Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
unavailable
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(4)
Author
Jankowska-Polańska Beata
(4)
Rosińczuk-Tonderys Joanna
(4)
Uchmanowicz Izabella
(4)
Banasik Katarzyna (prawo)
(1)
Kargol Anna (1973- )
(1)
Kubiak-Cyrul Agnieszka
(1)
Lubelski Marek J. (1949- )
(1)
Plebanek Ewa
(1)
Strzelec Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Badania naukowe pielęgniarskie
(4)
Położne
(4)
Rola pielęgniarki
(4)
Dowód z dokumentu
(1)
Ekspertyzy
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Opieka pielęgniarska
(1)
Prawo
(1)
Prawoznawstwo
(1)
Rocznice i wydarzenia
(1)
Sankcje (prawo)
(1)
Widacki, Jan
(1)
Wykrywacze kłamstw
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Prace zebrane
(4)
Prace zebrane [Typ publikacji]
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(2)
Nauka i badania
(2)
5 results Filter
Book
In basket
1.Sprawowanie funkcji opiekuńczej i rehabilitacyjnej przez pielęgniarki w oddziale ortopedii; 2. Aspekty pobytu rodziców dzieci hospitalizowanych na oddziale laryngologii dziecięcej w celu usunięcia trzeciego migdałka gardłowego (w jęz. ang); 3.Holistyczne podejście do pacjentów z Zespołem Post-Polio; 4. Motywy podjęcia terapii przez pacjentów uzależnionych od alkoholu; 5. Rola pielęgniarki w ocenie natężenia bólu u dziecka po zabiegu założenia cewnika centralnego typu Broviac – opis przypadku; 6. Częstość występowania ortoreksji wśród studentów kierunków medycznych i niemedycznych; 7. Analiza wpływu palenia tytoniu na występowanie powikłań pooperacyjnych u chorych operowanych z powodu niedrożności tętnic szyjnych. Doniesienia wstępne; 8.Wpływ bólu i cierpienia na jakość życia pacjentów objętych opieką paliatywną; 9. Wybrane czynniki ryzyka miażdżycy i zachowania zdrowotne wśród osób między 30. a 50. rokiem życia – różnice płci; 10. Filozofia i fenomenologiczne badania w pielęgniarstwie (w jęz. ang.); 11. Ocena jakości życia pacjentów poddanych hemodializie; 12. Subiektywna ocena jakości życia pacjentów poddanych zabiegowi usunięcia zaćmy; 13. Kompleksowa ocena powrotu do sprawności ruchowej chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego; 14. Poziom wiedzy kobiet na temat raka gruczołu piersiowego; 15. Choroba nowotworowa jako kryzys; 16. Wpływ analgezji wyprzedzającej na poziom bólu u pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu złamań w obrębie bliższej nasady kości udowej; 17. Determinanty wizerunku pielęgniarki pediatrycznej; 18. Oczekiwania pacjentów POZ dotyczące kompetencji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; 19. Rola pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego rodziną w stanie terminalnym (w jęz. ang.); 20. Działania wspierające proces adaptacji zawodowej w opinii młodego personelu pielęgniarskiego; 21. Rola zbilansowanej diety w prewencji chorób cywilizacyjnych; 22. Realizacja edukacji przedporodowej przez położne POZ w opinii kobiet; 23. Wpływ roli osoby towarzyszącej w porodzie fizjologicznym; 24. Ocena świadomości kobiet, dotycząca zawodu położnej podstawowej opieki zdrowotnej; 25. Postępowanie pielęgnacyjne wobec pacjentki po usunięciu macicy – studium przypadku; 26. Styl życia kobiet a przyszłe macierzyństwo; 27. Problemy terapii i opieki nad dzieckiem z wrodzoną, arytmogenną kanałopatią serca – studium przypadku; 28. Rola pielęgniarki w procesie edukacji pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną wadą wrodzoną serca; 29. Ocena wpływu czynników socjodemograficznych na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, przebywających na oddziale rehabilitacji neurologicznej; 30. Wiedza i zachowania kobiet wobec problemu nietrzymania moczu; 31. Nauki podstawowe jako źródło sukcesu w kształceniu studentów pielęgniarstwa z zakresie opieki specjalistycznej – badanie jednoośrodkowe; 32. Opieka nad chorym z nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego; 33. Ocena zapotrzebowania na wsparcie społeczne w grupie ciężarnych w ciąży powikłanej z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia depresji poporodowej – badania wstępne; 34. Obciążenie