Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia - Magazyn
(4)
Czytelnia - Wolny dostęp
(7)
Author
Mazur Marek
(2)
Migalski Marek
(2)
Wojtasik Waldemar
(2)
Bartkowski Jerzy
(1)
Chmaj Marek
(1)
Domańska Anna
(1)
Drzonka Maciej
(1)
Frątczak-Rudnicka Barbara
(1)
Grabowska Mirosława
(1)
Gulczyński Mariusz (1928- )
(1)
Kilias Jarosław
(1)
Kowalczyk Krzysztof (1971- )
(1)
Raciborski Jacek
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Sułdrzyński Michał
(1)
Szawiel Tadeusz
(1)
Waniek Danuta (1946- )
(1)
Wiatr Jerzy Józef
(1)
Wołka Artur
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(10)
Subject
Polska
(9)
Partie polityczne
(3)
Państwo
(2)
Polityka
(2)
Gospodarka
(1)
Kapitalizm
(1)
Konstytucja
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Ustroje polityczne
(1)
Ustrój
(1)
Władza państwowa
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręczniki
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Część 1: O egzekutywie w Polsce; 1. Maciej Drzonek: Efektywny czy dysfunkcjonalny.’’ Dylematy dualizmu polskiej egzekutywy; 2. Marek Grzegorz Jarentowski: System rządów Polski a modele systemów rządów; 3. Rafał Matyja: Centrum władzy wykonawczej w praktyce rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005- 2007; 4. Waldemar Tomaszewski: Koncepcje modelu ustrojowego władzy wykonawczej w projektach polskiej konstytucji w latach 1989-1997; 5. Michał Siedziako: Droga do pierwszej koalicji rządowej tzw. IV Rzeczpospolitej; 6. Tomasz Sikorski: Koncepcje ustroju politycznego w publicystyce Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1990); Część 2: O egzekutywie w Europie; 1. Włodzimierz Marciniak: Reforma polityczna czy dezorganizacja? Kształtowanie się organów władzy wykonawczej w Rosji; 2. Adam R. Bartnicki, Elżbieta Kużelewska: -Legitymizacja władzy i mechanizmy gry politycznej w postsowieckiej Rosji; 3. Michał Wawrzonek: Ewolucja władzy wykonawczej na Ukrainie po „pomarańczowej rewolucji; 4. Marek Czerwiński: Prezydent jako głowa władzy wykonawczej – model białoruski; 5. Dariusz Wybranowski: Tradycje historyczne i ewolucja władzy wykonawczej w wybranych państwach Bałkanów Zachodnich po 1989 roku (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra); 6. Izabela Zielińska: Premier Jej Królewskiej Mości. Analiza wpływu czynników polityczno-prawnych oraz osobowości politycznej premiera na sprawowanie władzy wykonawczej w Wielkiej Brytanii; 7. Tomasz Czapiewski: Szkocka Egzekutywa – nowy model rządu w Zjednoczonym Królestwie; 8. Magdalena Musiał-Karg: Rada federalna i prezydent w Szwajcarii. Specyfika i funkcjonowanie rozwiązań szwajcarskich na tle innych państw federalnych; 9. Jarosław Jańczak: Semiprezydencjalizm a członkostwo w Unii Europejskiej. Przemiany fińskiego systemu politycznego w postzimnowojennej rzeczywistości; 10. Andrzej Łuc: Terroryści wybierają rząd – casus hiszpański; 11. Przemysław Maj, Waldemar Paruch: Funkcjonowanie władzy wykonawczej w cyberprzestrzeni. Refleksje o nowych uwarunkowaniach demokracji na przełomie XX i XXI w.; 12. Robert Radek: Rola i pozycja prezydenta wobec władzy sądowniczej na przykładzie wybranych państw europejskich. [G]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34662 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 34661/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-7383-065-0
Rozdział 1: Polska droga do demokracji; Rozdział 2: Społeczno-ekonomiczny kontekst przemian; Rozdział 3: System rządów w Polsce: między semiprezydencjalizmem a systemem parlamentarno-gabinetowym; Rozdział 4: Pięć parlamentów III Rzeczypospolitej; Rozdział 5: Rząd i administracja rządowa; Rozdział 6: Samorząd terytorialny; Rozdział 7: Narodziny i przemiany systemu wielopartyjnego; Rozdział 8: Wybory i wyborcy; Rozdział 9: Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie; Rozdział 10: Demokracja w świadomości zbiorowej; Rozdział 11: Symbole narodowe i problemy narodowościowe w polityce polskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28093 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28092/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN: : 978-83-7526-573-6
