Form of Work
Książki
(13)
Status
available
(13)
only on-site
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia - Magazyn
(12)
Czytelnia - Wolny dostęp
(1)
Author
Olchowicz Irena
(3)
Chojna-Duch Elżbieta
(2)
Kruczalak Kazimierz
(2)
Ciechanowicz-McLean Janina
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Majchrzycka-Guzowska Alina
(1)
Malinowska Elżbieta
(1)
Misiąg Wojciech
(1)
Ostaszewski Janusz
(1)
Powałowski Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Prawo
(4)
Bilans księgowy
(3)
Finanse publiczne
(3)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(3)
Rachunkowość podatkowa
(3)
Budżety terenowe
(2)
Finanse
(2)
Prawo handlowe
(2)
Harmonizacja prawa
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Turystyka
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy finansów publicznych; Rozdział 2: Podstawy gospodarki budżetowej państwa; Rozdział 3: Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; Rozdział 4: Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Finansowanie rozwoju regionalnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7080, 7079, 7078, 7077 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7076/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawy finansów publicznych; Rozdział 2: Podstawy gospodarki budżetowej państwa; Rozdział 3: Deficyt budżetowy, dług publiczny i źródła ich finansowania; Rozdział 4: Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego; Rozdział 5: Finansowanie rozwoju regionalnego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35210, 25186, 25185, 25184, 25183 (5 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 25182/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Podstawy wiedzy o prawie; Rozdział 1: Istota i pojęcie prawa; Rozdział 2: Akt prawny, przepis prawny, norma prawna; Rozdział 3: Źródła prawa; Rozdział 4: Obowiązywanie, przestrzeganie i stosowanie prawa; Rozdział 5: Wykładnia prawa; Rozdział 6: Stosunki prawne; Rozdział 7: System prawa; Cz.2: Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej; Rozdział 8: Elementy prawa konstytucyjnego; Rozdział 9. Elementy prawa administracyjnego; Rozdział 10. Elementy prawa finansowego; Rozdział 11: Elementy prawa cywilnego; Rozdział 12: Elementy prawa pracy; Cz.3: Prawo Polskie a prawo Unii Europejskiej; Rozdział 13: Porządek prawny Unii Europejskiej; Rozdział 14: Dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20610, 20609 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 20608/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Prawo turystyczne / Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2001. - 399 [1] s. ; 21 cm.
Cz.1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Zagadnienia terminologiczne; Rozdział 2: Źródła prawa turystycznego; Rozdział 3: Zadania administracji publicznej w dziedzinie turystyki i hotelarstwa; Cz.2: Prawo w biurach podróży; Rozdział 4: Prowadzenie działalności przez biura podróży; Rozdział 5: Umowy zawierane przez biura podróży z klientami; Rozdział 6: Odpowiedzialność odszkodowawcza biur podróży i przewoźników; Cz.3: Prawo w hotelarstwie; Rozdział 7: Prowadzenie działaności hotelarstwie; Rozdział 8: Umowy zawierane przez zakłady hotelaskie z gośćmi hotelowymi oraz z osobami działającymi na ich rzecz; Rozdział 9: Odpowiedzialność odszkodowawcza zakładów hotelarskich i gości hotelowych; Cz. 4: Wybrane zagadnienia prawne turystyki; Rozdział 10: Problemy prawne turystyki poznawczej; Rozdział 11: Problemy prawne turystyki aktywnej; Rozdział 12: Problemy prwne turystyki zagranicznej; Rozdział 13: Szczególne typy umów w tyrystyce;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7098, 7096, 7095 (3 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7094/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział1: Oddziaływanie państwa na gospodarkę- prawo gospodarcze