Forma i typ
Książki
(8)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia - Magazyn
(1)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Autor
Żukiewicz Arkadiusz
(3)
Bienias Stanisław
(1)
Jarosz Mirosław Jerzy
(1)
Klepacki Filip
(1)
Kowalski Wiesław (oświata)
(1)
Kozak Marek W
(1)
Olejniczak Karol
(1)
Szumigalska Maria
(1)
Szymanowska Joanna
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Włoszczak-Szubzda Anna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Temat
Opieka społeczna
(4)
Pomoc społeczna
(4)
Badania ewaluacyjne (programy działań społecznych)
(2)
Opieka społeczna nad rodziną
(2)
Rodzina
(2)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bezrobotni
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Ludzie starzy
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kraków)
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka społeczna wobec ludzi starych
(1)
Polska
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Pomoc społeczna indywidualna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Rodzina nieprzystosowana
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Temat: czas
1989-
(2)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Gatunek
Księga pamiątkowa
(1)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rozdział 1: Ewaluacja jako proces wspierający rozwój pracy socjalnej. Teoria i praktyka; Rozdział 2: Ewaluacja w działaniu społecznym. Kontekst kształcenia , etyki i prakseologii; Rozdział 3: W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w pracy socjalnej. Ewaluacja metod, form pracy i rozwiązań prawnych; Rozdział 4: Różne spojrzenia na ewaluację programów aktywizujących. Problemy i wyzwania; Rozdział 5: Ewaluacja działań w środowisku lokalnym. Próba oceny jakości usług; Rozdział 6: Warunki optymalizacji działań wspomagających. Oczekiwania – propozycje – dylematy. [A]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 45410 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 45409/XII/PS czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Arkadiusz Żukiewicz : Asystent osoby niepełnosprawnej – nowy obszar działania społecznego; Część 1 : Asystent osoby niepełnosprawnej w perspektywie teoretycznej ; Elżbieta Mirewska : Miejsce asystenta osoby niepełnosprawnej w systemie pomocy społecznej; Małgorzata Trojańska Asystent osoby niepełnosprawnej jako metoda aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; Katarzyna Ornacka : Rola ewaluacji w badaniu skuteczności działań asystenta osoby niepełnosprawnej; Katarzyna Kutek-Składek : Bariery, ograniczenia i różnice w upowszechnianiu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w wielkich miastach i małych miejscowościach; Część 2 : Asystent osoby niepełnosprawnej w perspektywie praktycznej; Beata Karlińska : Dobre praktyki z realizacji usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na przykładzie działań podejmowanych w Szczecinie i w Policach; Aleksandra Pakólska : Dobre praktyki z realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej na przykładzie działań podejmowanych w Gdyni; Barbara Suszczyńska : Dobre praktyki z realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej na przykładzie działań podejmowanych w Białymstoku; Karina Boguń : Dobre praktyki z realizacji usługi asystenta ds. osób niepełnosprawnych na przykładzie działań podejmowanych w Wadowicach; Część 3 : Kształcenie i realizacja usługi asystent osoby niepełnosprawnej w Krakowie; Katarzyna Parys : Asystent osoby niepełnosprawnej jako specjalność na kierunku pedagogika specjalna – założenia i rozwiązania dotyczące kształcenia; Danuta Pająk-Bener, Agnieszka Więcek : Doświadczenia z realizacji usługi asystent osoby niepełnosprawnej w Krakowie; Cześć 4 : Ewaluacja, zmiany i perspektywy rozwoju usługi asystent osoby niepełnosprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie; Danuta Pająk-Bener, Sławomir Stupkiewicz : Zmiana organizacji i realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w MOPS w Krakowie w wyniku monitoringu i ewaluacji usługi.[k]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47415/XII/PS czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Arkadiusz Żukiewicz : Projekt „Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO’’; Część 1 : Ewelina Zdebska : Metody pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą: praca z osobą bezrobotną; Część 2 : Izabela Szczepaniak-Wiecha : Metody pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą: praca z rodziną i osobą niepełnosprawną ; Część 3 : Jolanta Cichórz : Animowanie grup wsparcia i samopomocowych jako metoda pracy z osobami wykluczonymi społecznie; część 4 : Agnieszka Golda-Gorazda : Zarys superrewizji, przygotowanie do roli superwizora i wykorzystanie superrewizji w pracy z osobami wykluczonymi.[k]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 47414/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49250 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49249/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 46239 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 46238/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Anna Kanios : Sytuacja demograficzna Polski w kontekście problemu starzenia się społeczeństwa. Bariery i szanse inkluzji społecznej osób starszych; Wiesław Kowalski : Problemy funkcjonowania ludzi starszych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego; Mariusz Goniewicz, Magdalena Witt, Patryk Rzońca : Wypadki drogowe wśród osób starszych; Agnieszka J. Kowalska, Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław J. Jarosz : Głusi – osoby niepełnosprawne czy cudzoziemcy?; Jan Saran : Bariery i szanse w dostępie do edukacji osób starszych; Jarosław Dzierżek, Ewa Dzierżek, Andrzej Horoch : Technologie informacyjne i Komunikacyjne w rozwiązywaniu problemów ludzi starszych w Polsce; Marta Czerkirda, Maria Pyć ,Violetta Mianowana : Jakość życia osób w wieku geriatrycznym przebywających w zakładach opieki długoterminowej; Alina Dzirba, Mariusz Goniewicz, Rafał Patryn : Promocja zdrowia osób starszych poprzez aktywizację; Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław J. Jarosz, Robert Chmura : Edukacja pracowników socjalnych w Polsce w zakresie relacyjności; Rafał Patryn, Mariusz Goniewicz, Alina Dzirba : Uwarunkowania prawne organizacji pomocowych w Polsce. Krytyka projektowanych formalno-etycznych zapisów dotyczących pracownika socjalnego; Wiesław Poleszak : Identyfikacja potrzeb osób starszych; Maggie Peters : Szkolenia komunikacyjne w zakresie zdrowia dla pracowników socjalnych i wolontariuszy w Wielkiej Brytanii; Carol Older : Wpływ zmian demograficznych na system opieki w Wielkiej Brytanii; Peter Ciarkę : Projekt FLOW – elastyczność zawodowa ludzi starszych; Robin Garrett : Współpraca partnerska miedzy władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie pracy socjalnej, w Wielkiej Brytanii; Maggie Peters : Rekrutacja i zarządzanie woluntariuszami w pracy socjalnej w Wielkiej Brytanii; Parson Kath : Organizacja „Poparcia Spraw Starszych Wiekiem Obywateli” (z ang. Older People’s Advocacy Alliance OPAAL) – promowanie zmian dla ludzi starszych. [k]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 44850 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 44849/XII/PS czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 49234 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49233/XII/PS czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-1540/2 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-1540/1 czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej