Form of Work
Książki
(27)
Publikacje naukowe
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(26)
available
(18)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia - Magazyn
(2)
Czytelnia - Wolny dostęp
(24)
Author
Boryczko Marcin
(2)
Błachnio Aleksandra (1977- )
(2)
Dunajska Anna (praca socjalna)
(2)
Grudziewska Ewa
(2)
Kryza Joanna
(2)
Piątek Krzysztof (1952- )
(2)
Adamczyk Mieczysław Jerzy
(1)
Bailey Martin
(1)
Beckett Chris (1955- )
(1)
Czarnecki Paweł (1980- )
(1)
Czekaj Krzysztof
(1)
Gast Linda
(1)
Gałęski Jerzy
(1)
Gorlach Krzysztof
(1)
Grodzicka Aneta
(1)
Jasiński Michał
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Koczur Sebastian
(1)
Korus Paweł
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Krause Marcin (1971- )
(1)
Kuruliszwili Sergo
(1)
Kędzior Jolanta
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Leśniak Małgorzata
(1)
Maliszewska Barbara
(1)
Maliszewski Wojciech Jan
(1)
Marek Stanisław (praca socjalna)
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Michałowska-Gabrych Iwona (1970- )
(1)
Necel Ryszard
(1)
Olech Anna
(1)
Olubiński Andrzej (1950- )
(1)
Ostrowska Krystyna (1940- )
(1)
Pettigrew Nick
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Podobas Izabela
(1)
Stępień Jakub
(1)
Szczepkowski Jacek (1970- )
(1)
Szumigalska Maria
(1)
Szymańska-Zybertowicz Katarzyna (1971- )
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna Maria
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Zarawska Patrycja (1970- )
(1)
Ładyżyński Andrzej
(1)
Łuczyńska Marta
(1)
Łuszczyńska Maria
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(1)
Demographic Group
Literatura angielska
(1)
Subject
Pracownicy socjalni
(26)
Opieka społeczna
(15)
Pomoc społeczna
(4)
Praca socjalna
(3)
Negocjacje
(2)
Polityka społeczna
(2)
Socjologia
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Aktywizm społeczny
(1)
Bezrobotni
(1)
Demokracja
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
E-learning
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Mediacja
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nałóg
(1)
Opieka pielęgniarska
(1)
Opieka społeczna nad rodziną
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pettigrew, Nick
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Polska
(1)
Prakseologia
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo pracowników do informacji
(1)
Prawo socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy
(1)
Problemy społeczne
(1)
Psychologia
(1)
Rodzina
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
(1)
Zapobieganie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Zwalczanie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Podręczniki
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
27 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65327 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65326/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47537/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Psychospołeczne uwarunkowania kompetencji zawodowych w pracy z ludźmi; Wojciech J. Maliszewski : Koncepcje psychologiczne człowieka w perspektywie kształtowania postaw i zachowań ; Wojciech J. Maliszewski : Inteligencja i jej rodzaje w perspektywie kompetencji pracownika socjalnego; Wojciech J. Maliszewski : Metody i techniki psychologicznego oddziaływania w trakcie pracy socjalnej oparte na teoriach zmiany postaw i zachowań; Część 2 : kompetencje pracownika socjalnego i ich wielowymiarowość ; Zbigniew Nęcki : Negocjacje a zachowania prospołeczne – jak wynegocjować udzielanie pomocy?; Iwona Dąbrowska-Jabłońska : Podstawowe umiejętności terapeutyczne pracownika socjalnego; Robert Stefanowski : Kompetencje pracowników socjalnych. Przegląd zagadnień; Peter Jusko : Profesijne kompetencie socialneho pracownika v penitenciamej postpemtenciarnej praxi v Slovenskej repubiike; Joanna Kryza : Edukacja a kształtowanie kompetencji mediatorów w Polsce i Republice Słowackiej (analiza porównawcza i postulaty edukacyjnej; Patrycja Szczęśniak : Superwizja pracy socjalnej jako działanie wzmacniające kompetencje pracownika socjalnego; Część 3 : praktyczne zastosowania umiejętności psychospołecznych w obszarze pracy socjalnej; Grażyna Gołaszewska : Media relations w pomocy społecznej - - po co ten kłopot?; Agnieszka Janus : Konstruowanie projektów w pracy socjalnej; Alicja Bania : Jak skutecznie pomagać rodzinom w potrzebie? O umiejętnościach asystenta rodziny (na przykładzie asystentów rodziny z Bydgoszczy); Aleksandra Błachnio : Readaptacja osób starych do przestrzeni publicznej czy przestrzeni publicznej do osób starych?; Grażyna Durka : Rola pracownika socjalnego w procesie adaptacji mieszkańców domu pomocy społecznej; Sylwia Jabłońska, Anna Hedrych-Stanisławska : Aksjologiczne standardy pracy socjalnej w procesie readaptacji społecznej osób dorosłych. Pedagogiczny głos w dyskusji; Lilia Kostrzewska : Komunikacja werbalna i niewerbalna w sytuacjach kryzysowych rodziny – wybrane problemy; Anita Stefańska : Interakcje w teatralnej terapii… czyli o tym jak proces wspólnego tworzenia może weryfikować umiejętności komunikacyjne. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46196/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: : 978-83-7164-476-4
Część 1 : Wartości i zasady etyczne pracy socjalnej; Rozdział 1 : Normatywny wymiar instytucji pomocy społecznej i pracy socjalnej; Rozdział 2 : Praca socjalna jako realizacja wartości – na podstawie wypowiedzi pracowników socjalnych; Część 2 : Normy etycznego działania w pracy socjalnej; Rozdział 3 : Etyka pracy socjalnej jako etyka zawodowa; Rozdział 4. Praca socjalna jako działanie zgodne z normami etyki zawodowej; Część 3 : Dylematy etyczne w pracy socjalnej; Rozdział 5 : Źródła i rodzaje dylematów etycznych oraz możliwości ich rozwiązywania; Rozdział 6 : Wzory postępowania w sytuacji dylematu etycznego na podstawie wypowiedzi pracowników socjalnych. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47851 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47850/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Praca socjalna / Paweł Stanisław Czarnecki. - Warszawa : Difin, 2013. - 262 s. ; 23 cm.
(Engram.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48292 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 48291/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 30)
ISBN: : 978-83-7951-301-7 (seria) ; 978-83-7951-331-4 (30)
1. Zasady komunikacji w pracy socjalnej; 2. Jak działa komunikacja?; 3. Różnorodność w komunikacji; 4. Komunikacja w obliczu niechęci i oporu; 5. Komunikacja: jak to się robi? Nowe podejście do zmiany. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57991/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Praca Socjalna)
ISBN: : 978-83-89600-87-5
Część 1 : Teoria i praktyka; 1.Co to jest praca socjalna?; 2. Zestaw narzędzi pracownika socjalnego; 3. CO rozumiemy przez „teorię”; Część 2 : Koncepcje zmiany; 4. Przyczyna i skutek; 5. Nowe możliwości; 6. Różne poziomy; 7. Zadania i kryzysy; Część 3: Koncepcje dotyczące ról; 8. Rzecznictwo i empowerment; 9. Praca z innymi; 10. Władza przymuszająca; Część 4 : W teorii wszystko wygląda dobrze; 11. Retoryka i rzeczywistość; 12. Granice teorii. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48469, 48468, 46441 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 46440/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 47781 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47780/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49262 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49261/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Nowa Praca Socjalna ; 5)
Część 1: Umiejętności komunikacyjne pracownika socjalnego przydatne w mediacjach i negocjacjach; 1. Techniki skutecznej komunikacji – parafraza, pytania, aktywne słuchanie; 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna; 3. Potrzeby psychologiczne w mediacjach i negocjacjach; 4. Niezbędne kompetencje społeczne w pracy socjalnej – empatia i asertywność; Część2: Mediacje w pracy socjalnej; 5. Mediacje – pojęcie, geneza, cele; 6. Zasady i standardy mediacji; 7. Przebieg postępowania mediacyjnego; 8. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych; Część 3: Negocjacje w pracy socjalnej; 9. Negocjacje – pojęcie, zakres, zasady; 10. Cechy dobrego negocjatora w pracy socjalnej; 11. Podstawowe fazy procesu negocjacji ; 12. Techniki i style w negocjacjach ; Część 4: Mediacje i negocjacje w praktyce ; 13. Kontrakt socjalny jako podstawowa forma aktywizacji klienta; 14. Negocjacje z „trudnym klientem” pomocy społecznej; 15. Mediacje i negocjacje w opinii pracowników socjalnych. [G]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57969/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
ISBN: : 978-83-7930-481-3