opiekunów osób z rozpoznaną schizofrenią; 35. Funkcjonowanie w społeczeństwie Dorosłych Dzieci Alkoholików; 36. Wiedza na temat żywienia i suplementacji ciężarnych w opinii kobiet w okresie rozrodczym w badaniach ankietowych; 37. Wpływ pracy zmianowej na jakość życia pielęgniarek (w jęz. ang); 38. Toksoplazmoza w ciąży – rola położnej w edukacji przedporodowej; 39. Ginekologia estetyczna – nowy trend w ginekologii; 40. Opieka nad pacjentką z ciążą ektopową ze współistniejąca ciążą wewnątrzmaciczną – studium przypadku; 41. Analiza czynników ryzyka udarów mózgu wśród pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. [K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 56273 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56272/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Małgorzata Białek, Maria Lewicka, Edyta Guty : Poziom wiedzy młodzieży na temat zaburzeń odżywiania; Wiktoria Bielecka, Kamila Fortunka :Stres na stanowisku pracy pielęgniarki; Wiesława Bogdan, Elżbieta Pięta, Danuta Witko, Marek Mikuła, Karolina Bogdan : Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentek po mastektomii w pierwszych dobach po zabiegu na podstawie studium przypadku; Jolanta Borgosz, Bogusława Kupczak-Wiśniowska, Beata Podsiadło, Bogusława Serzysko : Aspekty endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w diagnostyce i leczeniu nowotworów dróg żółciowych i przewodu trzustkowego (w jęz. ang.); Martyna Brzezińska, Maria Kuśnierz, Ewa Durawa, Andrzej Martynow, Beata Jankowska-Polańska : Wpływ akceptacji choroby na jakość życia chorych z nadciśnieniem tętniczym; Vileta Cebulska, Violeta Koźlak, Katarzyna Juszczak, Aneta Durkiewicz : Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rakiem płuca – studium przypadku; Łukasz Dziendzielski, Adam Płaczek, Jakub Zalewski; Izabela Wróblewska; Świadomość ostrowskiego społeczeństwa dotycząca wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (w jęz. ang.); Łukasz Dziendzielski, Jakub Zalewski; Izabela Wróblewska; Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 na terenie Opolszczyzny (w jęz. ang.); Karolina Falkiewicz, Małgorzata Nowakowska, Paulina Orczyk : Wiedza i opinie maturzystów na temat transplantacji; Agnieszka Filarecka, Maciej Biernacki, Iwona Głowacka-Mrotek, Magdalena Sowa, Wojciech Zegarski :Pozycje ułożeniowe i transfery pacjenta jako występny proces rehabilitacji; Martyna Gruszka, Agata Gołba, Agnieszka Młynarska, Agata Grzyb; Częstość występowania zespołu kompulsywnego objadania się wśród katowickich maturzystów; Edyta Guty, Dorota Surowiec, Marianna Charzyńska-Gula, Halina Kolandyk : Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą Parkinsona; Violeta Jachimowicz, Kamila Gawłowicz, Danuta Nawrot : Ocena przygotowania pielęgniarek do sprawowania opieki nad pacjentem z depresją; Barbara Jamrozik, Marta Wkleklik, Ewa Durawa, Andrzej, Beata Jankowska-Polańska : Martynow, Ocena zależności między zespołem kruchości, akceptacją choroby a jakością życia w cukrzycy typu 2; Katarzyna Jarzębowska, Magda Dzierzbicka, Katarzyna Karczewska, Paweł Maraszek, Rafał Żbik, Olga Pływaczewska, Aleksandra Pietrzak, Elżbieta Antos : Ocena wiedzy i postaw studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na temat transplantacji narządów; Justyna Jasik : Charakterystyka wybranych wskaźników proporcji ciała zielonogórskich studentów i studentek w kontekście ich zachowań zdrowotnych; Joanna Jeż, Karolina Jońca, Edyta Guty : Problemy nietrzymania moczu u kobiet w podeszłym wieku; Magdalena Kazimierska-Zając, Teresa Kaczan, Joanna Rosińczuk :Dlaczego dziecko nie mówi poprawnie? Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy i języka; Aleksandra Kołtuniak, Beata Pawlak, Aleksandra Pytel, Joanna Rosińczuk : Proces pielęgnowania pacjentki ze stwardnieniem rozsianym; Patrycja Kula, Aleksandra Bonarek, Mateusz Wieczorek, Edyta Guty : Poziom wiedzy mężczyzn na temat objawów, diagnozowania i leczenia nowotworów stercza; Bogusława Kupczak-Wiśniowska, Jolanta Borgosz, Beata Podsiadło, Bogusław Serzysko, Paulina Duraj : Znaczenie chirurgii laparoskopowej w leczeniu raka jelita grubego (w jęz. ang.); Monika Lato-Pawłowska, Joanna Hoffman-Aulich, Iwona Bonikowska, Justyna Jasik, Grażyna Milewska- Wilk, Joanna chmielowiec; Praca pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej a syndrom wypalenia zawodowego; Bożena Majkowska, Barbara Mazurkiewicz, Agnieszka Nowacka, Ewa Dmoch Gajzlerska, Poród na przestrzeni dziejów; Stanisław Maniulik : Ocena jakości usług poradni przyszpitalnej z zastosowaniem modelu SERVQUAL – perspektywa pacjenta; Stanisław Maniulik, Agnieszka Bilewicz-Gruszczyńska, Hanna Belica, Karol Belica, Katarzyna Dytko, Beata Dudek, Jolanta Chmielowiec : Ocena stanu wiedzy na temat HIV i AIDS wśród studentów pielęgniarstwa w województwie lubuskim; Stanisław Maniulik, Joanna Rosińczuk : Ocena jakości opieki zdrowotnej w Polsce z wykorzystaniem metody SERVQUAL w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej; Barbara Mazurkiewicz, Monika Pietranik, Bożena Majkowska, Ewa Dmoch-Gajzlerska : Opieka nad pacjentką z niedokrwistością w połogu – studium przypadku; Agnieszka Nowacka, Anna Durka, Agnieszka Wojas, Ewa Dmoch Gajzlerska : Wiedza współczesnych kobiet na temat wpływu toksoplazmozy na rozwój i przebieg ciąży; Agnieszka Nowacka, Anna Kobala, Ewa Dmoch-Gajzlerska; Rola podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad rodziną (w jęz. ang.); Małgorzata Pałczyńska, Irena Krupa, Anna Jaros, Monika Przestrzelska, Teresa Małgorzata Tebenda, Marzena Terpiłowska, Katarzyna Żelazko : Wiedza i zachowania kobiet w wieku 45–50 lat wobec antykoncepcji; Małgorzata Pałczyńska, Patrycja Rozmus, Monika Przestrzelska, Marzena Terpiłowska ,Teresa Małgorzata Trebenda, , Anna Jaros, Katarzyna Żelazko Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o porodzie rodzinnym; Karolina Piekutowska, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska, Emilia Wawszczak : Postawy pacjentów hemodializowanych wobec transplantacji nerki od żywego dawcy; Beata Podsiadło, Monika Mazurek, Bogusław Serzysko, Katarzyna Stawicka, Aleksandra Nowak, Bogusława Kupczak-Wiśniowska, Jolanta Borgocz : Wiedza ciężarnych na temat wpływu Płodowego Zespołu Alkoholowego na układ sercowo-naczyniowy płodu i noworodka; Anna Resztak, Edyta Guty : Pacjent z cukrzycą typu 2, z powikłaniem w postaci stopy cukrzycowej; Anna Rozensztrauch, Katarzyna Golemo : Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród nastolatków – opis przypadku (w jęz. ang.); Bogusława Serzysko, Joanna Janik, Jolanta Borgosz, Beata Podsiadło, Katarzyna Stawicka, Bogusława Kupczak-Wisniowska; Czynniki ryzyka występowania chorób układu krążenia (w jęz. ang.); Agnieszka Skorupska-Król, Iwona Oskędra, Izabela Gabriel :Wybrane aspekty komunikowania pielęgniarki z pacjentem geriatrycznym; Lucyna Chocka, Edyta Kędra, Piotr Gurowiec, Elżbieta Szlenk-Czyczerska : Rozszerzenie uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania i przedłużania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne – opinie studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo w PMWSZ w Opolu; Agnieszka Stepanczuk-Jasiuk :Wpływ edukacji przedporodowej na poziom lęku u kobiet ciężarnych (w jęz. ang.); Marzena Terpiłowska, Teresa Małgorzata Trebenda, Łukasz Terpiłowski, Małgorzata Pałczyńska, Monika Przestrzelska, Katarzyna Żelazko, Anna Jaros : Mikrobiota jelitowa noworodka czynnikiem determinującym zdrowie; Zbigniew Tokarski, Iwona Łopacińska : Wybrane modele pielęgnowania mające zastosowanie w pracy pielęgniarek; Aleksandra Werczyńska, Karolina Witkowska, Ewa Dmoch- Gajzlerska : Niewydolność cieśniowo-szyjkowa – studium przypadku; Małgorzata Wojciechowska, Krystyna Jakubowska, Elżbieta Antos : Udział pielęgniarek w projektach naukowo-badawczych; Izabela Wróblewska, Ewa Wilburg –Burdelak, Iwona Zborowska, Anna Dąbek, Zuzanna Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż : Prewencja wtórna u pacjentów w podeszłym wieku po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego przebywających w oddziale rehabilitacji kardiologicznej; Katarzyna Zięba, Edyta Guty :Opinie personelu pielęgniarskiego na temat wiedzy, umiejętności i postaw studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu realizujących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo; Justyna Zych, Piotr Korzekwa : Analiza wiedzy pacjentów po udarze mózgu na temat jego czynników ryzyka i czasu dotarcia do szpitala.