Form of Work
Książki
(6)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Abilez Oscar J
(1)
Andres Janusz (1953- )
(1)
Bączyk Grażyna
(1)
Chudziński Sławomir
(1)
Dyk Danuta
(1)
Gacek Lucyna
(1)
Grajek Zbysław
(1)
Grodzicki Tomasz (1959- )
(1)
Gutysz-Wojnicka Aleksandra
(1)
Głowacka Aleksandra (medycyna)
(1)
Kapała Agnieszka (pielęgniarka)
(1)
Kapała Wojciech
(1)
Kenig Jakub
(1)
Kozłowska Katarzyna (chirurg)
(1)
Kulig Jan (medycyna)
(1)
Machała Waldemar
(1)
Nguyen Tom C
(1)
Piechota Mariusz (1966- )
(1)
Siedlecka Maria (pielęgniarka)
(1)
Skokowska Beata
(1)
Ulatowska Agnieszka
(1)
Włodarczyk Elżbieta (pielęgniarka)
(1)
Śmietana Rafał
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Postępowanie okołooperacyjne
(7)
Chirurgia
(3)
Pielęgniarstwo
(3)
Anestezjologia
(2)
Intensywna terapia
(2)
Choroby układu krążenia
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Powikłania pooperacyjne
(1)
Sprzęt medyczny
(1)
Znieczulanie
(1)
Znieczulenie
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Podręczniki
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(3)
7 results Filter
Book
In basket
Anestezja chorych w stanie zagrożenia życia / Waldemar Machała. - Wydanie I. - Warszawa : PZWL, 2019. - IX, [1], 181, [1] strona : ilustracje (głównie kolorowe) ; 20 cm.
ISBN: : 978-83-200-5782-9
Cz.1:Znieczulenie chorych w stanie zagrożenia życia; 1.1. Warunki bezpiecznego znieczulenia; 1.2. Zgoda na znieczulenie; 1.3. Kwalifikacja do znieczulenia; 1.4.Charakterystyka wybranych technik znieczulenia wykonywanych u chorych operowanych w trybie ratunkowym i pilnym; 1.5. Monitorowanie w czasie znieczulenia; 1.6. Procedura „pełnego żołądka"; Cz.2: Znieczulenie regionalne; 2.1. Uśmierzanie bólu u chorego urazowego; 2.2. Znieczulenie regionalne. [B]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59835, 59834 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59833/XXV/M czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7609-844-9
Cz. 1: STATIM!; Rozdział 1: Wytyczne resuscytacji z 2010 roku; 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych; 2. Postępowanie z użyciem AED; 3. Resuscytacja wewnątrzszpitalna; 4. Postępowanie w przypadku tachykardii (z tętnem); 5. Postępowanie w przypadku bradykardii; 6.Postępowanie w zadławieniu u dorosłych; 7. Protokół szybkiej intubacji (przy prawdopodobnie wypełnionym żołądku pacjenta); Rozdział 2: Zaawansowane zabiegi ratunkowe; 8. Schemat postępowania u pacjenta urazowego; 9. Postępowanie w przypadku najczęściej spotykanych urazów; Cz. 2: Przydatne informacje; 10. Fakty i wzory; 11. Leki podawane dożylnie powszechnie stosowane na oddziale intensywnej opieki medycznej; 12. Nici chirurgiczne; 13. Skala dawkowania insuliny drogą wstrzyknięć podskórnych; 14. Przeliczanie dawek kortykosteroidów; 15. Dawkowanie opioidów; 16. Ruchoma skala podawania heparyny; 17. Zalecenia programu poprawy opieki chirurgicznej; Cz. 3: Raporty, formularze i szablony; Rozdział 3: Opis ogólny; 18. Zlecenie przyjęcia/przeniesienia pacjen-ta; 19. Wywiad i badanie fizykalne; 20. Konsultacja lekarska; 21. Raport przedoperacyjny; 22. Raport pooperacyjny; 23. Raport pozabiegowy; 24. Raport dzienny ze stanu pacjenta; 25. Raport z pobytu pacjenta na oddziale intensywnej opieki medycznej; 26. Wypis; Rozdział 4: Opis szczegółowy; 27. Zlecenie przyjęcia/przeniesienia pacjenta; 28. Wywiad medyczny; 29. Badanie fizykalne; 30: Pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej; Cz. 4: Anatomia w diagnostyce medycznej; 31. Przekroje