Form of Work
Książki
(35)
Publikacje naukowe
(2)
Proza
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(35)
available
(16)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia - Magazyn
(5)
Czytelnia - Wolny dostęp
(27)
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
(1)
Czytelnia Czasopism
(2)
Author
Żukiewicz Arkadiusz
(4)
Gdula Kazimierz
(2)
Hryniewicka Agnieszka
(2)
Piątek Krzysztof (1952- )
(2)
Szarota Zofia
(2)
Adamczyk Mieczysław Jerzy
(1)
Archiwum Państwowe (Przemyśl)
(1)
Austen Jane (1775-1817)
(1)
Bamford Terry
(1)
Bienias Stanisław
(1)
Dunajska Anna (praca socjalna)
(1)
Dunajska Daria
(1)
Fihel Marta
(1)
Grabusińska Zuzanna
(1)
Herbst Jan
(1)
Jarosz Mirosław Jerzy
(1)
Jemielniak Dariusz
(1)
Klein Beata
(1)
Klepacki Filip
(1)
Komerski Grzegorz
(1)
Kotlarska-Michalska Anna
(1)
Kowalski Wiesław (oświata)
(1)
Kozak Marek W
(1)
Kozioł Waldemar (1955- )
(1)
Krajewska Beata (pedagog)
(1)
Kędzior Jolanta
(1)
Lejcyk Monika
(1)
Leś Ewa
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Mielczarek Andrzej (1945- )
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Olejniczak Karol
(1)
Pastwa Rafał (1980- )
(1)
Poździk Rafał
(1)
Proksa Michał
(1)
Rosłonowska Magdalena
(1)
Sałustowicz Piotr (1944- )
(1)
Staręga-Piasek Joanna
(1)
Szumigalska Maria
(1)
Szymanowska Joanna
(1)
Szymańska-Zybertowicz Katarzyna (1971- )
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Włoszczak-Szubzda Anna
(1)
Zaborniak Paweł
(1)
Zalewski Dariusz
(1)
Zawada Anna
(1)
Ładyżyński Andrzej
(1)
Łuka Magdalena
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1801-1900
(1)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(32)
Audience Group
C1 (poziom biegłości językowej)
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Demographic Group
Literatura angielska
(1)
Subject
Pomoc społeczna
(21)
Opieka społeczna
(17)
Domy pomocy społecznej
(5)
Ludzie starzy
(4)
Pracownicy socjalni
(4)
Wsparcie społeczne
(4)
Rodzina
(3)
Badania ewaluacyjne (programy działań społecznych)
(2)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kraków)
(2)
Opieka społeczna nad rodziną
(2)
Prawo
(2)
Rodzina nieprzystosowana
(2)
Archiwum Państwowe (Przemyśl)
(1)
Arystokracja
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Asystenci socjalni
(1)
Bezrobotni
(1)
COVID-19
(1)
Centra i kluby integracji społecznej
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny
(1)
Domy opieki dla ludzi starych
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusz Spójności
(1)
Fundusze strukturalne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Język angielski
(1)
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape" (Lublin)
(1)
Klasy społeczne
(1)
Kobieta
(1)
Małżeństwo
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka instytucjonalna
(1)
Opieka społeczna wobec ludzi starych
(1)
Opieka społeczna--prawo--Polska--stan na 2006 r.
(1)
Organizacje katolickie
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Pomoc gospodarcza europejska
(1)
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu
(1)
Pomoc społeczna indywidualna
(1)
Pomoc w samobójstwie
(1)
Problemy społeczne
(1)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(1)
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Resocjalizacja
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samobójstwo
(1)
Starość
(1)
Stosunki rodzinne
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Uprawnieni do pomocy społecznej
(1)
Zaburzenia przystosowania
(1)
Świadczenia społeczne--Polska--stan na 2006 r.
(1)
Subject: time
1989-
(5)
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2007-2013
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Dane statystyczne
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Poradnik
(1)
Powieść obyczajowa
(1)
Romans
(1)
Słownik angielsko-polski
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Socjologia i społeczeµstwo
(1)
35 results Filter
Book
CD
In basket
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
ISBN: : 978-83-61638-95-7
Ryszard Szafenberg : Kryteria ewaluacji pomocy społecznej ; Adam Lisowski : Pomiary skuteczności pomocy społecznej – dylematy i cele; Agnieszka Hryniewicka : Badania skuteczności, efektywności, trwałości, trafności i użyteczności; Dobroniego Trawkowska : W poszukiwaniu dróg poprawy skuteczności i trafności działań pomocy społecznej; Irena Wóycicka : Czy zasiłki z pomocy społecznej skutecznie redukują ubóstwo dochodowe; Anna Rurka : Miejsce klienta w procesie ewaluacji; Elżbieta Tarkowska : Młode pokolenie dorastające w warunkach ubóstwa a pomoc instytucji. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 58000/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Informacja Naukowa - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47149 inf. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studenckie Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ISSN 1734-4174 ; nr 9/2006)
Część I. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ JAKO INSTYTUCJONALNA FORMA POMOCY DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE; 1. Pojęcie kryzysu i interwencji kryzysowej; 2. Pojęcie kryzysu; 3. Pojęcie interwencji kryzysowe; 4. Dom Pomocy Społecznej Interwencji Kryzysowej jako instytucji pomocy społecznej; 5. Dom Pomocy Społecznej Interwencji Kryzysowej jako instytucji pomocy społecznej; 6. Analiza sytuacji kryzysowych osób korzystających z pomocy DPS Interwencji Kryzysowej; Część II. ZADANIA I METODY PRACY KURATORA SĄDOWEGO W PROCESIE RESOCJALIZACJI; 1. Kuratela sądowa w ujęciu ewolucyjnym; 2. Rozwój kurateli sądowej; 3. Metody pracy kuratora sądowego; 4. Diagnoza przypadku; 5. Działalność wychowawcza i resocjalizacyjna; 6. Działalność opiekuńcza; 7. Praca kuratora ze środowiskiem (network); 8. Współpraca kuratora z rodziną podopiecznego i innymi instytucjami; Część III. SAMOBÓJSTWO JAKO ZACHOWANIE AUTODESTRUKCYJNE; 1. Psychospołeczne aspekty zachowań autodestrukcyjnych; 2. Czynniki społeczne; 3. Narkomania i alkoholizm; 4. Rozwód; 5. Bezrobocie. 6. Profilaktyka; 7. Skala PINS; 8. Pomoc terapeutyczna. [M]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia Czasopism
Copies are only available in the library: sygn. 091/c (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 978-83-7587-314-6
Część 1 : Działania pomocowe obliczu współczesnych problemów społecznych; Andrzej Kościółek : Uwarunkowania aktywności społecznej liderów lokalnych na podstawie badań fokusowych; Anna Zawada : Rola środowiska lokalnego w kompensowaniu potrzeb osób w podeszłym wieku; Danuta Kocurek : Placówka Caritas miejscem wspomagania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli; Halina Natora : Różne programy pomocy osobom niepełnosprawnym w nauce, pracy zawodowej i prawidłowym funkcjonowaniu społecznym; Katarzyna Piątek : Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej . Kolejny krok w kierunku systemowych rozwiązań problemu przemocy rodzinie; Marta Wilk, Łukasz Kołomański : programy unijne i organizacje pozarządowe w procesie readaptacji społecznej skazanych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego; Część 2 : Dziecko i jego rodzina Opieka i pomoc – odniesienia praktyczne; Anna Watoła : Program pomocy dziecku i rodzinie jako kierunek działalności współczesnego przedszkola; Anna Zawada : Rodziny zastępcze jako wyzwanie dla dzisiejszej opieki nad dzieckiem z rodziny zagrożonej; Ewa Kochanowska : Opieka nad dzieckiem – ofiarą przemocy domowej ; Danuta Pluta-Wojciechowska : Zaburzenia w nabywaniu języka a możliwości wielospecjalistycznej i wielopłaszczyznowej pomocy. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35595 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35594/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49262 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49261/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
