Form of Work
Książki
(26)
Publikacje dydaktyczne
(6)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(24)
available
(19)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia - Magazyn
(11)
Czytelnia - Wolny dostęp
(14)
Author
Adamiak Barbara (1949- )
(2)
Hauser Roman (1949- )
(2)
Knysiak-Sudyka Hanna (1971- )
(2)
Masternak Marian
(2)
Sawczyn Wojciech
(2)
Woś Tadeusz (1946- )
(2)
Adamiak Barbara
(1)
Bojanowski Eugeniusz
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Borkowski Janusz (1934- )
(1)
Borkowski Janusz (1934-2012)
(1)
Brzezicki Tomasz
(1)
Chorąży Krzysztof
(1)
Cieślak Zbigniew
(1)
Czajka Aleksandra (prawnik)
(1)
Dejak Maciej
(1)
Flisek Aneta
(1)
Geburczyk Filip
(1)
Golęba Anna
(1)
Janowicz Zbigniew
(1)
Jaroszyński Adam
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Jaworski Michał
(1)
Jaśkowska Małgorzata
(1)
Jędrzejewski Tomasz
(1)
Kamiński Marcin (prawnik)
(1)
Kiełbowski Maciej
(1)
Kiełkowski Tadeusz
(1)
Kmiecik Zbigniew R
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Kubiak Marcin (prawnik)
(1)
Kurzyński Mariusz
(1)
Kusyk Tomasz
(1)
Kędziora Robert
(1)
Lang Jacek Marian
(1)
Nałęcz Maciej
(1)
Nikitorowicz Zbigniew
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Olszanowski Jan
(1)
Piątek Wojciech (1983- )
(1)
Porzecka Barbara
(1)
Przybysz Piotr (nauki prawne)
(1)
Romańska Marta
(1)
Romańska Marta (sędzia)
(1)
Ronowicz Jacek
(1)
Roszkowiak Agnieszka
(1)
Rączka Piotr
(1)
Skoczylas Andrzej (prawo)
(1)
Szuma Jan
(1)
Talaga Robert
(1)
Taras Wojciech
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(25)
Audience Group
Szkoły wyższe
(6)
Prawnicy
(5)
Urzędnicy
(3)
Administracja publiczna
(2)
Przedsiębiorcy
(1)
Subject
Postępowanie administracyjne
(24)
Sądownictwo administracyjne
(6)
Postępowanie egzekucyjne
(4)
Postępowanie sądowe
(3)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Prawo
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Sądy administracyjne
(2)
Administracja
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Kazusy
(1)
Kodeks
(1)
Koszty sądowe
(1)
Pisma procesowe
(1)
Polska
(1)
Postępowanie administracyjne-Polska
(1)
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne)
(1)
Postępowanie podatkowe
(1)
Postępowanie sporno-administracyjne
(1)
Postępowanie sądowe-Polska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Subject: time
2001-
(8)
Subject: place
Polska
(10)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Kodeks
(1)
Kompendia i repetytoria
(1)
Opracowanie
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradnik
(1)
Wzory dokumentów
(1)
legislacja
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51764 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51763/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Część 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Akt administracyjny i inne formy działania administracji państwowej; Rozdział 2: Prawo procesowe administracyjne i prawo procesowe sądowo-administracyjne; Rozdział 3 Geneza i rozwój postepowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego; Rozdział 4:Ogólna charakterystyka kodeksu postępowania administracyjnego; Rozdział 5: Zakres obowiązywania i stosowania kodeksu postępowania administracyjnego; Część 2: Postępowanie administracyjne; Rozdział 1: Zasady ogólne postępowania administracyjnego; Rozdział 2: Organy prowadzące postępowanie; Rozdział 3: Strona i inni uczestnicy postępowania, którym przysługują prawa strony; Rozdział 4: Terminy; Rozdział 5: Wezwania; Rozdział 6: Doręczenia; Rozdział 7: Protokoły i adnotacje; Rozdział 8: Przebieg postępowania; Rozdział 9: Decyzje i postanowienia. Ugoda; Rozdział 10: Odwołanie i postępowanie odwoławcze. Zażalenia; Rozdział 11: Uchylenia i zmiana decyzji poza postępowaniem odwoławczym. Stwierdzenie nieważności decyzji. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji; Rozdział 12: Przepisy szczególne postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych; Rozdział 13: Udział prokuratora w postępowaniu; Rozdział 14: Opłaty i koszty postępowania; Część 3: Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o własność między organami administracji państwowej a sądami; Część 4: Postępowanie przed sądem administracyjnym; Rozdział 1: Naczelny Sąd Administracyjny i jego ośrodki zamiejscowe; Rozdział 2: Postępowanie przed sądem administracyjnym a postępowanie cywilne (procesowe); Rozdział 3: Strony; Rozdział 4:Przebieg postępowania; Rozdział 5: Orzeczenia; Rozdział 6: Wykonanie i skutki orzeczeń; Rozdział 7: Wzruszanie prawomocnych orzeczeń: wznowienie postępowania, rewizja nadzwyczajna; Rozdział 8: Instytucja sygnalizacji; Rozdział 9: Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego; Rozdział 10: Koszty postępowania; Część 5: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Część 6: Postępowanie w sprawach skarg i wniosków; Rozdział 1: Charakterystyka ogólna; Rozdział 2: Właściwość organów; Rozdział 3: Składanie i przyjmowanie skarg i wniosków; Rozdział 4: Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków; Rozdział 5: Stosunek postępowania skargowego do postępowania administracyjnego [BM]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 2110 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania administracyjnego wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka, Maciej Nałęcz]. - 13 wyd., stan prawny styczeń 2004 r. - Warszawa : C. H. Beck, cop. 2004. - X, 70 s. ; 17 cm.
(Twoje Prawo)
ISBN: : 83-7387-209-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 45493 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 59097/D (1 egz.)
