734/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą; Rozdział 2: Swoboda gospodarcza i jej granice; Rozdział 3: Prawo konkurencji i jego ochrona; Rozdział 4: Rola biegłego rewidenta w tworzeniu i funkcjonowaniu przedsiębiorców; Rozdział 5: Podstawowe formy działalności gospodarczej; Rozdział 6: Postępowanie upadłościowe i naprawcze ( wybrane zagadnienia);
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26137, 26136 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 26135/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Zarządzanie projektem. podstwowe problemy; Rozdział 2: Rachunkowość zarządcza; Rozdział 3: Narzędzia rachunkowości zarządczej w zarządzaniu kontraktami długoterminowymi; Rozdział 4: Ryzyko i metody jego redukcji w zarządzaniu kontraktami; Rozdział 5: Wycena przychodów, kosztów i wyników kontraktów długoterminowych dla potrzeb sprawozdań finansowych wg regulacji krajowych i międzynarodowych; Rozdział 6: Problemy ewidencji kosztów, przychodów i wyników kontraktów długoterminowych w kontekście prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 7: Rachunkowość kontraktów długoterminowych w warunkach zintegrowanego systemu informatycznego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20165, 20164 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20163/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Instytut: ZiM
ISBN: : 83-229-2521-2
Rozdział 1: Prawo bankowe w systemie prawa; Rozdział 2: System bankowy; Rozdział 3: Narodowy Bank Polski jako centralny bank państwa; Rozdział 4: Status prawny banków; Rozdział 5: Tworzenie i organizacja banków; Rozdział 6: Grupowanie, zrzeszanie i łączenie się banków; Rozdział 7: Uzdrawianie, likwidacja i upadłośc banków; Rozdział 8: Nadzór bankowy; Rozdział 9: Czynności bankowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 15060 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15059/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Klasyfikacja spółek; 2. Spółka cywilna; 3. Spółka cicha; 4. Regulacje wspólne dla spółek prawa handlowego; 5. Spółka jawna; 6. Spółka partnerska; 7. Spółka komandytowa; 8. Spółka komandytowo- akcyjna; 9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 10. Spółka akcyjna; 11. Lączenie, podział i przekształcenie spółek;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14565 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14564/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zarys prawa handlowego / Kazimierz Kruczalak ; oprac. Joanna Kruczalak-Jankowska. - Wyd 3 / zaktual. i uzup. stan prawny na 1 października 2004 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. - 386 s. ; 21 cm.
Cz.1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Prawo handlowe i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa; Rozdział 2: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; Rozdział 3: Przedsiebiorcy; Rozdział 4: Czynności handlowe; Cz.2: Ustrój i funkcjonowanie przedsiębiorców; Rozdział 5: Zagadnienia ogólne prawa spółek; Rozdział 6: Spółki osobowe; Rozdział 7: Spółki kapiatłowe; Rozdział 8: Łączenie, podział i przekształcanie spółek; Rozdział 9: Zgrupowanie społek; Rozdział 10: Spółki prawa handlowego i cywilnego w przepisach szczególnych; Rozdział 11: Inni przedsiębiorcy; Rozdział 12: Prawna ochrona przedsiębiorstw i przedsiębiorców; Rozdział 13: Gospodarcze współdziałanie przedsiębiorców; Rozdział 14: Przekształcenie, likwidacja i upadłośc przedsiębiorcy; Cz.3: Papiery wartościowe oraz giełdy towarowe i ich funkcja w obrocie handlowym; Rozdział 15: Papiery wartościowe i ich funkcja w obrocie handlowym; Rozdział 16: Giełdy towarowe; Rozdział 17: Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe w obrocie handlowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20620, 20619, 20618, 20617 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20616/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański. - Wyd. 7 zm. i poszerz. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - XXIII, [3], 361 s. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15974/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 15970/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Charakterystyka jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej; Rozdział 2: Prowadzenie ksiąg rachunkowych; Rozdział 3: Dokumentowanie operacji gospodarczych; Rozdział 4: Zasady przeprowadzania inwentaryzacji; Rozdział 5: Ewidencja aktywów trwałych; Rozdział 6: Ewidencja inwestycji krótoterminowych; Rozdział 7: Ewidencja rozrachunków i kredytów; Rozdział 8: Ewidencja materiałów; Rozdział 9: Ewidencja kosztów i przychodów; Rozdział 10: Ewidencja funduszy, rezerw i funduszy specjalnych; Rozdział 11: Ewidencja i ustalanie wyniku finansowego; Rozdział 12: Sprawozdawczość finansowa; Rozdział 13: Ochrona danych i odpowiedzialność za księgi rachunkowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16634 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16633/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Elementy prawoznawstwa; Rozdział 1: Państwo i prawo. Wiadomości ogólne; Rozdział 2: Tworzenie prawa. Źródła prawa; Rozdział 3: Normy prawne.Systematyka prawa; Rozdział 4: stosunki prawne. Podmioty prawa; Rozdział 5: Stosowanie i przestrzeganie prawa; Cz.2: charakterystyka podstawowych gałęzi prawa; Rozdział 6: Prawo konstytucyjne; Rozdział 7: Prawo administracyjne; Rozdział 8: Prawo karne; Rozdział 9: Prawo cywilne; Rozdział 10: Gałęzie prawa procesowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14526, 14525, 14524 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14523/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Rozdział 1: Rachunkowość środków trwałych; Rozdział 2: Rachunkowość umów leasingu; Rozdział 3: Środki trwałe a odroczony podatek dochodowy; Rozdział 4: Środki trwałe w prawie podatkowym; Rozdział 5: Opodatkowanie stron umów leasingu; Rozdział 6: Wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym; Rozdział 7: Wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14773, 14772, 14676 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14675/XVII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka nieruchomościami / Jan Szachułowicz. - Wyd. 2, stan prawny na 1 grudnia 2004 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2005. - 328 s. ; 21 cm.
Rozdział 1: Zasady ogólne; Rozdział 2: Obrót nieruchomowściami pomiędzy podmiotami administracji publicznej; Rozdział 3: Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami admianistracji publicznej a innymi osobami; Rozdział 4: Ograniczenia prawa własności; Rozdział 5: Podział nieruchomości; Rozdział 6: Scalanie i podział nieruchomości; Rozdział : Urządzenia infrastruktury technicznej; Rozdział 8: Ustawowe prawo pierwokupu; Rozdział 9: Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości; Rozdział 10: Wycena nieruchomości; Rozdział 11: Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami; Rozdział 12: Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23058, 23057, 23056, 23055 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23054/XXXI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego; Rozdział 2: Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych; Rozdział 3: Podstawy prawa budżetowego i gospodarki budżetowej państwa; Rozdział 4: Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Elementy teorii podatku; Rozdział 6: Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe; Rozdział 7: Podatki państwowe; Rozdział 8: Podatki samorządowe; Rozdział 9: Opłaty; Rozdział 10: Podatawy prawa celnego; Rozdział 11: Podstawy publicznego prawa bankowego; Rozdział 12: Podstawy prawa dewizowego; Rozdział 13: Ochrona prawidłowości funkcjonowania finansów publicznych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16550, 16549, 16548, 16547 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 16546/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1:Prawo administracyjne i gospodarcze; Rozdział 2: Zachowania państwa wobec gospodarki; Rozdział 3: Administracja gospodarcza; Rozdział 4: Samorząd gospodarczy; Rozdział 5: Prawo działalności gospodarczej; Rozdział 6: Ograniczenia i obowiązki przedsiębiorców; Rozdział 7: Przedsiębiorstwa państwowe; Rozdział 8: Przekształcenie własnościowe przedsiębiorstw państwowych; Rozdział 9: Prawna regulacja udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom; Rozdział 10: Prawna regulacja organizacji i funkcjonowania banków; Rozdział 11: Prawna regulacja działalności ubezpieczeniowej; Rozdział 12: Prawna regulacja publicznego obrotu papierami wartościowymi; Rozdział 13: Prawna regulacja ochrony konkurencji i konsumentów; Rozdział 14: Propozycje nowej regulacji swobody działalności gospodarczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13642 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 13224/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Administarcja publiczna i prawo administracyjne; Rozdział 