poprzeczne w projekcjach tomografii komputerowej; 32. Neurologia; 33. Układ sercowo-naczyniowy; 34. Układ oddechowy – oskrzela i płuca; 35. Układ pokarmowy; 36. Układ mięśniowoszkieletowy; 37. Pourazowe zmiany patologiczne; Cz. 5: Drobnoustroje i leki; 38. Terapia empiryczna często występujących zakażeń ; 39. Antybiotykoterapia okołooperacyjna; 40. Zakażenia drożdżakami (Candida); 41. Pałeczki Gram-ujemne; 42. Drobnoustroje Gram-dodatnie (mrsa, vre, gronkowce koagulazoujemne); 43. Zakażenia odcewnikowe; 44. Zapalenie płuc (szpital-ne/respiratorowe); Cz. 6: Procedury; Rozdział 5: Przy łóżku pacjenta; 45. Wkłucie centralne: żyła szyjna wewnętrzna; 46. Dostęp do żyły centralnej: żyła podobojczykowa; 47. Zakładanie drenu do jamy opłucnej; 48. Konikotomia igłowa; 49. Konikotomia chirurgiczna; 50. Torakotomia w stanach nagłych; 51.Bronchoskopia za pomocą fiberoskopu giętkiego; 52. Ultrasonografia u pacjenta po urazie (fast, focused abdominal sonogram for trauma); 53. Zakładanie rurki nosowo-żołądkowej; 53. Leczenie priapizmu; 54. Zakładanie cewnika Swana-Ganza; 55. Postępowanie u pacjenta z zatrzymaniem moczu; Rozdział 6: W sali operacyjnej; 56. Amputacja kończyny dolnej poniżej stawu kolanowego (technika Burgessa); 57. Resekcja wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową; 58. Resekcja wyrostka robaczkowego metodą otwartą; 59. Resekcja pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową; 60. Resekcja pęcherzyka żółciowego metodą otwartą; 61. Naprawa przepukliny pachwi-nowej metodą Lichtensteina (z zastosowaniem siatki wzmacniającej); 62. Nacięcie powięzi kończyny dolnej (fasciotomia) 121 Lumpektomia i biopsja węzła wartowniczego; 63. Zmodyfikowana radykalna mastektomia; 64.Wycięcie tarczycy; 65. Tracheotomia; Cz. 7: Choroby układowe; 66. Sepsa; Rozdział 6: Neurologiczne; 67. Ostre zaburzenia świadomości; 68. Skala Glasgow; 69. Śmierć mózgu; Rozdział 7: Otolaryngologia; 70. Postępowanie w przypadku krwawienia z nosa; 71. Postępo-wanie u pacjenta z tracheostomią; Rozdział 8: Układ krążenia; 72. Klasy wstrząsu hipowolemicznego; 73. EKG – uwagi ogólne; 74. Niedokrwienie i zawał w zapisie EKG; 75. Blok serca w zapisie EKG; 76. Interpretacja wybranych wyników badania EKG; 77. Dysrytmie przedsionkowe w zapisie EKG; 78. Dysrytmie komorowe w zapisie EKG; 79. Interpretacja parametrów uzyskanych za pomocą cewnika Swana-Ganza; 80. Leki naczynioaktywne i ich działanie; 81. Przegląd leków naczynioaktywnych; Rozdział 9: Układ oddechowy; 82. Zespół ostrej niewydolności oddechowej; 83. Krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny; 84.Przyczyny hipoksemii; 85. Parametry oddechowe; 86. Zator tętnicy płucnej; 87. Wentylacja mechaniczna – wstęp; 88. Rodzaje i tryby wentylacji mechanicznej; 89. Odzwyczajanie pacjenta od wentylacji mechanicznej; Rozdział 10: Układ pokarmowy i moczowo-płciowy; 90. Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej; 91. Ropień odbytowo-odbytniczy; 92. Ropień okołoodbytniczy; 93. Zapalenie wyrostka robaczkowego; 94. Przygotowanie przewodu pokarmowego do zabiegu operacyjnego; 95. Rak jelita grubego; 96. Rak odbytnicy; 97. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego; 98. Objawowa kamica żółciowa/kolka żółciowa; 99. Zapalenie uchyłków i uchyłkowatość; 100. Przetoka okołoodbytnicza; 101. Przetoki; 102. Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego; 103. Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego; 104. Rozpoznawanie przyczyn krwiomoczu; 105. Zapalne choroby jelit: choroba Leśniowskiego-Crohna; 106. Zapalne choroby jelit: wrzodziejące zapalenie jelita grubego; 107. Niedrożność jelita grubego; 108. Niedrożność jelita cienkiego; 109. Skąpomocz/bezmocz; 110. Ostre zapalenie trzustki; 111. Zapalenie trzustki spowodowane obecnością kamieni żółciowych (mechaniczna niedrożność bańki wątro-bowo-trzustkowej); Rozdział 11: Płyny, elektrolity i dane na temat odżywiania 112. Leki moczopędne; 113. Zaburzenia elektrolitowe; 114. Płyny ciała; 115. Dane żywieniowe; 116. Zapotrzebowanie organizmu na energię; 117. Wybór diety podczas leczenia szpitalnego; 118. Przedoperacyjna ocena stanu odżywienia pacjenta; Rozdział 12: Układ wewnątrzwydzielniczy; 119. Niedoczynność nadnerczy; 120. Preparaty insulinowe; Rozdział 13: Hematologia/choroby zakaźne; 121. Wytyczne podczas przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych; 122. Kaskada krzepnięcia; 123. Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich; 124. Gorączka; 125.Małopłytkowość heparynowa z zakrzepicą (hitt, heparin-induced thrombocytopenia with thrombosis); Rozdział 14: Układ mięśniowo-szkieletowy; 126. Zespół ciasnoty międzypowięziowej w kończynie; Rozdział 15: Przeszczepy; 127. Postępowa-nie z dawcami narządów; 128. Postępowanie u pacjenta po przeszczepie/wskazania do przeszczepów; Cz. 8: Urazy; Rozdział 16: Urazy w zakresie głowy i szyi; 129. Złamania żuchwy; 130. Złama-nia kości nosowej; 131.Urazy szczękowo-twarzowe; 132. Złamania w zakresie oczodołów i wyrostka jarzmowego; 133. Urazy penetrujące w zakresie szyi; Rozdział 17: Urazy w obrębie ręki; 134. Postępowanie na szpitalnym oddziale ratunkowym; 135. Dane z wywiadu; 136. Przyczyny inter-wencji na szpitalnym oddziale ratunkowym; 137. Inne urazy w zakresie ręki; Rozdział 18: Urazy w zakresie układu moczowo-płciowego; 138.Ogólne zasady postępowania; 139. Urazy w zakresie ne-rek; 140. Urazy w zakresie moczowodów; 141. Urazy w zakresie pęcherza moczowego; 142. Urazy w zakresie cewki moczowej; 143.Urazy w zakresie prącia i jąder; Rozdział 19: Urazy ortopedyczne; 144. Złamania; 145. Rodzaje szyn do unieruchamiania kończyn; Rozdział 20: Oparzenia; 146. Opa-rzenia związkami chemicznymi; 147. Oparzenia prądem elektrycznym; 148. Oparzenia pierwszego stopnia (powierzchowne); 149. Oparzenia drugiego stopnia (częściowej grubości powierzchowne i głębokie); 150. Oparzenia trzeciego stopnia (pełnej grubości); 151. Reguła dziewiątek do obliczania objętej oparzeniem powierzchni ciała; 152. Kryteria hospitalizacji; 153. Urazy drogą wziewną; 154. Resuscytacja płynowa; 155. Ciepłota ciała; 156. Układ pokarmowy; 157.Zakażenie; 158. Choroba nowotworowa; Cz. 9: Jak przetrwać wizytę/obchód? [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52121/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7597-344-0
Rozdział 1: Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego - Wojciech Kapała; Rozdział 2: Pielęgniarska opieka pooperacyjna -elementy składowe i ich znaczenie - Wojciech Kapała; Rozdział 3: Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne pacjenta leczonego na oddziale chirurgii ogólnej -Wojciech Kapała, Beata Skokowska, Grażyna Bączyk; 1. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po usunięciu wyrostka robaczkowego; 2. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji przepukliny brzusznej; 3. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji żylaków kończyn dolnych; 4. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji tarczycy; 5. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po usunięciu nerki; 6. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po usunięciu nadnercza; 7. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po usunięciu śledziony; 8. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po amputacji piersi; 9. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po amputacji kończyny dolnej; 10. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po resekcji żołądka; 11. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji na jelicie grubym; 12. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po wyłonieniu stomii jelitowej; 13. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po usunięciu pęcherzyka żółciowego oraz po operacji kamicy przewodowej; 14. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego operowanego z powodu ostrego zapalenia trzustki; Rozdział 4: Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne pacjenta leczonego na oddziale chirurgii ogólnej w przypadkach innych niż operacyjne - Wojciech Kapała , Grażyna Bączyk; 1. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego z zakrzepowym zapaleniem żył głębokich; 2. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego z krwotokiem do przewodu pokarmowego; 3. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego z ostrym zapaleniem trzustki leczonym nieoperacyjnie; Rozdział 5: Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne pacjenta po urazie - Sławomir Chudziński, Wojciech Kapała, Beata skokowska, Lucyna Gacek; 1. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po urazie jamy brzusznej; 2. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po urazie czaszkowo-mózgowym; 3. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po urazie rdzenia kręgowego; 4. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po urazie klatki piersiowej; 5. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po urazie miednicy; 6. Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po złamaniach kości; Rozdział 6: Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne pacjenta hospitalizowanego na oddziale ortopedii; 1. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po endoprotezoplastyce stawu biodrowego; 2. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po endoprotezoplastyce stawu kolanowego; 3. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po endoprotezoplastyce stawu skokowego; 4. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po endoprotezoplastyce stawu barkowego; 5. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego; 6. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego; 7. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po zszyciu zerwanego ścięgna Achillesa; 8. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji palucha koślawego; 9. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po opeacji usunięcia cysty Backera; 10. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po operacji usunięcia ganglionu; 11. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po zwichnięciu stawu; 12. Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego z chorobą tkanek miękkich (ścięgien, więzadeł, tkanki łącznej); Rozdział 7: Diagnostyka w urologii: opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego przygotowanego do badań diagnostycznych i po wykonanych badaniach - Aleksandra Głowacka, Grażyna Bączyk; Rozdział 8: Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego operowanego z powodu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego - Katarzyna Kozłowska, Grażyna Bączyk; Rozdział 9: Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego operowanego z powodu nowotworu pęcherza moczowego -Aleksandra Głowacka, Grażyna Bączyk; Rozdział 10: Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne pacjenta po przeszczepie nerki -Agnieszka Kapała; Rozdział 11: Opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego przygotowywanego do badań i zabiegów wykonywanych w chirurgii naczyniowej i angiologii - Katarzyna Kozłowska, Grażyna Bączyk; Rozdział 12: Pooperacyjna opieka pielęgniarska i problemy pielęgnacyjne chorego po zabiegach z powodu tętniaka aorty brzusznej --Katarzyna Kozłowska, Grażyna Bączyk; Rozdział 13: Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem starszym leczonym chirurgicznie - Agnieszka Ulatowska, Grażyna Bączyk, Elżbieta Włodarczyk; Rozdział 14: Pielęgniarska ocena stanu odżywienia chorych leczonych chirurgicznie oraz żywienie chorych po zabiegu chirurgicznym - pielęgnowanie chorego żywionego dojelitowo i pozajelitowo - Beata Skokowska, Grażyna Bączyk; Rozdział 15: Zaopatrywanie i gojenie ran - Wojciech Kapała; Rozdział 16: Ocena i leczenie bólu pooperacyjnego i pourazowego - ujęcie kliniczne i pielęgniarskie - Wojciech Kapała; Rozdział 17: Usprawnianie po zabiegach chirurgicznych -informacje dla pielęgniarek -Wojciech Kapała; Rozdział 18: Specyfika praktyki pielęgniarskiej na oddziale chirurgii w kontekście komunikacji interpersonalnej i wsparcia społecznego -Maria Siedlecka. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59936, 59935, 59934, 57479 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57478/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki / redakcja naukowa Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka. - Wydanie 1- 1 dodruk - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018. - XVI, [1], 718 stron : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
Cz. 1: Podstawy pielęgniarstwa anastezjologicznego i intensywnej opieki; 1. Fundamentalne aspekty pielęgniarstwa anastezjologicznego i intensywnej opieki (Danuta Dyk); 2. Monitorowanie stanu chorego na oddziałach anastezjologii i intensywnej terapii; 3. Procedury medyczne wykonywane na oddziałach anastezjologii i intensywnej terapii; 4. Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u pacjentów na oddziale anastezjologii i intensywnej terapii (Michał Mandecki); 5. Profilaktyka i kontrola zakażeń na oddziałach anastezjologii i intensywnej terapii (Sylwia Miętkiewicz, Bożena Nowaczyk); 6. Uwarunkowania kulturowe, religijne i etyczne opieki nad pacjentem na oddziałach anastezjologii i intensywnej terapii (Beata Dobrowolska, Aleksandra Gutysz-Wojnicka); Cz. 2: Pielęgniarstwo anastezjologiczne; 7. Homeostaza układowa i narządowa podczas znieczulenia (Barbara Tamowicz); 8. Farmakologia leków stosowanych podczas znieczulenia ogólnego i regionalnego oraz sedacji i analgosedacji (Barbara Tamowicz); 9. Ocena przedoperacyjna pacjenta i przygotowanie do znieczulenia (Barbara Tamowicz); 10. Sprzęt, aparatura, dokumentacja stosowana w anastezjologii (Janusz Kidacki, Bogusław Gawęda); 11. Znieczulenie ogólne (Beata Horeczy, Maciej Kolowca); 12. Znieczulenie przewodowe miejscowe i regionalne (Marek Wojtaszek, Dorota Ozga); 13. Opieka nad pacjentem w bezpośrednim okresie po operacji i znieczuleniu (Dorota Ozga, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Marek Wojtaszek); 14. Specyfika prowadzenia znieczulenia, analgosedacji i sedacji w