publiczne; Rozdział 2: Podmioty administracji gospodarczej - charater prawny i zadania; Rozdział 3: Organizacja gospodarki komunalnej; Rozdział 4: Systemy legalizacji i ujawnienia działalności gospodarczej; Rozdział 5: Publicznoprawne elementy funkcjonowania przedsiębiorców; Rozdział 6: Przekształcenia prywatyzacyjne w gospodarce; Rozdział 7: Reglamentacja gospodarki nieruchomościami; Rozdział 8: Prawna ochrona konkurencji i konsumentów; Rozdział 9: Publicznoprawna regulacja organizacji i funkcjonowania instytucji finansowych; Rozdział 10: Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7093, 7092, 7091, 7090 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7089/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Miejsce prawa handlowego; Rozdział 2: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Rejestracja działalności gospodarczej; Rozdział 3: Przedsiębiorcy -zagadnienia wspólne; Rozdział 4: Ustrój i funkcjonowanie przedsiębiorców; Rozdział 5: Gospodarcze współdziałanie przedsiębiorców; Rozdział 5: Prawna ochrona przedsiębiorstw i przedsiębiorców; Rozdział 7: Przekształcenie, likwidacja, upadłość przedsiębiorcy oraz pastępowanie układowe; Rozdział 8: Papiery wartościowe oraz giełdy towarowe i ich funkcja w obrocie handlowym; Rozdział 9: Czynności handlowe; Rozdział 10: Umowy w obrocie towarowym krajowym i międzynarodowym; Rozdział 11: Umowy o używanie oraz korzystanie z rzeczy i praw; Rozdział 12: Inne umowy;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6640, 6639, 6638, 6637, 6636, 6635, 6634, 6633, 6632 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6631/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo handlowe: zarys wykładu / Kazimierz Kruczalak. - Wyd. 5 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. - 587 [1] s. ; 24 cm.
Instytut: ZIM
ISBN: : 83-88296-41-8
Cz. 1: Wprowadzenie; Rozdział 1: Pojęcie prawa handlowego i jego miejsce w systemie prawa; Rozdział 2: Źródła prawa handlowego; Rozdział 3: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; Rozdział 4: Charakterystyczne cechy obrotu handlowego; Rozdział 5: Pojęcie i zakres prawa handlowego w prawie polskim; Cz. 2: Prawo przedsiębiorców; Rozdział 6: Przedsiębiorcy. Charakterystyka ogólna; Rozdział 7: Zagadnienia ogólne prawa spółek; Rozdział 8: Spółki osobowe; Rozdział 9: Spółki kapitałowe; Rozdział 10: Łączenie, podział i przekształcanie spółek; Rozdział 11: Zgrupowanie spółek; Rozdział 12: Niektóre zagadnienia prawa spółek w ujeciu orzecznictwa zapadłego na tle kodeksu handlowego; Rozdział 13: Przedsiębiorstwo państwowe, jego komercjalizacja i prywatyzacja; Rozdział 14: Niektóre inne przedsiebiorstwa i państwowe jednostki organizacyjne; Rozdział 15: Działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych; Rozdział 16: Spółdzielnie; Rozdział 17: Rzemiosło oraz inne podmioty prywatnego handlu i usług; Rozdział 18: Przekształcenie, likwidacja i upadłość przedsiębiorców. Postępowanie układowe; Rozdział 19: Izby gospodarcze; Rozdział 20: Ochrona przedsiębiorstwa (własność przemyslowa); Cz. 2: Czynności handlowe. Rozliczenia. Zabezpieczenia roszczeń. Rozdział 21: Czynności handlowe- ogólna charakterystyka; Rozdział 23: Stosunek zobowiązaniowy w obrocie handlowym; Rozdział 24: Papiery wartościowe w ujeciu nauki i obowiązujących przepisów; Rozdział 24: Papiery wartościowe i ich funkcje w obrocie handlowym; Rozdział 25: Rynek papierów wartościowych; Rozdział 26: Giełdy towarowe; Rozdział 27: Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe w obrocie handlowym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7050, 7049, 7048, 7047, 7046, 7045, 7044, 7043, 7042 (9 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7041/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. - Wyd. 6 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2002. - 453 [3] s. ; 24 cm.