2: Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 3: Konstytucyjne podstawy działania administracji publicznej; Cz.2: Ustrojowe prawo administracyjne; Rozdział 4: Pojęcie ustrojowego prawa administrayjnego i zasady budowy organów administracji; Rozdział 5: Organy i podmioty realizujące zadania administracyji publicznej; Rozdział 6: Centralne organy administracji; Rozdział 7: Podział terytorialny; Rozdział 8: Terenowe oragnay administracji rządowej; Rozdział 9: Samorząd terytorialny; Rozdział 10: Samorząd zawodowy i gospodarczy; Rozdział 11: Kontrola administracji; Cz.3: Formy prawne działania administracji publicznej; Rozdział 13: Istota i rodzaje form prawnych działania administracji; Rozdział 14: Akty generacji organów administracji publicznej; Rozdział 15: Indywidualne akty administracyjne; Rozdział 16: Inne prawne formy działania administracji; Rozdział 17: Postępowanie administracyjne ogólne; Rozdział 18: Sądownictwo administracyjne i postepowanie sądowoadministracyjne; Rozdział 19: Postepowanie egzekucyjne w administracji; Rozdział 20: Sankcja typu karnego a wykonanie aktu administracyjnego; Cz.4: Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracjyjnego; Rozdział 21: Istota i charakterystyka materialnego prawa administracyjnego; Rozdział 22: Pomoc społeczna i jej formy; Rozdział 23: Reglamentacja administracyjnoprawna działalności gospodarczej; Rozdział 24: Wywłaszczenie nieruchomości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20615, 20614, 20613, 20612 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20611/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22913 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22912/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nieruchomości)
Rozdział 1: Organizacja i funkcjonowanie rynku nieruchomości; Rozdział 2: Regulacje prawne dotyczące nieruchomościu; Rozdział 3: Rynkowa wartość nieruchomości; Rozdział 4: Zarządzanie nieruchomością; Rozdział 5: Ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania nieruchomością; Rozdział 6: Zarządzanie ryzykiem utraty mienia, bezpieczeństwa, awarii; Rozdział 7: Sytuacja prawna i zawodowa zarządcy nieruchomości;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23042, 23041 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 23040/XXXI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Żywność a zdrowie i prawo / Henryk Gertig, Grażyna Duda. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004. - 339 s. : rys. ; 24 cm.
Rozdział 1: Podstawy ustawodawstwa żywnościowego; Rozdział 2: Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi determinującymi stan zdrowia człowieka w świetle obowiązującego ustawodawstwa; Rozdział 3: Zatrucia i zakażenia pokarmowe pochodzenia bakteryjnego; Rozdział 4: Choroby zakaźne odzwierzęce (inwazyjne) i pasożytnicze; Rozdział 5: Szkodniki magazynów żywnościowych; Rozdział 6: Rośliny wyższe i grzyby jako nośniki substancji szkodliwych dla zdrowia; Rozdział 7: Dozwolone substancje dodawane do żywności; Rozdział 8: Pestycydy jako zanieczyszczenia żywności; Rozdział 9: Chemiczne zanieczyszczenia żywności i skażenia promieniotwórcze; Rozdział 9: Chemiczne zanieczyszczenia żywności i skażenia promieniotwórcez; Rozdział 10: Przedmioty użytku, z uwzględnieniem materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22041 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 22040/XXVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Organizacja inwentaryzacji w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe / Kazimiera Winiarska. - Według stanu prawnego na 1 maja 2004 r. - Warszawa : Difin, 2004. - 168 s. : faks. ; 23 cm.
Rozdział 1: Pojęcie i rodzaje inwentaryzacji; Rozdział 2: Regulacje prawne inwentaryzacji; Rozdział 3: Spis z natury podstawową metodą inwentaryzacji; Rozdział 4: Potwierdzenie sald rozrachunków i środków pieniężnych w banku; Rozdział 5: Weryfikacja stanu księgowego jako uproszczona metoda ryczałtu; Rozdział 7: Organizacja inwentaryzacji w firmie opodatkowanej na zasadach ogólnych; Rozdział 8: Organizacja inwentaryzacji w firmie prowadzacej księgi rachunkowe; Rozdział 9: Ustalanie różnic inwentaryzacyjnych; Rozdział 10: Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych; Rozdział 11: Aspekt podatkowy remanentu; Rozdział 12: Odpowiedzialność za nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20309, 20308 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20307/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again