kardiochirurgii, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej, traumatologii, urologii, ginekologii, położnictwie, laryngologii, okulistyce (Elzbieta Mach-Lichota, Bogusław Gawęda); 15. Opieka okołoopercyjna nad pacjentem bariatrycznym (Krystyna Woźniak, Dorota Ozga); 16. Specyfika przeprowadzania procedur anastezjologicznych w ramach oddziału chirurgii jednego dnia i poza salą operacyjną (Stanisław Wojtan); Cz. 3: Pielęgniarstwo w intensywnej opiece; 17. Proces sprawowania opieki pielęgniarskiej według założeń klasyfikacji NANDA (Danuta Zarzycka); 18. Opieka nad chorym w stanie zagrożenia życia spowodowanym ostrą niewydolnością układu oddechowego (Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Anna Doboszyńska); 19. Opieka nad chorym w stanie zagrożenia życia spowodowanym niewydolnością układu krążenia (Edyta K. Cudak, Dorota Kazimierska); 20. Opieka nad pacjentem w stanie zagrożenia życia spowodowanym niewydolnością układu nerwowego (Dnuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka); 21. Opieka nad chorym w stanie zagrożenia życia spowodowanym wstrząsem (Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka,Celina Glaza); 22. Odrębności opieki nad chorym w starszym wieku w stanie zagrożenia życia (Bożena Nowaczyk); 23. Opieka okołotransplantacyjna (Lidia Glinak, Małgorzata Braczkowska); 24. Opieka nad chorym w schyłkowym okresie życia na oddziale anastezjologii i intensywnej terapii (Sylwia Miętkiewicz); 25. Leczenie żywieniowe chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (Karina Stefańska-Wronka, Celina Glaza); 26. Delirium, ból i zaburzenia snu u pacjentów na oddziale intensywnej terapii (Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska). [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 59876, 59875, 59874, 59873 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 59872/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Specyfikacja pracy pielęgniarek w oddziale chirurgicznym; 2. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego; 3. Przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego; 4. Zastosowanie środków do higieny jamy ustnej u pacjentów przygotowanych do zabiegu operacyjnego; 5. Sprzeciw wobec przetaczania krwi; 6. Opieka nad chorym po zabiegu operacyjnym; 7. Jakość opieki pielęgniarskiej w monitorowaniu i kontroli bólu pooperacyjnego; 8. Problemy pielęgnacyjne u pacjenta z zespołem ostrej niewydolności oddechowej - opis przypadku; 9. Chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej z uwzględnieniem roli pielęgniarskiej opieki pooperacyjnej; 10. Problemy pielęgnacyjne u chorych po tyreoidektomii; 11. Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjentów po amputacjach naczyniowych; 12. Zadania pielęgniarki w żywieniu dojelitowym chorych w oddziale chirurgii; 13. Ocena jakości życia pacjentów operowanych z powodu nowotworu jelita grubego; 14. Problem nikotynizmu wśród chorych operowanych z powodu raka płuca; 15. Wiedza pacjentów z prawidłowej pielęgnacji przetoki jelita grubego; 16. Cholecystektomia laparoskopowa a klasyczna w opinii pacjentów; 17. Przygotowanie instrumentarium laparoskopowego do ponownego użycia [JR]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1491/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-1491/1/XXV/P czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Monitorowanie czynności i dynamiki układu krążenia / Mariusz Piechota. - Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2016. - XXVII, [1], 356 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 20 cm.