Rozdział 1: Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego; Rozdział 2: Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego; Rozdział 3: Podatki- system podatkowy; Rozdział 4: System finansowy ubezpieczeń; Rozdział 5: Prawo walutowe i dewiziwe; Rozdział 6: Banki i prawo bankowe; Rozdział 7: Finanse i prawo finansowe przedsiębiorców;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7108, 7107, 7106, 7105 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 7104/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.A: Rozdział 1: Prawo bilansowe a prawo podatkowe; Rozdział 2: Przychody i koszty wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 3: Wynik rachunku ( wynik Brutto) a wynik podatkowy ( dochód); Rozdział 4: Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT); Cz.B: Rozdział 1: Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 2: Ulgi inwestycyjne w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 3: Inwestycje w obcych środkach trwałych oraz budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 4: Rezerwy w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 5; Różnice kursowe w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 6: Straty i zyski nadzwyczajne wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 7: Wartość firmy prawa bilansowego i prawa podatkowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6203, 6202 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6201/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość podatkowa / Irena Olchowicz. - Wyd. 6. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004. - 526 s. : il. ; 24 cm.
Cz.A: Rozdział 1: Prawo bilansowe a prawo podatkowe; Rozdział 2: Przychody i koszty wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 3: Wynik rachunku ( wynik Brutto) a wynik podatkowy ( dochód); Rozdział 4: Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT); Cz.B: Rozdział 1: Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 2: Ulgi inwestycyjne w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 3: Inwestycje w obcych środkach trwałych oraz budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 4: Rezerwy w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 5; Różnice kursowe w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 6: Straty i zyski nadzwyczajne wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 7: Wartość firmy prawa bilansowego i prawa podatkowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14536 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 14535/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość podatkowa / Irena Olchowicz. - Wyd. 7. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - 536 s. il. ; 24 cm.
Cz.A: Rozdział 1: Prawo bilansowe a prawo podatkowe; Rozdział 2: Przychody i koszty wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 3: Wynik rachunku ( wynik Brutto) a wynik podatkowy ( dochód); Rozdział 4: Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT); Cz.B: Rozdział 1: Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 2: Ulgi inwestycyjne w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 3: Inwestycje w obcych środkach trwałych oraz budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 4: Rezerwy w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 5; Różnice kursowe w prawie bilansowym i w prawie podatkowym; Rozdział 6: Straty i zyski nadzwyczajne wg prawa bilansowego i prawa podatkowego; Rozdział 7: Wartość firmy prawa bilansowego i prawa podatkowego;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20456, 20455, 17868, 17867 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 17866/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Podstawowe pojęcia finansów publicznych; Rozdział 2: Prawne podstawy finansów publicznych; Rozdział 3: Środki, dochody i wydatki publiczne; Rozdział 4: Sektor publiczny w gospodarce narodowej; Rozdział 5: Sfera budżetowa- jednostki i zakłady budżetowe; Rozdział 6: Fundusze celowe; Rozdział 7: Agencje rządowe; Rozdział 8: Inne jednostki sektora publicznego; Rozdział 9: Rachunkowość i sprawozdawczość; Rozdział 10: Budżet państwa; Rozdział 11: Finanse gmin, powiatów i województw; Rozdział 12: Dług publiczny; Rozdział 13: Dyscyplina finansów publicznych; Rozdział 14: Kontrola i nadzór w sektorze publicznym;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6705, 6704, 6703, 6702 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6701/XVII czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. 1: Zarządzanie spółką przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych; Rozdział 1: Wpływ czasu na wartość pieniądza; Rozdział 2: Badanie przepływów środków pieniężnych; Rozdział 3: Wykorzystanie przepływów pieniężnych w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji; Cz. 2: Instrumenty kształtowania struktury kapitału w spółce; Rozdział 4: Źródła oraz formy finansowania majątku; Rozdział 5: Czynniki wpływające na kształtowanie się struktury kapitału; Cz. 3: Charakterystyka wybranych zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną; Rozdział 6: Kaspitał zakładowy i akcje; Rozdział 7: Venture capital ; Rozdział 8: Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe; Rozdział 9: Obligacje spółek; Rozdział 10: Transakcje leasingowe jako forma pozyskania kapitału obcego; Cz. 4: Wartość przedsiębiorstwa spółki; Rozdział 11: Wartość przedsiębiorstwa- pojecie wstępne; Rozdział 12: Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa spółki; Rozdział 13: Mierniki wartości kreowanej; Rozdział 14: Wycena przedsiębiorstwa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6239, 6238, 6237, 6236 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 6235/XVII czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again