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 56275 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56274/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Opinie na temat starości; 2. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym; 3. Rak szyjki macicy – profilaktyka a świadomość kobiet na terenie województwa Mazowieckiego; 4. Efekt syndromu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w szpitalach na Podbeskidziu; 5. Współczesne poglądy dotyczące metod leczenia usprawniającego po alloplastyce stawu biodrowego; 6. Wielokulturowość w opiece pielęgniarskiej; 7. Komunikacja personelu pielęgniarskiego z pacjentem przejawiającym zachowania agresywne; 8. Ocena wiedzy studentek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakresie przygotowania do macierzyństwa; 9. Ocena ryzyka upadków oraz funkcji poznawczych i ich wpływ na poziom akceptacji choroby wśród pacjentów w wieku geriatrycznym; 10. Jakość życia pacjenta z cukrzycą; 11. Opinie studentów na temat transplantacji; 12. Częstość występowania ortoreksji wśród studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii; 13. Wiedza i deklarowane zachowania zdrowotne dotyczące raka sutka u hemodializowanych kobiet; 14. Analiza wpływu wybranych czynników na występowanie trudności w gojeniu się ran pooperacyjnych; 15. Analiza poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego o autoimmunologicznych jednostkach chorobowych na przykładzie łuszczycy zwykłej – doniesienie wstępne; 16. Samodzielne funkcjonowanie osób starszych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych; 17. Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne pacjentki z atopowym zapaleniem skóry (AZS); 18. Wpływ palenia tytoniu na występowanie raka płuc; 19. Rola i zadania pielęgniarki w pielęgnowaniu pacjenta z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc; 20. Zastosowanie i pielęgnacja systemów dostępu naczyniowego. Studium indywidualnego przypadku; 21. Ocena jakości życia pacjentów ze złamaniem okołokrętarzowym w przebiegu osteoporozy leczonych operacyjnie na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; 22. Porównanie wiedzy studentów wrocławskich uczelni wyższych na temat zawodu pielęgniarki; 23. Wiedza pracowników medycznych na temat zakażenia HIV i choroby AIDS; 24. Badania retrospektywne czynników mających wpływ na występowanie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego; 25. Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów; 26. Mobilne KTG w praktyce położnej; 27. Analiza stopnia odżywienia pacjentów w szpitalu promującym zdrowie; 28. Rzeczywisty stan wiedzy położnic na temat okresu połogu; 29. Profil socjoekonomiczny chorych z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym leczonych w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej w Jastrzębiu-Zdroju; 30. Zastosowanie metody Kinesiology Taping u kobiet ciężarnych i w okresie połogu; 31. Poziom zmęczenia studentów Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; 32. Obraz własnego macierzyństwa w opinii studentek położnictwa; 33. Poczucie koherencji u ciężarnych hospitalizowanych w oddziale patologii ciąży w aspekcie ryzyka wystąpienia depresji poporodowej – badania wstępne; 34. Umiejętność prowadzenia ciągłych zabiegów nerkozastępczych przez pielęgniarki w oddziałach intensywnej terapii; 35. Czy pielęgniarka szkolna może odgrywać rolę w rozpoznawaniu trudności adaptacyjnych dziecka w środowisku szkolnym oraz identyfikowaniu uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji? – doniesienie wstępne (w jęz. ang.); 36. Wiedza matek na temat stanów przejściowych noworodka; 37. Czynniki ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej (w jęz. ang.); 38. Przyrost masy ciała kobiety ciężarnej a stan zdrowia noworodka; 39. Kłykciny kończyste jako wskazanie do cięcia cesarskiego. Studium przypadku; 40. Opieka nad rodzącą w porodzie drogą pochwową po uprzednim cięciu cesarskim. Studium przypadku; 41. Stosowanie niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego przez położne.