Cz. 1: Dlaczego, u kogo, kiedy i w jaki sposób należy prowadzić monitorowanie dynamiki układu krążenia?; 1. Wprowadzenie; 2. Wybór metody monitorowania dynamiki układu krążenia oraz przydatnych parametrów; 3. Zagrożenia związane z okresem okołooperacyjnym; 4. Pacjenci chirurgiczni o wysokim ryzyku zgonu i powikłań zagrażających życiu; 5. Chorzy hospitalizowani na oddziale intensywnej terapii; Cz. 2: Sposoby monitorowania czynności i dynamiki układu krążenia; 6. Klasyfikacje monitorowania dynamiki układu krążenia; 7. Monitorowanie akcji serca; 8. Monitorowanie tętna; 9. Biochemiczne markery perfuzji tkankowej; 10. Pomiar diurezy; 11. Pomiar ciśnienia tętniczego; 12. Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego; 13. Cewnik umieszczony w tętnicy płucnej (cewnik Swana-Ganza); 14. Monitorowanie mikrokrążenia; 15. Badanie ultrasonograficzne; Cz. 3: Charakterystyka wybranych parametrów hemodynamicznych; 16. Równania oraz schematy blokowe parametrów hemodynamicznych; 17. Wskaźnik sercowy; 18. Wskaźnik objętości wyrzutowej; 19. Wskaźnik całkowitej objętości końcowo-rozkurczowej; 20. Zmienność obojętności wyrzutowej lub zmienność ciśnienia tętna; 21. Wskaźnik systemowego oporu naczyniowego; 22. Kurczliwość mięśnia sercowego; 23. Pozanaczyniowa woda płucna; 24. Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych; 25. Dostarczanie i zużycie tlenu; Cz. 4: Przegląd wybranych technik umożliwiających pomiar rzutu serca; 26. Rodzaje technik stosowanych do oszacowania pojemności minutowej serca; 27. Wlidacja technik używanych do oszacowania pojemności minutowej serca; 28. Metody inwazyjnego pomiaru pojemności minutowej serca; 29. Metody małoinwazyjnego pomiaru pojemności minutowej serca, wykorzystujące analizę konturu fali tętna - ogólna charakterystyka; 30. Metody małoinwazyjnego pomiaru pojemności minutowej serca wykorzystujące analizę konturu tętna i wymagające kalibracji; 31. Metody małoinwazyjnego pomiaru pojemności minutowej serca wykorzystujące analizę fali tętna i niewymagające kalibracji, lecz wprowadzenia niezbędnych danych demograficznych i fizycznych pacjenta; 32. Metody małoinwazyjnego pomiaru pojemności minutowej serca wykorzystujące analizę fali tętna i niewymagające kalibracji ani wprowadzenia określonych danych; 33. Inne metody małoinwazyjne monitorowania rzutu serca; 34. Metody nieinwazyjnego pomiaru pojemności minutowej serca; 35. Podsumowanie. [JK]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52237/XXV/M czyt. (1 egz.)
Book
In basket
1. Definicja wieku starszego oraz zmiany fizjologiczne i patologiczne związane ze starzeniem. Jerzy Chudek; 2. Zespoły geriatryczne. Anna Skalska; 3. Wpływ zabiegu operacyjnego na organizm osób starszych. Jakub Kenig, Kinga Mastalerz; 4. Rola obecnie stosowanych badań w kwalifikacji pacjenta w wieku podeszłym do planowego zabiegu operacyjnego. Jakub Kenig, Jerzy W. Mituś; 5. Kwalifikacja do planowego zabiegu operacyjnego. Całościowa Ocena Geriatryczna. Karolina Piotrowicz; 6. Strategia postępowania chirurgicznego u chorych w wieku podeszłym. Piotr Richter, Andrzej Gryglewski; 7. Problemy okołooperacyjne u osób w wieku podeszłym pacjent z przewlekłą chorobą nerek. Tomasz Stompór, Dariusz Onichimowski; 8. Pacjent z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Michał Chyrchel, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki; 9. Pacjent z cukrzycą. Grzegorz Dzida; 10. Najczęstsze problemy i dylematy anestezjologa w trakcie znieczulenia. Kinga Mastalerz, Jerzy Wordliczek; 11. Żywienie chorego w okresie okołooperacyjnym. Stanisław Kłęk; 12. Starszy człowiek w obliczu leczenia chirurgicznego perspektywa psychologiczna. Barbara Bętkowska-Korpała; 13. Powikłania pooperacyjne u starszych chorych z punktu widzenia geriatry. Barbara Gryglewska; 14. Najczęstsze powikłania chirurgiczne. Jakub Kenig; 15. Leczenie bólu pooperacyjnego u pacjentów w podeszłym wieku. Renata Zajączkowska; 16. Rola rehabilitacji. Joanna Kostka, Tomasz Kostka; 17. Rola opiekuna w okresie okołooperacyjnym. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Sławomir Tobis . [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 57485 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57484/XXV/M czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again