Book
In basket
Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Piotr Przybysz. - Stan prawny na 15 stycznia 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 341 s. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 48807 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Brak informacji o dostępności: sygn. 48806/XV czyt.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51791 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51790/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - 15. wydanie, stan prawny na 1 września 2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 782 strony ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
Część 1. Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; 1. Uwagi wstępne; 2. Funkcja prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym w ramach porządku prawnego; 3. Funkcja prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym w płaszczyźnie społecznie pożądanych efektów działania; Rozdział 2: Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; 1. Wyodrębnienie zasad ogólnych postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego; 2. Zasady postępowania administracyjnego – naczelne oraz ogólne; 3. Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego; 4. Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego stosowane odpowiednio w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 5. Zasady ogólne postępowania podatkowego; 6. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 3: Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; 1. Uwagi wstępne; 2. Odrębności prawnych regulacji postępowania administracyjnego; 3. Polskie kodyfikacje postępowania administracyjnego ogólnego; 4. Kodyfikacja postępowania egzekucyjnego w administracji; 5. Ewolucja prawnej regulacji postępowania podatkowego; Rozdział 4: Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; 1. Uwagi wstępne; 2. Polskie sądownictwo administracyjne do 1939 r.; 3. Sądy powszechne w kontroli administracji publicznej w II Rzeczypospolitej; 4. Sądowa kontrola administracji państwowej w latach 1944–1980; 5. Naczelny Sąd Administracyjny w kontroli administracji publicznej; Rozdział 5: Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; 1. Kodeks postępowania administracyjnego jako źródło prawa proceduralnego dla administracji publicznej; 2. Zakres mocy obowiązującej Kodeksu postępowania administracyjnego; 3. Przesłanki stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym ogólnym, w sporach o właściwość i w postępowaniach uproszczonych; 4. Administracyjne kary pieniężne; 5. Europejska współpraca administracyjna; 6. Zakres mocy obowiązującej przepisów postępowania podatkowego; 7. Zakres mocy obowiązującej przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 8. Zakres mocy obowiązującej przepisów o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 6: Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje; 1. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego; 2. Rodzaje, tryby i stadia postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego; 3. Pojęcie instytucji procesowych i ich rodzaje; Część 2. Instytucje procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 7: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; 1. Zdolność prawna organów administracji publicznej; 2. Kompetencja ogólna organów administracji publicznej; 3. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej; 4. Rozstrzyganie sporów o właściwość i sporów kompetencyjnych; 5. Instytucja wyłączenia w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 8: Strona postępowania administracyjnego; 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie strony postępowania administracyjnego ogólnego; 3. Pojęcie strony postępowania podatkowego; 4. Zdolność administracyjnoprawna i zdolność procesowa stron postępowania; 5. Pełnomocnictwo procesowe; Rozdział 9: Podmioty na prawach strony; 1. Organizacja społeczna; 2. Prokurator; 3. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka; 4. Inne podmioty; Rozdział 10: Uczestnicy postępowania administracyjnego; 1. Pojęcie uczestników postępowania; 2. Rodzaje uczestników postępowania i ich uprawnienia; Rozdział 11: Przedmiot postępowania administracyjnego ogólnego oraz szczególnego; 1. Pojęcie przedmiotu postępowania administracyjnego w doktrynie; 2. Elementy pojęcia przedmiotu postępowania administracyjnego; 3. Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne; 4. Określenie przedmiotów postępowania i procesu administracyjnego; Część 3. Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego; Rozdział 12: Czynności procesowe postępowania administracyjnego; 1. Uwagi wstępne o czynnościach postępowania administracyjnego; 2. Czynności procesowe wszczęcia postępowania; 3. Czynności toku postępowania techniczno-procesowe; 4. Środki dyscyplinujące tok czynności postępowania; 5. Zawieszenie postępowania administracyjnego; 6. Czynności orzecznicze w toku postępowania administracyjnego; Rozdział 13: Dowody i postępowanie wyjaśniające; 1. Dowód i przedmiot dowodu, domniemania faktyczne i prawne, uprawdopodobnienie; 2. Pojęcie i klasyfikacja środków dowodowych; 3. System środków dowodowych; 4. Zasady rządzące postępowaniem dowodowym ; 5. Rozprawa; 6. Postępowanie wyjaśniające gabinetowe; 7. Mediacja; 8. Postępowanie uproszczone; Rozdział 14: Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; 1. Uwagi wstępne dotyczące prawnych form orzekania; 2. Zasady orzekania w sprawie indywidualnej; 3. Zakres stosowania decyzji, postanowienia, ugody; 4. Forma prawna i skutki aktu rozstrzygającego sprawę indywidualną albo kwestię procesową; 5. Milczące załatwienie sprawy; 6. Współdziałanie organów administracji publicznej w orzekaniu w sprawie indywidualnej; 7. Umorzenie postępowania w sprawie indywidualnej; 8. Rektyfikacja decyzji i postanowień; 9. Orzekanie o kosztach postępowania, opłaty administracyjne; Rozdział 15: Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych; 1. System weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym; 2. Odwołanie; 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; 4. Zażalenie; Część 4. Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego; Rozdział 16: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Rozdział 17: Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; 1. Relacje między weryfikacją na drodze administracyjnej i drodze sądowej; 2. Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania; 3. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia); 4. Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotkniętych wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowych; Rozdział 18: Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej; Część 5. Kontrola sądowa działalności administracji publicznej; Rozdział 19: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej; 1. Sąd administracyjny a sąd powszechny w kontroli administracji publicznej; 2. Sąd powszechny w kontroli administracji publicznej w sprawach indywidualnych; 3. Sąd Najwyższy w kontroli administracji publicznej w sprawach indywidualnych; Część 6. Postępowanie sądowoadministracyjne; Rozdział 20: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego. Sprzeciw od decyzji; Rozdział 21: Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; 1. Sąd administracyjny; 2. Strony postępowania sądowoadministracyjnego. Podmioty na prawach strony, uczestnicy postępowania; 3. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja społeczna w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Rozdział 22: Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 1. Pisma procesowe; 2. Doręczenia; 3. Posiedzenia sądowe; 4. Terminy; Rozdział 23: Koszty postępowania; 1. Koszty sądowe; 2. Zasady ponoszenia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego; 3. Zwolnienie od kosztów sądowych; 4. Prawo pomocy; Rozdział 24: Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; 1. Wszczęcie ogólnego postępowania sądowoadministracyjnego; 2. Legitymacja do złożenia skargi; 3. Przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego; 4. Wymagania formalne wniesienia skargi do sądu administracyjnego; 5. Moc skargi do sądu administracyjnego; 6. Granice rozporządzalności prawem skargi przez skarżącego; 7. Stadia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym; 8. Postępowanie mediacyjne; 9. Samokontrola organu wykonującego administrację publiczną; 10. Postępowanie rozpoznawcze; 11. Zawieszenie i umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego; 12. Orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego; Rozdział 25: Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; 1. Skarga kasacyjna; 2. Wymagania skargi kasacyjnej; 3. Postępowanie ze skargą kasacyjną; 4. Zażalenia; Rozdział 26: Obalanie prawomocnych orzeczeń; 1. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego; 2. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego; Rozdział 27: Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; Rozdział 28: Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Rozdział 29: Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze; 1. Postępowanie odrębne; 2. Postępowanie pomocnicze; Rozdział 30: Postępowanie w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej; Część 7. Administracyjne postępowanie egzekucyjne; Rozdział 31: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; 1. Pojęcie i cel postępowania egzekucyjnego; 2. Stosunek administracyjnego postępowania egzekucyjnego do innych postępowań; Rozdział 32: Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; 1. Zakres obowiązywania ustawy; 2. Podstawy egzekucji; Rozdział 33: Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; 1. Organ egzekucyjny; 2. Wierzyciel; 3. Zobowiązany; 4. Osoba trzecia; 5. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja społeczna; 6. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Rozdział 34: Środki egzekucyjne; 1. Środki egzekucyjne obowiązków pieniężnych; 2. Środki egzekucyjne obowiązków niepieniężnych; Rozdział 35: Tok postępowania egzekucyjnego; 1. Zasady postępowania egzekucyjnego; 2. Czynności postępowania egzekucyjnego; 3. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego; 4. Czynności postępowania egzekucyjnego uproszczonego; 5. Zbieg egzekucji; 6. Koszty egzekucyjne; Rozdział 36: Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; 1. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym; 2. Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Rozdział 37: Postępowanie zabezpieczające; Część 8. Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym; Rozdział 38: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; 1. Uwagi wstępne o regulacji prawnej; 2. Wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego; 3. Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe; Rozdział 39: Postępowanie w sprawach skarg i wniosków; 1. Uwagi wstępne; 2. Zakres stosowania przepisów o postępowaniu skargowym; 3. Tryb postępowania w sprawach skargowych. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 52069 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 52068/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27474, 27473 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 27472/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
Część 1. Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego; 1. Europa; 2. Polska; 2.1. Okres międzywojenny; 2.2. Okres po II wojnie światowej; Rozdział 2: Pojęcie postępowania administracyjnego; 1. Postępowanie administracyjne w wąskim znaczeniu; 1.1. Pojęcie; 1.2. Rodzaje; 2. Postępowanie administracyjne w szerokim znaczeniu; 3. Normy proceduralne w systemie prawa administracyjnego; 4. Zakres regulacji objętej kodeksem postępowania administracyjnego; Rozdział 3: Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje; 2. Katalog zasad; Część 2. Postępowanie administracyjne w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjne); Rozdział 1: Organy prowadzące postępowanie; 1. Charakterystyka; 1.1. Organy administracji rządowej; 1.2. Organy samorządu terytorialnego; 1.3. Organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym; 2. Właściwość organów; 2.1. Pojęcie właściwości; 2.2. Spory o właściwość; 2.3. Wyłączenie organu, wyłączenie pracownika organu i członka organu kolegialnego; Rozdział 2: Uczestnicy postępowania administracyjnego; 1. Strona; 1.1. Pojęcie strony; 1.2. Zdolność procesowa; 1.3. Pełnomocnictwo strony; 2. Uczestnicy (podmioty) na prawach strony; 2.1. Pojęcie; 2.2. Udział organizacji społecznej w postępowaniu; 2.3. Udział prokuratora w postępowaniu; 2.4. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu; 2.5. Udział Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu; 3. Osoby zainteresowane; 4. Inni uczestnicy; Rozdział 3: Zasady wnoszenia podań, doręczeń i wezwań; 1. Wnoszenie podań; 2. Doręczenia; 3. Wezwania; Rozdział 4: Terminy; 1. Rodzaje terminów; 2. Obliczanie terminów; 3. Terminy załatwiania spraw; Rozdział 5: Postępowanie przed organami I instancji; 1. Wszczęcie postępowania; 1.1. Tryb wszczęcia; 1.2. Współuczestnictwo stron; 2. Postępowanie wyjaśniające; 2.1. Postępowanie wyjaśniające a postępowanie dowodowe; 2.2.Inicjatywa dowodowa; 2.3. Dowody; 2.4. Formy postępowania dowodowego; 2.5. Domniemania i fikcje prawne; 2.6. Uprawdopodobnienie i prawdopodobieństwo; 3. Zawieszenie postępowania; 4. Umorzenie postępowania; 5. Ugoda; 6. Decyzja administracyjna; 6.1. Istota decyzji; 6.2. Elementy decyzji; 6.3. Podstawa prawna decyzji; 6.4. Uzasadnienie decyzji; 6.5. Uzupełnienie, sprostowanie i wyjaśnienie treści decyzji; 6.6. Wykonanie decyzji organu I instancji; 6.7. Decyzja administracyjna jako prawna forma działania administracji; 7. Postanowienia; 8. Udostępnianie akt sprawy; Rozdział 6: Postępowanie odwoławcze i zażaleniowe; 1. Istota i rodzaje środków prawnych; 2. Odwołanie; 2.1. Istota postępowania odwoławczego; 2.2. Forma, treść i tryb wniesienia odwołania 2.3. Postępowanie przed organem odwoławczym; 2.4. Zasady orzekania w II instancji; 2.5. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego; 3. Zażalenie; 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Rozdział 7: Postępowania nadzwyczajne; 1. Uwagi ogólne; 2. Wznowienie postępowania; 2.1. Przesłanki wznowienia postępowania; 2.2. Właściwość organów; 2.3. Termin; 2.4. Suspensywność; 2.5. Przebieg postępowania wznowieniowego; 2.6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu wznowieniowym; 3. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji; 3.1.Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji; 3.2. Właściwość organów; 3.3. Suspensywność; 3.4. Rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji; 4. Postępowania nadzwyczajne w odniesieniu do postanowień; 5. Wzruszenie decyzji ostatecznej ze względów celowościowych; 5.1. Uwagi ogólne; 5.2. Wzruszenie decyzji w trybie art. 154 i 155 k.p.a.; 5.3. Tak zwane wywłaszczenie prawa (art. 161 k.p.a.); 5.4. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (art. 162 § 1 k.p.a.); 5.5. Uchylenie decyzji wydanej z zastrzeżeniem dopełnienia określonej czynności (art. 162 § 2 k.p.a.); 6. Zbieg postępowań nadzwyczajnych; Rozdział 8: Opłaty i koszty postępowania; 1. Uwagi ogólne; 2. Opłaty administracyjne; 3. Koszty postępowania; Rozdział 9: Odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydaniem lub wzruszeniem decyzji; Część 3: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Rozdział 1: Istota zaświadczenia; Rozdział 2: Przebieg postępowania; Część 4: Postępowanie w sprawach skarg i wniosków Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Składanie, przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków; Rozdział 3: Zbieg postępowania skargowego i postępowania jurysdykcyjnego; Część 5: Postępowanie egzekucyjne w administracji Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; 1. Istota i zakres stosowania egzekucji administracyjnej; 2. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego; 3. Podmioty postępowania egzekucyjnego; 3.1. Organ egzekucyjny; 3.2. Wierzyciel; 3.3. Zobowiązany 3.4. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja społeczna 3.5. Inni uczestnicy; Rozdział 2: Przebieg postępowania egzekucyjnego; 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego; 2. Przerwanie toku postępowania 2.1. Zawieszenie postępowania; 2.2. Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz czynności egzekucyjnych; 2.3. Umorzenie postępowania; 3. Postępowanie uproszczone; 4. Zbieg egzekucji; Rozdział 3: Środki egzekucyjne; 1. Egzekucja należności pieniężnych; 1.1. Egzekucja z pieniędzy; 1.2. Egzekucja z wierzytelności pieniężnych; 1.3. Egzekucja z innych praw majątkowych; 1.4. Egzekucja z ruchomości; 1.5. Egzekucja z nieruchomości; 2. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym 2.1. Grzywna w celu przymuszenia; 2.2. Wykonanie zastępcze; 2.3. Odebranie rzeczy ruchomej; 2.4. Odebranie nieruchomości; 2.5. Przymus bezpośredni; Rozdział 4: Postępowanie zabezpieczające; Rozdział 5: Środki prawne; 1. Środki administracyjne; 1.1. Zarzut; 1.2. Wniosek o wyłączenie spod egzekucji; 1.3. Skarga; 1.4. Zażalenie; 1.5. Szczególne środki prawne; 1.6. Środki prawne przewidziane w kodeksie postępowania administracyjnego; 2. Środki sądowe; 2.1. Powództwo ekscydencyjne; 2.2. Powództwo opozycyjne 2.3. Powództwo odszkodowawcze 2.4. Skarga do sądu administracyjnego; Rozdział 6: Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych; 1. Zakres i ogólne zasady udzielania wzajemnej pomocy; 2. Występowanie o udzielenie pomocy do obcego państwa; 2.1. Uwagi ogólne; 2.2. Wniosek o udzielenie informacji; 2.3. Wniosek o powiadomienie zainteresowanego podmiotu 2.4. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych; 2.5. Wniosek o zabezpieczenie należności pieniężnych; 3. Udzielanie pomocy obcemu państwu; 3.1. Uwagi ogólne; 3.2. Udzielanie informacji; 3.3. Powiadomienie zainteresowanego podmiotu; 3.4. Odzyskiwanie należności pieniężnych; 3.5. Zabezpieczenie należności pieniężnych; Część 6: Postępowanie sądowoadministracyjne; Rozdział 1: Ustrój sądownictwa administracyjnego w Polsce; 1. Sądy administracyjne w systemie organów państwa; 1.1. Sądy administracyjne a Prezydent RP; 1.2. Sądy administracyjne a Krajowa Rada Sądownictwa; 1.3. Sądy administracyjne a naczelne organy administracji państwowej; 2. Struktura sądów administracyjnych; 2.1. Struktura wojewódzkich sądów administracyjnych; 2.2. Struktura Naczelnego Sądu Administracyjnego; 3. Organy sądów administracyjnych; 3.1. Organy Naczelnego Sądu Administracyjnego; 3.2. Organy wojewódzkich sądów administracyjnych; 4. Sędziowie, asesorzy, referendarze i asystenci sędziów; 4.1. Sędziowie; 4.2. Asesorzy; 4.3. Referendarze; 4.4. Asystenci sędziów; Rozdział 2: Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne; 1. Uwagi ogólne; 2. Formy działania i opieszałości administracji kontrolowane przez sądy administracyjne; Rozdział 3: Zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego; 1. Zasada dostępu do sądu; 2. Zasada dwuinstancyjności; 3. Zasada legalności; 4. Zasada pisemności; 5. Zasada równości stron; 6. Zasada udzielania pomocy stronom; 7. Zasada jawności; 8. Zasada ekonomii procesowej; 9. Zasada oficjalności i dyspozycyjności; Rozdział 4: Podmioty i uczestnicy postępowania; 1. Sąd; 1.1. Właściwość sądu; 1.2. Wyłączenie sędziego; 2. Strony; 2.1. Pojęcie strony; 2.2. Współuczestnictwo stron; 3. Uczestnicy postępowania; Rozdział 5: Doręczanie pism procesowych i terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 1. Doręczenia; 1.1. Ogólne zasady doręczania pism; 1.2. Doręczanie pism osobom fizycznym; 1.3. Doręczanie pism osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym 1.4. Fikcja prawna doręczenia; 2. Terminy w postępowaniu sądowoadministracyjnym; 2.1. Rodzaje terminów; 2.2. Warunki przywrócenia terminu; Rozdział 6: Przebieg postępowania; 1. Tryb i skutki wniesienia skargi; 2. Czynności wstępne; 2.1. Czynności podstawowe; 2.2. Badanie dopuszczalności zaskarżenia; 3. Postępowanie rozpoznawcze; 3.1. Postępowanie rozpoznawcze w trybie zwykłym; 3.2. Postępowanie mediacyjne; 3.3. Postępowanie uproszczone; 4. Przeszkody w prowadzeniu postępowania sądowoadministracyjnego; 4.1.Odroczenie posiedzenia 4.2. Zawieszenie postępowania; 4.3. Umorzenie postępowania; 5. Orzekanie; 5.1. Ogólna charakterystyka wyroku; 5.2. Zasady orzekania; 5.3. Uwzględnienie skargi; 5.4. Oddalenie skargi; 5.5. Skutki prawne wyroku; Rozdział 7: Środki zaskarżenia orzeczeń sądów administracyjnych; 1. Środki zwyczajne; 1.1. Skarga kasacyjna 1.2. Zażalenie i sprzeciw; 2. Środki nadzwyczajne; 2.1. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego; 2.2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu administracyjnego; 2.3. Unieważnienie orzeczenia sądu administracyjnego; Rozdział 8: Koszty postępowania; 1. Rodzaje kosztów postępowania; 1.1. Koszty sądowe; 1.2. Koszty udziału strony; 2. Zwolnienie od kosztów postępowania; 2.1. Zwolnienie z mocy prawa; 2.2. Prawo pomocy; 3. Zwrot kosztów postępowania między stronami; Rozdział 9: Rozstrzyganie sporów o właściwość. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51781 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51780/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64389 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64388/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. - Wyd. 6, stan prawny na 6 czerwca 2008 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. - 608 s. ; 24 cm.
Część 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 1: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 2: Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo administracyjnego; Rozdział 3: Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawno porównawczym; Rozdział 4: Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sadowo administracyjne w Polsce na tle prawno porównawczym; Rozdział 5: Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 6: Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje; Część 2: Instytucje procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 7: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Rozdział 8: Strona postępowania administracyjnego; Rozdział 9: Podmioty na prawach strony; Rozdział 10: Uczestnicy postępowania administracyjnego; Rozdział 11: Przedmiot postępowania administracyjnego ogólnego oraz szczególnego; Część 3: Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego; Rozdział 12: Czynności procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 13: Dowody i postępowanie wyjaśniające; Rozdział 14: Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 15: Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych; Część 4: Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego; Rozdział 16: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Rozdział 17: Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Rozdział 18: Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej; Część 5: Kontrola sądowa działalności administracji publicznej; Rozdział 19: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej; Część 6: Postępowanie sądowo administracyjne; Rozdział 20: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowo administracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego; Rozdział 21: Podmioty postępowania sądowo administracyjnego; Rozdział 22: Czynności procesowe w postępowaniu sądowo administracyjnym; Rozdział 23: Koszty postępowania; Rozdział 24: Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Rozdział 25: Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Rozdział 26: Obalanie prawomocnych orzeczeń; Rozdział 27: Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Rozdział 28: Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze; Rozdział 29: Postępowanie w sprawie przewlekłości rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej; Część 7: Administracyjne postępowanie egzekucyjne; Rozdział 30: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Rozdział 31: Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Rozdział 32: Podmioty u uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Rozdział 33: Środki egzekucyjne; Rozdział 34: Tok postępowania egzekucyjnego; Rozdział 35: Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Rozdział 56: Postępowanie zabezpieczające; Część 8: Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym; Rozdział 37: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Rozdział 38: Postępowanie w sprawach skargi i wniosków. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30677, 30676 (2 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 30675/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 64387 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 64386/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks postępowania administracyjnego / red. Michał Jaworski, Tomasz Kusyk. - Stan prawny na styczeń 2006 r. - Warszawa ; : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2006. - 98, [1] s. ; 17 cm.
(Ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej)
1. Przepisy ogólne; 2. Postępowanie; 3. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych; 4. Wydanie zaświadczeń; 5. Skargi i wnioski; 6. Opłsaty i koszty postępowania; 7. Koszty końcowe;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28018, 28017, 28016, 28015 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 28014/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 40981 czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49100/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce. - 5. wydanie, stan prawny czerwiec 2017 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XII, 255 stron : wykresy ; 17 cm.
(Na Egzamin! : szybko, zwięźle i na temat.)
ISBN: : 978-83-255-9442-8 ; 978-83-255-9443-5
Dział 1. Prawo administracyjne; Część 1. Uwagi ogólne o prawie administracyjnym; Rozdział 1: Definicja prawa administracyjnego; Rozdział 2: Kontrola i nadzór; Część 2. Źródła prawa administracyjnego; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Źródła konstytucyjne; Rozdział 3: Źródła europejskie; Rozdział 4: Akty prawa miejscowego; Część 3. Administracja publiczna – uwagi ogólne; Rozdział 1: Definicja administracji publicznej; Rozdział 2: Podział, funkcje i cechy administracji publicznej; Rozdział 3. Organy administracji publicznej; Rozdział 4. Centralizacja i decentralizacja administracji publicznej; Część 4. Administracja rządowa; Rozdział 1: Prezydent RP; Rozdział 2: Prezes Rady Ministrów; Rozdział 3: Rada Ministrów; Rozdział 4: Ministrowie; Rozdział 5. Administracja rządowa w województwie; Część 5. Administracja samorządowa; Rozdział 1. Samorząd terytorialny – zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Samorząd gminny; Rozdział 3: Samorząd powiatowy; Rozdział 4: Samorząd wojewódzki; Rozdział 5: Dochody jednostek samorządu terytorialnego; Część 6. Administracja publiczna – formy działania; Rozdział 1: Podział form działania administracji publicznej; Rozdział 2: Akt administracyjny; Rozdział 3: Uznanie administracyjne; Rozdział 4: Umowa cywilnoprawna; Rozdział 5: Ugoda administracyjna; Część 7. Stosunek administracyjnoprawny; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych; Rozdział 3: Cechy stosunku administracyjnoprawnego; Część 8. Plan zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Rozdział 3: Wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego; Część 9. Prawo budowlane; Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego; Rozdział 2: Drogi publiczne; Część 10. Prawo geodezyjne i kartograficzne; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Rozgraniczenie nieruchomości; Część 11. Gospodarka nieruchomościami; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; Rozdział 3: Trwały zarząd; Rozdział 4: Podział nieruchomości; Rozdział 5: Prawo pierwokupu; Rozdział 6: Wywłaszczenie; Część 12. Scalanie i wymiana gruntów oraz nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Rozdział 1: Scalanie i wymiana gruntów; Rozdział 2: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Część 13. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz kształtowanie ustroju rolnego; Rozdział 1: Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; Rozdział 2. Kształtowanie ustroju rolnego; Część 14 Prawo zamówień publicznych; Rozdział 1: Uwagi ogólne; Rozdział 2: Zakres podmiotowy; Rozdział 3: Definicje; Rozdział 4: Wyłączenia przedmiotowe; Rozdział 5: Udzielanie zamówienia; Część 15. Prawo o zgromadzeniach; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń; Rozdział 3: Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie; Część 16. Informacja publiczna; Rozdział 1: Uwagi wprowadzające; Rozdział 2: Rodzaje i sposób udostępniania informacji publicznej; Dział 2. Postępowanie administracyjne; Część 1. Uwagi ogólne; Rozdział 1: Zakres obowiązywania KPA; Rozdział 2: Zasady postępowania administracyjnego; Rozdział 3: Właściwość organów; Rozdział 4: Wyłączenie pracownika oraz organu; Rozdział 5: Strony i ich pełnomocnicy; Rozdział 6: Załatwianie spraw; Rozdział 7: Doręczenia; Rozdział 8: Wezwania; Rozdział 9: Terminy; Część 2. Postępowanie; Rozdział 1:Wszczęcie postępowania; Rozdział 2: Metryki, protokoły i adnotacje; Rozdział 3: Dowody; Rozdział 4: Rozprawa; Rozdział 5: Mediacja; Rozdział 6: Zawieszenie postępowania; Rozdział 7: Decyzja administracyjna; Rozdział 8: Ugoda; Rozdział 9: Milczące załatwienie sprawy; Rozdział 10: Odwołania; Rozdział 11: Zażalenia; Rozdział 12: Wznowienie postępowania; Rozdział 13: Uchylenie, zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji; Rozdział 14: Postępowanie uproszczone; Rozdział 15. Udział prokuratora; Rozdział 16: Wydawanie zaświadczeń; Część 3. Ustrój sądów administracyjnych; Rozdział 1: Właściwość i zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Sędziowie; Rozdział 3: Wojewódzkie sądy administracyjne; Rozdział 4: Naczelny Sąd Administracyjny; Część 4. Postępowanie przed sądami administracyjnymi; Rozdział 1: Zagadnienia ogólne; Rozdział 2: Strony; Rozdział 3: Pełnomocnicy; Rozdział 4: Pisma procesowe – zagadnienia ogólne; Rozdział 5: Skarga; Rozdział 6: Wszczęcie postępowania; Rozdział 7: Sprzeciw od decyzji; Rozdział 8: Doręczenia; Rozdział 9: Terminy; Rozdział 10: Posiedzenie sądowe; Rozdział 11: Postępowanie mediacyjne i uproszczone; Rozdział 12: Zawieszenie postępowania; Rozdział 13: Orzeczenia sądowe; Rozdział 14: Środki odwoławcze; Część 5. Postępowanie egzekucyjne w administracji; Rozdział 1. Egzekucja administracyjna – zagadnienia ogólne; Rozdział 2. Organy egzekucyjne; Rozdział 3. Tytuł egzekucyjny; Rozdział 4. Zbieg egzekucji; Dział 3. Pytania kontrolne. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51798, 51797 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51796/XIV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1 : Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego; Rozdział 2: Uczestnicy postępowania administracyjnego; Rozdział 3: Prawa i obowiązki strony w toku postępowania; Rozdział 4: Decyzja administracyjna i postanowienie; Rozdział 5: Kontrola decyzji i postanowień; Rozdział 6: Instytucja skarg i wniosków; Rozdział 7: Rola sądów administracyjnych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32373, 32372, 32371, 32370, 32369, 30849, 30848 (7 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30847/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Akademia Prawa - C.H. Beck)
Rozdział 1: Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym; Rozdział 2: Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 3: Strona i inni uczestnicy postępowania administracyjnego; Rozdział 4: Zasady ogólne postępowania administracyjnego; Rozdział 5: Czynności techniczno-procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 6: terminy w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 7: Wszczęcie postępowania administracyjnego; Rozdział 8: Postępowanie wyjaśniające; Rozdział 9: Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 10: Weryfikacja decyzji i postanowień w administracyjnym toku instancji; Rozdział 11: Nadzwyczajne środki weryfikacji aktów administracyjnych; Rozdział 12: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Rozdział 13: Postępowanie w sprawach skarg i wniosków; Rozdział 14: Opłaty i koszty postępowania. [g]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30833, 30832, 30831, 30830 (4 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 30829/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: : 978-83-8107-588-6
Dział 1. Zagadnienia wstępne; Rozdział 1: Prawo administracyjne procesowe w systemie norm prawa administracyjnego; 1.1. Normy prawa ustrojowego; 1.2. Normy prawa materialnego; 1.3. Normy prawa procesowego; 1.4. Inne kategorie norm prawa administracyjnego; 1.5. Funkcje administracyjnego prawa procesowego; Rozdział 2: System postępowań administracyjnych; 2.1. Mechanizm i podstawowe etapy działania norm prawa administracyjnego materialnego; 2.2. Etap stanowienia norm materialnoprawnych i formy postępowań na tym etapie; 2.3. Etap konkretyzacji norm prawa administracyjnego materialnego; 2.3.1. Postępowania jurysdykcyjne; 2.3.2. Postępowania w układach szczególnych; 2.3.2.1. Uwagi wstępne; 2.3.2.2. Nakazy i zakazy ustawowe; 2.3.2.3. Akty generalne; 2.3.2.4. Akty w zakresie władztwa zakładowego; 2.3.2.5. Akty w sferze wewnętrznej; 2.3.2.6. Działania bezpośrednio zobowiązujące; 2.4. Etap realizacji norm prawa administracyjnego materialnego; 2.4.1. Postępowania kontrolne; 2.4.2. Normy sankcjonowane i sankcjonujące; 2.4.3. Sankcje egzekucyjne i postępowanie administracyjne egzekucyjne; 2.4.4. Sankcje administracyjno-karne (kary administracyjne) i postępowania administracyjno-karne; 2.5. Zaświadczenie w procesie działania norm prawa administracyjnego; Rozdział 3: Regulacja postępowań administracyjnych w Polsce; 3.1. Geneza i ewolucja przepisów o postępowaniu administracyjnym; 3.2. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego; 3.3. Kategorie postępowań jurysdykcyjnych; 3.3.1. Postępowanie ogólne; 3.3.2. Postępowania odrębne (szczególne); 3.3.3. Postępowania wyłączone; 3.3.4. Szczególna regulacja nakładania lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych i udzielania ulg w ich wykonaniu; Rozdział 4: Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne. Uwagi wprowadzające; 4.1. Model postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego; 4.2. Przedmiot postępowania: sprawa administracyjna; 4.3. Charakter sprawy jako przedmiotu postępowania: indywidualna o charakterze zewnętrznym, rozstrzygana w drodze decyzji administracyjnej; Rozdział 5: Zasady postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego; 5.1. Pojęcie, charakter i funkcje zasad postępowania administracyjnego; 5.2. Kodeksowe zasady ogólne postępowania administracyjnego; 5.2.1. Zasada praworządności; 5.2.2. Zasada prawdy obiektywnej; 5.2.3. Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania; 5.2.4. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu; 5.2.5. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli; 5.2.6. Zasada informowania; 5.2.7. Zasada budzenia zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej; 5.2.8. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów; 5.2.9. Zasada przekonywania; 5.2.10. Zasada szybkości i prostoty postępowania; 5.2.11. Zasada polubownego załatwiania kwestii spornych; 5.2.12. Zasada pisemności postępowania; 5.2.13. Zasada dwuinstancyjności; 5.2.14. Zasada trwałości decyzji ostatecznych; 5.2.15. Zasada sądowej kontroli decyzji ostatecznych; 5.3. Pozakodeksowe zasady ogólne postępowania administracyjnego; dział 2. Struktura podmiotowa postępowania administracyjnego; Rozdział 6: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; 6.1. Organy administracji publicznej w znaczeniu ustrojowym i funkcjonalnym; 6.2. Właściwość organów i jej rodzaje; 6.3. Pozytywne i negatywne przesłanki właściwości organu. Instytucja wyłączenia ze sprawy; 6.4. Spory kompetencyjne i spory o właściwość oraz ich rozstrzyganie; 6.5. Współkompetencja a współdziałanie organów w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 7: Strona postępowania administracyjnego; 7.1. Pojęcia strony postępowania administracyjnego i legitymacji procesowej; 7.2. Koncepcje teoretyczne pojęcia strony a koncepcja normatywna; 7.3. Wielopodmiotowość i współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym; 7.4. Zdolność administracyjnoprawna i zdolność administracyjnoprocesowa; 7.5. Następstwo prawne stron w postępowaniu administracyjnym; 7.6. Reprezentacja stron w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 8: Podmioty na prawach strony i inni uczestnicy postępowania administracyjnego; 8.1. Organizacja społeczna; 8.2. Prokurator; 8.3. Rzecznik Praw Obywatelskich; 8.4. Rzecznik Praw Dziecka; 8.5. Podmioty na prawach strony przewidziane w przepisach szczególnych; 8.6. Inni uczestnicy postępowania administracyjnego; Dział 3. Czynności procesowe postępowania administracyjnego; Rozdział 9: Pojęcie i rodzaje czynności procesowych w postępowaniu administracyjnym; 9.1. Pojęcie czynności procesowych; 9.2. Rodzaje czynności procesowych; 9.3. Czynności procesowe organów (czynności urzędowe); 9.4. Czynności procesowe stron i podmiotów na prawach strony (czynności nieurzędowe); 9.5. Konsekwencje prawne naruszenia warunków prawidłowości i skuteczności czynności procesowych; Rozdział 10: Pisma w postępowaniu administracyjnym; 10.1. Pisma urzędowe; 10.2. Pisma nieurzędowe. Podania; Rozdział 11: Sposoby uzewnętrzniania treści czynności urzędowych; 11.1. Pojęcie i skutki prawne doręczenia; 11.2. Doręczenie pisma urzędowego w formie dokumentu pisemnego; 11.3. Doręczenie pisma urzędowego w formie dokumentu elektronicznego; 11.4. Ogłoszenie publiczne, ustne i przy użyciu środków łączności; Rozdział 12: Czynności o charakterze zobowiązującym i sankcyjnym; 12.1. Wezwania; 12.2. Procesowe środki przymusu; Rozdział 13: Utrwalanie czynności procesowych; 13.1. Protokoły; 13.2. Adnotacje; 13.3. Metryki; Rozdział 14: Jawność postępowania, czynności procesowych i akt sprawy administracyjnej; 14.1. Jawność postępowania i czynności procesowych; 14.2. Jawność akt sprawy administracyjnej i jej ograniczenia; Rozdział 15: Terminy procesowe; 15.1. Rodzaje terminów procesowych; 15.2. Zasady obliczania terminów procesowych; 15.3. Skracanie, przedłużanie i przywracanie terminów procesowych; 15.4. Terminy załatwiania spraw administracyjnych; Rozdział 16: Bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowania; 16.1. Pojęcia bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania; 16.2. Sposoby przeciwdziałania bezczynności i przewlekłości w postępowaniu administracyjnym; Dział 4. Przebieg postępowania w sprawie administracyjnej; Rozdział 17: Faza wszczęcia postępowania; 17.1. Wszczęcie postępowania; 17.2. Odmowa wszczęcia postępowania; 17.3. Kontrola podania o wszczęcie postępowania; Rozdział 18: Faza rozpoznawcza postępowania; 18.1. Faza rozpoznawcza na tle etapów stosowania prawa materialnego w sprawie administracyjnej; 18.2. Postępowanie wyjaśniające a postępowanie dowodowe; 18.3. Pojęcie i przedmiot dowodu a pojęcia pokrewne; 18.4. Katalog środków dowodowych; 18.5. Zasady i przebieg postępowania dowodowego; 18.6. Formy postępowania wyjaśniającego; 18.6.1. Postępowanie gabinetowe (kameralne); 18.6.2. Rozprawa administracyjna; 18.7. Postępowanie wyjaśniające a współdziałanie organów w postępowaniu administracyjnym; Rozdział 19: Postępowanie uproszczone; Rozdział 20: Przerwanie ciągłości postępowania administracyjnego; 20.1. Charakter prawny, istota i skutki procesowe zawieszenia postępowania; 20.2. Obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu; 20.2.1. Przesłanki podmiotowe; 20.2.2. Przesłanka przedmiotowa; 20.3. Obligatoryjne zawieszenie postępowania na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 20.4. Fakultatywne zawieszenie postępowania na wniosek strony; 20.5. Podjęcie zawieszonego postępowania; Rozdział 21: Mediacja; Rozdział 22: Faza orzecznicza postępowania; 22.1. Istota orzekania w postępowaniu administracyjnym; 22.2. Zakres (granice) i podstawy orzekania w postępowaniu administracyjnym; 22.3. Zasady orzekania w postępowaniu administracyjnym; 22.4. Orzekanie merytoryczne w postępowaniu administracyjnym; 22.5. Orzekanie niemerytoryczne w postępowaniu administracyjnym; 22.5.1. Umorzenie postępowania w sprawie administracyjnej; 22.5.1.1. Uwagi ogólne; 22.5.1.2. Obligatoryjne umorzenie postępowania z urzędu; 22.5.1.3. Fakultatywne umorzenie postępowania na wniosek strony; 22.5.2. Opłaty i koszty postępowania; Dział 5. Orzeczenia administracyjne, ugoda administracyjna i milczące załatwienie sprawy; Rozdział 23: Decyzja administracyjna; 23.1. Decyzja administracyjna w ujęciach teoretycznych i w orzecznictwie sądów administracyjnych; 23.2. Miejsce decyzji w procesie stosowania norm prawa administracyjnego materialnego, etapy procesu jej podejmowania i zdeterminowanie jej treści; 23.3. Obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej; 23.4. Fakultatywne elementy decyzji administracyjnej; 23.4.1. Uwagi wstępne; 23.4.2. Termin; 23.4.3. Warunek; 23.4.4. Zlecenie; 23.4.5. Rygor natychmiastowej wykonalności; 23.5. Obowiązywanie decyzji administracyjnej; 23.6. Przesłanki, istota i skutki mocy wiążącej w czasie aktów stosowania prawa; 23.7. Ostateczność i prawomocność jako techniczno-prawne formy mocy wiążącej w czasie decyzji administracyjnej; 23.8. Wykonalność decyzji administracyjnej; Rozdział 24: Postanowienie administracyjne; 24.1. Pojęcie i przedmiot postanowienia; 24.2. Typologia postanowień; 24.3. Elementy postanowienia; 24.4. Skuteczność i wykonalność postanowień; Rozdział 25: Ugoda administracyjna; 25.1. Pojęcie