[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 56271 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56270/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1.Uzależnienie od środków masowego przekazu wśród młodzieży uczęszczającej do szkoły średniej; 2.Stan wiedzy kobiet mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego dotyczącej nowotworu gruczołu piersiowego; 3. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu ciąży – przegląd piśmiennictwa (w jęz. ang.); 4.Czynniki warunkujące poziom aktywności fizycznej i umysłowej w cukrzycy; 5.Rola edukacji pacjenta chorego na cukrzycę typu 2; 6.Zastosowanie spirometrii w grupie kobiet w przedziale wieku 70–80 lat do oceny poziomu wydolności fizycznej; 7.Zastosowanie HRV do oceny wydolności układu krążenia w grupie kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70–85 lat; 8.Ocena ryzyka powstawania odleżyn u pacjenta z niewydolnością krążenia przy użyciu dostępnych skal – opis przypadku; 9. Wiedza i postawy pielęgniarek oddziałowych wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach; naukowych oraz wykorzystywania najnowszych wyników badań w codziennej praktyce klinicznej; 10. Analiza wpływu wybranych czynników ryzyka na występowanie cukrzycy wśród określonej populacji; 11.Poziom wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń odcewnikowych (w jęz. ang.); 12. Rola lecznictwa uzdrowiskowego w schorzeniach ginekologicznych; 13. Wpływ hospitalizacji na stan psychofizyczny ciężarnych z oddziałów patologii ciąży; 14. Wybrane aspekty transplantacji serca w praktyce klinicznej; 15. Wpływ ostrych zespołów wieńcowych na postrzeganie zależnej od zdrowia jakości życia przez chorych w podeszłym wieku; 15. Ocena jakości życia oraz poziomu depresji u chorych z rakiem płuca; 16. Postawa personelu sali porodowej wobec młodocianych matek; 17. Ocena pracy zespołu terapeutycznego w oczach rodziców dziecka przebywającego na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka; 18. Zaburzenia depresyjne u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca; 19. Wpływ cukrzycy ciężarnych na stan zdrowia noworodka w pierwszych dobach życia; 20. Uwarunkowania stanów emocjonalnych kobiet ciężarnych (w jęz. ang.); 21. Wieloaspektowy wymiar wsparcia społecznego ciężarnych w ciąży fizjologicznej i powikłanej; 22. Wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® do określenia diagnoz i planowania działań pielęgniarskich wobec chorego z łuszczycowym zapaleniem stawów. Studium indywidualnego przypadku; 23. Poziom wiedzy kadry pielęgniarskiej dotyczący zakażenia HIV i choroby AIDS; 24. Wiedza pielęgniarek na temat udarów mózgu; 25. Wypalenie zawodowe i satysfakcja z pracy w opinii aktywnych zawodowo pielęgniarek; 26. Opieka pielęgniarska noworodków z wrodzoną przepukliną przeponową wymagających wentylacji oscylacyjnej wysokimi częstotliwościami na przykładzie Royal Children’s Hospital Melbourne, Australia (w jęz. ang.); 27. Problemy pielęgnacyjne dzieci z choroba nowotworową; 28. Znaczenie edukacji zdrowotnej w ocenie satysfakcji z leczenia oraz występowania lęku i depresji u pacjentów z cukrzycą typu 2; 29. Praca zmianowa a patologie przewodu pokarmowego u pielęgniarek; 30. Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez mieszkańców Podkarpacia. 31. Znaczenie postaw rodziców wobec szczepień ochronnych dzieci, w aspekcie zdrowia publicznego (w jęz. ang.); 32. Dobra praktyka pielęgniarska w przedmiocie postępowania przeciwbólowego na oddziałach torakochirurgicznych – badania wstępne; 33. Jakość życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem–defibrylatorem serca (ICD); 34. Wrodzony obrzęk naczynioruchowy u chorego z niedoborem inhibitora C1 dopełniacza. Opis przypadku (w jęz. ang).[K]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 56269 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 56268/XXV/P czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again