Wprowadzenie; Część 1 : Wielowymiarowy charakter uzależnień a praca socjalna; Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska; Rozdział 1 : Społeczno-socjalne aspekty uzależnień. Wybrane problemy ; Dariusz Gozdek; Rozdział 2 : Człowiek uzależniony i jego problemy z perspektywy duchowości i moralności ; Marta Chyła; Rozdział 3: Wobec uzależnienia. Teoria postaw w pracy socjalnej; Część 2 : Wybrane problemy uzależnień a praca socjalna; Wioletta Junik Rozdział 1: Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w świetle koncepcji rezyliencji (resilience) ; Anna Maria Kola; Rozdział 2: Syndrom DDA jako jeden z problemów pracy socjalnej z rodziną; Elżbieta Magdalena Jurzysta; Rozdział 3: Dziecko z zespołem FASD w pieczy zastępczej; Elżbieta Kościńska Rozdział 4: Wyzwania pracy socjalnej wobec uzależnień u osób w wieku podeszłym; Piotr Krakowiak; Rozdział 5: Opieka u kresu życia a uzależnienia. Problemy socjalne, emocjonalne i duchowe ; Anna Janowicz; Rozdział 6: Obciążenia opiekunów rodzinnych osób przewlekle chorych i starszych w kontekście zagrożenia uzależnieniem alkoholowym ; Monika Dąbkowska Rozdział 7: Zaburzenie hiperseksualne – aspekty historyczne, diagnostyczne i terapeutyczne; Część 3 : Metodyka i organizacja prowadzenia pracy socjalnej z osobą uzależnioną i jej rodziną ; Izabela Krasiejko; Rozdział 1: Idea i wybrane formy redukcji szkód; Izabela Krasiejk; Rozdział 2. Praca socjalna w ujęciu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach z osobą nadużywającą alkohol i jej rodziną ; Jarosław Przeperski; Rozdział 3. Konferencja grupy rodzinnej (kgr) – innowacyjna metoda pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych ; Izabela Krasiejko; Rozdział 4: Dialog motywujący w pracy socjalnej z osobą używającą alkohol ponad normę ; Anna Maria Kola; Rozdział 5: Krótka interwencja jako jedna z metod pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Wskazówki dla pracowników socjalnych ; Jarosław Bochenek; Rozdział 6 : Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy z uzależnionym; Bartosz Mikołajczyk; Rozdział 7: Grupy samopomocowe jako formy wsparcia w wychodzeniu z uzależnienia od substancji psychoaktywnych ; Część 4. Profilaktyka uzależnień w pracy socjalnej; Magdalena Zając; Rozdział 1: Rola profilaktyki uzależnień wśród młodzieży wychowującej się w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej; Bartosz Mikołajczyk; Rozdział 2: Zespół FAS – nowy problem profilaktyczny. postawa, kształcenie i działania profilaktyka środowiskowego; Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska; Rozdział 3:Partyworking jako przykład pracy socjalnej opartej na strategii profilaktycznej ; Larysa Prisyazhnyuk; Rozdział 4: Znaczenie profilaktyki uzależnień od nikotyny wśród przyszłych pracowników socjalnych i pedagogów w kontekście kształtowania ich kultury ekologiczno-waleologicznej; Posłowie. Praca socjalna - wielopłaszczyznowe wyzwania .[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 58595 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58594/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Praca socjalna w środowisku lokalnym / Marcin Boryczko, Anna Dunajska, Stanisław Marek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 159, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
(Engram)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65329 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65328/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7441-516-9 (WAM) ; 978-83-7441-516-3
Tadeusz Kamiński : Etyczne aspekty pracy służb społecznych: dylematy i drogowskazy; Beata Krawiec : Kwestie społeczne w systemie prawnym Unii Europejskiej; Mieczysław Adamczyk : Problemy pracowników socjalnych sektora publicznego pomocy społecznej; Katarzyna Zamorska : Podmiotowość pracownika socjalnego a podmiotowość klienta pomocy społecznej; Małgorzata Biedroń : Interpretacje pojęcia „opieka” jako czynnik konstytuujący podejście do pracy socjalnej; Ludmiła Dziewięcka-Bokun : Rodzina jako wyzwanie polityki społecznej; Beata Maj : Współczesna rodzina jako podmiot pracy socjalnej; Ks. Stanisław Paszkowski : Rodzina w prawodawstwie Unii Europejskiej – zagrożenia i nadzieje; Andrzej Ładyżyński : Wpływ globalizacji na zachowania społeczne młodzieży. Nowe wyzwania dla pracy socjalnej; Agnieszka Pawłowska : Instytucjonalne formy wsparcia społecznego. Samorząd lokalny wobec problemu niepełnosprawności ; Aiicja Keplinger, Elżbieta Mencel : Odpowiedzialna aktywizacja społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu milickiego; Małgorzata Prokosz : Organizowanie pracy z wolontariuszami – wskazówki metodyczne dla wychowawców; Jolanta Kędzior : Wybrane aspekty starzenia się i starości w perspektywie gerontaologii i geragogiki; Anna Cieślik, Agnieszka Zubik : Starość i śmierć w perspektywie psychologicznej; Alicja Senejko : Problem wypalenia zawodowego pracowników socjalnych. Diagnoza i profilaktyka. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35149 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35148/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48262, 48261, 47769 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47768/XII/P czyt. (1 egz.)