ugody administracyjnej; 25.2. Przesłanki dopuszczalności ugody; 25.3. Procedura zawierania i zatwierdzania ugody; 25.4. Forma i elementy ugody; 25.5. Wykonalność i skutki prawne zatwierdzonej ugody; Rozdział 26: Rektyfikacja orzeczeń administracyjnych; 26.1. Pojęcie rektyfikacji orzeczeń w postępowaniu administracyjnym; 26.2. Uzupełnienie treści decyzji i sprostowanie pouczenia o środkach zaskarżenia; 26.3. Sprostowanie treści decyzji; 26.4. Wyjaśnienie treści decyzji; Rozdział 27: Milczące załatwienie sprawy; 27.1. Konstrukcja prawna milczenia administracyjnego; 27.2. Charakter prawny i rodzaje milczącego załatwienia sprawy; 27.3. Postępowania w sprawach, które mogą być załatwiane milcząco; 27.4. Skutki prawne milczącego załatwienia sprawy i ich weryfikacja; Dział 6: Weryfikacja orzeczeń administracyjnych w zwyczajnym trybie postępowania; Rozdział 28: Teoretyczny i normatywny model weryfikacji orzeczeń administracyjnych; 28.1. System weryfikacji orzeczeń administracyjnych w ujęciu teoretycznym i normatywnym; 28.2. Środki weryfikacji orzeczeń administracyjnych i ich rodzaje; 28.3. Instytucje procesowe weryfikacji orzeczeń administracyjnych; Rozdział 29: Odwołanie; 29.1. Pojęcie odwoławczego toku instancji; 29.2. Charakterystyka odwołania; 29.2.1. Cechy odwołania; 29.2.2. Legitymacja do wniesienia odwołania; 29.2.3. Wymogi formalne odwołania; 29.3. Postępowanie odwoławcze; 29.3.1. Postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji; 29.3.2. Postępowanie odwoławcze przed organem drugiej instancji; 29.3.2.1. Faza wstępna; 29.3.2.2. Faza rozpoznawcza; 29.3.2.2.1. Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym; 29.3.2.2.2. Wstrzymanie wykonania decyzji; 29.3.2.2.3. Cofnięcie odwołania; 29.3.2.3. Faza orzecznicza; 29.3.2.3.1. Katalog decyzji organu odwoławczego; 29.3.2.3.2. Granice zakazu reformationis in peius; Rozdział 30: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; 30.1. Charakter prawny wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; 30.2. Odmienności postępowania w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; Rozdział 31: Zażalenie; 31.1. Zażaleniowy tok instancji: 31.2. Charakterystyka zażalenia; 31.3. Przedmiot zażalenia; 31.4. Postępowanie zażaleniowe; Dział 7. Weryfikacja orzeczeń administracyjnych w nadzwyczajnych trybach postępowania; Rozdział 32: założenia podsystemu weryfikacji orzeczeń w nadzwyczajnych trybach postępowania; 32.1. Wzruszalność orzeczeń administracyjnych w nadzwyczajnych trybach postępowania i jej rodzaje; 32.2. Prawidłowość, wadliwość i celowość orzeczenia administracyjnego a jego weryfikacja w nadzwyczajnych trybach postępowania; 32.3. Teorie wadliwości oraz kategoryzacje wad orzeczeń administracyjnych; 32.4. Zbieg trybów postępowania administracyjnego; 32.5. Zbieg nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego; Rozdział 33: Wznowienie postępowania administracyjnego; 33.1. Ogólna charakterystyka instytucji wznowienia postępowania; 33.2. Dopuszczalność wznowienia postępowania; 33.3. Przyczyny wznowienia postępowania; 33.4. Procedura wznowienia postępowania; 33.4.1. Uruchomienie trybu wznowienia postępowania; 33.4.2. Właściwość organów; 33.4.3. Postanowienie w przedmiocie wznowienia postępowania; 33.4.4. Granice i etapy wznowionego postępowania; 33.4.5. Rozstrzygnięcia kończące wznowione postępowanie; 33.5. Stosowanie przepisów o wznowieniu postępowania do postanowień i spraw załatwionych milcząco; Rozdział 34: Stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego; 34.1. Koncepcje nieważności orzeczenia administracyjnego; 34.2. Orzeczenie nieistniejące a orzeczenie nieważne; 34.3. Instytucja stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego. Aspekty materialnoprawne i procesowe; 34.4. Przesłanki pozytywne i negatywne stwierdzenia nieważności; 34.5. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności; 34.6. Orzeczenia kończące postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności; Rozdział 35: Fakultatywne tryby uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej oraz „wywłaszczenie” prawa; 35.1. Uchylenie lub zmiana decyzji w trybach fakultatywnych; 35.1.1. Istota i zakres zastosowania trybów fakultatywnych; 35.1.2. Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej; 35.1.2.1. Pojęcie nabycia prawa; 35.1.2.2. Postaci praw nabywanych na mocy decyzji; 35.1.2.3. Decyzje nietworzące prawa strony; 35.1.3. Wzruszenie decyzji nietworzącej prawa strony; 35.1.4. Wzruszenie decyzji tworzącej prawo strony; 35.2. „Wywłaszczenie” prawa; Rozdział 36: Wygaśnięcie (modyfikacja) mocy obowiązującej decyzji w wyniku zmian normatywnych; 36.1. Uwagi wprowadzające; 36.2. Formy modyfikacji materialnej mocy obowiązującej ostatecznych decyzji administracyjnych; 36.3. Formy modyfikacji formalnomaterialnej mocy obowiązującej ostatecznych decyzji administracyjnych; Rozdział 37: Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej; 37.1. Przesłanki wygaśnięcia decyzji; 37.1.1. Konstrukcja przesłanek wygaśnięcia decyzji; 37.1.2. Bezprzedmiotowość decyzji; 37.1.3. Niedopełnienie warunku; 37.2. Elementy proceduralne stwierdzenia wygaśnięcia decyzji; Rozdział 38: Obligatoryjne uchylenie decyzji w związku z niewykonaniem zlecenia; Rozdział 39: Wzruszalność (odwołalność) decyzji ostatecznych na szczególnych zasadach i w szczególnym trybie; 39.1. Istota wzruszalności (odwołalności) decyzji na podstawie przepisów szczególnych (art. 163); 39.2. Przesłanki wzruszalności (odwołalności) decyzji na podstawie przepisów szczególnych; 39.3. Elementy proceduralne wzruszania (odwoływania) decyzji na podstawie przepisów szczególnych; Dział 8. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń oraz skarg i wniosków; Rozdział 40: postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; rozdział 41: postępowanie w sprawach skarg i wniosków; 41.1. Prawo wnoszenia petycji, skarg i wniosków; 41.2. Pojęcie i przedmiot skargi oraz wniosku; 41.3. Organy właściwe do rozpatrywania skarg i wniosków; 41.4. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków; 41.5. Przebieg postępowania w sprawach skarg i wniosków; 41.6. Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków; 41.7. Związki postępowania w sprawach skarg i wniosków z postępowaniem jurysdykcyjnym. [JK]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51779 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 51778/XV czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wzory aktów administracyjnych / Maciej Dejak. - Stan prawny na 10 kwietnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 261, [3] strony ; 25 cm.
(Wzory Pism)
ISBN: : 978-83-8124-638-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 54408/XV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again