ISBN: : 978-83-89665-12-6
Część 1: Z problematyki pomocy społecznej; 1. Definicja pomocy społecznej; 2. Charakterystyka pomocy społecznej w badaniach porównawczych - przegląd koncepcji; 3. Pomoc społeczna w świetle danych i badań empirycznych; 4. Wielkość populacji korzystającej z pomocy społecznej - dane empiryczne; 5. Skuteczność pomocy społecznej - w świetle badań; 6. Odpowiedzialność ogólnopaństwowa a odpowiedzialność lokalna; 7. Pomoc społeczna a trzeci sektor; 8. Proponowane zmiany w pomocy społecznej; Część 2: Pomoc społeczna w wybranych krajach; 1. Unii Europejskiej; 2. Belgia; 3. Francja; 4. Hiszpania; 5. Niemcy; 6. Szwecja; 7. Wielka Brytania. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 58002 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49232/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49246 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49245/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49250 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49249/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7441-516-9 (WAM) ; 978-83-7441-516-3
Tadeusz Kamiński : Etyczne aspekty pracy służb społecznych: dylematy i drogowskazy; Beata Krawiec : Kwestie społeczne w systemie prawnym Unii Europejskiej; Mieczysław Adamczyk : Problemy pracowników socjalnych sektora publicznego pomocy społecznej; Katarzyna Zamorska : Podmiotowość pracownika socjalnego a podmiotowość klienta pomocy społecznej; Małgorzata Biedroń : Interpretacje pojęcia „opieka” jako czynnik konstytuujący podejście do pracy socjalnej; Ludmiła Dziewięcka-Bokun : Rodzina jako wyzwanie polityki społecznej; Beata Maj : Współczesna rodzina jako podmiot pracy socjalnej; Ks. Stanisław Paszkowski : Rodzina w prawodawstwie Unii Europejskiej – zagrożenia i nadzieje; Andrzej Ładyżyński : Wpływ globalizacji na zachowania społeczne młodzieży. Nowe wyzwania dla pracy socjalnej; Agnieszka Pawłowska : Instytucjonalne formy wsparcia społecznego. Samorząd lokalny wobec problemu niepełnosprawności ; Aiicja Keplinger, Elżbieta Mencel : Odpowiedzialna aktywizacja społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu milickiego; Małgorzata Prokosz : Organizowanie pracy z wolontariuszami – wskazówki metodyczne dla wychowawców; Jolanta Kędzior : Wybrane aspekty starzenia się i starości w perspektywie gerontaologii i geragogiki; Anna Cieślik, Agnieszka Zubik : Starość i śmierć w perspektywie psychologicznej; Alicja Senejko : Problem wypalenia zawodowego pracowników socjalnych. Diagnoza i profilaktyka. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35149 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35148/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 49229 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 49228/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak. - Wyd. 4., stan prawny na 1 marca 2013 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - 540, [4] s. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Komentarze LexisNexis)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45391/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Pomoc społeczna w liczbach 2009 / Agnieszka Hryniewicka, analiza statystycznych danych: Jan Herbst. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2010. - 131 stron : ilustracje (głównie kolorowe) ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji)
Rozdział 1 : Struktura pomocy społecznej oraz zmiany w ustawie o pomocy społecznej w latach 2007-2009; Rozdział 2 : Zasoby pomocy społecznej; Rozdział 3 : Świadczeniobiorcy i powody udzielania świadczeń pomocy społecznej; Rozdział 4 : Świadczenia. [K]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 57998/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Arkadiusz Żukiewicz : Asystent osoby niepełnosprawnej – nowy obszar działania społecznego; Część 1 : Asystent osoby niepełnosprawnej w perspektywie teoretycznej ; Elżbieta Mirewska : Miejsce asystenta osoby niepełnosprawnej w systemie pomocy społecznej; Małgorzata Trojańska Asystent osoby niepełnosprawnej jako metoda aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; Katarzyna Ornacka : Rola ewaluacji w badaniu skuteczności działań asystenta osoby niepełnosprawnej; Katarzyna Kutek-Składek : Bariery, ograniczenia i różnice w upowszechnianiu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w wielkich miastach i małych miejscowościach; Część 2 : Asystent osoby niepełnosprawnej w perspektywie praktycznej; Beata Karlińska : Dobre praktyki z realizacji usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na przykładzie działań podejmowanych w Szczecinie i w Policach; Aleksandra Pakólska : Dobre praktyki z realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej na przykładzie działań podejmowanych w Gdyni; Barbara Suszczyńska : Dobre praktyki z realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej na przykładzie działań podejmowanych w Białymstoku; Karina Boguń : Dobre praktyki z realizacji usługi asystenta ds. osób niepełnosprawnych na przykładzie działań podejmowanych w Wadowicach; Część 3 : Kształcenie i realizacja usługi asystent osoby niepełnosprawnej w Krakowie; Katarzyna Parys : Asystent osoby niepełnosprawnej jako specjalność na kierunku pedagogika specjalna – założenia i rozwiązania dotyczące kształcenia; Danuta Pająk-Bener, Agnieszka Więcek : Doświadczenia z realizacji usługi asystent osoby niepełnosprawnej w Krakowie; Cześć 4 : Ewaluacja, zmiany i perspektywy rozwoju usługi asystent osoby niepełnosprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie; Danuta Pająk-Bener, Sławomir Stupkiewicz : Zmiana organizacji i realizacji usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w MOPS w Krakowie w wyniku monitoringu i ewaluacji usługi.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47415/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65399 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 65398/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Instytucje opieki i pomocy społecznej- ogólny model analizy; Rozdział 2: Od instytucji opieki do pomocy społecznej. Kwestia pojęć czy realiów?; Rozdział 3: W przededniu niepodległości. Działalność socjalna na terenach zaborów; Rozdział 4: Opieka i pomoc społeczna w II Rzeczpospolitej; Rozdział 5: Opieka i pomoc społeczna w okresie PRL; Rozdział 6: Powrót do "korzeni": lokalna opieka i pomoc społeczna w otoczeniu rynkowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32763, 32762 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 32761/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozdział 1: Ewaluacja jako proces wspierający rozwój pracy socjalnej. Teoria i praktyka; Rozdział 2: Ewaluacja w działaniu społecznym. Kontekst kształcenia , etyki i prakseologii; Rozdział 3: W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w pracy socjalnej. Ewaluacja metod, form pracy i rozwiązań prawnych; Rozdział 4: Różne spojrzenia na ewaluację programów aktywizujących. Problemy i wyzwania; Rozdział 5: Ewaluacja działań w środowisku lokalnym. Próba oceny jakości usług; Rozdział 6: Warunki optymalizacji działań wspomagających. Oczekiwania – propozycje – dylematy. [A]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45410 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 45409/XII/PS czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Arkadiusz Żukiewicz : Projekt „Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO’’; Część 1 : Ewelina Zdebska : Metody pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą: praca z osobą bezrobotną; Część 2 : Izabela Szczepaniak-Wiecha : Metody pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą: praca z rodziną i osobą niepełnosprawną ; Część 3 : Jolanta Cichórz : Animowanie grup wsparcia i samopomocowych jako metoda pracy z osobami wykluczonymi społecznie; część 4 : Agnieszka Golda-Gorazda : Zarys superrewizji, przygotowanie do roli superwizora i wykorzystanie superrewizji w pracy z osobami wykluczonymi.[k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47414/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. P-568/2 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. P-568/1/XII czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Pomoc społeczna : procedury i tryb przyznawania świadczeń / Stanisław Nitecki. - Wyd. 2; stan prawny: 1 maja 2010 r. - Wrocław : Gaskor, 2010. - 473 s. ; 24 cm.