Book
CD
In basket
E-learning w kształceniu służb społecznych / Sergo Kuruliszwili. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, [2013]. - 97 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm + CD.
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-60-5
Rozdział 1: Edukacja ustawiczna, Life Long Learning – definicje, klasyfikacje i regulacje prawne; 1.1. Uwarunkowania prawne kształcenia ustawicznego; 1.2. Krajowe Ramy Kwalifikacji; 1.3.Samokształcenie; 1.4.Kształcenie modułowe; Rozdział 2 : Rozwój Distance Learning - możliwości techniczne i potrzeba nowych form nauczania; 2.1.E-Learning a podstawowe usługi Internetu. Strony www, poczta elektroniczna,fora dyskusyjne, komunikatory; 2.2. Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna; 2.3. Uczestnicy współczesnego procesu kształcenia zdalnego – rola tutora, administratora / informatyka i eksperta dziedzinowego; 2.4.Rola motywacji w kształceniu na odległość ; Rozdział 3 : Platformy edukacji zdalnej LMS ; 3.1.Funkcjonalności platform LMS ; 3.2.Zakup i wdrożenia LMS lub wariant ASP; 3.3.Kontent szkoleniowy – budowa kursów; 3.4. Standardy w e-learningu; Rozdział 4 : E-learning 2.0. Implikacje powstania Web 2.0; 4.1.Social e-learning i grywalizacja ; 4.2. Just-in-time learning – uczenie się dostosowane do potrzeb; 4.3. Rapid e-learning – tworzenie instruktarzy; 4.4. E-learning i kształcenie tradycyjne – blendedlearing; 4.5.Konektywizm – nowa teoria edukacji ; Rozdział 5 : Popularność e-learning na świecie i w Polsce; 5.1. Massive Open Online Courses; 5.2. Dziedziny, w których e-learning skutecznie wspomaga podnoszenie poziomu Kwalifikacji; Rozdział 4 : Kształcenie służb społecznych w Polsce; 4.1. E-learning w pomocy społecznej w Polsce analiza sytuacji; 4.2. Nowe możliwości kształcenia służb społecznych; 4.3. Z badań nad potencjałem pracowników socjalnych do podjęcia nauki metodą e-learning i ich opinii na temat tego rodzaju kształcenia; Rozdział 6 :Tworzenie szkoleń e-learningowych i ich wdrożenie – wskazówki; 6.1. Narzędzia do tworzenia kursów i dystrybucji treści; 6.2. Wskazania dla autorów szkoleń i instruktaży e-learningowych; 6.3. Scenariusz szkolenia ; 6.4. Wdrożenie e-learningu (wdrożenie miękkie); 6.5. Zarządzanie talentami ; 6.6. Konsorcja szkoleniowe.[K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57995/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49246 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49245/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49248 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49247/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49134 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49133/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Kazimiera Wódz. - Katowice : Śląsk, 1998. - 176, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
Rozdział 1. Problematyka pracy socjalnej w zarysie; Rozdział 2. Środowiskowa pomoc społeczna- instytucjonalne ramy pracy socjalnej w Polsce; Rozdział 3. Środowisko zamieszkania w teorii, badaniach socjologicznych i polityce społecznej; Rozdział 3. Środowisko zamieszkania w teorii, badaniach socjologicznych i polityce społecznej; Rozdział 4. Zagadnienia diagnozy społecznej i metody pracy socjalnej w środowisku zamieszkania; Rozdzial 5. Wybrane zagadnienia organizacji pracy socjalnej w środowisku otwartym. [M]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 34199 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34198/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Cz.1: O działaniu; Rozdział 1: Zagadnienia prakseologii, czyli nauki o działaniu skutecznym; Rozdział 2: Teoria decyzji a dyrektywy socjotechniczne; Rozdział 3: O umiejętnościach praktycznych; Rozdział 4: Tok postępowania celowościowego; Cz.2: Dylematy w działaniu; Rozdział 5: O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych; Rozdział 6: Transgresja a kształcenie człowieka; Rozdział 7: O kompromisie z samym sobą; Rozdział 8: Dziłania pozorne; Rozdział 9: Pojęcie działania kominukacyjnego; Cz.3: Projekty działań socjalnych - materiały do ćwiczeń; Rozdział 10: Projekt działania i jego funkcje; Rozdział 11: Struktura projektu na przykładzie projektu świetlicy środowiskowej; Rozdział 12: Projekt - instytucja. Przykłady projektów działań socjalnych realizowanych w Berlinie; Rozdział 13: Przykłady projektów działania socjalnego zrealizowanych w instytucjach socjalnych Belgii;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 7036 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 7035/XII/PS czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again