Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(4)
Author
Czapiewski Konrad
(1)
Dmochowska Halina
(1)
Gawęcka-Olszewska Joanna
(1)
Grochowski Mirosław
(1)
Janc Krzysztof
(1)
Komornicki Tomasz (1963- )
(1)
Kucińska Małgorzata
(1)
Nitka Anna
(1)
Szajewska Natalia
(1)
Wysocka Malwina
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Jakość życia
(1)
Kształcenie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Młodzież
(1)
Praca
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Siła robocza
(1)
Subject: time
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(4)
Genre/Form
Dane statystyczne
(4)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22552, 22551 (2 egz.)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 22550 czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 12)
1.Wstęp; 2. Rynek pracy Mazowsza w literaturze przedmiotu; 3. Strukturalne i przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy; 3.1. Społeczno-demograficzne uwarunkowania rynku pracy (na podstawie danych GUS); 3.2. Szacunek rzeczywistego rozkładu wykorzystywanych miejsc pracy ‘łącznie z pracą nierejestrowaną); 3.3. Podsumowanie; 4. Wynagrodzenia w układzie przestrzennym; 5. Przestrzenna dostępność rynków pracy; 5.1. Uwagi wstępne; 5.2. Samowystarczalność powiatowych rynków pracy; 5.3. Dostępność przestrzenna dużych rynków pracy; 5. Dojazdy do pracy; 5.6. Podsumowanie; 6. Rola przedsiębiorstw nowych i kreatywnych w kształtowaniu rynków pracy; 7. Rozkład przestrzenny bezrobocia; 7.1. Wielkość i struktura bezrobocia w układzie administracyjnym; 7.2. Struktura bezrobocia; 7.3. Szacunek rzeczywistej stopy bezrobocia; 3. Podsumowanie; 8.1. Wnioski; 8.2. Elementy prognozy; 8.3. Rekomendacje.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 10)
1. Kapitał ludzki a rozwój społeczno-ekonomiczny ; 1.1. System edukacji w Polsce (ogólna charakterystyka); 1.2. Edukacja w województwie mazowieckim (podstawowe informacje); L.3. Rynek edukacji a rynek pracy na Mazowszu; 2. Potrzeby, preferencje i plany życiowe młodzieży regionu Mazowsza; 2.1. Charakterystyka populacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych objętej badaniem; 2.2. Plany dotyczące kontynuacji nauki; 2.3. Atrakcyjność miejsca-zamieszkania; 2.4. Szanse na realizację aspiracji i planów życiowych; 2.5. Plany na przyszłość związane z miejscem obecnego zamieszkania; 3. Wnioski i rekomendacje. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 17)
1.Metodologia, cel i zakres badania; 2. Charakterystyka respondentów; 3. Aktywność zawodowa i sytuacja finansowa; 4. Sytuacja mieszkaniowa; 5. Samodzielność, mobilność, dostęp do komunikacji i usług publicznych; 6. Formy spędzania czasu wolnego; 7. Wykorzystanie nowoczesnych technologu (komputer, Internet i telefon komórkowy). [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
Book
In basket
(Trendy Rozwojowe Mazowsza, ISSN 2084-5669 ; nr 11)
1.Wstęp; 2. Metodologia badań; 1.1. Postępowanie badawcze; 2.2. Metody badań i źródła danych; 3. Dostępność do edukacji i jakość kształcenia; 3.1. Dostępność przestrzenna do edukacji; 3.2. Dostępność społeczna do edukacji; 3.3. Jakość kształcenia na podstawie efektów edukacyjnych uczniów; .4. Jakość kształcenia na podstawie zasobów technicznych szkół; 4. Zmiany poziomu wykształcenia ludności; 4.1. Poziom wykształcenia mieszkańców; 4,2. Poziom wykształcenia rolników; 4.3. Poziom wykształcenia radnych; 5. Poziom wykształcenia, kształcenie a rynki pracy Mazowsza; 5.1. Poziom wykształcenia a wybrane elementy rynku pracy; 5.2. Struktura kształcenia (profil absolwentów); 5.3. Struktura bezrobocia; 5.4. Aktywizacja zawodowa i kształcenie ustawiczne; 6. Kapitał intelektualny Mazowsza; 6.1. Struktura firm; 6.2. Najlepsze firmy Mazowsza; 7. Obszary problemowe edukacji na Mazowszu; 8. Podsumowanie i rekomendacje; Aneks Scenariusz Wywiadu z Dyrektorem Szkoły Ponadgimnazjalnej i Ankieta skierowana do Urzędów Gmin. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 088/c (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again