Rozdział 1: Ustrój polityczny państwa-pojęcie i istota; Rozdział 2: Konstytucyjne podstawy ustroju politycznego Polski; Rozdział 3: Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 4: Zasady ustroju politycznego Rzeczpospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997r.; Rozdział 5: Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; Rozdział 6: Konstytucyjne podstawy systemy żródeł prawa; Rozdział 7: system organów państwowych; Rozdział 8: zasady prawa wyborczego; Rozdział 9: Sejm i Senat; Rozdział 9: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej; Rozdział 11: Rada Ministrów i administracja rządowa; Rozdział 12: Samorząd terytorialny; Rozdział 13: Sady i trybunały; Rozdział 14: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30731, 30730, 28871 (3 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28870/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39086, 39085 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39084/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-01-14845-4 ; 978-83-01-14845-4
1. Status prawny partii politycznych w polsce; 2. Polskie ugrupowania parlamentarne na tle diady lewica-prawica; 3. Wpływ ordynacji wyborczych na kształtowanie się polskiego systemu partyjengo; 4. Funkcje partii politycznych w Polsce po 1989 r.; 5. Stosunek polskich ugrupowań parlamentarnych do integracji z UE; 6. Typologie systemów partyjnych - przypadek polski; 7. Wybory prezydenckie a kształtowanie sie systemu partyjengo; 8. Profesjonalizacja kampanii parlamentarnych w III Rzeczypospolitej; 9. Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989-2005; 10. Polski system partyjny na tle wybranych koncepcji ewolucji politycznej i społecznej; 11. Wielki wstrząs polskiej polityki?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28200 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 28199/XVI czyt. (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: : 83-01-14845-4 ; 978-83-01-14845-4
1. Status prawny partii politycznych w Polsce: Waldemar Wojtasik; 2. Polskie ugrupowania parlamentarne na tle diady lewica-prawica: Marek Migalski; 3. Wpływ ordynacji wyborczych na kształtowanie się polskiego systemu partyjnego: Marek Migalski; 4. Funkcje partii politycznych w Polsce po 1989 r.: Waldemar Wojtasik; 5. Stosunek polskich ugrupowań parlamentarnych do integracji z UE: Marek Migalski; 6. Typologie systemów partyjnych - przypadek Polski: Marek Migalski; 7. Wybory prezydenckie a kształtowanie sie systemu partyjnego: Marek Migalski; 8. Profesjonalizacja kampanii parlamentarnych w III Rzeczypospolitej: Marek Mazur; 9. Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989-2005: Waldemar Wojtasik; 10. Polski system partyjny na tle wybranych koncepcji ewolucji politycznej i społecznej: Waldemar Wojtasik; 11. Wielki wstrząs polskiej polityki?: Marek Migalski.[j]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31081, 31080, 29556, 29555 (4 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11980/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9625 (1 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 9624/XIV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29542, 29541, 29540, 3752 (4 egz.)
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 3751/XV czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39173, 39172 (2 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 39171/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.1: Od własności do państwa; Rozdział 1: Własność i wolność; Rozdział 2: O problemie własności; Rozdział 3: Podatki i dobre państwo; Rozdział 4: Gospodarcza rola państwa: tendencje ery gospodarki otwartej; Cz.2: Państwo Polskie Ad 2003 - sprzymierzeńcy i wrogowie; Rozdział 5: Polityka i gospodarka po 1989; Rozdział 6: Co się stało z przedsiębiorczością Polaków?; Rozdział 7: Korupcja, jej zakres i metody ograniczania; Rozdział 8: Demokracja, odpowiedzialność, korupcja w warunkach transformacji ustrojowej; Rozdział 9: Granice suwerenności gospodarczej w erze globalizacji;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13166 (1 egz.)
Czytelnia - Wolny dostęp
Copies are only available in the library: sygn. 13165/XVI czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia - Magazyn
Copies are only available in the library: sygn. 11970/XIV czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again