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i zakres przedmiotowy; 1. Wyznaczenie zakresu przedmiotowego; 2. Pojęcie pomocy społecznej; 3. Relacje u.p.s. z k.p.a.; 4. Podsumowanie; Rozdział 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego; 1. Zagadnienia wprowadzające; 1. Zasada praworządności; 2. Zasada prawdy obiektywnej ; 3. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu; 4. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa; 5. Zasada informowania; 6. Zasada dwuinstancyjności; 7. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu strony; 8. Zasada szybkości; 9. Zasada pisemności; 10. Zasada trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej; 11. Podsumowani; Rozdział 3. Podmioty postępowania administracyjnego; 1. Organy prowadzące postępowanie; 2. Właściwość organu; 3. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej; 4. Podmioty na prawach strony; 5. Przedstawiciel ustawowy i pełnomocnicy; 6. Podsumowanie; Rozdział 4. Postępowanie przed organem I instancji; 1. Wszczęcie postępowania; 2. Postępowanie dowodowe; 3. Rozstrzygnięcia; 4. Postanowienie jako forma rozstrzygnięcia w k.p.a.; 5. Związanie organu wydaną decyzją; 6. Podsumowanie; Rozdział 5. Postępowanie odwoławcze; 1. Postępowanie odwoławcze przed organem I instancji; 2. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji; 3. Postępowanie zażaleniowe; 4. Podsumowanie; Rozdział 6. Weryfikacja decyzji administracyjnej; 1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Wznowienie postępowania; 3. Stwierdzenie nieważności decyzji ; 4. Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej; 5. Inne formy weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej; 6. Podsumowanie; Rozdział 7. Przepisy przejściowe; 1. Wprowadzenie; 2. Przepisy przejściowe w pomocy społecznej; 3. Podsumowanie; Rozdział 8. Zaskarżanie decyzji i postanowień do sądu administracyjnego; 1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Zasady wnoszenia skargi do sądu administracyjnego; 3. Czynności organu administracji po złożeniu skargi do sądu administracyjnego; 4. Obowiązki organu administracji po wydaniu orzeczenia przez sąd; 5. Uprawnienia strony wnoszącej skargę do sądu administracyjnego; 6. Skarga kasacyjna; 7. Podsumowanie. [k]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 35121 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 35120/XII/PS czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Rozdział 1: Reintegracja społeczna i zawodowa jako instrument aktywnej polityki społecznej; 1. Polityka społeczna państwa w dobie globalnych zmian gospodarczych; 2. Prawna płaszczyzna reintegracji społecznej i zawodowej; 3. Gospodarcze i społeczne konsekwencje bezrobocia; Rozdział 2 : Metodyka pracy społecznej/socjalnej z osobami bezrobotnymi; 1. Marginalizacja i wykluczenie społeczne; 2. Aktywizacja osób bezrobotnych i polityka rynku pracy; 3. Metody pracy społecznej/socjalnej z osobami bezrobotnymi – marginalizowanymi i wykluczonymi społecznie; Rozdział 3 : Klub Integracji Społecznej jako promotor procesu reintegracji społecznej i zawodowej; 1. Geneza Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie; 2. Programy działania Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie; 3. Współpraca służb społecznych i środowiska akademickiego na rzecz integracji społecznej i zawodowej. Program „Bezpieczny Wał jako przykład dobrej praktyki ; 4. Doświadczenia praktyczne z realizacji programu reintegracji społecznej i zawodowej na przykładzie osób uczestniczących w programie „Bezpieczny Wał’’; Rozdział 4 : Tendencje i perspektywy reintegracji społecznej i zawodowej w dobie globalizacji; 1. Globalizacja w życiu człowieka i społeczeństwa; 2. Wymiary reintegracji społecznej i zawodowej; 3. Reintegracja społeczna i zawodowa w obliczu globalnych lokalnych zmian koniunktury gospodarczej. [k]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 47413/XII/PS czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again